< div id=”header ”>< / div>

måndag 16 januari 2017

Det finns annat på Västkustbanan som bör prioriteras framför trågtunnel i Varberg !

Är det logiskt att satsa på en lång tunnel under Varberg och samtidigt höghastighetståg? Nej den logiken håller inte. Det får bli antingen det ena eller det andra samtidigt måste godstrafiken dras någonstans liksom kortare tågtrafik där det finns stationer.

OBS: kostnaden för Varbergstunneln är uppgraderad med en miljard på grund av trågbygge på 1 km. Regeringen har uppe ärendet i juni om det ska ingå i nationella trafikplanen.

Tommy Rydfeldt (L)partsinlaga från Kungsbacka vill inte satsa på höghastighetståg. Där är jag och han ganska eniga.

Tommmy Rydfeldt (L)

"Skall fler kunna åka, innebärande fler stationer och fler tågavgångar, måste Västkustbanan både rustas upp och få dubbelspår hela vägen.

Mellan Göteborg och Kungsbacka behövs fyra spår.

Det är även viktigt att sträckorna Ängelholm-Maria och Maria - Helsingborg, också får dubbelspår.

Annars kan vi bara önska fler tågavgångar. T.ex ett Regiontåg Halland som parallellt och tillsammans med Öresundståget skapar fler möjligheter att åka tåg och fler stationer i Halland."

Själv lutar jag åt om politikerna i Varberg håller fast vid trågtunneln att pendelsträckan Göteborg- Kungsbacka förstärks med fyra spår och att Skånesatsningarna Ängelholm-Maria-Helsingborg prioriteras framför tråg med tunnel i Varberg enligt sjukklöverns (V+S+MP+KD+C+L+M) förslag i Varberg.

söndag 15 januari 2017

Massivt med motioner till Miljöpartiets kongress !


Hur Miljöpartiet ska klara en kongress med vettig diskussion, debatt och beslut undrar jag men en hel del motioner finns här

Jag anser att Miljöpartiet idag är ett förvaltarparti som bygger på tillväxt och underordnar sig allt vad systemkritik heter. Men det är intressant med alla motioner där man tror att det går att förändra. I vissa fall håller jag med motionären oftast gör jag det inte. Men dagens Miljöpartiet hade jag inte röstat på alls.

"Behovet av visioner (Birger Schlaug)
Vi behöver en politisk och/eller kulturell kraft som vågar lyfta blicken från vardagspolitikens snäva förvaltande och tabellverkens inskränkningar. Vi behöver politiker med modet att våga ställa frågan: Vad gör vi nu? Hur går vi vidare från Konsumtions- och tillväxtsamhället till Utvecklingssamhället?

För inte kan vi väl påstå att utveckling är detsamma som att vi lönearbetar mer, att vi konsumerar mer, att vi i allt snabbare takt förvandlar naturresurser till synligt avfall och osynliga molekylsopor? Inte kan väl utveckling bara vara att vi stressar allt mer och att vi skadar livsförutsättningarna bara för att hålla igång ett ekonomiskt systemtänkande som bygger på evig tillväxt?

Lika nödvändigt som ekonomisk tillväxt är för samhällen där människor saknar de grundläggande materiella behoven, lika skadligt tycks jakten på ekonomisk tillväxt vara i samhällen som redan lever i materiell välfärd, för att inte säga i materiellt överflöd. Samhället får en tendens att vulgariseras, att rent av fördummas på ett sätt som reducerar oss som människor"

lördag 14 januari 2017

Informell träff med miljöpartister i Arboga väcker medialt intresse !

Missnöjda miljöpartister träffas i Arboga.

"På mötet ska det före detta språkröret Birger Schlaug föreläsa om grön ideologi och förhoppningen är enligt arrangören Sibylla Jämting att mötet ska enas om motioner i grön riktning till Miljöpartiets kongress i slutet av maj. Partiledningen för Miljöpartiet är inte inbjuden.

– Jag har inga synpunkter på att medlemmar och sympatisörer till Miljöpartiet träffas, säger partisekreteraren Amanda Lind"

Att miljöpartister träffas är inget nytt. Snarare att de OFTARE träffar andra politiker än miljöpartister är kanske det VANLIGA umgänget för miljöpartister idag inte mig undantaget. (Förresten jag har gått ur partiet)

Denna gången är det inte MP som anordnar träffen utan på PRIVAT initativ. Ja så gjorce väl MP också i början innan partiet var bildat. Det var genom eldsjälar och dragplåster som partiet uppstod med främst dragplåstret Per Gahrton som eldsjälen bakom hela projektet.

Det är INTE frågan partisplittring eller att bilda en grupp i gruppen. Men uppenbarligen är det bara 40 stycken utvalda som ska träffas. Att 40 stycken utvalda träffas är inget konstigt men i detta fallet självutvalda.

På något sätt har MP blivit ett parti med valda som fungerar på samma sätt. De valda träffas men vill inte ha för mycket insyn vad som avhandlas. Det skulle då se märkligt ut om det kommer folk som tycker något annat än "inbördes beundran".

Det intressanta med Arboga-träffen är att den väcker större medial uppmärksamhet än Miljöpartiets regionaträff i Åkulla utanför Varberg. Men det är väl trevligt att träffas eller hur?

fredag 13 januari 2017

Nej Olof Helmersson (C) Hallands hamnar - mitt förslag om att säga NEJ till trågtunneln försvårar inte för godstransporter till Varbergs hamn !


Nej Olof Helmersson C) ordförande i Hallands Hamnar mitt förslag om en tågstation i Lassabacka och säckstation för Boråstågen från Viskadalsbalbanan försvårar inte för godstrafiken mellan Värö och Varberg. Däremot kan Östra Spåret få en del problem.

Mycket riktigt läggs mycket fokus hos Östra Spåret på tågtrafik som passerar och är inte optimalt för Varbergs vidkommande. Däremot är det OANSVARIGT av Varbergs kommun att inte diskutera eller utreda alternativa dragningar och stationslägen.

Ett alternativ är också en hamn i Värö men det har politikerna i Varberg sagt nej till.

torsdag 12 januari 2017

Besparing på 2 miljoner och införandet av två helvegetariska dagar väcker protester i Varberg !

Införande av två helvegetariska dagar och 2 miljoner i besparingar för att driftsbudgeten ska hålla har väckt ramaskri bland många i Varberg när det gäller skolmaten.


"Under hösten bestämde barn- och utbildningsnämnden att två miljoner skulle sparas in på skolmaten för att få driftbudgeten att gå ihop. Kost och städ fick komma med olika förslag på hur besparingen kunde genomföras och ett alternativ var att införa ytterligare en helvegetarisk dag i kommunens bespisningar. Barn- och utbildningsförvaltningen sa ja till förslaget som började gälla direkt vid terminsstart"

Jag vet inte om jag hänger med riktigt i skolmatsdebatten men "på min tid" sades det något om att varje skola hade ett kostråd. Om nu inte det tycks fungera att dessa kan lägga förslag på menyer borde de iaf ha möjlighet att med sin expertis som brukare kunna ge förslag på recept som håller sig inom budget.

Det verkar som det är politikerna som med hjälp av kost och städ bestämmer lite väl mycket. Deras uppgift är "budget i balans" och verkar tagit sin uppgift för mycket på allvar. Det gäller att hålla reda på matsvinnet också. Sedan finns det en kostpolicy som togs 2012 som fungerat och frågan är hur den följs nu?

I vilket fall finns det protester som bör följas upp med speciella önskemål.

onsdag 11 januari 2017

Stäng asylboendet i Himle utanför Varberg !


Nu är asylboendet i Himle JO-anmält.

Boendet är godkänt av Migrationsverket och nu när det inte kommer lika många flyktingar som för ett år sedan borde flyktingar placeras någon annanstans.

Rent ut sagt är det vidriga förhållanden som råder och håller inte måttet. Boendet bör stängas.

När det nu öppnats ett boende i Spenshult borde plats erbjudas där istället.

tisdag 10 januari 2017

Helsingborg föredömet för blågrönt styre !

Jag kan inte låta bli att framhäva blågröna Helsingborg som ett blågrönt exempel på hur man sköter sin information och kan jämföra bakåt hur kommunen går framåt.

I Varberg heter det Alliansen + MP och det är si och så hur de vill marknadsföra sig. Uppenbarligen trivs partierna bra ihop med nuvarande ledamöter men kommer inte upp i närheten vad gäller att marknadsföra sig som Helsingborg. Uppenbarligen är det för att alliansen i Varberg siktar på att hänga av MP i nästa val. Jag ser ingen annan anledning.

måndag 9 januari 2017

Min motion om gratis bussar i Varberg för 75+ genomförd nu i Ystads kommun !


Nytt år 2017 och har fått en del frågor om mitt politiska engagemang.

Jo jag är fortfarande invald som ledamot i kultur och fritidsnämnden i Varberg och ersättare i Varbergs kommunfullmäktige även om jag tituleras (-).

Jag har en motion som väntar på att behandlas i kommunfullmäktige: Gratis bussar för 75 +

Till min glädje genomför nu Ystads kommun det jag motionerat om sedan årsskiftet fast i Ystad.


Gratis bussresor för seniorer i Ystads kommun

Från och med den 1 januari åker alla som har fyllt 75 år och är folkbokförda i Ystads kommun gratis kollektivtrafik inom kommunen. Seniorkortet skickas ut av Skånetrafiken och omfattar resor med stadsbuss, regionbuss, tåg, närtrafik och linje som körs av taxi.

- Med denna satsning hoppas vi att det sociala livet för Ystads kommuns seniorer berikas och att vardagen underlättas, t ex vid inköp eller för att träffa vänner. Det kan även bidra till att göra kollektivtrafiken mer attraktiv vilket såklart är positivt ur miljösynpunkt, säger Stefan Malmberg (s), ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

- Fria resor har varit ett önskemål från pensionärsorganisationerna under många år och nu kan vi äntligen uppfylla det, säger Kent Mårtensson (s), kommunalråd.

De personer som har fyllt 75 år har redan fått kortet Jojo Senior hemskickat och Skånetrafiken skickar löpande ut kort och information till nytillkommande seniorkortsinnehavare en månad i förväg.

söndag 8 januari 2017

Bostäder till nyanlända ett problem i Varberg !

Det byggs för få hyresrätter och bostadsrätter passar inte alla. Om detta nu gäller Falkenberg gäller det Varberg också.

Ett åtagande som gäller båda dessa kommunerna är att klara av att ta emot nyanlända. Varberg slirar betänkligt men beslutade att under 2016 köpa in hus av enklare karaktär för 20 miljoner till större familjer.
Det är ganska remarkabelt att kommunen inte använder de möjligheter som finns inom det egna beståndet tänker nämligen på kv Åkaren där det för tio år sedan bodde en finsk zigenarfamilj i källarplan med många barn.

Därefter tog tolvstegsverksamheten över lokalen (lägenheten) och har sedan fem år tillbaka stått helt tom.

Alla politiker glider på frågan varför inte lägenheten hyrs ut varför den inte iordningställs men under tiden går kommunen miste om hyrespengar eftersom den inte hyrs ut eller används.Det kan var och en räkna ut hur mycket det blir under fem år i förlorade hyresintäkter.

Säg att det är minst 300.000 :- i förlorade intäkter så undrar jag vad det hade kostat att få lägenheten iordningsställd så kanske det blir billigare ändå att köpa in hus. De måste så småningom också underhållas och förvaltas.

lördag 7 januari 2017

Medelhavet - vem bekymrar sig om flyktingdöden ?


Samtidigt som det diskuteras försvar i Sverige och miljöpartister vill ha en fredsminister är ett av hoten hur vi ska undvika flyktingdöden i Medelhavet.
"Sedan 2015 har flyktingströmmarna över Medelhavet ändrats. Efter avtalet mellan EU och Turkiet har det stora flödet från Turkiet till de grekiska öarna strypts. I dag tvingas många välja den mer västliga rutten mellan Nordafrika (framför allt Libyen) till Italien. Det är en av förklaringarna till att det 2016 drunkande fler människor än 2015 på Medelhavet – trots att mycket färre människor flyr till Europa."

UNHCR, FN:s flyktingorgan, menar att situationen blivit så allvarlig att EU måste agera. Vi kan ju fråga oss själva hur vi skulle agera om detta händer i Östersjön och se liken på rad hittas utmed våra kuster?

Skulle vi då skicka tillbaka dem som klarat trapatsen hur som helst?

Troligen skulle en del kommuner bland annat min egen begära flyktingpaus och skylla på bostadsbrist och stoppa huvudet i sanden.

Det behövs inget SD i Varberg det klarar alla de andra partierna av att sätta flyktingstopp.Sedan är Medelhavet ett hav vi badar i och då vill vi inte bekymra oss vad som händer i övrigt där.

fredag 6 januari 2017

Lärarlönelyftet som kom av sig !


Lärarlönelyftet som kom av sig? Det finns ett stort missnöje med det s.k. lärarlönelyftet.

Det behövs utbildas fler lärare, det behövs fler lärare som stannar kvar i yrket och det behövs mer lugn och ro för lärarna att kunna lära ut det de är bra på och slippa det som normalt inte borde göras i befattningen.

1. Högre löner för en del av lärarkåren löser inte skolans kris det leder till större frustration om förväntningar ser olika ut om lönetilldelningen.

2. Ökad lönespridning höjer lärarkåren? Problemet är inte lönespridningen utan att hela lärarkåren är underbetald vilket gjort att färre vill utbilda sig som lärare och fler lämnar yrket.

3. Fördelningen skötsexemplariskt av kommuner och rektorer? Då det ser mycket olika ut i landets kommuner finns stort missnöje medan andra är nöjdare.

4. Kommunerna skjuter till egna pengar? Det ser olika ut i olika kommuner. Det finns ingen automatik i lärarlönelyftessatsningen att kommunerna skjuter till där det behövs.

Förutom problemet med löner finns också bristen på lärare och lärarkompetens. Det finns också en tendens att ska lärarna ha så ska andra yrkesgrupper också ha t.ex. sjuksköterskor och poliser.

I sista ändan handlar det om politisk inblandning i lönesättning är hållbart i längden då det blir en tävlan från olika partier att överträffa varandra.

torsdag 5 januari 2017

Jag ser längre än valet 2018 därför lämnade jag Miljöpartiet !

Det här med samlade kongressmotioner till Miljöpartiets kongress 2017 kan vara svårt. Det dyker upp nya hela tiden.

Här har jag genom (Lutz Dahmen) samlat några av dem innan tiden går ut den 15 januari. Det har också kommit in nomineringar också.

Tyvärr är det bara i facebook-gruppen Grön Omstart det diskuteras motioner och nomineringar. Miljöpartiet som parti tycks ha stängt till den 9 januari. Dessvärre är också GRÖN OMSTART en SLUTEN GRUPP.

Vad som är intressant för mig att veta. Har motionärer någon chans att påverka Miljöpartiet och de nomineringar som kommer in vad händer med dem?

En anledning att jag gick ur Miljöpartiet är den fullkomliga elitism som råder på alla tre nivåerna inom Miljöpartiet och fullkomliga arrogans mot gräsrotsaktiviteter och negligering av deras nätverk.

I vissa frågor håller jag inte heller med Miljöpartiet också en anledning att gå ur. Men i mitt fall är det främst på den lokala nivån jag stött på patrull. Det lär jag återkomma till i kommande blogginlägg.

Det finns fortfarande de som trots allt är medlemmar i Miljöpartiet, som TROR att Miljöpartiet kan förändras. Jag tror nämligen det blir väldigt svårt nu när MP är uppbyggt på sex ministrar och att sitta i regeringen.

Det finns ingen anledning för mig att hylla MP om jag inte har en nära anhörig som är med där och har uppdrag. Inte heller av känslomässiga skäl av tradition att stötta Miljöpartiet.

Jag lever i nuet, har erfarenhet som föraktas inom Miljöpartiet främst bland yngre och jag ser längre än valet 2018. Elitisterna inom Miljöpartiet är rädda om sina uppdrag och sina anställda därför blir det ett tufft jobb för de som vill förnya och förändra inom MP.