< div id=”header ”>< / div>

tisdag 25 juli 2017

I Halland bollas det friskt mellan närsjukvården, psykiatrin och socialen mellan patienter och klienter !

Hur står det till med inbördeskriget mellan närsjukvården och psykiatrin i Halland?

Den som kommer i kläm är patienterna som inte får adekvat hjälp. Region Hallands revisorer har kommit fram till att det finns brister mellan närsjukvården och psykiatrin.

För det första finns det en vårdgaranti på 90 dagar varför saker ta sin lilla tid.

Själv fick jag tid hos vårdcentralen för ångestsymptom/fobier och efter en del bollande i deras eget team med kurator och läkare inblandade slutade det i ett jasså tack och adjö.

Därefter skickade socialen en egen remiss till VPM där jag träffade en läkare som samtalade med mig i tre timmar om allt från barndom, uppväxt, arbetsliv till dagens tillvaro. Nej det blev inget bollande till närsjukvården denna gången utan jag ska träffa en psykolog när det finns tid.

Syftet med denna utredning är att ge en bild av om det finns någon problematik och isf hur den ska hanteras. Under 18 års tid har sociala myndigheterna trots insatser inte fått ut mig på den öppna arbetsmarknaden och inte heller att jag fungerat i arbetslivsinriktade åtgärder.

Vid tidigare tillfällen med vid kontakter med psykiatrin så har de bollat mig tillbaka till sociala myndigheterna då det är de enligt dem som ska lösa mina problem.

För övrigt har jag ingen kontinuerlig kontakt med min vårdscentral för jag går nästan aldrig dit. Enligt rekommendationer är det dit som den första kontakten ska tas.


Fakta: Vems ansvar?


För att söka vård för psykiska problem krävs inte remiss från närsjukvården men personer som lider av psykisk ohälsa ska i första hand, i icke akuta lägen, söka sig till sin vårdcentral. Där görs en första bedömning av patientens tillstånd. Patienter med lindrig och måttlig psykisk ohälsa ska enligt regionens styrdokument tillhöra närsjukvården. Vid svår psykisk ohälsa ska patienten få behandling i specialistpsykiatrin.

Som svår psykisk ohälsa räknas bland annat psykossjukdomar, bipolär sjukdom, personlighetsstörningar och svårare depressioner.

Lindrig och måttlig psykisk ohälsa innefattar bland annat lätta till medelsvåra depressioner, olika ångesttillstånd som paniksyndrom, generaliserad ångest och fobier
.

måndag 24 juli 2017

Extratjänster som ska ersätta fas 3 ser ut att bli en flopp !


Extratjänster var en reform som skulle ersätta fas3 var det tänkt. I Falkenberg är intresset svalt hos presumtiva arbetsgivare att anställa trots förmånliga villkor.

Egentligen borde jag vara presumtiv att anställas enligt denna reformen men finns det inga arbetsgivare finns det heller inget jobb att få tag på. I vilket fall som helst har jag inte högt några signaler från mina s.k. jobbcoacher mer än att de säger att jag är omöjlig att ha på den öppna arbetsmarknaden.

I vilket fall som helst frågar jag mig om inte regeringen är inne i ett totalt misslyckande med extratjänster ,

"Arbetsmarknadsåtgärden Fas3 som kritiserades hårt för meningslösa insatser och dåliga resultat försvinner helt i början på nästa år. För att ersätta den har extratjänster införts. Den nya åtgärden är riktad till långtidsarbetslösa, det vill säga den som varit arbetslös i mer än 450 dagar, och för nyanlända"

Extratjänster


En extratjänst innebär arbete hos en arbetsgivare inom välfärden, offentlig, kulturell eller ideell sektor. Det blir en extra resurs för arbetsgivaren samtidigt som det blir en vanlig anställning och en chans att komma in i arbetslivet.
Lön och de anställningsförmåner som står i kollektivavtalet gäller. En extratjänst ger inte rätt till ersättning från a-kassan.

söndag 23 juli 2017

Opinionsmätningar behöver inte betyda detsamma som valresultatet men SD grovt underskattat i valrörelsen 2014 !


Intressant att kolla in en mätning vad jag nu hittade den i juli under valåret 2014.

Jag har sett hur man överskattat och underskattat partier lokalt sett till varbergsresultatet. Vissa finns inte ens partimarkerade i mätningen. Det handlar också om hur partier mobiliserar just i själva valrörelsen och vilka som är sämre på det.

Många vill sannolikt inte uppge snarare än att de inte bestämt sig heller tror jag. I Varberg tillhör numera inte MP det rödgröna blocket utan alliansdelen. (min notering)

Centern 8,1 juli valresultat 12,06
Liberalerna fd FP 3,9 juli valresultat 5,4
KD 2,6 juli valresultat 3,19
Moderaterna 21,7 juli valresultat 22,81
Socialdemokraterna 29,6 juli valresultat 32,90
Vänsterpartiet 5,7 juli valresultat 4,9
Miljöpartiet 4,9 juli valresultat 5,65
SD 4,9 juli valresultat 9,36

Dessutom finns SPI representerat i Varbergs kommunfullmäktige också valresultat 3,76

Min analys: är att centern gjorde en mycket stark lokal valrörelse 2014 i Varberg och tycks ha en stark lokalorganisation. Socialdemokraterna gjorde också en bra valrörelse lokalt. M som var enda partiet som tappade mandat gjorde ändå en hyfsad valrörelse.

Bland de mindre partierna är det ändå plus för liberalerna, miljöpartiet och SD ja även KD kan få vara med som gjort ett bra resultat. Ett extra plus får ändå ges till Sverigedemokraterna som grovt underskattats i varbergsopinionen.

Vilka partier kommer då att göra en bättre valrörelse i Varberg jämfört med opinionsmätningarna?

Jag skulle vilja säga att det är ett för tidigt att säga för jag ger i dagsläget alla lika goda chanser. Jag vill sätta ett frågetecken för partier som ännu inte är representerade i Varbergs kommunfullmäktige Kommunisterna och F! men som knackar på dörren. Dessutom om SPI har förmågan att klara sig kvar.

lördag 22 juli 2017

Sommardag i Varberg !


Sommardag Varberg: Badliv, torget och Hallifornia samt mycket mer.

Jag tror många inte hänger med i utbudet men ändå befinna sig på samma plats. Varberg en av Sveriges främsta campingkommuner men ändå där det är bostadsbrist för den som vill bli bofast. Det gäller att ha kapital då.

Jag upplever mycket av det dagliga turistlivet som att människor ska underhållas, aktiveras och vara deltagande mer än att bara vara. Det ska hända saker hela tiden. Bra för affärslivet, bra för näringsidkarna men det är i stort sett bara juli månad det är så här....som tur är.


fredag 21 juli 2017

Miljöpartiet i Varberg prioriterar cykelplanens genomförande i Varberg framför fria bussar !


Varbergs kommun antog en cykelplan strax före årskiftet 2016 och det är meningen att den ska omsättas i handling.

Miljöpartiet följer alliansen i Varberg och dess prioriteringar men det framgår inte i en HN artikel hur MP tänker pressa alliansen "Kostnadsmässigt är det främst sträckorna man vill bygga om och bygga ut som gör anspråk på förvaltningens budget. I planen finns en grov uppskattning på vad de olika åtgärderna kommer att kosta: mellan 52 miljoner och 65 miljoner kronor. Samuel Lindh (MP) säger att det ändå är lite pengar om man jämför med biltrafikens kostnader".

Miljöpartiet sade nej till en motion från mig och SPI i vintras att införa seniorkort och att avgiftsbefria pensionärer över 75 år. Uppenbarligen vill MP att rullatorbundna pensionärer hellre ska vara med och bekosta cykelvägar för mellan 52-65 miljoner än att befria dem från en kostnad.

I HN-artikeln framgår också att cykelplanen måste in i budget "Vilka delar av planen som blir verklighet framöver och vad det får kosta beror på kommunens budget och vad politikerna i hamn- och gatunämnden beslutar. Även om nämnden har godkänt planen ska varje projekt som ryms däri röstas igenom var för sig."

Den som vill läsa om cykelplanen finns den i PDF-fil nedan. Klicka på länken.

cykelplan antagen 161216

torsdag 20 juli 2017

När upptäcker politikerna att plastproduktionen blivit ett avfallsproblem?


Under min livstid har plast upplevts som något modernt och något användbart men utan tvivel är det ett avfallsproblem också.

"I början på 1950-talet producerades cirka 2 miljoner ton plast årligen, år 2015 var produktionen nästan 400 miljoner ton, en årlig tillväxt med 8,4 procent.

Forskarna framhåller att mycket större mängder av den plast som produceras måste förbrännas eller återanvändas, annars blir läget ohållbart. Bara 12 procent av plastavfallet har bränts, och endast 9 procent har återanvänts sedan 1950"

Fakta: Plast

Plast är ett syntetiskt material som består av så kallade polymerer, vilka oftast är organiska ämnen, kolföreningar.

De dominerande råvarorna vid polymerframställningen är råolja och naturgas.

Genom tillsatser av olika ämnen kan plastens egenskaper förbättras. Efter bearbetning i smält tillstånd blir den styv och hård.

Redan år 1989 passerade den globala plastproduktionen volymmässigt stålproduktionen i världen. Kina är den världsledande producenten med 28 procent av den totala produktionen 2015.

Källa: NE

onsdag 19 juli 2017

Kent Ekeroth (SD) har lämnat in överklagan gällande misshandelsdomen !


Kent Ekeroth (SD har nu lämnat in sin överklagan mot misshandelsdomen till Stockholms tingsrätt

Vinner domen laga kraft har Sverigedemokraterna gruppledare Mattias Karlsson sagt att Kent Ekeroth måste lämna riksdagen då han inte länge kan företräda SD.

För att domen ska tas upp i hovrätten krävs prövningstillstånd eftersom det rör som ett ringa brott och det är osäkert om hovrätten tar upp målet annars.

tisdag 18 juli 2017

Nu är kandidatlistorna klara inför kyrkovalet !


Nu är kandidatlistorna till kyrkovalet klara.

Själv får jag inte rösta då jag inte med i kyrkan. Däremot de som är med räcker det att vara 16 år.

När jag gick ur kyrkan var jag bara 17 år och krävde mina föräldrars underskrift.

Här är alla kandidater och grupper i kyrkovalet.

Först ska man ange sitt postnummer. Därefter någon nomineringsgrupp. Sedan ser man namnen på kandidaterna.

Problemet för min del när jag kom till kyrkofullmäktige är att en hel del av dem inte finns med.

I min församling VARBERG finns det fem listor att välja på:

Socialdemokraterna

Borgerligt alternativ

Fria liberaler i svenska kyrkan - FISK

Sverigedemokraterna

Församlingslistan

Det finns också övre nivåer : Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet. Här finns naturligtvis fler grupperingar att välja på men alla har inte specifik lokal förankring där jag bor.

måndag 17 juli 2017

Boendeguidning är bra - men kategorisering är mindre bra !


Läser en insändare idag i HN från Erik Hellsborn (SD) som anser att bidraget till Varbergs kommun att anställa en bostadsguide skapar inga bostäder utan ger en viss kategori särbehandling. Det är nämligen bara nyanlända som ska kunna ha denna tjänst som staten bjuder på.

Det finns också 25 stycken boende i Åkaren som ska tömmas och de boende har sin "boendeguide" via serviceförvaltningen. Sedan finns det facebook en grupp som heter lägenheter i Varberg för fixa-bostad-självare. Dock inte kategoriserade utan förmedlande.

Tanken med bostadsguide för nyanlända i Varberg
"Projektet väntas dra igång i början av september och ska fortsätta till 2018.
– Arbetet ska bland annat ske genom annonsering, samverkan med samhällsföreningar, bostadsrättsföreningar och mycket uppsökande verksamhet. Tanken är att bostadsguiderna ska ge information om hur behovet ser ut och hur det går till att hyra ut till nyanlända, säger Mustafa Adanalic"

Nu sägs ju tvångsanvisningar till kommunerna vara ett lyckat projekt för då söker sig inte nyanlända till sina landsmän i t.ex. Malmö och Södertälje utan placeras på viss ort.

Själv har jag erfarenheten från tidigare flyktingmottaganden att nyanlända just söker sig till landsmän så småningom. De kan placeras på olika ställen och orter men så småningom hamnar de flesta där de finner likasinnade. Så hade jag gjort om jag hamnat i ett främmande land.

söndag 16 juli 2017

Varberg ändrar karaktär och semester är turistsäsong här !


För ett år sedan skrev jag för vem är semestern till för med anledning av hur vi har råd och vad vi vill ha ut av semestern.

För alla som arbetar eller något åt det hållet vet man NÄR semestern börjar. Förr pratade man alltid om industrisemestern sedan har begreppet blivit luddigare. Det finns verksamhet som inte tar semester och det finns sommarjobb där ungdomar inte ska drälla utan vara ute i verksamhet.

Själv bor jag på en ort där evenemangen radas upp, aktiviteter finns överallt och krogar och serveringar går på högvarv. Kassorna i storköpen är dubbelt så stora och folk rör sig som aldrig förr.

Mitt andningshål är oftast biblioteket som numera är ett allomfattande kulturhus. Det finns guidningar genom Varberg anförda av den lokalt historiekunnige Peter Börjesson som på ett lättsamt sätt ger bakgrunder om historiken i min stadskärna.

Det kan låta trivialt men oftast reser varbergarna någonstans medan turisterna tar över stan. Många jobbar på semestern och tar ut den senare. Varberg är en stad som lever på turister och har en annan karaktär under turist- och semesterperioder.

Stort är naturligtvis att ligga utmed kustbandet med båtar och stränder. Naturen i Varberg är en tillgång.

Torghandeln är stor i Varberg på sommaren och jordgubbsodlarna har sin högsäsong då liksom alla andra som vill sälja frukt och grönsaker efter säsong.

Politiken i Varberg är under sparlåga. Inte ett enda möte inbokat. Det finns ingen semesterregering i Varberg. Det finns ingen på plats. Förvaltningar går på sparlåga under juli. Vill ni något återkom till hösten.

lördag 15 juli 2017

Vad händer med parkeringen och träddungen på Åkaren ?

När försäljningen av Åkaren var uppe i kommunfullmäktige i Varberg från kommunen till Varbergs Bostad AB talades det det aldrig om vad som var tänkt att göra med de tomterna som gränsar till de östra byggnaderna. Det talades hela tiden om att renovera men dessa ingick faktiskt i köpet varav det är ett garage byggt på en av dem.

Östra tomten är en parkering som nu upplåts till allmänheten. Vid byggnation antar jag att det finns en p-norm som gäller inte en träd-norm. Det angränsar också en mur till tomten som varit mest i fokus där byggnaderna står. Mittemellan finns kastanjeträd som riskerar att ryka all världens väg. Dels skymmer den utsikten på sommaren mot väster och för att höja värdet efter en renovering är det stor risk att hela dungen försvinner.
fredag 14 juli 2017

Martin Brother Bagge tar succesivt över Miljöpartiet i Varberg med hjälp av sin fru !


Miljöpartiet i Varbergs väg från makten till ökenvandrare och tillbaka till makten igen

Efter tre år med majoriteten har Miljöpartiet i Varberg assimilerats in i alliansen efter att ha befunnit sig i politisk öken sen 1998.

Jag satt och samverkade i två majoriteter dels med Alliansen under åren 1991-1994 och därefter i rödgrönt 194-1998. Jag var gruppledare för Miljöpartiet i kommunfullmäktige och satt för Miljöpartiet i kommunstyrelsen. MP hade vid den tiden 2 respektive 3 mandat som underlag och satt inte i regeringen.

Efter jag lämnat började Miljöpartiets ökenvandring fram till 2014 då med buller och bång Miljöpartiet gjorde sitt bästa lokala val någonsin men bibehöll de fyra mandat det erhöll 2010. Det var då jag gjorde comeback i politiken igen och hade en ersättarplats som sedermera blev ordinarie. Efter valet 2014 har jag haft en ersättarplats i kommunfullmäktige och en ordinarie plats i kultur- och fritidsnämnden.

Miljöpartiet i Varberghar idag begåvats med en ordförande som inte har några tidigare politiska meriter som heter Martin Brother Bagge. Han är ersättare i fullmäktige som jag tack vare att hans fru stödröstade på honom före mig vid nomineringen.

Han lyckades också efter förhandling med alliansen få bli ordförande i Miljönämnden tack vare att han var den enda som visade intresse i MP efter valet att sitta i miljönämnden. Valet blev därför ganska givet för oss som satt i valberedningen att förorda Martin Brother Bagge.

Ska noteras att Martin Brother Bagge SJÄLV var en av de två som satt med i förhandlingarna med alliansen då hans fru avsa sig att vilja förhandla. Hon stod som nr 2 på MP:s lokala lista. Hon blev själv tillgodosedd med plats i barn - och utbildningsnämnden och ersättare i kommunstyrelsen på grund av kvotering. Frågan är vad hon uträttat där mer än att fylla upp en plats?

I Miljöpartiets valberedning satt två jäviga personer som var intresserad av nämndplatser så den biten i valberedandet deltog inte dessa i bland annat jag.

Martin Brother Bagge och hans fru visar hur PARRELATIONER i ett litet parti kan bli avgörande för en strävan att nå maktpositioner.

Baggeparet på väg att ta över Miljöpartiet i Varberg


Båda har under de tre åren som gått lyckats bli mer kompis med allianspartiernas toppar än lyckats behålla medlemmar i det lokala Miljöpartiet. Det har skett ett omfattande tapp av medlemmar sedan 2014 även om det också tillkommer nya medlemmar.

Jag ser fram emot Martin Brothers enmansvalrörelse 2018 då han ensam kommer att företräda Miljöpartiet. Det är en man som inte släpper fram andra möjligen sin egen fru.


Citat Martin Bagge (MP) på facebook


"Martin Bagge

Att någon ur majoritetsgruppen (C eller annan, vi hade inte haft ett samarbete i snart tre år om det vore problematiskt) ersätter en partilös vilde känns inte så kontroversiellt. För MP så är det närmare med någon ur majoriteten än dig. Vi har väntat på att du ska lämna din plats ganska länge nu. Ett möte mer eller mindre gör ingen stor skillnad, oavsett om det är en från C eller en partilös som tjänstgör där då.

Tänkte inte lägga några mängder med tid på detta ärende, framför allt inte i den här tråden."