< div id=”header ”>< / div>

söndag 25 juni 2017

Föredömligt att lägga upp handlingar på Varbergs kommuns hemsida !


Hur många hänger med i kommunpolitiken i Varberg mer än de närmast sörjande efter midsommarhelgen?

Jag upptäcker några möten inbokade så alla politiker i Varberg har faktiskt INTE tagit semester.

Barn- och Utbildningsnämnden har föredömligt lagt ut kallelse med pdf-fil på kommunens hemsida varberg.se. De har heldagsmöte måndagen den 26 juni.

Servicenämnden är lika föredömliga med kallelse utlagd och med pdf-fil och fullständiga handlingar inte bara ärendelistan. Servicenämnden har också möte måndagen den 26 juni.

Kommunstyrelsen har en diger kallelse och pdf-fil med handlingar. Kommunstyrelsen har sammanträde tisdagen den 27 juni.

För utomstående att hänga med och även för involverade i de olika ärendena samt intresserade i de olika politiska partierna är det A och O att ha tillgång till fullständiga handlingar.

Jag hoppas för partiernas egen skull att detta fortsätter till hösten att samtliga handlingar läggs ut öppet på kommunens hemsida. Det ger ökat intresse och bättre substans när besluten ska fattas om fler blir delaktiga innan beslut är fattat.

lördag 24 juni 2017

Varför förhandlar inte Varbergs Bostad AB med mig utan via ombud ?
Åkaren med ca 25 boende idag ska inom sinom tid totalrenoveras. Det finns idag ca 25 boende fast och tillfälligt i fastigheterna.

"Vår ambition är att erbjuda nuvarande hyresgäster på Åkaren en permanent lösning ute i de vanliga bosttadsområdena"

"Hyresnivån efter en totalrenovering på Åkaren kommer att bli höga"

Nej det är inte riktigt att packa in alla problematiker i en och samma fastighet men det är tack vare att Varbergs Bostad AB själva ställer sådana krav på nya hyresgäster som de flesta faktiskt bor på Åkaren i Varberg.

Jag själv var skriven hos mamma 1998 då jag hade skulder som nu är bytt mot en skuldsanering. Jag fick absolut inte ta över hennes lägenhet när hon gick bort på Brunnsberg. Jag kastades obönhörligt ut på gatan.

Under åren har jag försökt att nå en lösning med Varbergs Bostad AB och för 15 år sedan ville min dåvarande hyresvärd borga för 20.000:- som hyreskulden var uppe i då under förutsättning att de kunde erbjuda mig en bostad. Nej pengarna ville de ha men bostad kunde de inte erbjuda.

Om jag nu bott på Åkaren sedan 2008 har jag inte varit erbjuden någon lägenhet innan? Jo det har jag på Sörse men jag tackade nej. Jag ville att någon annan i fastigheten skulle erbjudas den men socialförvaltningen svarade att den var exklusivt till mig inte någon annan i huset.

NEJ jag som politiker har aldrig stått i någon ´VIP-kö utan fått gå den långa vägen. I mitt fall är målet att bli skuldfri och det är en tidsfråga med skuldsaneringen men EGET KONTRAKT kan jag ha ändå. Det har jag haft även när jag hade skulder.

Reglerna för att få bo på Åkaren är att man har hinder i mitt fall skuldsanering som gör att jag har svårt på bostadsmarknaden. Inte för att jag inte kan hålla i pengarna.

fredag 23 juni 2017

Min midsommarafton 2017 !

Midsommarafton : Det är en dag vi ska vara glada men då ringde Radio Halland som gjort ett inslag om Åkaren och ville ha en intervju,

Jag kollade vädret tog mig en runda till torget och köpte jordgubbar. Handlade lite mera varor vid Kvantum som ligger en bit bort.

Kollade med grannen om det blir solväder och vi konstaterade att det snarare blir tvärtom.

Nej kylskåpet är fullt och det blir att vara mer inomhus eftermiddagen och kvällen. Små grodorna får någon annan sköta jag tar hand om kylskåpet.

Min granne och kompis Lars är fortfarande på sjukhuset och förstår det är inte lätt att genomgå en stor operation och samtidigt få besked att vi som bor i huset ska ut härifrån. Vilken jävla midsommarafton för honom?

torsdag 22 juni 2017

Kort rapport från kultur- och fritidsnämndens möte 21 juni !

Ja var det något spännande på kultur- och fritidsnämndens möte i Varberg 20 juni?

Det är ju den nämnden där Alliansen sägs styra med MP. Fast det kanske är mer arbetsutskottet som styr dvs det sammansvetsade gänget Christoffer Bergenblock (C), Sven Andersson (M) och Linda Berggren (S) ?

I vilket fall så lämnades ett ärende utan beslut till nämnden: Hyra för reklamplatser. Det fanns tre alternativ.Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att ta beslut enligt förslag;

1. Avskaffande av avgift för reklamplats på kommunala
idrottsanläggningar

2. Bibehålla avgiften för reklamplats på kommunala idrottsanläggningar
3. Bibehålla avgifter för reklamplatser med möjlighet för alla föreningar
att tillgå attraktiva reklamplatseren nämnden förordade enhälligt att hyra för reklamplatserna tas bort och de 180.000 :- som man förlorar i intäkt läggs som

Enhälligt gick nämnden på alternativ 1

I linje med idrottsrådet och enskilda föreningars önskemål avskaffas avgiften och intäktsbortfallet (180.000 .-)kompenseras genom höjda avgifter för hyra av planer och anläggningar.Avskaffandet av avgift för reklamplats går i linje med idrottsrådets och berörda föreningar önskemål i syfte att gynna samarbetet mellan föreningar och näringslivet. Avskaffande av avgifter skulle även följa grannkommunernas sätt att hantera frågan.

Avsteg från beslutat investeringsprojekt ASES i ny bad- och simanläggning i Varberg här forordade nämnden att ändra ett tidigare taget beslut och att fororda fjärrvärme som grundsystem för uppvärmning. Det fanns en del teknikaliteter kring bergvärme och sollagring som varit andra alternativ uppe för diskussion. Den långsiktiga kostnaden sägs ligga på samma nivå vilket man än väljer och det nya beslutet kan medföra en större driftskostnad men det är aktuellt 2021 då anläggningen sägs stå klar.

För övrigt mycket information bland annat om biblioteksplan, budgetuppföljning och om mindre konstnärliga gestalningar. Ett ärende som går vidare till kommunstyrelsen där den nya Veddiges ungdomsgård föreslås få ett namn med lokal anknytning: Vege

onsdag 21 juni 2017

Åkaren stannar inom familjen....


Kommunfullmäktige tog beslutet att sälja Åkaren och nu ska huset renoveras i höst.

Men det stannar ju "inom familjen" sa Gösta Bergenheim (M) till mig som bor tvärs över gatan och ordförande i Varbergs Fastighets AB.

Jo så kan man se det men det kvarstår ändå att 27 boendeplatser och lägenheter ska hållas lediga om det handlar om en större renovering. När en av mina grannar behövde göra om ett rum fullt med mögel tvingades han bo kvar i sin tvåa under renoveringstiden så trovärdigheten att "fixa" ersättningslägenheter är lite si så där.

Han pratade med hyresgästföreningen i Göteborg han var ju medlem så han fick till slut kompensation för olägenheten. Han flyttade och är fortfarande utan fast bostad för tillfället och bor inte kvar i kommunen.

Vi fick också besked att köpekontraktet gäller 17-09-01 när familjemedlemmen Varbergs Bostad AB var i talarstólen genom dess ordförande Ann-Sofie Aurell (M) (som inte bor långt ifrån Åkaren).

Under tiden får hyresgästerna dvs socialförvaltningen och serviceförvaltningen pinna på och se till att få tömt huset med hyresgäster och verksamheter. De tillhör ju också familjen på sätt och vis då det är kommunen som ägt fastigheten.

.....men det känns ju tryggt att nu stannar huset hårdvaran inom familjen men mjukvarorna människorna i huset vad händer med dem?????

tisdag 20 juni 2017

Jag fick ett brev....


Jag fick ett brev....

Samma dag som ärendet om försäljning av fastigheten Åkaren kommer upp i kommunfullmäktige damp det ner ett brev i brevlådan som jag tror ingen annan får.

Det framgår att fastigheten ska säljas och OM så sker ska fastigheten tömmas på verksamheter och hyresgäster.

Det framgår också att serviceförvaltningen ska ta fram en ersättningslägenhet till mig.

När uppdragsavdelningensocialförvaltningen fått besked om detta kommer de att kontakta mig för planering och flytt till den nya lägenheten.

måndag 19 juni 2017

Kommunisterna enda parti i Varberg som stödjer de boende på Åkaren !


Dagens insändare handlar om Åkaren levererad av Kommunisterna i Varberg.

Nu sitter inte Kommunisterna i Varbergs kommunfullmäktige men avser att ställa upp i kommande val därför måste man ta deras ord på allvar då de kan avgöra en del av maktbalansen i Varbergs kommunfullmäktige.

Sakfrågan i insändaren angående Åkaren

"Risken oavsett ny ägare, är att renovering/nybyggnation på Åkaren resulterar i ännu fler bostadsrätter och möjligen en och annan insprängd (svindyr) hyresrätt. Så fortsätter människor med arbetarinkomster att sparkas ut från stan, de får bo nån annanstans, oklart var."

Kommentar: Helt riktigt Varbergs Bostad om och när de tar över har alla muskler de vill för att möjliggöra detta. Var de boende ska ta vägen står inte klart men Varbergs Bostad AB vill gärna bli av med mjkukvaran det är hårdvaran de köper: fastigheten och för den delen också en parkering och tre parkeringsgarage. Kastanjeträdet ingår också.

"Vi i (K) tycker det är självklart att hyresgästerna på Åkaren skall erbjudas ordentliga kontrakt och att nuvarande hyresnivå bibehålls"

Kommentar: Ordentliga kontrakt måste menas egna kontrakt med besittningsskydd. Enligt Varbergs Bostads AB måste de som har skulder hos fogden och betalningsanmärkningar vara skuldfria minst ett halvår sedan skulden är betald för att få detta eget kontrakt. Samtliga partier i kommunfullmäktige är eniga om detta.

Vad gäller hyresnivån är den ganska låg och det finns de som vill ha det så men jag menar att finns det krav så får man räkna med något högre hyra om standard och underhåll ska skötas bättre. Vad gäller Åkaren har hyresvärden kommunen brustit i att underhålla fastigheten vilket medfört att utrymmen, lokaler i kåken inte går att använda. Detta är kapitalförstöring.

Vad vill Kommunisterna med Varbergs Bostads AB?

"Att kommunen ska bygga billiga hyresrätter, att Varbergs Bostads AB ombildas till icke vinstdrivande stiftelse, att kommunen startar ett kommunal byggbolag. Då kan vi både förvalta och bygga utan vinstkrav, för behoven, inte för vinsten."

Kommentar: Jag skulle hellre parallellt att kommunen skapade en stiftelse där hemlösa och bostadslösa kan få tröskelboende och ha någonstans att ta vägen då bostadsmarknaden inte klarar det. Det kan betyda något enklare boenden, krav mer än det basala inte kan ställas och det gäller att vara nöjd med "tak över huvudet". Varbergs Bostads AB som nyligen fått nya ägardirektiv kan fortsätta sin linje men de klarar uppenbarligen inte att kunna ta emot svårplacerade människor.

söndag 18 juni 2017

Vem är du som inte jobbar?Hur kan vissa gå sysslolösa på ett jobb och bara längta hem? Medan andra ha som största önskan att ha en arbetsplats att gå till? Kluvet land om människor i arbetsmarknadens utkanter.

"– Man går hit på morgonen och så tänker jag så här, "Jaha, vad ska jag nu försöka hitta på att dryga ut den här dagen med", säger Sven Wiklund som jobbar på Samhalls verkstad i Dorotea"

"– Man är såpass beredd att värna om den här normen att man till och med tvingar in människor i den. Även om det inte finns något att göra, säger sociologen Roland Paulsen, Lunds universitet, angående normen som han hävdar att alla ska vara i arbete."

"Peter Fagerlund i byn Klintehamn på Gotland befinner sig också i utkanten av arbetsmarknaden, men i en annan situation. Trots åtskilliga högskolepoäng, en bred arbetserfarenhet och otaliga arbetsansökningar har han inte lyckats få ett arbete på flera år."

lördag 17 juni 2017

Varberg göder privata uthyrare som tar emot nyanlända för dyra pengar men oppositionen är splittrad !


Som ett brev på posten fick Sverigedemokraterna i Varberg ammunition för de dyra bostäderna eller ska vi säga dåliga avtal som kommunen begåvats med vad gäller att ta emot nyanlända.

När jag har en annan lösning än den enda så vill säkert ingen partiföreträdare diskutera det.

Det är lättare för dem som inte följer den PK-nyliberala eliten att putta in dem i SD-båset än att diskutera konstruktiva lösningar att skriva avtal med kommunens eget bostadsbolag Varbergs Bostad AB. Själv puttar jag in dem i det nyliberala båset.

Andreas Feymark (SD)får nu extra pluspoäng i Hallands Nyheter där han vet att vi har en skriande bostadsbrist i Varberg medan Jana Nilsson (S) ramlar in på paviljonglösningar på Ringhals vilket låter mysko. Hur mycket inkludering blir det av det????

fredag 16 juni 2017

Det nyliberala styret i Varberg göder privata aktörer för att klara mottagningen av nyanlända !


Varbergs nyliberala styre vände sig till den privata marknaden för att fixa boenden för nyanlända.

Det råkade bli dyrt förbannat dyrt och nu sitter man där med avtalen men de blir iaf ingen flyktingpaus i år.

Vi hade inget val PÅSTÅR Ann-Charlotte Stenkil (M) kommunråd och kommunstyrelsens ordförande.

VISST har kommunen ett val det är att upprätta AVTAL med Varbergs Bostad AB om att visst antal x människor ska inkvarteras i deras bestånd såväl ny- som äldre produktion. Varbergs Bostads AB som är i full färd att köpa Åkaren tre tomter varav en bebyggd för 20 miljoner.

Det är en medveten nyliberal strategi från det nyliberala styret i kommunen att göda privata aktörer på marknaden vilket också höjer prisnivån då kommunen MÅSTE se till att uppfylla anvisningar att ta emot nyanlända.

Nyligen har också ägardirektiven ändrats hos det kommunala bostadsbolaget Varbergs Bostads AB så att de också kan satsa på bostadsrätter och själva vill de helst inte ha svårplacerade grupper men har åtagit sig villkor som heter "sociala kontrakt" där i praktiken socialförvaltningen blir hyresgästen som hyr ut i andra hand.

Anmärkning:" I år har 101 nyanlända fått plats i kommunen det återstår 116 stycken för resten av året att placera"

torsdag 15 juni 2017

Dags att rensa bort fb-vänner och behålla de riktiga vännerna !

Politisk känsliga personer kommer jag att sopa bort som fb-vänner på min fb-sida nu. Spioner som vill läsa vad jag skriver, gillar och vem jag konverserar med får använda sig av bulvaner.

Ja nu gäller det att sortera agnarna från vetet. Ju närmare ett valår man kommer ju känsligare är det att ha politiska vänner från olika läger som fb-vänner. Jag har själv egna åsikter också som kanske inte gillas av alla men kan accepteras.

Det finns de som försöker styra mig i vissa politiska riktningar men jag tar själv ställning till vad JAG anser är riktigt och ger SOPOR när jag anser att viss person och visst parti ska ha dem.

Det var som någon sa en gång. "Du kan inte vara vän med alla då får du problem." Nej och det räcker för mig att en majoritet av mina fb-vänner VILL vara vän med mig det räcker mer än gott och väl.

onsdag 14 juni 2017

Vad händer med Åkaren ?

Frustration på Åkaren står det i en artikel i HN med mig som huvudrollsinnehavare.

i en bildsekvens på nätet framstår det som att de som bor på Åkaren har fina bilar och sociala kontrakt. Parkeringen är allmän och vem som helst kan ställa sina bilar där inte bara dem som bor eller har anknytning i någon form till Åkaren.

"Socialförvaltningen har sin missbruksenhet här" jo men de är på väg ut och ska flytta upp till Bolmen nära sjukhuset i augusti.

Att jag har "skuldsanering" innebär inte att jag inte skulle kunna klara ett eget kontrakt då hänsyn tas till hyran vilket inte framgår av artikeln Det är bara ett sätt att ställa krav på bostadskön för ingen ska inbilla mig att alla som bor hos Varbergs Bostads AB är rena från skulder.

"Ulf Hofstedt är vd för Varbergs Bostad:
– Jag kan inte uttala mig om ett enskilt fall. Men generellt är det så att om man inte får ett eget kontrakt hos oss beror det oftast på att man har en sådan ekonomisk situation som gör att man inte klarar av att betala för boendet, säger han"

Vad har de boende för handlingsplan när det finns kötid hos Varbergs Bostad AB och en del har skulder som gör att de inte är välkomna där? Varje lägenhet ges efter bistånd varav de som har fast boende har "sociala kontrakt" då samtliga lägenheter går genom socialen. Detta bryts nu när Varbergs Bostads AB tar över.


"Maria Sjödahl, avdelningschef på socialförvaltningen, säger att det sedan tidigare finns en boendeplan för dem som bor på Åkaren.
– Varje individ har en handlingsplan som man har kommit överens om med sin handläggare. Och arbetet med planen fortsätter även efter flytten från Åkaren, säger hon."

"Enligt Ulf Hofstedt ska fastigheten vara tom när Varbergs Bostad tar över. Därefter kommer Åkaren renoveras både in - och utvändigt.
– Frågan om att ordna nya boenden till hyresgästerna ligger hos serviceförvaltningen och socialförvaltning"

I sammanhanget kan sägas att kommunen driver ett akut- och utredningsboende som är mer tillfälligt. Dagsnoteringen var att fem akutplatser var besatta och tre rum står tomma. I skrivande stund var det en ny tillkommen som kommer att få ett tillfälligt kontrakt där efter den 20 juni. Detta datum är Åkaren också uppe som ett ärende i kommunfullmäktige till försäljning just till Varbergs Bostads AB