< div id=”header ”>< / div>

fredag 2 december 2016

Analys:: Miljöpartiet på väg att utplånas i Halland då MP:s riksdagsgrupp görs till ett annex till S !


En grön dimension i politiken

För många år sedan pratade Miljöpartiet om att föra in en ny grön dimension i politiken. De partier som stod närmast grönt tänkande var V och C trots allt. De andra partierna kallades "betongpartierna". V hade sitt kommunistiska förflutna som barlast och C hade bondeförbundet där det fanns en ganska konservativ syn i värderingsfrågor långt ifrån dagens "Stureplan".

OM inte SD hade funnits i dagens politik hade de med all säkerhet varit politiker aktiva i S och M. Nu bildar de eget och det är båda dessa partier tacksamma för. Men ändå är det inte åt det hållet de går om de vill röstmaximera. Allihop landar någonstans i "sjuklövern" där alla kan vara med på vilket humör man känner för. Enligt SD är det ju så. På så sätt har dessa partier blivit "grönare" då SD är motpolen.

Tillbaka till MP...

Miljöpartiet har enligt stapeln haft en kris sedan de bytte språkrör kring 2011. Peter Eriksson och Maria Wetterstrand sägs ju ändå vara de som lyfte och moderniserade MP för att passa in i en socialdemokratisk regering.

När Gustav Fridolin och Åsa Romson tog över var vägen utstakad. Miljöpartiet skulle in i regeringen och med 2010 års val var grunden lagd. Miljöpartiet var det ENDA av de rödgröna partierna som hade gått fram och det kunde bara gå framåt.

Vi som bor i de västliga delöarna och kanske bitar av Stockholm kanske inte ser det perfekta att orientera MP i rödgrönt. Det är till höger vi måste ta väljarna från i Halland främst centern.

Det är tack vare SD som MP har möjlighet till makttillträde i Halland och möjligen S att de släppt på frågor som kan stöta sig med socialdemokraterna....och alliansen samma sak.

2010 års val


2014 års val


Den som lurar sig på att Halland blivit rödare beror det på att SD knaprar väljare från blått och inte räknas med i alliansen.Det alliansen förlorar har de tagit igen i maktstyren ihop med Miljöpartiet i Varberg, Falkenberg, Halmstad och Laholm.

Vad händer i Halland efter SCB november 2016?

Sannolikt kommer det gröna MP att bli gråare, mer utslätat och låta sig passeras av både V och C i nästa val. MP får en mycket jobbigare position idag i synnerhet om alliansen skulle få framåt samtidigt med SD.

MP:s roll förr har varit vågmästarpositionen. Men orienteringen av MP som ett "vänsterparti" gör detta allt svårare och samtidigt vara en tillgjord attraktiv partner till alliansen. Detta samtidigt som det är MP som tappar mest till S och V.

torsdag 1 december 2016

SCB:s undersökning november 2016 bekräftar Miljöpartiets stora tapp sedan valet !


SCBs partisympatiundersökning november 2016

DI: Nordenskiöld: Regeringen har inget att fira

"För koalitionspartnern Miljöpartiet ser det samtidigt ännu dystrare ut. Partiet ligger på 4,5 procent, vilket är farligt nära riksdagsspärren. Traditionellt har partiets stöd, i motsats till SD, överskattats i opinionsmätningarna. Gäller den principen fortfarande kan miljöpartisterna, som brottas med stora interna motsättningar, inte ens vara säkra på att få behålla sin riksdagsplats. Att Vänsterpartiet går kraftigt framåt är nog heller ingen riktig tröst för regeringspartierna."

SVT: Mats Knutsson "Krisstämning i moderaterna"

"Även om Miljöpartiet går tillbaka något i dagens SCB-mätning drar nog ändå partiledningen något av en lättnadens suck. Det kunde ju varit så mycket värre. Bilden av partiet har sedan i våras präglats av politiska bakslag och öppna interna motsättningar. Inom Miljöpartiet fanns inför dagens mätning en oro att partiet skulle hamna under riksdagsspärren, något som skulle ha ökat pressen ytterligare på partiledningen.

Men det är för tidigt för Fridolin och Lövin att andas ut. Miljöpartiet ligger farligt nära spärren och det finns ännu inga tecken på någon vändpunkt i opinionen för partiet."

Expressen: K-G Bergström om siffrorna: En rysare


"Undersökningen bekräftar också att Miljöpartiets väljartapp och ras fortsätter.

– Det är ett uttryck för den kris Miljöpartiet har hamnat i, säger K-G – och tillägger:

– Väljarna har straffat dem. Sedan har det varit diverse interna kriser med statsråd som har tvingats avgå. Partiet har tappat den fräschör som det en gång hade."

onsdag 30 november 2016

Flygskatt eller inte på tapeten !


Frågan om flygskatt är en het potatis för regeringen.Nu har SIFO tagit tempen och i frågan är det folket som är mest för och politikerna som är mest emot.

SIFO-mätning ang inställning till flygskatt

"Drygt 70 procent är ganska eller mycket positiva till en flygskatt, enligt Kantar Sifos undersökning, som genomförts på uppdrag av Naturskyddsföreningen. 20 procent är ganska eller mycket negativt inställda till skatten.

Kvinnor är i högre utsträckning än män positiva till skatten, 79 procent respektive 67 procent är för. Nedbrutet på partisympati råder en majoritet för flygskatt inom alla partier utifrån svaren i undersökningen, med störst övervikt bland MP-, V- och S-väljare. Minst positiv övervikt råder bland SD- och M-väljarna.

Flygskatteutredningen, som presenteras i dagarna ska ge förslag på hur skatten ska utformas för att styra över konsumenterna till miljövänligare alternativ och hur den kan uppmuntra flygindustrin att minska sin klimatpåverkan. Men utredaren ska också beakta hur en skatt kan slå mot de regionalpolitiska målen om jobb och konkurrenskraft i alla delar av landet."

Många politiker, inte minst socialdemokratiska, i Norrlandslänen är emot skatten, och i riksdagens trafikutskott har diskussioner förts om att majoriteten ska säga nej till en svensk flygskatt.

Fakta: Undersökningen

Frågorna som ställdes var:

I dagarna kommer ett förslag om en ny skatt på svenskt flyg som är till för att minska flygets klimatpåverkan. Hur ställer du dig till att låta flyget betala sin klimatpåverkan genom en ny skatt? Är du...

Mycket negativ 7 procent

Ganska negativ 13 procent

Ganska positiv 49 procent

Mycket positiv 24 procent

Vet ej 7 procent

Hur ställer du dig till en klimatskatt på flygresor om intäkterna används för att förbättra villkoren för tågen, till exempel att tågen går i tid, bättre tillgänglighet samt bättre underhåll av spår och signalsystem? Är du...

Mycket negativ 9 procent

Ganska negativ 12 procent

Ganska positiv 38 procent

Mycket positiv 37 procent

Vet ej 4 procent

Undersökningen som omfattar 1 000 personer, 15 år och äldre, genomfördes per telefon under vecka 45 av Kantar Sifo på uppdrag av Naturskyddsföreningen.

Ur Svenskt flyg

"Flygskatten har tidigare både utretts och införts i Sverige av den socialdemokratiska regeringen 2006, trots att över 90 procent av remissinstanserna var negativa. Även om flygskatten avskaffades innan den trädde i kraft, hann flera flyglinjer stängas. Redan 2006, då förslaget togs fram, konstaterades att effekten på miljön skulle bli försumbar, och att det skulle få negativa, trafikpolitiska, näringspolitiska och regionalpolitiska konsekvenser. Med andra ord färre flyglinjer, flygplatsnedläggningar och förlorade jobb. Sveriges tillgänglighet skulle försämras. Delar av kapaciteten flyttar med stor sannolikhet över gränsen och tar även med arbetstillfällena. De resenärer som kan väljer att istället resa via Kastrup eller Oslo, medan priskänsliga turister skulle välja att besöka andra länder i vårt närområde vilket kommer få konsekvenser för besöksnäringen.

MPs förslag är en skatt på resor inom eller från Sverige på 110 kronor inom EU och 270 kronor på resor utanför EU. Den riskerar minska det totala passagerarantalet med 2,4 miljoner passagerare per år. Tiotusentals arbetstillfällen skulle kunna försvinna i hela den svenska ekonomin, statens intäkter skulle minska med över 3 miljarder kronor och BNP skulle falla med mer än 6 miljarder kronor.

Enligt uträkningar gjorda av Riksdagens utredningstjänst kommer antalet inrikesresenärer minska med mellan 800 000 och 1,2 miljoner per år om flygskatten införs. Det är en minskning med upp till 17 % jämfört med 2013. Vilket kommer leda till färre flygavgångar och flygplatser som hotas när flyglinjer lägger ner. Biljettpriset kommer dock att behöva höjas mer än den ev skatten, då alla fasta kostnader ska fördelas på betydligt färre resenärer, som personalkostnader, start och landningsavgifter, bränsle, security mm.

Flygskatter i andra länder

De länder som tidigare infört olika former av flygskatter har sedan dragit tillbaka dessa. Inte bara på grund av dess negativa konsekvenser för den nationella flygnäringen utan också för samhällsekonomin i stort. Såväl Danmark som Irland har avvecklat sina flygskatter. Nederländerna avskaffade sin redan året efter dess införande. Detta efter att landets BNP minskat med 11 miljarder kronor. Portugal beslöt just i slutet på 2014 att inte införa en flygskatt efter en utredning. I Skottland planerar man att justera ned skatten med målet att ta bort den helt. Studier visar att Storbritannien gått miste om 178 miljarder kronor i BNP mellan 2013 och 2015 på grund av dess höga flygskatt"

tisdag 29 november 2016

Den gröna ideutvecklingen förs inte av parlamentariker de är fast i dagspolitiken !


Finns det en grön ideologi Birger Schlaug djupdyker i sin blogg med intressanta frågeställningar om detta.

Det finns massor av argument varför det inte skulle finnas det och också underlag för ett grönt parti.

När det i DN skrivs en artikel av åtta kvinnliga kommunråd som bemöter oron hos fd språkrörsfossiler uppfattar jag dem som socialdemokrater. Det MP som bildades gjorde det inte som socialdemokratiska utbrytare typ vänsterpartiet. De gjorde det som systemkritiker för en ny grön dimension i politiken.

De som skriver utgör för att den nya dimension är genomförd och nu gäller det bara att göra verkstad av detta. De var barn och unga då och är nu beslutsfattare.

Birger i sitt blogginlägg


"Gröna i maktställning är inte intresserade av ideologisk utveckling. På så sätt kan man helt rått hävda att den makt som t ex MP vunnit i samband med budgetsamarbete - jag var språkrör då och kände av det - med tidigare socialdemokratiska regeringar försvagat partiets ideologiska utveckling.

Det fortsatte med blockpolitikens krav på strömlinjeformad politik som inte skulle skrämma väljare från blocket. Och förstärktes när formella maktsträvanden plötsligt omvandlade Miljöpartiet till ekomodernismens främsta företrädare. Vilket man faktiskt är idag om man utgår från vad partiledande företrädare säger och skriver. Man är det - om man utgår från vad partiföreträdare (inte partiprogram) - som Miljöpartiet bildades för att bekämpa."

Jag ser tre riktningar inom Miljöpartiet alla tre tappar terräng

1) S är banerförare och utan S ledarskap kommer även MP att falla pladask. Det är ju tack vare S som MP sitter i regeringen inte tvärtom. Förutsättningen för att få igenom gröna förslag är genom S-samarbetet. Vem vinner på detta? Socialdemokraterna naturligtvis.

2) V leder den rödgröna kritiken. Framförallt ser jag att de fyras gäng i MP och debattörer i fb-gruppen Grön Omstart fastnar i ren argumentation med ren vänsterkritik och inte med grön systemkritik. Missnöjd över läget men vad är förslagen att åstadkomma något som leder framåt mer än ökad motsättning till maktens företrädare? Vinnare V som konstaterar att det finns splittring i MP och anammar mycket av deras åsikter.

3) C leder utvecklingen som tredje kraften. Om vi bortser från andra partier har C en nyckelroll i svensk politik. De är det enda partiet med kraft som kan driva alliansen att bli grönare. De skulle kunna vara en partner i en blocköverskridande regering. De har en historik som tilltalar gröna genom sitt kärnkraftsmotstånd och mot Öresundsbron samt inte minst som tidigare stark folkrörelse. I många mindre kommuner är C stabila och starka de driver visionär pragmatism och har lätt för att fånga gröna frågor. När MP sitter ihop med C i samma koalitioer lokalt är de C som syns mest och MP kommer i bakvattnet. Vinnare centerpartiet.

Vad behövs för grön framgång?


Miljöpartiet bör för att nå framgång eller ännu värre slippa ramla ur riksdagen nästa val skapa en FÖRSTÅELSE och INSIKT att dessa tre grupper är viktiga för Miljöpartiets egen gröna utveckling. Den finns inte idag. Den har slukats av uppslukandet av vad regeringen och riksdagsgruppen sysslar med. Eller lokalt att de valda springer på olika möten.

Något som absolut inte finns eller hinnes med i dagens miljöparti är en ideologisk ideutveckling. Allt handlar om dagspolitik och trender. Inte särskilt långsiktigt hållbart. Att se bortom valet 2018 saknas.

måndag 28 november 2016

Varbergs kommun bjuder in till designdialog hur Brunnsparken ska gestaltas !


Brunnsparken i Varberg vill förändras till ett mer levande utrymme och bjuder till designdialog

Välkommen att tycka till om förslaget för nya Brunnsparken!

Tisdagen den 29 november presenteras resultatet av designdialogen på ett öppet hus på Lilla teatern, Komedianten kl 16 - 19. Förslaget visas i form av en utställning. Projektet presenteras även varje halvtimma mellan kl 16.30 och 18.30. Projektets medarbetare finns på plats för att svara på frågor.

Förslaget för nya Brunnsparken visas också i form av en utställning 3 - 11 december, på bibliotekets entréplan, Komedianten. Även här finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget.


Varbergs första designdialog

Hösten 2016 deltog berörda fastighetsägare, företagare och medborgargrupper i en designdialog, en serie workshops för att tillsammans ta fram förslag på platsens utformning. I designdialogen deltog även invånarrepresentanter, de som använder Brunnsparken som plats.

Utgångspunkten för designdialogen var de behov och önskemål som kommit fram om Brunnsparken i arbetet med torgförnyelsen.

Hamn- och gatunämnden förväntas fatta beslut om förslaget i början av 2017. Därefter följer projektering och byggnation under 2017 och 2018.

söndag 27 november 2016

Spana åt vänster spana åt höger gör det en gång till ....

En person stoppade mig med cykeln igår. Personen har tidigare haft interna uppdrag i Miljöpartiet för ca 25 år sedan och följer nu med via media vad som händer och sker.

Hon tog upp hur hon själv marginaliserades i sin roll av karriärpåträngande bufflar som idag är kända namn och heltidspolitiker.

Det finns ett sätt som de tar sig fram sa hon. De infiltrerar MP genom specifik kunskap och att gå in i organisationer men är egentligen inte gröna. De kunde vara sossar eller moderater vad som helst.

Att vara specifikt proffs att ta fram underlag är tjänstemannarollen medan lekmannarollen är politikern. Idag har byråkrater, uppkomlingar och karriärister tagit över med ambitionen att politiken ska bli deras levebröd.

De har inga ambitioner att gå tillbaka till något arbete de vill nästla sig vidare i karriärstegen eller iaf bita sig fast där de befinner sig.

Arbetslivet är idag en färskvara. Folk ska kompetetenshöjas, vara flyttbara, vara friska, aldrig vara nöjda med sin situation vilja sträva vidare, ständigt gå vidare.

På vägen sker naturligtvis konflikter men för att nå positioner gäller det att slicka uppåt, skaffa kompisgäng i politikereliten och att om det så vore använda alla medel för att undanröja motstånd.Media har blivit en viktig faktor och som motvikt finns sociala medier. Dessa broilers som internt manövrerar sig fram är inte speciellt kommunikativa.

Om de på twitter har många följare utmärker de sig själva med en benägenhet att inte vilja följa andra. På Facebook att helst ha fb-vänner som tycker som de själva att helt enkelt omges av ja-sägare.

Till de etablerades försvar kan det uppfattas som att SD är ännu värre.Nu är det ju så att ju större partier blir ju mer lika blir de maktens etablissemang.

När övriga flockar ihop sig mot yttre hot som att inte givna spelregler gäller så gaddar de ihop sig.

Mest sårbar blir ju då MP som kom in politiskt genom att vilja bryta blockpolitiken för att föra in en annan dimension. Till slut blir befästande av maktintresset viktigare än det de kom in för att genomföra.

lördag 26 november 2016

Peter Eriksson vill bara ha ja-sägare i Miljöpartiets riksdagsgrupp och toppstyrning lokalt !


Peter Eriksson bostadsminister icke folkvald till nuvarande riksdage agerade som språkrör inte som fd språkrör för MP när han uttalade sig i SVT. Det gällde riksdagsgruppens arbetsordning

"Om man inte orkar vara med och fatta majoritetsbeslut så undrar jag om man inte hamnat på fel plats. Antingen får de vara med i gruppen och acceptera att man fattar majoritetsbeslut i svåra frågor eller så får man hoppa av helt och hållet och ansluta sig till ett annat parti eller sluta vara aktiv politiskt", säger Peter Eriksson.

Peter Eriksson förstår att debattörerna, som varit med sedan partiets barndom, är otåliga, men han betonar att MP måste kompromissa och också vara beredd att ändra inställning när verkligheten förändras"

Vad gäller lokalt i min kommun om man är miljöpartist?

Själv är jag på lokal nivå visserligen invald ersättare för miljöpartiet men också ledamot i kultur och fritidsnämnden i Varberg.

Alliansen har här ett samarbete med Miljöpartiet i majoritet. Om jag ska tolka Peter Eriksson rätt ska vi alla bli minimoderater för så uppfattar jag Miljöpartiet i Varberg idag.

Innan jag lämnade Miljöpartiet gällde följande lokalt

- Det ska inte läggas motioner från "majoriteten"
- Alla frågor där man avviker ska tas upp i alliansgruppen FÖRE au-möten i kommunstyrelsen på ksau-mötet
- MP har möten i svåra frågor och insyn de möts varje måndag i 2 ggr 5- gruppen och info och vissa beslut tas där
- KF-gruppen har möten var för sig dagen innan kommunfullmäktige
- De som sitter i nämnderna lämnar rapporter på måndagarna

Översatt på lokal nivå ska det accepteras toppstyrning, samråd sker i alliansgruppen och rapportering till partiet på måndagarna.

Hur ser riksdagslistan ut valet 2014 (Hallands valkrets)

Nu är inte någon av de fyra som Peter Eriksson vill ha bort från min valkrets. Däremot finns som god tvåa på MP:s hallandslista Rickard Allvin som säkert Peter känner för han sitter numera som tjänsteman i gröna gruppen och kritiskt granskar TTIP och CETA. Något den gröna gruppen är mer kritisk mot som svenska regeringen är för. Rickard är redaktör för tiipen.se

VAL TILL RIKSDAGEN

Miljöpartiet de gröna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.

1.Agneta Börjesson, 56 år, riksdagsledamot, Kungsbacka invald riiksdaledamot
2.Rikard Allvin, 28 år, politisk sekreterare, Falkenberg
3.Maria Söderberg, 26 år, studerande, Halmstad
4.Lena Angviken, 63 år, bibliotekarie, Laholm
5.Ola Nilsson, 45 år, lärare, Halmstad
6.Elisabeth Falkhaven, 59 år, projektledare, Hylte
7.Stefan Edlund, 48 år, lärare, Varberg
8.Eva Ericsson, 56 år, helhetsbyggare, Laholm
9.Clas Rosander, 61 år, fritidspedagog, Kungsbacka
10.Hans Leghammar, 56 år, affärs- och miljökonsult, Halmstad
11.Ingegärd Salmose, 53 år, rektor, Kungsbacka
12.Vagn Abel, 64 år, lärare, Falkenberg
13.Ulf Bjerstaf, 66 år, pensionär, Laholm

I praktiken skulle om "olyckan" vara framme Peter be Rickard om han skulle komma in i riksdagen att "hör du du det är visserligen kul att du kom in här men lägg av med att tro du är något för här gäller majoritetsbeslut och fattar du inte det så sök dig nån annanstans eller lämna riksdagen".

fredag 25 november 2016

Stefan Löfven mer nöjd med MP i regeringen än åtta fd språkrör hos MP !


Trampolinen så kan man kalla det Roland Paulsen beskriver maktkampen mot toppen. Trampa ner allt som kommer i vägen för dem.

Nu har hela åtta fd språkrör reagerat i Miljöpartiet som kommer med tung kritik vad gäller Miljöpartiets förehavanden. Miljöpartiet har blivit ett viljelöst etablissemangsparti.
Isabella Lövin slår ifrån sig mot kritiken och har själv uppenbara problem i den riksdagsgrupp som ska stötta upp regeringen.

"Enligt uppgift till DN har de fyra riksdagsledamöterna i veckan träffat gruppledningen. En diskussion pågår om att hitta en lösning, men en knäckfråga är om partiledningen accepterar att rebelliska riksdagsledamöter som de petade Carl Schlyter och Valter Mutt och avhopparna Jabar Amin och Annika Lillemets ska tillåtas rösta annorlunda än partilinjen."

Det förs också en vild diskussion i facebook-gruppen "Grön Omstart" som partiledningen i MP vid ett flertal tillfällen försökt kapa men misslyckats med i skrivande stund.

"Diskussionen förs också i en sluten Facebook-grupp som heter ”Grön omstart” med ett tusental medlemmar. DN har tagit del av inlägg som riktar kritik mot språkrören Gustav Fridolin och Isabella Lövin om att de inte tillåter en fri intern debatt som varit MP:s tradition sedan partiet grundades 1981."

"Statsminister Stefan Löfven (S) är nöjd med regeringssamarbetet med Miljöpartiet.

– Vi är två partier som regerar tillsammans och vi har ett projekt som vi vill genomföra tillsammans för Sverige. Vi har bytt inriktning för politiken och vi tänker fortsätta med det, säger Stefan Löfven till DN"

torsdag 24 november 2016

Motioner från miljöpartister kvar att behandla i Varbergs kommunfullmäktige !

Av mitt politiska liv när jag var med i Miljöpartiet återstår nu två motioner var av en behandlas i kommunstyrelsen 29 november 2016 den om zonindelning den andra om gratis buss för över 75+ blev när den var uppe återremitterad.

Motioner från miljöpartister i fullmäktige att behandla i Varberg


Kvar att behandla:

Motion att begränsa zonsystemet för bussresor i Varbergs kommun

Gratis bussar för pensionärer över 75+ i Varbergs kommun

Miljöpartiet har sammanlagt lagt EN styck motion under hela mandatperioden förutom de jag lagt: Motion om jämställdhetspris


Kultur och fritidsnämnden i Varberg ligger steget före när det gäller jämställdhet

Klart att det kan läggas motion som slår in öppna dörrar för kultur och fritidsnämnden har redan beslutat att ge sin förvaltning i uppdrag att utreda hur ett jämställdhetstipendium skulle kunna instiftas och utformas av kommunen.

Uppdraget ska vara klart och presenterad på nämndens möte i december 2016 (jag är ledamot i nämnden)

Linda Berggren (S) vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden är initiativtagare då nämnden arbetat aktivt med jämställdhetsfrågorna under ett antal år och det är önskvärt att instifta ett pris/stipendium

En del föreningar har stora utmaningar att uppnå jämställdhet liksom det finns ett behov att lyfta jämställdhetsfrågorna rent allmänt i Varbergs kommun.

För att uppmuntra föreningar/enskilda att arbeta aktivt mec frågan borde ett pris/stipendium instiftas.

onsdag 23 november 2016

Miljöpartiet är åsiktspolis på facebook men silar mygg och sväljer kameler !


För ett år sedan hade MP tillkallat en krisgrupp i Miljöpartiet i Varberg för att jag uttryckt mig olämpligt på facebook. Fullmäktigegruppen uttalade att de inte hade förtroende för mig och krisgruppen lämnade förslag på ett avtal för samarbete som vi skulle skriva under. Ingen skrev på.

Det jag skrev ordagrant på facebook var

"du tillhör de otacksamma som kommit till Sverige och privilegierat dig. Inget ovanligt, jag har fått ligga ute, bo trångt och haft det svårt. Du hamnade i VIP-kön".

Detta var riktat till en person som kommentar i ett sammanhang och jag tog bort det hela då jag la in kommentaren en lördag när jag lagade mat och inte var direkt koncentrerad vad som diskuterades på tråden.

Detta SKÄRMDUMPADES skickades vidare till Miljöpartiet i Varberg, Varbergs kommuns hemsida som BEVIS på hur jag uttryckt mig och frågan var om jag kunde ha FÖRTROENDE att representera MP med detta uttryck.

Uppenbarligen verkar det vara lågt i tak att på sin egen facebook-sida uttrycka sig hur som helst om man har förtroendeuppdrag i Miljöpartiet. Däremot kan Miljöpartiet själva efter detta göra 180-gradig svängning i flyktingpolitiken, införa gränskontroller, försvåra för asylsökande och har nu fullt att jaga papperslösa, utvisningshotade som fått avslag att förpassa dem ur landet.

Nu handlade detta för ett år sedan om en person som varit i Sverige ett tjugotal år minst som liten och med svenskt efternamn jobbat som journalist med poddar och har minst sagt lite knäppa åsikter i olika frågor. Det har alltså gått relativt bra för personen. Det gör det inte för andra minst sagt. Alla de som dör på medelhavet kommer inte ens över till Europa.

Vad gäller att ha kommit hit så är det mycket långväga och på något sätt är Sverige känt som ett bra land att komma till. Personen kände ingen tacksamhet heller för det var en självklarhet att Sverige skulle bana vägen för alla som haft ett helvete oavsett var de kommer ifrån.

För personens skull och för Miljöpartiets skull så har jag efter mycket lång betänketid lämnat Miljöpartiet den 7 september 2016 mycket noga övervägt min egen situation i MP. Jag har inte lämnat mina politiska uppdrag däremot.

Jag är nu fri att tycka vad jag vill utan att Miljöpartiet specialgranskar min facebook och twittersida. Det känns bra att vara fri från granskning nu granskar jag istället Miljöpartiet.


tisdag 22 november 2016

Interndemokrati och internkommunikation har stora brister hos Miljöpartiet !


Anders Strand och Mattias Kautmann har skrivit en utförlig analys om Miljöpartiets bristande interndemokrati och internkommunikation här

Historik

Det står helt klart sedan Miljöpartiet återvände från att suttit utanför riksdagen en mandatperiod att dels ha två mål i sikte 1) att med god marginal se till att hamna ovanför riksdagsspärren. Det räcker inte med miljöinriktade kärnväljare partiet måste ha bredd att kunna få in en fot närmare makten också. 2) Att succesivt få bort sådant som skrämmer eller gör denna omorientering svår att genomföra.

"I media blossade debatten också upp, då riksdagsledamöter sa att partiet drivs av partipiska, mobbning och tysthetskultur. Ser man partiets utveckling över tid bör man, menar vi, se den här utvecklingen i ljuset av de förändringar som skett, där inte minst ledande företrädare i Miljöpartiet sjösatte ambitionen att sikta på regeringssamarbete med Socialdemokratin"

Valen 2010 och 2014

Valet 2010 gjordes ett fullskaleförsök att tydligt och klart tala om för väljarna vilken regering som var tänkt efter valet. Det bildades arbetsgrupper och MP ställde sig bakom Mona Sahlin som statsminister och att Vänsterpartiet var tänkt att ingå i regeringen. Valet blev inte en framgång för S och V men MP gick fram i valet.

Strategin inför valet 2014 var ändå att fortsätta den inslagna linjen och regeringsmedverkan vilket också möjliggjordes genom Decemberuppgörelsen. Denna gången utan V:s medverkan men ihop med S utan uppgjort gemensamt valprogram. Överenskommelsen innebar dock att de tre partierna skulle ha en gemensam budget ihop.

Förändring i möten med medlemmar i partiet fysiskt och digitalt 2010-2016

Under dessa år har skett en markant förändring via nätet och kommunikation via sociala medier och via internet har exploderat. Fysiska möten samt telefonmöten har kompletterats med kommunikation via nätet. Av rapporten att döma är det mest informationsspridning och i kampanjsyfte MP använt den nya tekniken att få fram ett givet budskap.

Ur rapporten från AS och MK

"Regeringsfokus, ökade krav på policyprofessionalisering och en allt mer försvagad länk mellan medlemmar och partitopp har utmärkt politiken under de senaste åren. Svensk politik har också påverkats av digitaliseringen och inte minst av vår användning av smartphones och appar. Där IT och nätet skulle kunna fungera som ett interndemokratiskt hjälpmedel för att upprätthålla god kommunikation mellan partiets olika lagdelar, har tekniken i många hänseenden använts allt för lite utifrån demokratisk synpunkt. Tekniken har av partiets ledning främst använts för informationsspridning och i kampanjsyfte"

"Viljan eller förmågan att använda teknik för att utveckla partiet i en mer interndemokratisk riktning har enligt många bedömare varit mycket svag. Detta har skett samtidigt som partiets kongresser kommit att bli mer styrda och dirigerade med riktlinjer om hur och vilka motioner som får och inte får läggas. Härtill talas det nu också om en ordning i partiet där lokalavdelningarna inte längre ska få utse kongressombud, utan att detta istället ska handhas av högre nivåer inom partiet. Detta riskerar att leda till förstärkt maktkoncentration och på sikt undergräva MP:s karaktär av medlemsdriven organisation."

”Vi har under de senaste åren iakttagit dolda utmanövrerande strategier mot människor som inte följt partipiskan i partierna. Vi har sett en politik där partitoppar allt mer dragit sig undan från både medlemmar och väljare.”

”Inget av våra partier har valt strategin att ha direktdialog med sina väljare socialt, utan över hela skalan så väljer man att pumpa ut budskap om vad man själv har åstadkommit, sina senaste segrar, men ingen väljer att lägga resurser och kraft på att prata med vanliga användare.”

Lokala nivåer

Min uppfattning är att Miljöpartiet i sin strategi att nå regeringsmedverkan och inflytande att anses vara regeringsdugliga i nästa steg vill likrikta de lokala nivåerna.Det låter tjusigt i Varberg med rödgrön minoritetsregering men lokalt och regionalt är det Alliansen och MP som gäller. Var finns sambanden?

S ser naturligtvis sambandet men det gör inte MP. Det är S som hänvisar till statsbidragen, det som kommer från den s-ledda regeringen något inte MP vill kännas vid i sina alliansamarbeten. Här gäller det att ligga lågt om man ska uppfattas som lojal och lydig och kunna smidigt ingå som partner.

Alliansen har trumfat igenom att på den lokala nivån är det en sak vad som händer ovanför något annat. Regeringen utmärker sig för att vara en samarbetsregering då det sitter på nåder från alliansen på en skör tråd. Dels att alliansen på riksnivån är splittrade och inte minst inställningen att SD vill ha inflytande över en alliansregering.

Vad behöver göras för att bättra på interndemokratin och internkommunikationen hos MP?


Jag lägger mig inte i detta vad som ska göras. Däremot att jag på min fb-sida inte ska lägga mig så mycket Miljöpartiets förehavanden. Okey men det lever väl på partistöd som är skattepengar i större utsträckning än sina egna medlemsavgifter?

Som ett bidragsberättigat parti är det ändå intressant att det inte finns fungerande interndemopkrati och internkommunikation. Det vore önskvärt hos ett parti som faktiskt regerar Sverige. Det vore på sin plats tycker jag.

måndag 21 november 2016

Alliansstyre med MP i Varberg i besvärlig sits när de nekats till flyktingpaus !


Det här med att ta emot nyanlända kan vara komplicerat. Det finns iaf vetskap ett år tillbaka hur läget var då inför 2016 i Halland. Alla kommuner visste alltså förutsättningarna.


19 november 2015


"Förra året (2014) fick 202 personer, som fått uppehållstillstånd, kommunplacering och bostad i Halland. Egentligen skulle länet ha tagit emot 584 personer, alltså mer än dubbelt så många. Däremot bosatte sig cirka 1300 nyanlända här på egen hand.

Ett problem i mottagandet är att hitta bostäder. Redan idag väntar runt 600 personer i Halland på att få en kommunplacering. De blir kvar på asylboendena och tar då upp platser som kan behövas i flyktingmottagningen"

Dagsläget

Det här vilka som bosätter sig på egen hand brukar inte vara uppe utan bara dem som kommunen har åtagande att fixa till det för.Inte heller de som sitter fast på asylboenden och upptar onödig plats. Falkenbergs oppositionsråd Per Svensson (S) ger också sin grannkommun Varberg på moppo att de inte klarar "utmaningen".

Påhejare från andra hållet är Johanna Palmelid (SD) som tycker att Varbergs kommun ska stå på sig och vägra ta emot nyanlända.

Konstaterar att Ekerö och Varberg tillhör pionjärerna att begära flyktingpaus i riket.

"Kommunerna Ekerö i Stockholm och Varberg är hittills ensamma om att formellt säga nej till att tillsvidare ta emot nyanlända som fått permanent uppehållstillstånd. Varberg har redan fått avslag på sin begäran"

Formellt är det i dag Arbetsförmedlingen som har uppdraget att placera nyanlända med permanent uppehållstillstånd. Vid årsskiftet övergår uppdraget till Migrationsverket