< div id=”header ”>< / div>

fredag 30 september 2016

Genombrott i klimatfrågan genom att EU-länderna ratificerar Parisavtalet !

EU ska nu gemensamt ratificera Parisavtalet och då är det en bra bit på väg att det blir verkstad av alla klimatbesluten.


"Trots den tvekan som finns från enskilda EU-länder – framför allt Polen – räknar Lövin med ett relativt enkelt beslut i dag.

- Nu finns det ett förslag på att vi ska ratificera och det finns också en särskild deklaration om att det här inte ska vara prejudicerande – att det här går fram såpass fort som det gör, säger Lövin.

Om EU gemensamt säger ja kommer Paris-avtalet att kunna träda i kraft betydligt tidigare än planerat. Kraven är att minst 55 länder som står för minst 55 procent av utsläppen ska säga ja – vilket kommer att överträffas med råge vid ett eventuellt EU-ja."

torsdag 29 september 2016

Med grönt i regeringen blir det militärgrönt och kärnkraften räcker längre !

Nedmonteringen av det som återstår av gamla Miljöpartiet pågår i regeringen.


Införande av värnplikt med början mönstring redan nästa år?

Påminner lite om äldre mp-motioner frivillig väntjänst och avskaffande av allmän värnplikt för den som vill veta hur MP ställde sig förr.

Vad som sägs om att fasa ut effektskatten stort jubel på Ringhals utanför Varberg?Fakta: Effektskatten


•Effektskatten på kärnkraft infördes år 2000. Den har höjts tre gånger, 2006, 2008 och 2015.
•Den uppgår nu till cirka 8 öre per kilowattimme.
•Effektskatten utgör cirka 30 procent av driftskostnaden för en reaktor. Den ger sammantaget staten 4,5 miljarder i intäkter brutto per år, men skatten är avdragsgill och mycket av den träffar statliga Vattenfall.

Källa: Energikommissionen, promemoria om de befintliga förutsättningarna för svensk elproduktion.

onsdag 28 september 2016

Grönt vägval avgörande även i regeringsfrågan efter valet 2018 !


Ganska intressant är att följa trenden i pollofpolls.se än de ryckiga nätningar som sker enskilt.

Jag tror de flesta efter halva mandatperioden nu glömt valresultaten som ligger till grund. Nya väljare kommer till, gamla faller ifrån och en del ändrar sig.

Sett till senaste året skulle M ha en uppåtgående trend. Förmodar att deras högervridning från "Öppna hjärtan" till "Hårdare tag" och att locka gammelmoderater från SD är ett utslag av detta. Så länge inte alliansen har ett gemensamt alternativ är det ointressant vad som händer på högersidan.

Intressant är också att Miljöpartiet tagit mest stryk på vänstersidan. Det skiljer ju inget mellan S och MP idag och de stora vinnarna på detta är V.

I o med att S nu deklarerat att de gör en egen valrörelse, förmodar att alliansen samlar ihop sig så ska alltså MP gå fram själv och svåra konkurrenter blir då V.

Vad ska MP gå fram på i valet som fortfarande sitter i regering med S ? De har bara haft maktpolitik i fokus och ser inget alternativ än att släppa bindningen till BLOCKEN i valrörelsen hur det nu ska gå till?

alternativ 1 (status quo)

MP går ut och röstmaximerar men har samma ambitioner som idag att delta i den regering som sitter. Allt för att behålla sina sex ministerposter och allt för att fortsätta den inslagna vägen som "samarbetsregering". Det lär bli inte bli någon röstmaximering då S inte kommer att släppa stödröster till MP i onödan. MP:s trovärdighet är kraftigt ifrågasatt då det också finns gott om kompromisser som ogillas av gröna kärnväljare.

alternativ 2 (mitt huvudförslag)

MP utser SD som huvudmotståndare i valet och kommer att göra ALLT för att minska dess inflytande. De lämnar bud att öppet medverka till någon form av allianstyre inte minst i budgetsammanhang bli som Vänsterpartiet i förhållande till den rödgröna regeringen fast till höger. Det innebär att de offrar de sex ministrarna under Löfven. Frigör sig från att S ska ha en dominerande roll vädjar till en ansvarsfull allians att också bli en "samarbetsregering" denna gången åt vänster i huvudsak med uppgörelser med S och MP. Det finns MAJORITET för budgetar och S, V och SD försätts i opposition.

Det är ett nytt radikalt ställningstagande som ger alliansen två alternativ: MP eller SD. MP har i dagsläget 75 % rödgröna väljare men en hel del av dem har redan gått förlorade till V och F! och bör stanna där. Inga stödröster kan påräknas från S men väl i form av en borgerlighet till vänster som ser sin räddningsplanks för en ny grönblå allianspolitik.

alternativ 3 (Grön omstart fick rätt det blev fokus på partiprogrammet igen)

MP går ut med maximal röstmaximering att locka väljare från olika håll. Det är inte intressant att vara med i någon regering efter valet det får bli som det blir. Nu gäller det med alla medel rädda grönt och MP. Förmodligen inser många att MP ändå tillhör vänstersidan och vissa stödröster hämtas hem från V för att rädda MP kvar i riksdagen. De tycker att det är bra med grön självrannsakan och många i Riksdagsgruppen i nuvarande MP får söka jobb som statssekreterare och kanslister då deras saga är all i rikspolitiken som väljarnas beslutfattare.

tisdag 27 september 2016

Oberoende grön står bakom prioritering att satsa på Lindvallen i Tofta och ny 50 meters simanläggning på Håsten !


På MP Varbergs möten är ALLA VÄLKOMNA INGET KRAV PÅ MEDLEMSSKAP. Det vill säga även jag är välkommen.

Hur fungerar samarbetet i kultur- och fritidsnämnden i Varberg?

Inom alliansgruppen i min nämnd kultur och fritidsnämnden är det KRAV PÅ MEDLEMSKAP I MP om jag ska få närvara på deras möten. Detta eftersom det är en uppgörelse mellan partierna vilka som ingår i majoriteten: dvs Alliansen + MP.

I och med detta krav har alliansen i kultur- och fritid ingen majoritet längre utan MÅSTE ha ett parti med sig om det blir tvist i någon fråga. Det vanligaste är att allianspartierna gör upp med S i arbetsutskottet som föregår varje nämndsmöte men det är inte alltid det kan bli så.

S undviker också att i kultur- och fritidsnämnden att få onödig splittring utan är ett ganska bra och samverkande parti.

Jag prioriterar satsning på Lindvallen i Tofta och ny simhall på Håsten

Jag vill ändå här ta med några tankar där jag uppfattar som att alliansgruppen + blivit överspelade. Det var när vi skulle göra prioriteringar i en budget och vi fick som blixt klar himmel order att spara 25 % på våra önskemål.

Jag uppfattade som alliansgruppen hade önskemål om att Lindvallen i Tofta var angelägnare än uppfräschning av Varbergs teater. När det kom fram till nämnden blev det tvärtom. Det blev helt enkelt inte en angelägenhetsfråga utan hur ordern från ksau och ekonomikontoret skulle verkställas.

En annan stor fråga som kommer nu är Simhallen på Håsten en historia där ksau (kommunstyrelsens arbetsutskott) MAJORITETEN där har satt ett maxtak på 300 miljoner. Förstudien som är klar visar att inget alternativ kommer att underskrida detta taket.

Simhallsanläggningen kommer att gå på mer än 300 miljoner och kommunstyrelsen arbetsutskott får då avgöra: Vill de ha en NY simanläggning eller vill de inte?

I min värld så ska det byggas en funktionell anläggning för elittävlingar samt beredas plats för allmänheten. Inget mindre än 50 meter för det saknas en sådan inomhusanläggning i Varberg.

måndag 26 september 2016

Miljöpartiet bör bryta med den S-ledda regeringen och göra en #Grönomstart !


Socialdemokraterna dumpar Miljöpartiet ja så uttrycker sig Tommy Rydfelt i rubriken på sin blogg.

Å andra sidan är det bra för de samarbeten i Halland i region och i kommuner där Miljöpartiet sitter i majoritet med Alliansen att några gemensamma valutspel inte verkar aktuella med S som "stör" dettta samarbete.

Bryta blockpolitiken

S vill bryta upp blockpolitiken och har nu (tillsammans med MP) 15 blocköverskridande överenskommelser och vill utveckla detta ytterligare. Det finns anledning för MP att också göra det men på sina villkor.

Jag har alltid pläderat för majoritetskonstellationer och det finns prövat och beprövat i Halland. Att då ha en svag regering och en lika orolig opposition är inget eftersträvansvärt.

Att MP överhuvudtaget sitter i en minoritetsregering med det svaga stöd man fick i valet är ganska otroligt. Inte minst alla eftergifter som gjorts i denna regering. Vad är de sex ministerposterna man fick i denna regering värda 2018?

De socialdemokratiska ministrarna ska jobba för S i valet och för vilka ska de sex ministrarna i MP jobba för? MP ska gå till val på vad då? Kompromisser? Fler blocköverskridande överenskommelser? Starkare stöd för de gröna frågorna?

Om Miljöpartiet vill bryta blockpolitiken och samtidigt få in gröna frågor minska inflytandet från SD så är det en alliansstödd regering som gäller. Miljöpartiet behöver nödvändigvis inte ingå i den utan de kan fungera som V gör idag. Vara delaktig i budgetar i övrigt stå helt fria.

Mp i nuvarande regering?

Tyvärr är Miljöpartiet ett sänke i den regering som regerar nu. S dominerar helt villkoren men den tar sig fram då det inte finns något motalternativ. Alliansen går fram med separata budgetar och SD kan säga vad som helst. V har specialingång just när det gäller budgeten men varför har de det? Det är för att allianspartierna krävde att de skulle vara med enligt DÖ-uppgörelsen för att släppa fram Stefan Löfven.

Miljöpartiet har iaf fått pröva på hur det är att vara i regering. Det är första gången men avsaknaden av gröna partier som också sitter i regering samtidigt gör MP till ett grönt offer.

Visserligen kan de tekniska framstegen i rätt tid och ökad medvetenhet i rätt tid i gröna frågor profiteras på men Miljöpartiet ses som toppstyrt, elitistiskt och alltför teknokratiskt för att jag ska känna igen mig längre.

Slutsats: MP:s riksdagsgrupp får själva välja hur de ska agera men jag ser ingen anledning att nuvarande riksdagsgrupp får mitt förtroende i nästa val. Det behövs komma in helt andra människor med andra erfarenheter om Miljöpartiet ska återfå mitt förtroende tillbaka.

söndag 25 september 2016

S tar åter kommandot och öppnar för nya konstellationer efter nästa val !


Inget samarbete för S med MP i valet 2018 de vill ha mer samarbeten. Efter går MP och säger samma sak - vi gör som S.

Gemensam budget som sträcker långt in i nästa mandatperiod och 15 blocköverskridande uppgörelser här gäller det att befästa makten.

Alliansen är idag oerhört splittrad och inget regeringsalternativ. Kd som ligger under spärren i de flesta av mätningarna kommer inte att förhandla med SD.

Det bästa vapnet för rödgrönt kom med en mätning hur partiernas väljare ställer sig till samarbete med SD.
Göra allt för att minska SD:s inflytande

M 28
KD 33
L 46
C 41
S 60
MP 81
V 74

Samarbeta med SD där man har liknande uppfattning

M 61
KD 56
L 50
C 48
S 29
MP 17
V 9

Det här med alliansens maskhållning gentemot SD försöker allianspartierna dölja och inom Liberalerna och Centern råder det total splittring i väljarleden. Inte minst bidrar vankelmodigheten hos Moderaterna att bidra till det hela. Man talar hela tiden om en allians men i budgetsammanhang får de ändå inte ihop det tillsammans.

Framförallt sätter detta nu press på alliansen att samla sig till ett gångbart alternativ inte bara snacka. De låter rödgrönt och V lägga budgetar som DÖ (decemberuppgörelsen gällde) men skjuter på sina problem till nästa val. Det är inte trovärdigt !

lördag 24 september 2016

Oberoende grön fick igenom motion om utegym i Varbergs kommunfullmäktige !


Så fick jag då igenom min motion om fler utegym i Varberg.

Som HN skriver "fler utegym ska få fler att hoppa i träningskläderna".

Intressant är också hur vissa i kommunfullmäktige visar mer eller mindre intresse för en motion som varit på tapeten innan i annan form och av ett annat parti. Jag lämnade in motionen som miljöpartist men inte ens miljöpartisterna behagade gå upp och ta ansvar för motionen då jag "blockerades" på läktaren att komma in och prata för den.

"I tisdags kväll skulle fullmäktige rösta om Pierre Ringborgs förslag och det blev ett ja. Pierre Ringborg var miljöpartist när han lämnade in motionen och i dag är han partilös. Ingen av hans gamla partikamrater argumenterade för hans förslag.

Däremot gick Jeanette Qvist (S) upp i talarstolen med en hälsning från Britta Stribén (S) som satt i fullmäktige tidigare. 2011 lämnade nämligen Stribén in ett förslag om samma sak, en motion som fick nej.
– Hon fick avslag 2011. 2014 kommer Pierre med denna fantastiska idé, den får ligga till sig och nu är vi redo att yrka bifall. Väldigt roligt, skam den som ger sig! Jag ska bara hälsa från Britta och säga tack och grattis Pierre, sa Jeanette Qvist "

Motion angående fler utegym i Varbergs kommun


Det finns ett behov av att våra fysiska aktiviteter när vi är ute får tillgång till utegym för att främja vår rörlighet i leder och muskler.Det finns sporadiska inslag redan i Varberg bl.a.i Påskbergsskogen.

Enkla trä och stålkonstruktioner i naturen eller på särskilda platser bör utökas precis som lekplatser för barn är avsedda att hålla sig i trim.

Många orter har mer eller mindre avancerade ställen med utegym och det ska vara spontant och improviserat för deltagaren att kunna använda sig av redskapen med det som finns placerat där..


Jag hemställer att kommunfullmäktige må besluta om

att fler platser sätts upp lämpliga redskap i trä- och/eller stålkonstruktion för allmänheten.

att skötsel av dessa utegym sköts på samma sätt som våra lekplatser för barn i kommunen.


Varberg den 5 juni 2014


Pierre Ringborg (MP)

fredag 23 september 2016

I Sverige delar vi på folk utvisade papperslösa ska ut - nyanlända ska välkomnas !


Birger Schlaug lägger upp en straffspark mot MP som går i mål. Förmodar att han nu efter detta är portad på MP-kongresser för all framtid. Senast jag såg honom på en sån var valkongressen i Göteborg 2014.

Nu när det blivit officiellt att jag lämnnat MP kan jag helt koncentrera mig på lokalpolitiken och kan tycka hur som helst utan att det sätts i relation till Miljöpartiet. Jag kan t.ex. tycka att jagandet av papperslösa som ska utvisas inte känns som en prioriterad uppgift för polisen.

"Dagens lagstiftning gör det svårt för polisen att hinna med alla utvisningsbeslut.

– Efter fyra år preskriberas ett beslut. Så ett stort antal av dessa ärenden preskriberas utan att vi har hittat personen, säger Per Löwenberg gruppchef för gränspolissektionen.

Lagen ger de människor på flykt som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd rätt att ansöka på nytt fyra år senare"

Samtidigt med att polisen nu får jaga utvisade och papperslösa effektivare så ska kommunerna bereda plats för nyanlända.

Kf-beslut Varberg 20 september 2016


"Sedan den 1 mars i år gäller bosättningslagen. Den innebär att alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd. Varbergs kommuns avtal med Migrationsverket säger att Varberg ska ta emot 201 personer i år.

Bland dessa flyktingar kan det finnas stora familjer och kommunen kan få problem att hitta bostad åt dem inom sina ordinarie kanaler. För att lösa deras boendesituation ska kommunen nu köpa in "nödvändigt antal en- eller tvåfamiljshus, av enklare karaktär", som det står i beslutet.
20 miljoner kronor avsätts för inköpen i år. Serviceförvaltningen ska ha hand om husen och teckna hyreskontrakten."

Således statens uppgift är att med polisens hjälp se till att rensa bort de som fått utvisningsbeslut medan min uppgift som kommunpolitiker är att hälsa alla nyanlända välkomna till vår kommun och hoppas de ska trivas.

I sammanhanget är varbergslösningen en spottloska i ansiktet både mot privata fastighetsögare och det kommunala bostadsbolaget att hjälpt till tillräckligt då de har sina köer att ta hand om. Vore det inte bättre att avtala direkt med dem om sociala kontrakt?

Jag förstår inte riktigt om detta är en hållbar lösning att inte "marknaden" är gångbar och inom marknaden kunna komma överens än att kommunens SÄMSTA fastighetsvärd nämligen de själva ska komma på nödlösningar? Nu blir det så då kommunfullmäktige inte hade något annat förslag att tillgå. Men detta är en NÖDLÖSNING. Vad händer nästa år?

torsdag 22 september 2016

MP VARBERG - en process där jag inte längre passar in !


Så var det då OFFICIELLT. Pierre Ringborg lämnar Miljöpartiet. En tidningsartikel i HALLANDS NYHETER säger inte hela sanningen inte ens halva om orsaker, bakgrund, funderingar men ger en bild av ett verkställt ställningstagande.

Inkallande av krisgrupp

I artikeln så framstår det med en länk att ett möte förra året skulle HANDLA OM MIG. Så var icke fallet. Det var datumet då KRISGRUPPEN som dåvarande styrelse själva BESTÄLLT skulle lämna RAPPORT hur de tänkt klara situationen i MP VARBERG.

Krisgruppen ville att SAMTLIGA NÄRVARANDE skulle skriva på ett papper vilket jag inte motsatt mig men det var inte vad mina kontrahenter tänkt sig. De söndrade mötet och istället arrangerade fullmäktigegruppen (samma som styrelsen) UTOM MIG ett extra möte efter det mötet att DE SAKNADE FÖRTROENDE FÖR MIG.

En sak var att SAMTLIGA de som var med i detta eftermötet också satt i STYRELSEN. DE kunde själva välja i vilken egenskap de kunde ha detta möte och VILKA som fick reda på att det var ett möte.

"Tidigare i höst hamnade Pierre Ringborg i bråk på Facebook. Han blev anklagad för rasism och Miljöpartiets gruppledare, Stefan Edlund, sa till HN att partiet tillsatt en krisgrupp som skulle utreda Ringborgs framtid och att det kunde bli tal uteslutning."

Uteslutning ?

Någon uteslutning har aldrig varit aktuell. Någon begäran finns inte protokollförd hos vare sig styrelsen lokalt i MP Varberg eller i MP Halland. Stefan Edlund tillika min egen gruppledare försökte avsiktligt trissa upp stämmningen i media genom ett förtäckt hot. Själv hade jag inget emot att frågan behandlades på högre nivå för då fick jag tillfälle att försvara mig och ev VARFÖR jag skulle uteslutas.

Försök att ena i MP VARBERG

Jag gjorde ett sätt att försöka vara konstruktiv genom att till MP Varbergs årsmöte lämna in motioner som skulle skapa mer delaktighet och förändringar i partiet lokalt. Ingen av motionerna fick gehör och de som var samlade till årsmötet var i huvudsak sittande styrelse.

Vid det årsmötet AVGICK styrelseledamöter endast en stod kvar och det saknades valberedning. En som var bortrest valdes in men en styrelse på två ledamöter ansågs otillräcklig. Det tillkallades ett extra årsmöte i juni för att komplettera styrelsen och välja en valberedning.

Vi var tre ledamöter som ansåg oss beredda att träda in i styrelsen men till extra årsmötet hade de ledamöter som hoppat av fått liv i sig igen. Deras maktposition hotades och tre av de dem som AVGICK på ordinarie årsmötet trädde in igen avsiktligen för att blockera oss tre som tänkt ställa upp för att fylla ett vaccum.

Dessutom valdes SAMMANKALLANDE i styrelsens fru in som ledamot i en valberedning fylld med 2 personer vilket skulle garantrea makthegemonin.

Ledamoten (nyvalde) som valdes in på årsmötet ville inte längre sitta kvar och meddelade efter en kortare tid att han också lämnar miljöpartiet. Själv tänkte jag ha is i magen och invänta till hösten.

I sammanhanget har det inte bara varit turbulens lokalt utan också regionalt och i riksorganisationen. Inte minst för de beslut som tagit i riksdagsgruppen kring vissa frågor.

Det jag skriver här behöver inte vara sanningen inte ens halva den. Men det är en stark partsinlaga då jag varit involverad som EN huvudperson hur MP Varberg fungerat internt.

onsdag 21 september 2016

När Miljöpartiet i Varberg gör sina representanter till (-) och oberoende gröna !


Någon journalist som skulle skriva en motion som jag hade lagt upptäckte en sak. Det stod inte (MP) längre det stod (-) bakom mig som partibeteckning på kommunens informationssida. Alltså har Miljöpartiets lokalavdelning meddelat kommunen detta men inte jag. Snabbt jobbat !

Det intressant i sammanhanget är att min "partikamrat" fd MP som är ersättare i servicenämnden också är streckad av Miljöpartiet (Obs han har iaf betalt medlemsavgiften året ut och jag avbröt ett autogirande). Så lätt är det att bli ett streck istället för MP OM man har politiska förtroendeuppdrag.

Ersättare i kommunfullmäktige . Där det är angivet ett streck är en som valdes som miljöpartist

Ordinarie i kultur och fritidsnämnden

Ersättare i servicenämnden

tisdag 20 september 2016

Miljöpartiet 35 år men ännu inte räddat världen !


Miljöpartiet fyller 35 år och det redovisar Birger Schlaug historiskt i sin blogg.

Skillnaden mellan dagens miljöparti och det parti som bildades är så pass stort att jag helt klart kan säga att det är inte samma parti längre.

Partiet för dem som är intresserade av vänster/högerskalan stod betydligt mer i mitten. Det var DJUPGRÖNT och gott om fundisar dominerade Miljöpartiet ja t.o.m. kan säga att idealister och ideologiskt leva som man lär var i klar majoritet.

När började omsvängningen åt vänster?

Jag vill påstå att det började efter MP hade ramlat ur riksdagen 1991 och återkom 1994.Det var då man hittade sin nisch att ha något så när förhållningssätt till vänster/högerpartierna och den förflyttningen håller MP fortfarande. Problemet är att ett annat parti socialdemokraterna också har denna positionering.

Hur grönt är Miljöpartiet idag?

Miljöpartiet började succesivt under eran Maria Wetterstrand/Peter Eriksson 2002-2011 putsa på det hela för att göra MP mer regeringsdugligt och rumsrent i de fina salongerna. Att medlemsomrösta 2008 om att slopa utträdeskravet så att MP blev mer EU-positivt var en pusselbit. Att miljöproblem inte kunde lösas nationellt útan det måste till överstatligt samarbete var ett starkt argument.

Likaså fanns tidigare ett rådslag 2007 där i princip medborgarlönen avfärdades.

Kongresser smulade däremmelan bort allt som kunde uppfattas som märkligt, fundamentalt, mossigt, kryptiskt och istället kom ord som modernisera fram. Tillväxtfrågan har tonats ner betänkligt och Miljöpartiet uppfattas också som mer teknikvänligt. Konsumenten ska ges möjlighet till val det som MP i stort ville förbjuda vilket mjukat upp hållningen att miljöpartisten måste vara på ett viss sätt.

Yngre väljare och framförallt med utbildning har lockats till Miljöpartiet och har i stort sett tagit över partiet. Om det i början var beroende av andra partiers avhoppare blandat med politiska amatörer så är det numera streamade medvetna yngre som vill göra karriär i politiken som färgar Miljöpartiet.

Inte minst har professionalisering, fler heltidspolitiker och stab av anställda tjänstemän fjärmat bort många idealister, fritänkare och folk som har svårt att hålla sig inom ramen fallit bort.

Vad som räknas som GRÖNT kan ju tydas hur som helst. Miljöpartiet kan idag nog betraktas som mer liberalt än grönt. I hög grad är det storstadsorienterade väljare med akademiska meriter modell yngre som dras till Miljöpartiet. I lägre grad LO-folk och folk från landsbygden modell äldre.

Vilken framtid har Miljöpartiet?

Faktum är att Miljöpartiet är ett av de gröna partierna i världen det gått bäst för. 15% i senaste valet gjorde det till större än moderaterna och väckyte stora förhoppningar. Miljöpartiet har som regeringsparti med sex ministerposter fått ett betydande inflytande i regeringen. Det är också med och styr på många orter i majoritet.

Faran ligger i att det helt saknas uppbyggnad av basorganisation. Det känns oerhört toppstyrt. Man använder sig av "gammelmediala" kanaler helst och envägspropaganda. Sociala medier är MP oerhört svagt och verkar inte tro att det är viktigt. Debatter vill man helst inte föra, riggade kongresser, ja-sägare i riksdagsgrupp, partistyrelse och riksvalberening framför pluralism och mångfald.

Miljöpartiet verkar ta till sig det som är vetenskaplig forskning, referenser är starka lobbyorganisationer och opinionsmätningar mer än vad medlemmarna tycker. Medlemsomröstningar, rådslag och medlemsenkäter verkar vara historia. Kanske man frågar förtroendevalda och styrelser på olika nivåer men en tidning som heter GRÖNT som utkommer sällan ger inte det bett en aktiv medlem kräver.

Jo jag tror på framgångar under förutsättning att väljare själva lyfter de frågor som var Miljöparttiets signum. Men tror inte att det toppstyrda MP som jag ser idag kan lyfta Miljöpartiet. Möjligen skapa ett intresse till nästa EU-val då partiet har 15% att försvara. Vilket iof blir ganska svårt.

måndag 19 september 2016

För mycket eller för lite politik i gruppen VARBERG på facebook?


I en grupp som heter Varberg på facebook. Gruppen är OFFENTLIG lades följande inlägg in i gruppen av SD:s gruppledare Andreas Feymark hämtad från en tidningsartikel från HN som till stor del handlade om SD:s framgångar i valet 2014.

Gruppen består av 7050 medlemmar och har alltså sympatisörer från alla politiska läger.

I vilket fall utbröt en vild diskussion varav några urartade till bland annat personangrepp mot mig då jag deltog i debatten och ville lägga fram vissa fakta.

Efter ungefär ett dygn förstod administratörerna att det kunde bli svårt att moderera i tråden och denna länk tog alltför mycket tid och hade ett speciellt intresse så de har nu skapat en OMRÖSTNING.

"Vi har den senaste tiden fått väldigt mycket synpunkter ifrån er medlemmar kring politiska inlägg här i gruppen. Med anledning av detta tänkte vi ha en enkel omröstning under en veckas tid för att avgöra vad ni medlemmar tycker.
Ska vi tillåta trådar med politiska diskussioner i Varbergsgruppen?
Redigering: Det är alltså endast röster och inte kommentarer som räknas.
//Varbergsgruppen Admin "

Omslagsbilden i gruppen varbergsdiskussioner ser ut enligt nedan


OMRÖSTNINGEN kommer att pågå i en vecka och frågeställningen i gruppen lyder enligt nedan.

- Nej hänvisa allt till undergruppen Varbergsdiskussioner

- Ja det är okey (dvs publicera politiskt färgade inlägg i gruppen Varberg)