< div id=”header ”>< / div>

onsdag 24 augusti 2016

Varför accepteras ökad biltrafik i Lassabackamotet i Varberg ?Trafiken ska få en lösning i Lassabacka vid infarten till Varberg genom en ny förstudie?

I stort sett har jag i ett halvt sekel bl.a genom att bott på Brunnsberg större delen av mitt liv sett "bilarna komma och gå".

Det planeras och byggs för lite av varje runt om och någon förlängd österled ingår INTE i denna delen. Annars hade det varit en tänkbar avledare som vore en tänkt ringled.

Dessutom kommer det att kosta pengar varav en del kanske kan sökas via statsbidrag men det kommer ändå att kosta. Inte minst har det och ska byggas en hel del ute i Trönninge som bara det kommer att alstra trafik. Det lär göras en hel del trafikmätningar framöver för att få en bild av situationen. En sak är säker trafiken ökar inte minskar i denna delen av Varberg.

UR Miljöpartiets lokala valmanifest 2014-2018

"Att resa på annat sätt än med bensinbil är viktigt för framtida generationer och därför måste vi arbeta med gröna alternativ. En stor och viktig pusselbit i detta är att bygga smarta lösningar för kollektivt resande samt att komplettera med utökad möjlighet att göra kortare resor med cykel"

Ur HN 23/8 2016
"Trafikintensiva Lassabacka måste svälja ännu mer trafik i framtiden. Så hur lösa ekvationen med fler fordon i en redan tungt trafikbelastad knutpunkt?"
Fakta: Trafiktätt i Lassabacka

För att få en bild av hur mycket trafik som passerar Lassabacka har kommunen låtit göra mätningar. De visar antalet fordon i genomsnitt per dygn – årsdygnstrafiken:
•Från och till väg 41: 15 700 fordon / dygn
•Från och till Värnamovägen: 11 300 fordon / dygn
•Från och till Getteröbron: 5300 fordon / dygn
•Från och till Birger Svenssons väg: 8 900 fordon / dygn
•Från och till Västkustvägen: 12 100 fordon / dygn

tisdag 23 augusti 2016

Det lönar sig att överklaga till Skolinspektionen angående barns rätt till särskilt stöd !Två fall har uppmärksammats offentligt i media med Vzrberg som bas att få ta del av heltidsresurser med specialpedagoger. Dels Eric och dels Myra

Skolan riktar stark kritik mot att barnen inte får det stöd de behöver och följden blir att eleven inte klarar undervisningen. Från ansvarigt håll sägs att man ger det bästa stödet men ibland inte lyckas.

"Den stora bristen på speciallärare och specialpedagoger i skolan gör att många barn med särskilda behov inte får den hjälp de behöver, menar Lärarförbundet"

Att det lönar sig att överklaga till Skolinspektionen där varannan i Halland fått rätt.

Hur man överklagar går till så här

" 1. Prata med skolan

För den som behöver extra stöd i skolan är den snabbaste vägen enligt skolinspektionens hemsida att först prata med de ansvariga på den skola eller förskola som eleven går på.

2. Kontakta Skolinspektionen

Men om skolan mot förmodan inte ger den hjälp som behövs ska Skolinspektionen och Barn- och elevombudet kontaktas.

3. Objektiv bedömning

Ett exempel kan vara mobbning i skolan. Skolinspektionen påbörjar då en objektiv bedömning. Här är det viktigt att den elev som påverkas fortsätter att gå kvar i skolan för att få den hjälp som behövs.

4. Åtgärder ska presenteras

Du som anmält och skolan du har anmält kontaktas så att båda kan förklara vad som har hänt. Kommer det fram att skolan har gjort fel, kommer skolan efter tre månader få redogöra till Skolinspektören vad de har gjort för att förändra situationen.

5. Besked från Skolinspektionen


Förhoppningen är enligt Skolinspektionen att ärendet som längst ska ta fem månader. Men oavsett om anmälan läggs ner eller går vidare så kommer anmälaren alltid att få besked om vad som händer."

måndag 22 augusti 2016

Det svenska skyddsnätet har en fallucka som stigmatiserar individer till ständig fattigdom !Läser Åsa Linderborgs recension om "Fattigfällan" om egeneföretagaren Betala som lämnades i sticket av samhället som blev långtidssjuk. Jag kunde själv kunnat skriva en liknande bok.

När jag blev utslängd från mitt jobb ställdes jag utan a-kassa och det var väntetid på socialen 2001 innan jag kunde träffa en handläggare fick jag klara mig bäst jag ville och då jag inte kunde betala hyran sa jag omedelbart upp mitt boende och blev därmed hemlös på stående fot.

Naturligtvis hade jag räkningar och dessutom fogdeskulder och då är det som gäller att du får ingen bostad hur som helst.

Socialen gör en utredning och då räknar de tre månader bakåt och det är detsamma att du inte får någon omedelbar hjälp. Dessutom vet du inte vilken hjälp du har rätt till om du tidigare inte haft med socialen att göra.

Innan socialen ger dig någon hjälp måste de genom utredning se till att du inte har några tillgångar eller inkomster som måste vara med i ansökan. Sådant kan ta lite tid.

Jag fick också ryktet om mig att varit välkänd politiker suttit i kommunstyrelsen under tio år och gruppledare i kommunfullmäktige KLART som fan att politiker har sitt på det torra med saftiga avgångsvederlag.

Alla ansökningar ska vara korrekt ifyllda annars skickas ansökan tillbaka för komplettering.

Sociala relationer försvinner under tiden vem fan vill ha med ett "socfall" att göra och folk tar avstånd. De som är närmast nyttjas till bristningsgränsen och står ut i olika grad. Till slut märker du att de som hjälper dig bäst är likasinnade i samma situation.

Du fastnar till sist på boendeställen där du får lära känna både narkomaner, alkoholister, kriminella och kvinnor som blivit utnyttjade. Ja hela köret av problematiker.

När politiker går ut samtliga är det inte denna gruppen de talar om att lyfta. De som vet vad hemlösheten är, de som vet hur verklig fattigdom verkar och de som mått jävligt dåligt och fötrsöker sig ta sig ur.

Har du också uppnått en viss ålder kan du säga goodbye direkt !

Jo studentbostäder, värna tiggare, att barnen ska läsa böcker i all välmening. Men dagens politiker VET INTE hur dagens skyddsnät ser ut. De värnar en välfärd som går ut på att det ska finnas X antal arbeten, x antal socialbidragstagare, x antal tiggare och höj löner för polis, lärare och sjuksköterskor. Det är i första hand dessa grupper som hörs och syns som politiker värnar om mest.

Hur kommer du UR när du en gång fastnat i socialbidragssystemet? Det går oftas inte. Det finns en stämpel, det finns en orsak, det finns skulder, det finns sår som är svåra att komma ur. Oftast stigmatiserar socialtjänsten och som den ser ut nu en stigmstisering. Dags att införa basinkomst, dags att införa grundtrygghet den finns inte idag.

söndag 21 augusti 2016

Kortare arbetstid en nödvändighet - men den politiska viljan saknas!

Birger Schlaug bloggar om hur Isabella Lövin nytt språkrör i MP försöker damma av den otidsenliga arbetstidsförkortningen.Vi måste få ner sjuktalen,mer trivsel och bättre organisering inom framför allt vårdyrkena.


Kommunisten Ingemar Ericsson som jag känner väl har drivit frågan länge och inte bara dammat av utan drämmer till med att detta är en nödvändighet.

Det finns stora problem som måste lösas lokalt i förhandlingar och på politisk väg.Jag ska ange några.

- Lönesättningen måste vara sådan att anställda vill stanna kvar att inte sluta eller behöva långtidssjukskriva sig..

- Rekryteringen att komma till en arbetsplats där arbetsorganisationen känns bra och inte ryckig.Dvs att inte driva personal in i stress och onödig övertid utan hålla en grundbemanning där det finns marginaler.

-Politisk vilja som arbetsgivare avsätta pengar för att få ner sjuktalen på de mest belastade sektorerna.

Som jag ser det är det inget Miljöpartiet tycks driva speciellt hårt i de samarbeten de är invecklade i.Inte minst då det iaf här i Halland består av politiker som har politiken som försörjning och inte som ett förtroendeuppdrag att driva Miljöpartiets partiprogram.

lördag 20 augusti 2016

Tiggerifrågan problematisk nöt att knäcka för Stefan Löfven !Två undersökningar har kommit angående inställningen till tiggeri. Dels från Aftonbladet/Inzio och dels från NOVUS. I båda mätningarna finns det en klar majoritet för ett förbud mot tiggeri.

Inom allianspartierna (och SD) finns en klar övervikt medan de rödgröna är mer skeptiska. Ytterligheterna är förstås SD som är för och V/MP som är emot.

Min inställning om JAG svarat på frågan är:

Aftonbladet/Inzio


Regeringen överväger att föreslå att tiggeriförbud införs i Sverige. Tycker du att det är ett bra eller dåligt förslag?

Jag hade svarat BRA FÖRSLAG

I Novus undersökning samma sak

Alltså tycker jag till stor del som svenska folket. Hur regeringen kommer att tackla frågan återstår att se.

fredag 19 augusti 2016

Nej MP har inte löst några problem över sommaren bara vilat upp sig !


Två nattsvarta mätningar från Yougov och Aftonbladet/Inzio dyster läsning för fortfarande semestrande miljöpartister.

Förslag om skärpningar mot tiggeriet är inte precis en MP-fråga men kan bli nödvändigt. Problem i andra länder i EU får lösas på plats och inte genom tiggeri sittande på gator i Sverige.

Anpassad EU-politik vad gäller flyktingmottagande kan omöjligöra en generös nationell flyktingpolitik. Frågan är om inte EU-nivån är den rätta också?

Intressantast är Lena Mellins analys: att MP-krisen är över. Nej den har just börjat.

Yrvaket har ledamöter i riksdagen och i partistyrelsen vilst upp sig och tror att allting ska rinna av bara sommaren är över.

Var finns MP när det gäller bilbränder ? Var finns Miljöpartiet när det gäller ofredande och sexuellt ofredande vid festivaler eller liknande arrangemang?

Jag uppfattar MP som väldigt vilset, splittrat och dålig på att både kommunicera och marknadsföra. De verkar inte ha vare sig gnistan eller viljan att förändra. Det verkar bara vara att sitta i regering och leda i styren som gäller och hoppas på den tekniska utvecklingen. Inga utbildningar eller kurser för att stärka partimedlemmar erbjuds. (noterar att det är en stor sammandragning i september i Borås men det är inte ens i min valkrets).

När det dyker upp en fråga positionslägger man sig med korta uttalanden ingen riktig analys. Ett fragmatiskt parti som tilltalar en viss grupp väljare men som inte imponerar på mig längre.

Man LETAR frågor men LEVER INTE för dem. Man kan lika gärna låta robotar ta fram svaren för själen saknas. Under ytan finns naturligtvis sugna medlemmar som vill sätta fart på saker men grunden riksdagsgruppen och partistyrelsen ihop med riksvalberedning lever sina egna liv skilt från allt annat.

torsdag 18 augusti 2016

De otrygga jobben blir allt fler och det är kvinnodominerande yrken som drabbas !


Läser lite betraktelser idag om vilka som är motståndarna i den gröna rörelsen? Det är Birger Schlaug som menar att de som vill mer grönt måste tas tillvara och inte ev samarbetspartners i andra läger. Frågan är om inte MP med sin begränsade akademikersyn har någon förståelse alls för legitima krav som egentligen S bör driva? I mångt och mycket funderar jag på om inte S är ute efter MP:s gröna akademiker

Något som inte har med MP att göra mer än indirekt är hur kommer regeringen att hantera alla som har otrygga anställningar? Möjligen inte i MP:s akademikerled ÄN men som flockas kring oftast lågbetalda LO-jobb.

"I ny rapport från Kommunal rapporteras att 30 % av personliga assistenter och barnskötare arbetar efter tidsbegränsade kontrakt. Bland vårdbiträden utgör hela 51% av den anställningsformen"

Det är vanligast med tidsbegränsade anställning i speciellt kvinnodominerade arbetaryrken och tillhör du en minoritet är risken ännu större att du erbjuds en otrygg anställning.

Som tidsbegränsad anställning räknas; timanställd, springvikarie, projektjobbare eller bemanningsanställd.

Försämrad a-kassa, permanent arbetslöshet, lagar som ger arbetsgivare möjligt att anställa otryggt, färre fackanslutna och färre som omfattas av kollektivavtal hör till.

Otrygghet i arbetet påverkar att få bostad och möjlighet att få lån. Det påverkar pensionen , föräldrapenningen och a-kassan.

Ska regeringen rätta till detta måste de närma sig andra grupper än fjäskandet för akademikerkretsarna.

onsdag 17 augusti 2016

S+MP är siamesiska tvillingar utifrån vänsterhögerdimensionen !


Jag utgår här från "Svenska Väljare" valforskarna Henrik Oscarsson och Sören Holmbergs utgåva där jag gör mina egna betraktelser hur väljarna uppfattar partierna.

För att ha något att utgå ifrån är det MP då jag följt partiet sedan starten inifrån

Partiernas placering utmed vänsterhögerdimensionen sett hur väljarna placerar dem


1982 stod Miljöpartiet i den absoluta mitten
bland de "block" som fanns då. MP har aldrig stått så nära den politiska mitten som då vilket inrymmer KD, FP och C.

1988 som vi kan kalla Miljöpartiets genombrottsval (riksdagen) förskjöts MP ett snäpp till vänster
om mitten. Samtidigt gjorde både S och V en förskjutning åt höger.

1991 då Miljöpartiet ramlade ur riksdagen gick MP ytterligare ett steg åt vänster
medan S och V gjorde motsatsen förskjöts åt höger.Inom allianspartierna gjorde Centern en markering att vara vänstrast. KD underordnade sig tydligt att man är ett klart borgerligt parti.

1994 kom Miljöpariet åter till riksdagen och fortsatte sin vandring vänsterut samma position som MP har idag efter valet 2014.Det som hänt är att S sedan dess gått till höger.

2006 ett intressant val. S+MP har aldrig legat varandra så nära som då och avståndet till alliansen vidgades.

2014 ser läget ut så att S+ MP är de två partier i riksdagen som ligger varandra närmast utifrån vänsterhögerdimensionen och inte konstigt då att de uppfattas som "naturliga samarbetsparners".

tisdag 16 augusti 2016

Miljöpartiet ett storstadsinriktat akademikerparti med tjänstemännen som bas!


Jag läser just nu valforskarnas bok Svenska Väljare av Henrik Oscarsson och Sören Holmberg ett gediget uppslagsverk för den som vill komma underfund med de politiska partiernaoch hur väljarbeteenden förändrats genom tid.

Jag har av naturliga skäl inriktat mig på Miljöpartiet. Ett parti jag följt genom åren enda sedan starten.

Miljöpartiet har varit ett parti som främst attraherat yngre och kvinnor.Det är inget parti som speglar väljarkåren utan sticker ut i många avseenden.

Följande grupper är överrepresenterade i valet 2014.

- uppvuxna i storstaden 19; +2
- SACO-anslutna 23; +10
- tjänstemän 44; +10
- har högskoleexamen 47; +18

företrädesvis inom inriktningarnahumaniora/kultur, estetik/design/hantverk, pedagogik och samhällsvetenskap/juridik men även naturvetenskap/matematik/data.

Mp utmärker sig i valmanskåren

större andel studerande 14; +8
större andel förvärvsarbetande 69; +9
liten andel ålderspensionärer 8; -24

Andelen kommunanställdaär är större än valmanskåren som helhet 34; +5

Varje parti har som målsättning att behålla sina väljare till nästa val men också göra inbrytningar i andra väljargrupper.

Som läget sett ut sedan valet 2014 är det i förstahand att behålla väjarna där man redan är starka som tycks vara MP:s primärmål. För någon förnyelse kan jag inte sedan valet 2014.

måndag 15 augusti 2016

PRIDE PARADEN 2016 i Varberg bjöd på bra utställare !

NEJ jag gick inte i Prideparaden i år i Varberg. NEJ jag gick bara på ett musikframträdande KING MELODIES knappt det. Nej jag medverkade inte på nån föreläsning i anslutning.

Jag ägnade min tid åt Pride att prata med folk som ställde ut nere i Socitetetsparken. Som aktiv politiker bör man informera sig. Vädret var uruselt när Prideparaden skulle gå av stapeln och de hade de säkert kul ändå de som gick där.

Ursäkta Kommunal, Brottsofferjouren, Kvinnojouren och andra som inte kom med här nedan men jag har plockat ut de som jag tyckte var bäst utställare här inte vem som var trevligast.

Arrangörerna ProLove


RFSL Halland


FUB Varberg


CENTRALEN Varberg

söndag 14 augusti 2016

Hur kryssade miljöpartisterna i Halland när det gällde riksdagslistan i valet 2014?


För skojs skull gjorde jag en pejling hur starkt stöd egentligen AGNETA BÖRJESSON (MP) har i min valkrets då kryssrösterna ändå indikerar lite hur detta slår.

Oftast är ju en SÄKER plats som etta på listan att just den kandidaten får MANDATET om valet går bra. Internt är det oftast en komplicerad procedur att vaska fram namn och ett beslutande möte som avgör listorna eller listan. De efterföljande kandidaterna är oftast utfyllnad och har inte så mycket med rikspolitiken att göra när valet väl är över även om de blir ersättare.

I Kungsbacka tycks Agneta B ha ett mycket starkt stöd bland de egna.

I Varberg var Stefan Edlund den mest kryssade miljöpartisten på RIKSDAGSLISTAN.

I Falkenberg blev Rikard Allvin mest kryssad.

I Halmstad blev det Maria Söderberg som fick mest kryss.

I Hylte ja Rickard Allvin även om kryssrösterna var få.

I Laholm var det Lena Angviken som knep mesta kryssen.

Förmodar att väljarna förutom i kommunerna kommer att ha svårt idag att ens identifiera VEM som sitter för miljöpartiet i riksdagen från Hallands valkrets. Ännu svårare vilka som "utmanade" eller ska vi hellre säga agerade "hjälpryttare" ?

Om man som riksdagsledamot vill förankra sig om stöd i den valkrets som man befinner sig i kan man förlita sig på dels att den interna splittringen gynnar kandidat nr 1 på en lista. Att väljarens makt att förändra listan är förhållandevis litet i ett parti typ Miljöpartiet där väljaren är nöjd med partiets utformning av listan men gärna markerar någon lokal kandidat där ortsnamnet finns med.

Förmodar att fantasin i Miljöpartiet i Halland är ganska lite förändringsbenägen att vilja förändra gällande topp-placeringen. Om vi undantar Rikard Allvin som är EU-stationerad är de mest kryssade kandidaterna i övrigt sådana som samarbetar intimt ihop med alliansen på de lägre nivåerna just nu.

lördag 13 augusti 2016

Statsrådet Aida Hadzialic avgår efter 0,2 promille alkohol vid bilkörning !

Så har ännu en minister avgått. Gymnasie och kunskapsminister Aida Hadzialic en av de mest kompetenta framtidsministrarna har lämnat in avskedsansökan.


Gränsen gick vid 0.2 promille och hon passerade den gränsen vid bilkörning.

Jag kan instämma med bloggaren Cornucopia att till stor del avgår politiker på grund av mänskliga misstag gäller även MP-ministrar som Mehmet Kaplan och Åsa Romson och KVAR blir kvar blir maktfullkomliga och inkompetenta politruker.

Den som inte vågar ta risker har också väldigt svårt att åstadkomma något. Nu kan man göra som Aida avgå direkt vilket även Mona Sahlin gjorde när det uppenbarade sig misstag hon gjort i sin roll som nationell samordnare men det är likt förbannat mänskligt.

I vilket fall som helst ska luckan fyllas och om Stefan Löfven inte haft problem innan lär han få det nu. Jag tror nämligen att det är S tur att att bli slagträ efter att kommit lindrigt undan vårsäsongen. Det kan bli en het höst för S.

Fakta: Aida Hadzialic

Aida Hadzialic utsågs till gymnasie- och kunskapslyftsminister den 3 oktober 2014. När hon utnämndes till statsråd blev hon det yngsta statsrådet någonsin. I dag är hon är 29 år gammal och kommer ursprungligen från Bosnien och Hercegovina.

Hon gick med i SSU som 16-åring och blev kommunråd i Halmstads kommun vid 23 års ålder.

Hon ställde upp i riksdagsvalet 2014 men missade spärren på 5 procent