< div id=”header ”>< / div>

onsdag 29 mars 2017

Centern satsar på yttterligare riksdagsmandat i Halland och att få in Mari-Louise Wernersson i riksdagen !


Falkenbergs starka kvinna Mari-Louise Wernersson (C) avgår som kommunråd i Falkenberg och aspirerar på en riksdagsplats i nästa val.

Beskedet kom helt överraskande för oppositionsrådet Per Svensson (S)som blev helt tagen på sängen.

Liksom oppositionsrådet har företrädaren Ingemar Johansson (C)¨ har han bara beröm att ösa över den nya riksdagskandidaten speciellt i näringslivsfrågor och att göra Falkenberg till en turistdestination.

Grannkommunen Varbergs ledande kommunråd Jörgen Warborn (M) gjorde en liknande satsning vid förra valet att satsa på riksdagen vilket ledde till ett lokalt ras för moderaterna. Vad som händer i Falkenberg beror nog på vem centern tar fram som en eventuell efterträdare och att de gör det i tid så personen gör sig känd bland allmänheten.

tisdag 28 mars 2017

Sverige i topposition för att klara klimatavtalet !


Vad gäller fossilfri elproduktion vilka länder ligger bäst till i Europa?

Förmodligen ligger Norge, Sverige och Frankrike i toppgänget bäst till utgående från denna bild.

Ja vilka är dess motsats då? Jo Polen och Estland ligger på den svarta listan.

Så när Parisavtalet ska drivas igenom är Sverige redan i guldläge. Vi är bäst redan.

Nu finns det ett stort problem också. Hur klarar vi av att avveckla både kärnkraften och bli fossilfriaste landet i Europa? Norge är redan kärnkraftsfritt och det var ett tag sedan de levde på att sälja sitt överskott med olja till oss.

måndag 27 mars 2017

Valet i delstaten Saarland svängning höger !


Följt delstatsvalet i Saarland den minsta delstaten som gränsar mellan Rheinland Pfalz och Frankrike. Extra intressant då det följs av två delstatsval till och sedan följer det stora valet till Tysklands förbundsdag.

Delstaten har regerats i en så kallad storkoalition mellan CDU (kristdemokraterna) och SPD (socialdemokraterna) och Die Linke (vänsterpartiet) är tredje största parti. Övriga partier som varit representerade i delstaten hart varit De Gröna och Piratpartiet sedan 2012.

Då det är val vart femte år är antalet förstagångsväljare alltid stort. Sedan växlar naturligtvis valdeltagandet också vilket kan gynna och missgynna olika partier.

Vid valet den 26 mars 2017 blev resultatet följande:

CDU 40,7 % + 5,5
SPD 29,6 % - 1,0

Die Linke
12,9 % - 3,2

Afd 6,2 % + 6,2

-----------
De Gröna 4,0 % - 1,0
FDP 3,3 % + 2,1

De Gröna och Piratpartiet åkte ur och AfD motsvarar ungefär SD kom in. De tyska kristdemokraterna stärkte sin position och kan välja att bilda delstatsregering med antingen SPD eller AfD. Förmodar att de fortsätter samarbetet i storkoalitionen som är mellan CDU och SPD.

söndag 26 mars 2017

Motionärer till Miljöpartiets kongress ska inte ge order i sina motioner menar partistyrelsen och ber dem ändra


Hur hårt kan en medlemstyrd väljarkongress som röstar kollektivt och det väljs nya kongressombud varje år kunna agera gentemot en väljarstyrd riksdagrupp som väljs vart fjärde år?

Till Miljöpartiets kongress finns motioner som vill på ett bestämt sätt och står för det. Sedan är det upp till partistyrelsen att besvara motioner med ett yttrande. Nuvarande PS-styrelse vill bland annat gå in och "rätta" motioner att inte störa riksdagsgruppen.

"Stryk krav på Miljöpartiets ministrar och riksdagsledamöter. Den uppmaningen har medlemmar som motionerat till kongressen fått. Ett sätt för partitoppen att slippa undan, tycker motionärer. Kongressen ska inte ge statsråd och riksdagsgrupp order, menar partistyrelsen."

"Statsråd och riksdagsledamöter ska kräva öppnare migrationspolitik, föreslår bland andra Maini Sorri, miljöpartist från Uppsala, i tre olika motioner till kongressen i maj. Men kongresskansliet har föreslagit ändrade formuleringar. Istället för att styra hur partiets företrädare ska agera i regering och riksdag föreslås skrivningar som ”Miljöpartiet ska verka för”.

– Det är en mycket vagare formulering. Man vill ge riksdagsledamöter och ministrar fria händer för att kunna stanna i regeringen, säger Maini Sorri som sagt nej till att ändra sina motioner."

För mig är det obegripligt att gå in och ändra på redan skrivna motioner. Det finns en chans att jämka samman olika motioner och det finns kongressutskott som brukar komma fram till kompromisser ibland alldeles för vaga.

Det jag tycker är viktigt att förhålla sig till är partiprogram, valmanifest samt den överenskommelse som finns i regeringen.

Utifrån detta ges svaret redan. Men naturligtvis kan en motionär tycka att Miljöpartiet inte verkar för partiprogram och valmanifest tillräckligt i den överenskommelse som är fastlagd.

Om jag vill besvara motionen på ett annorlunda sätt än att rätta motioner är det att vid nästa regeringsöverenskommelse OM Miljöpartiet är kvar i regeringen ställs villkor som bland annat innebär en generösa flyktingpolitik exempelvis vid anhöriginvandring eller borttagande av gränskontroller samt flyktingamnesti för dem som vistats i landet under längre tid men saknar permanent uppehållstillstånd.

lördag 25 mars 2017

Det behövs fortsatta kraftfulla åtgärder för att ligga i nivå med Paris-avtalet


Nyligen förekom en ganska kortfattad och i mitt tycke rörig debatt mellan Isabella Lövin (regeringen) och Annie Lööf (centern).

När det blir en sån här debatt är det viktigt att veta vem man företräder och i detta fallet kan Annie Lööf (C) sägas företräda den förra regeringen som avgick 2014 men också nuvarande centerns ståndpunkter.

Isabella Lövin (MP) plockades från EU-parlamentet och direkt in i regeringen.

Vad som stämcde i miljödebatten kan läsas här.

De politiska slagträn som det tvistades om var flygskatten och kilomterskatten.

Inget av dem var aktuella under alliansregeringen men nu när Miljöpartiet kom in i regeringen är båda aktuella och omdiskuterade ämnen då det främst har med klimatfrågan att göra.

En viktig aktör i sammanhanget är Naturvårdsverket och de gör följande bedömning se nedan.

Scenarioberäkningar belyser behovet av en snabbare klimatomställning

Naturvårdsverket presenterar idag (2017-03-15) scenarier som visar att Sveriges utsläpp av växthusgaser beräknas fortsätta minska och att vi når utsläppsmålen 2020. Men för att ligga i linje med Parisavtalet behövs en snabbare omställningstakt. Det gäller framförallt transporterna.

− Scenarioberäkningarna, som bygger på dagens beslutade styrmedel, pekar mot att utsläppen av växthusgaser minskar med 30 procent fram till 2020 jämfört med 1990, detta trots en långsammare takt i utsläppsminskningen de senaste åren. Det innebär i så fall att Sverige når sina utsläppsmål på kort sikt, säger Stefan Nyström, chef för Klimatavdelningen på Naturvårdsverket.

Enligt scenarierna fortsätter minskningen fram till 2030 och uppgår då till cirka 35 procent sedan 1990, att jämföra med minskningen fram till idag som är 25 procent. Men utvecklingen räcker inte för att ligga i linje med Parisavtalet, och analyser visar att transportsektorn spelar en nyckelroll.

− Det är fullt möjligt att nå längre än scenarierna visar. Viktiga åtgärder är krav på lägre koldioxidutsläpp från nya bilar och lastbilar, långsiktiga regler för bio-drivmedelanvändning, ändringar av fordonsskatten så att den tydligare gynnar miljöbilar och fortsatta satsningar på bland annat laddstolpar för elbilar, säger Stefan Nyström.

Naturvårdsverket tar fram scenarioberäkningar tillsammans med flera andra myndigheter. Beräkningarna rapporteras till EU vartannat år. Referensscenario och känslighetsalternativ bygger på olika antaganden om hur utsläppen kan utvecklas utifrån nu gällande styrmedel.

Scenaror för växtgasutsläpp här. Nästa rapport kommer att presenteras 15 mars 2019.

fredag 24 mars 2017

Nomineringar klara inför MP:s kongress


Miljöpartiets riksvalberedning är nu klar med sina förslag till val av språkrör, partisekreterare och partistyrelse.

Valberedningen föreslår omval av de båda språkrören Isabella Lövin (vald 2016) och Gustav Fridolin (vald 2011). Valberedningen föreslår också att Amanda Lind (vald 2016) väljs om som partisekreterare.

Partistyrelsen föreslås fortsätta bestå av 19 personer inklusive de båda språkrören. Könsfördelningen är nio kvinnor och tio män. Hänsyn har tagits till kompetens, erfarenhet, politisk inriktning, kön, etnicitet, geografisk spridning, ålder och samarbetsförmåga.

- Vi har lagt stor vikt vid att skapa ett starkt lag, som kan arbeta tillsammans för att fortsätta bygga vårt parti och genomföra en framgångsrik valrörelse, säger Katrin Wissing, sammankallande i riksvalberedningen.

Riksvalberedningen har haft som inriktning att partistyrelsen ska bestå av ungefär en tredjedel parlamentariker/ministrar, en tredjedel tunga kommun-, region- och landstingspolitiker samt en tredjedel med andra plattformar. Kopplingen till både nationellt och lokalt politiskt arbete är viktig, liksom att även andra än heltidspolitiker ska finnas med på beslutande positioner och bidra med sina erfarenheter.

Språkrör och partisekreterare väljs på ett år, partistyrelseledamöter på två år. Valen äger rum på Miljöpartiets kongress i Linköping den 26–28 maj.

Riksvalberedningens förslag till partistyrelse 2017-2019:
Janine Alm Ericson, 43 år, Alingsås (omval, invald i PS 2015, PSAU sedan 2015)
Alice Bah Kuhnke, 45 år, Nacka (omval, invald i PS 2016)
Per Bolund, 45 år, Stockholm (omval, invald i PS 2013, i PSAU 2013-2015)
Manuel Cortez Azero, 19 år, Stockholm (nyval)
Mats Dahlberg, 44 år, Piteå (omval, invald i PS 2013)
Jakop Dalunde, 33 år, Stockholm (nyval)
Tina Ehn, 56 år, Hunnebostrand (omval, invald i PS 2015)
Maria Ferm, 31 år, Stockholm (omval, invald i PS 2012, PSAU sedan 2014)
Malin Hagerström, 40 år, Nyköping (nyval)
Göran Hådén, 36 år, Härnösand (omval, invald i PS 2012, PSAU sedan 2014)
Rasmus Ling, 33 år, Malmö (omval, invald i PS 2016)
Jenny Lundström, 49 år, Tierp (omval, invald i PS 2015)
Linus Pettersson Lakso, 33 år, Eskilstuna (nyval)
Marléne Tamlin, 32 år, Västerås (omval, invald i PS 2015, PSAU sedan 2016)
Karin Thomasson, 55 år, Östersund (omval, invald i PS 2011, PSAU 2013-2016)
Max Troendlé, 21 år, Kalmar (nyval)
Anders Åkesson, 51 år, Malmö (omval, invald i PS 2013)

PS=partistyrelsen, PSAU= partityrelsens arbestutskott

torsdag 23 mars 2017

Kommer Varbergs kommun att klara av att hitta boende för alla nyanlända som ska tas emot?


Varbergs kommun har fullt sjå med främst boendefrågan för nyanlända.

Hittills har Varberg tagit emot 35 av de 217 som ska kommunplaceras i Varberg i år. Behovet av bostäder är stort och kommunen har inte kunnat förklara om de håller denna takten hur de ska klara mer än låt säga 140 nyanlända i bästa fall.

Under en tvåårsperiod har de nyanlända ett statligt etableringsstöd. Stödet ska bland annat användas för att betala hyra vilket ska täcka kommunens kostnad för boendet. De nyanlända ska lära sig svenska med målet att efter två år kunna vara självförsörjande med eget boende

Utan att ha några större fördomar är det ganska osäkert hur det kommer att gå då världen inte ser ut som på industrialismens dagar då det bara var att ställa sig på en fabrik och kontakterna med boenden av enklare modell sköttes av företaget som hade kontakter.

Nu har Varbergs kommun byggt upp en hel apparat organisatoriskt som ska serva det som som kallas integration. Olika saker ligger på olika nämnder och det som kallades invandrarnämnd finns inte.

Efter två år ska alltså den nyanlända vara självförsörjande om två år med eget boende. Lite märkligt i en kommun där de skrattade åt mig på kommunens bostadsbolag när jag sa att jag själv stått tre år i deras kö. Återkom om två är får vi se sa de.

onsdag 22 mars 2017

Annie gör centern till största alliansparti i Varberg 2018 !


SD större än M i DN/Ipsos.

Centern fångar liberala väljare som vill ha alliansen som den var förr. SD tar konservativa väljare från M som det borde vara.

Det är inte lätt att vara moderat och inte veta vilket ben man ska stå på.

I min kommun Varberg skulle Centern bli största alliansparti och Lotta Stenkil få lämna över kommunrådsposten liksom några andra poster till Harald Lagerstedt.

Centern var överlägset bland de politiska partierna att presentera den gemensamma majoritetsbudgeten 2017 i Varberg i höstas.

SD var klart bäst i oppositionen på detta i Varberg och vilka partier går bäst nu? Jo C och SD de verkar tro mest på sin politik.

Vad som händer framöver återstår att se men M hänger väldigt löst som ledarparti i Varberg 2018 däremot kan centern få tillbaka makten som de förlorade 1994 när jag bytte sida i Varbergs kommun.

tisdag 21 mars 2017

Viskadalsbanan hotas om varbergstunneln byggs !


Varbergs kommunfullmäktige beslutade i praktiken att de vill lägga ner Viskadalsbanan när de ville lägga 390 miljoner till prioritet varbergstunneln

I beslutet var det endast Sverigedemokraterna och SPI Välfärden som gick emot detta.

Om det blir byggnation för tunnel och arbeten som har med den att göra i Varberg är närmaste station norrut för tåg en möjlig station i Väröbacka och på Viskadalsbanan i Veddige. I praktiken en nedläggning av Viskadalstrafiken på järnväg för att istället gå på väg.

I alliansöverenskommelsen inför mandatperioden med MP som säger sig ha majoritetstyret i kommunen finns inte ens Viskadalsbanan nämnd. Kan påpeka att det var den i den majoritet 1994-1998 i den överenskommelse vi slöt då mellan Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i dåvarande majoritet.

Nu hänger det på regeringen om de vill konfirmera en nedläggning av Viskadalsbanan beslut tas i juni det blir konsekvenserna att prioritera varbergstunneln.

måndag 20 mars 2017

MP Varberg - fortsatt allliansjolle eller självständigt alternativ i valet 2018?


Som en restprodukt sitter jag fortfarande kvar i kultur- och fritidsnämnden och som ersättare i kommunfullmäktige på MP-mandat fast jag lämnat Miljöpartiet.

Egentligen borde jag ställa alla platserna till förfogande då jag inte längre har något samarbete med vare sig Alliansen eller Miljöpartiet. Det har upphört.

Jag kan ändå ha synpunkter på det parti jag lämnat och hur politiken ska drivas framöver.

Avtal ska hållas

Miljöpartiet har ett avtal om samarbete ihop med alliansen som sträcker sig fram till valåret. Rimligtvis kan inte samma besättning som en gång skrev under detta avtal frångå avtalet utan politiska förvecklingar och konsekvenser.

Miljöpartiets profil inför valåret?

2017 är ett år då mycket av diskussioner sker vilka frågor som kommer att vara viktiga valåret
2018 om Miljöpartiet fortsätter som hitills inom alliansen blir de uppslukade av dem och kommer antagligen inte att få någon representation efter valet lokalt i Varberg

Vad göra?

Dubbla strategier. Det gäller att de som inte är involverade direkt i maktpolitiken att låtas ta mer plats och mejsla fram en grön profil vilket jag ser som mycket svårt men inte helt omöjligt.

De som sitter fast i maktpolitiken bör tänka över sina roller när är det dags att frigöra jollen och när är bäst tidpunkt? I annat fall kan de dela valstuga med allianspartierna.

Budgeten 2018 kommer att vara en GEMENSAM Alliansbudget + MP 2018 där finns inte utrymmet. Det gäller att ta ansvar för den budgeten.

När?

Senast årsskiftet bör Miljöpartiet ha bestämt sig om de ska vara ett självständigt grönt parti eller släpvagn till alliansen i Varberg.Ju fler av de av de namnen som varit med och sjösatt samarbetet med alliansen och även ingått om de står högt på listorna även då markerar det egentligen bara att man vill vara fortsatt alliansjolle i Varberg.

OM en strategi utvecklas bör det vara tydligt att man söker annan typ av samarbete och det ska också synas på listorna med namn som strävar efter det.

söndag 19 mars 2017

Stefan Edlund hoppar av styrelsen i MP Varberg och blir valberedningens sammankallande där?


Mitt tips (preliminärt) till Miljöpartiet I Varbergs årsmöte på måndagen den 27 mars ser ut så här

Miljöpartiet hade mycket strul förra året att få ihop det. Troligen hoppar Stefan Edlund av styrelsen och ersätts av den från Falkenberg inflyttade Sophia Nilsson som och åker som kongressombud. Stefan Edlund tar istället hand om valberedningen.

Men jag tippar att årets upplaga inför årsmötet ser ut så här:

styrelse sammankallande

Martin Bagge (omval)

kassör Madeleine Bagge (nyval)

övriga i styrelsen

Johan Rosander (omval)
Linnea Sandahl (omval)
Sophia Nilsson (nyval)

valberedning
Stefan Edlund (nyval)

kongressombud

Sophia Nilsson (ny)

ersättare till kongressen

Peter Rudhager

distriksombud ?

revisor

Göran Andersson (nyval)

lördag 18 mars 2017

Västerport i Varberg blir en rikemansstadsdel !


Intressant när det börjar diskuteras vilka som ska ska bo i den nya stadsdelen Västerport i Varberg vilka som talar för vem?

Västerport kommer att bli Varbergs skrytområde byggd för välbeställda människor om det så är bostadsrätt eller hyresrätt spelar ingen roll. Det är till för en övre medeklass resten får söka sig någon annanstans.

Jana Nilsson (S) skriver något om en "mångfald av människor" i Västerport utan att specificera var i mångfalden består av.

För att ta två exempel kv .Kyrkoherden innan det bebyggdes var jag på S möte innan det byggdes. Det är uteslutande bostadsrätter likaså Lorensberg ovanför Kvantum i i Varberg. I båda fallen släppte socialdemokraterna fram detta bara det byggs. Bygga är bra har alltid (S) tyckt.

Vad säger att inte Västerport också kommer att bli ett område där det mesta är bostadarätter? Blir det hyresrätter kommer de naturligtvis att bli svindyra så att i regel ingen vanlig människa kommer att kunna bo där.

Alliansen + MP svarar i en insändare på detta inte specifikt Västerport men om de ändrade ägardirektiven för Varbergs Bostads AB vilket innebär bostadsrätter så de kan vara med vid anbuden nere på Västerport.

Kommunisterna i Varberg slår naturligtvis bakut och befarar en rikemansstadsdel nere vid Västerport där det i första skedet ska byggas upp emot 2000 lägenheter.

Resten får naturligtvis hålla till i de perifiera delarna i Varbergs kommun men Västerport blir en rikemanssstadsdel för de som kommer att ha råd. Betydligt exklusivare än Kyrkoherden och Loensberg.