< div id=”header ”>< / div>

söndag 28 maj 2017

Miljöpartiets kongress 2017 - vi fortsätter som förut så får vi se hur det går !

Miljöpartiets gick enligt plan: Valberedningens förslag till partistyrelse och språkrör gick igenom lätt och de högjudda och uppreklamerade utmanarna hade klent stöd.


Betyg: Valberednigen i MP tycks ha fått ihop ett lag enligt medlemmarna önskemål även om det finns brister." Riksvalberedningen har haft som inriktning att partistyrelsen ska bestå av ungefär en tredjedel parlamentariker/ministrar, en tredjedel tunga kommun-, region- och landstingspolitiker samt en tredjedel med andra plattformar. Kopplingen till både nationellt och lokalt politiskt arbete är viktig, liksom att även andra än heltidspolitiker ska finnas med på beslutande positioner och bidra med sina erfarenheter"

Kritikerna som inte behöver tycka samma sak har haft en stor brist förutom pengar och tillgång till partiorganisationen i MP: saker måste FÖRANKRAS och det räcker inte att skicka eller lägga upp en presentation att göra sig känd. Det är att jobba utav bara fan och inte ens det räcker.

Jag tror bristen också består i oförmågan att jobba i lag det blir lätt egotrippande samt brist på erfarenhet att stöta och blöta mot andra partier inte bara internt.

Det är lätt att vara som Birger Schlaug som stått utanför det partipolitiska käbblet i tio år eller mer. Vi andra har fått underordna oss, ibland stötta även om vi inte helhjärtat kan ställa upp på personer och allt. Tvingats försvara saker och ståndpunkter vi inte gillar eller delar för PARTIETS BÄSTA.

För egen del fick jag nog den 7 september av Miljöpartiet. Jag borce lämnat tidigare men då var tiden mogen.

När jag ser utvecklingen så bekräftar det bara vad jag tyckte redan då. Miljöpartiet har blivit ett maktklamrande egoparti som tappat sin själ. Dessa ekomodernister som levererar laddstolpar, klimatlagar, större miljöbudgetar är inget för mig. För dem handlar det om att själva vara bäst i klimat- och miljö och fan ta andra partier om de försöker vara det låter det som.

När vi en gång startade miljöpartiet var det inte för att vara bäst mer som ett inslag som ville se till att de andra partierna skulle bli bättre och som egentligen inte skulle behövas.


Vi kan bara ta detta med partistyrelsens torftiga kompromiss om hotet av att kongressen skulle rösta för en flyktingamnesti.

Nu blev det ett tillägg dessutom från Grön Ungdom men snabbt var Gustav Fridolin ute med att "vi måste få andra partier med oss" jo annars blir det ett slag i luften.

Men samma sak var det väl i Miljöpartiets början med kärnkraften och Folkkampanjen som backade upp linje 3 i en folkomröstning. Det fanns andra partier som stödde detta främst frän V och C tvärpolitiskt som slog genom hela den politiska skalan. Här kom MP in med en "ny dimension har skapats" ja t.o.m en grön ideologi om man så vill hade manifesterats.

Miljöpartiet är idag ett färdigt parti som inte utvecklas längre. beviset för detta är det stora medlemstappet, oförmågan att klara av kritiker i partiet, att göra allt som händer i MP fokuserat till regeringskreetsen , att odla karriärister framför idealister etc

Miljöpartiet kommer att tro att de kan lyfta sina frågor men påtvingat kommer det inte att lyckas. MP vänder sig till en s.k. medveten medelklassktategori som har förmåga att prata för sig, redan har sitt på det torra, flänger omkring på ditten och datten men de flesta av oss är egentligen tråkiga människor i vardagen lever enkelt och skulle i stort sett kunna rösta på vad som helst.

Frågan inför nästa val blir: Varför ska JAG rösta på ett parti som gjort MP till ett varumärke bland alla andra och som har som främsta uppgift att låta sina beroendeförsörjda politker få behålla sina positioner?

lördag 27 maj 2017

Paulo Silva: MP bör samarbeta högerut !


Paulo Silva fd stabschef hos Miljöpartiet har skrivit följande inlägg i DAGENS INDUSTRI.

DEBATT. Det finns många exempel på hur Miljöpartiet har drivit igenom företagsvänliga reformer med Liberaler och Centerpartister. Miljöpartiets politik skulle få bättre genomslag i en grön och liberal mittenregering. Det nuvarande budgetsamarbetet har tvingat S–MP-regeringen vänsterut, vilket är olyckligt, anser miljöpartisten Paulo Silva


Budgetsamarbetet med Vänsterpartiet tvingar regeringen till vänster och har kommit till vägs ände. Miljöpartiet kan spela en viktig roll i en framtida regering som brobyggare i politikens mitt.

Ett regeringsalternativ med S, MP, C och L skulle ha tydliga liberala och gröna drag och på ett bättre sätt möjliggöra idéer som är viktiga för MP – högre miljöskatter, lägre kostnader för arbete, företagsamhet och en politik för hållbar utveckling.

Miljöpartiet har historiskt spelat en viktig roll för näringslivsklimatet i Sverige. Undantaget från turordningsreglerna för småföretag genomfördes av en borgerlig regering och Miljöpartiet.

Partiet medverkade också till att avskaffa arvs- och gåvoskatten. När Socialdemokraterna 2010 gick till val på återinförd förmögenhetsskatt sa MP nej. Den gemensamma rödgröna budgetmotionen innehöll sedan inte detta förslag med hänvisning till att det försvårade kapitalbildning i småföretag. När Vänsterpartiet 2014 ville återinföra förmögenhetsskatten avvisades det av MP.

Då Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ville höja restaurangmomsen säkrade MP en fortsatt låg moms. Miljöpartiet har därtill medverkat till att rädda och utveckla rut under 2015 och 2016 trots att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har velat avveckla det som de länge kallat ”pigjobb”. Visst har Miljöpartiet varit med och höjt inkomstskatter, men det har skett på initiativ av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

2015 föreslog Liberalerna en skattereform med sänkta skatter på arbete och höjda miljöskatter. Det välkomnades av Miljöpartiet som snabbt ville få till samtal med partiet för att diskutera såväl sänkt skatt på lägre inkomster som sänkta marginalskatter. Janine Alm Ericson, ekonomisk-politisk talesperson för Miljöpartiet, signalerade att Miljöpartiet även kunde tänka sig att diskutera slopad värnskatt. Någon skatteöversyn blev det inte eftersom Socialdemokraterna krävde att Vänsterpartiet skulle delta i en uppgörelse med Liberalerna.
Gustav Fridolin har vid ett flertal tillfällen sagt att Miljöpartiet ska vara ett parti i politikens mitt. När nu Isabella Lövin tydligt vill se Centerpartiet och Liberalerna som en del av regeringen tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet så innebär det att hon bedömer att samarbetet med Vänsterpartiet har kommit till vägs ände.

I sak vore en regering bestående av S, C, MP och L en stabil mittenregering med tydliga liberala och gröna inslag. Kilometerskatt och flygskatt kan utformas smartare, med tydligare miljöstyrning och kombineras med incitament för omställning för branscherna och bibehållen konkurrenskraft.

Liberalernas krav på mer pengar till försvaret och sänkta marginalskatter är i praktiken inte några problem för vare sig Miljöpartiet eller Socialdemokraterna. Skattehöjningarna för företag genom ändrade 3:12-regler skulle kunna hindras och Reepalus utredning förpassas till papperskorgen. En regering som inte är beroende av Vänsterpartiet skulle också kunna diskutera sänkt skatt på låga inkomster, enkla jobb och lägre kostnader för rut-tjänster och reparationer. Skillnaderna mellan Miljöpartiet och Liberalerna i utbildningspolitiken är i dag inte större än att de kan överbryggas och i migrationspolitiken får Miljöpartiet en allierad i Centerpartiet.

För att ett samarbete ska lyckas krävs att framför allt att Liberalerna och Miljöpartiet utvecklar sin näringspolitik för att de tillsammans med Centerpartiet ska kunna hålla Socialdemokraterna och LO stången i eventuella förhandlingar. Liberalerna och Miljöpartiet har tidigare utvecklat politik tillsammans, det är värt att pröva igen.

Opinionsmätningarna tyder inte på att vi skulle få en radikalt annorlunda situation i riksdagen efter valet 2018 mellan de två traditionella blocken. Men vi skulle kunna få en stabil och näringslivsvänlig majoritetsregering eftersom både Centerpartiet och Liberalerna säger absolut nej till samarbete med Sverigedemokraterna. Det verkar gå i Frankrike och behövs i Sverige också.

Paulo Silva, tidigare stabschef i Miljöpartiet, delägare i konsultföretaget New Republic

fredag 26 maj 2017

Grön omstart var grunden för "rebellupproret" att Miljöpartiet måste bli mer systemkritiskt !


Grön Ungdom i form av ungdomsröret Mårten Roslund raljerade över fb-gruppen Grön Omstart för något år sedan och uppmanade sina medlemmar att INTE vara med i den slutna gruppen Grön omstart.

Själv hade Mårten Roslund inga skrupler när han festade med fd uteslutna SD-medlemmar ur dess ungdomsförbund (som också blev uteslutet) Gustav Kasselstrand och William Hahne som slutade med att han själv fick avgå

Grön Ungdom lär sig fått ett knäck av detta inte minst som det uppdagades bara nån dag innan Miljöpartiets kongress.

Nu är den saken ur vägen och då är det intressant vad som idag går att läsa på Grön Omstart. Ja detta var först publicerat i DAGENS SAMHÄLLE som går ut till alla kommunpolitiker i landet.


"”Miljöpartiet måste våga stå för radikala förändringar”


Vi är många medlemmar som inte längre känner igen oss i vårt parti. Ett parti som numera mest liknar ett traditionellt mittenparti med miljöprofil. Det är inte vad Sverige behöver. Vi ”rebeller” vill tillbaka till ett parti som vågar stå upp och säga att det behövs en radikal omställning av samhället

Sedan någon dag tillbaka har vi, tillsammans med flera andra miljöpartister, fått ett nytt epitet. Vi är numera, enligt bland annat en av Sveriges största dagstidningar, rebeller. Det känns nytt och ovant. Men vi tror att ibland är det bra att vara rebeller.

Som när utvecklingen i världen tuffar på i snabbfart rätt mot en klimatkatastrof som hotar att göra stora delar av jorden obeboelig. När vi människor utrotar djur- och växtarter i en svindlande takt. När de ekonomiska orättvisorna i världen är enorma och miljontals människor är på flykt. Då finns det anledning att vara rebell mot de system som skapar dessa problem och orättvisor.

Miljöpartiet bildades av rebeller. Som inte bara ville ha lite grön fernissa på politiken på ytan, utan som ville gå till rätta med de grundläggande orsakerna till de stora problemen. Den ständiga konsumtionshetsen, där marknadsekonomiska mekanismer får oss att alltid vilja konsumera mer. En oreglerad världshandel som främst gynnar de multinationella storföretagen och som leder till att varor fraktas kors och tvärs över klotet, utan att ta hänsyn till eller betala priset för de klimatutsläpp och den miljöförstöring som följer. En ekonomisk ordning i världen där åtta personer i världen äger mer än hälften av världens befolkning tillsammans.

Miljöpartiet har vuxit, utvecklats - och förändrats. Partiledningen har anammat en filosofi och en strategi att det viktigaste är att sitta i regering. Och visst är det bra att sitta i regering – men bör det ske till vilket pris som helst? Vi menar att ett framgångsrikt regeringsarbete kräver att man då och då sätter hårt mot hårt och också vid behov kan vara beredd att lämna ifrån sig makten. En del menar att det är bara som del i en regering ett parti kan göra skillnad. Alla icke-regeringspartier ses som sittandes på läktarplats - det vill säga är passiva. Ändå förhandlas det och görs överenskommelser med dessa ”passiva” åskådare ganska ofta. Och av resultatet av genomförd migrationspolitik under mandatperioden att döma skulle man lätt kunna dra slutsatsen att läktarplats kan ge väldigt bra utdelning i vissa lägen.

Visst har Miljöpartiet påverkat politiken denna mandatperiod på positiva sätt. Priset av att sitta i regering har dock varit högt. Många medlemmar och väljare har flytt eftersom förtroendet har upplevts som förbrukat när partiet svikit i hjärtefrågor som migrationspolitik, brunkol och värdlandsavtal. Än värre är att partiets opinionsbildande roll kraftigt försvagats.

Trots de enorma utmaningar som samhället står inför, finns det inget parti i Sveriges riksdag idag som talar klarspråk om dessa, och om de radikala förändringar som behöver göras. Enligt en Novus-undersökning bland medborgarna inför en partiledardebatt häromveckan ansågs klimatfrågan - som hotar mänsklighetens överlevnad - inte tillräckligt viktig för att tas upp. Utan krismedvetande hos befolkningen och opinion för förändringar kommer inga politiker våga ta de beslut som behövs.

Vi är många medlemmar som inte längre känner igen oss i vårt parti. Partiet har över tid bytt skepnad och liknar numera mest ett traditionellt mittenparti med miljöprofil. Ytterligare ett konventionellt mittenparti är dock inte vad Sverige behöver idag. Det Sverige behöver idag är ett parti som vågar stå upp och säga att det behövs en radikal omställning av samhället

Vi önskar att Miljöpartiet skall återta rollen som systemkritiskt parti som erkänner dessa enorma samhällsutmaningar, som presenterar de gröna lösningarna och som visar vägen till ett hållbart samhälle. Miljöpartiet måste också bli mer kaxigt; vi måste våga stå upp för vad vi tror på och vägra ställa oss bakom beslut som leder samhället i helt fel riktning. Detta kommer bygga upp ett förtroende och långsiktigt stärka våra möjligheter att få igenom grön politik.

När riksvalberedningen la fram sitt förslag till ny partistyrelse insåg vi att med en sådan sammansättning i partiets högsta beslutande organ finns ingen kursändring av partiet i sikte. Därför beslutade vi att utarbeta ett nytt förslag till partistyrelse. Vi vill med detta visa att det finns alternativ. Med vår lista betonar vi också vikten av maktspridning, interndemokrati och att seniorer finns representerade i vårt högsta organ. Vårt syfte är på intet sätt att splittra partiet. Vårt syfte är att väcka debatt och skapa opinion för en kursomläggning av partiets nuvarande politik och strategi.

Det vi i slutändan vill är att partiet ska bli sig självt igen."

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.


Sibylla Jämting

MP Aneby

Martin Blaus

MP Östanåker

Ann Engqvist

MP Svedala

Julia Fedioutcheck

MP Tyresö

Kent Holmqvist

MP Skellefteå

Maini Sorri Hongslo

MP Uppsala

Etelka Huber

MP Nässjö

Gunilla Lysell

MP Stockholm

Joakim Löf


MP Stockholm

Maria Mutt

MP Stockholm

Valter Mutt

MP Stockholm

Bernt Månsson

MP Nynäshamn

Ann-Sofie Sefton-Johansson

MP Uddevalla

Thomas Svensson


MP Borås

Christopher Ödmann

MP Stockholm

Ylva Wahlström Ödmann

MP Stockholm

torsdag 25 maj 2017

Lösningen för många som vill se MP grönare är att gå till F!.


Miljöpartiet har kongress och allt handlar om krav som kan ställas för att sitta i regering med socialdemokraterna.

Det bråkas om att partistyrelsen är för sammanfogad med regeringen mer än partiet.

Det finns ett parti som säkert skulle välkomna flyktingamnesti, fredsminister och stopp för vapenexport till diktaturer och som är garanterat feministiskt. Som garanterat inte hade gett bort kolbitar som riskerar att användas till förbränning.

Det är Feministiskt Initiativ.

De pratar inte liberala regeringar ihop med C och L. Möjligen är de nyckeln till regering i rödrödgrönrosa- sfären om dessa får majoritet.

Med F! i riksdagen stärks de som idag ser att det behövs motkrafter att inte med automatik köras över av sossarna. Som stärker de krafter inom MP som är för svaga att ställa krav på Fridolin och co.

Lösningen att göra MP grönare är för en del att gå över till rosa. Annars kan man lika gärna rösta på centern i nästa val som fd språkröret Lotta Hedström sa i ett TV4-inslag.

onsdag 24 maj 2017

Ett kryss kan vara guld värt att vända en maktfullkomlig majoritet


Tommy Rydfeldt karriärpolitiker i Region Halland har väldigt roligt åt att jag "bara" samlade 35 kryss i lokalvalet som alla tillföll Miljöpartiet

Nu tror jag att många som röstade på mig och Miljöpartiet hade ganska stora förväntningar att de kryssen och rösterna jag bidrog med ändå skulle bidra med genomförande av politik och inte att jag skulle samla maktposter.

För mig är sakpolitiken vikitigare än min personliga makt och jag hade inga ambitioner att bli någon försörjningspolitiker.

Genom kultur- och fritidsnämnden känner jag ändå att bidragit med precis som alla i den nämnden delaktighet i nämndens arbete och att de flesta frågorna drivs i konsesus och inte i blockpolitik.

Ordföranden i nämnden Christofer Bergenblock är noga med att det är majoriteten som styr fast i kultur- och fritidsnämnden finns ingen given majoritet i Varberg.

Alliansen måste söka stöd hos mig oberoende, SD eller det som är vanligast socialdemokraterna. Alliansens stora symbolfråga var när de lyckades stoppa "damen med väskan" ihop med SD. Den mest uppmärksammade frågan i nämnden.

Om nu Tommy Rydfeldt menar att jag borde lämnat nämnden när kf-gruppen inte hade förtroende för mig så hade antagligen en centerpartist ersatt mig och då hade alliansen haft egen majoritet i nämnden och därmed inte behövt söka stöd vare sig hos mig eller SD eller S. Väl uträknat men besluten hade ändå blivit detsamma i 99 procent av fallen.

Min roll är ändå överdriven vad jag kan påverka eller inte. En symbolfråga för mig under mandatperioden har varit simhallsbeslutet.

Alliansen plus MP var eniga i KSau att det inte fick kosta mer än 300 miljoner att bygga en ny simhall vilket både jag och socialdemokraterna ifrågasatte på ett tidigt stadium och vi skulle få till stånd en funktionell simanläggning med 50-metersbana.

När det började brännas visade det sig att pengarna inte ens räckte till en 25-metare hamnade Alliansen plus MP i beslutsvånda. Man riskerade att få stryk i kultur- och fritidsnämnden om man inte höjde budet. I kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige hade Alliansen och MP ändå kunnat stoppa oppositionen då de har majoritet där.

Men att gå till val med en nedgången anläggning på Håsten en gång till hade varit en omöjlighet. Håsten är inte alliansen och MP: S starkaste fäste precis och det fåtal kryss jag fick där visade sig guld värt.

Alliansen och MP böjde sig för opinionen och oppositionen till slut. Nu byggs det en fullskalig simanläggning på Håsten trots motstånd från Alliansen och MP. Ett kryss behöver inte vara avgörande men är guld värt att vända en maktfullkomlig majoritet.

tisdag 23 maj 2017

Vad ska kommunen göra med akut- och utredningsboendet om Åkaren ska säljas?


I min närhet ligger en skola (kulturhus) den sägs ha ett renoveringsbehov av 30 miljoner. Det var först stadshus B sedan stadshus A och nu Rosenfredssskolan. Ja i de byggnaderna bedrivs verksamheter där bor ingen.

Huset jag bor i tillhör fortfarande kommunen Åkaren och där bor människor och huset är också i stort renoveringsbehov. Nu är det så att kommunen inte tänker renovera utan det ska säljas eller överlåtas så kommunen får in pengar för att slippa höja skatten.

Jag tror jag hållit på i över tio års tid och ställt frågor vad kommunen tänkt göra åt Åkaren 13 men fått svar som är god dag yxskaft !

Det finns en beroendenhet som ska flytta ut i augusti. Det finns också ett akutboende och utredningsboendeÅkaren. Vad ska det bli av? Det är åtta akut- och utredningslägenheter det är frågan om. Oftast efterfrågade och som nödbostad med restriktioner men ändå.

Varbergs kommun har inte gjort sig världskända att ta hand om sina hemlösa eller att snabbt ta hand om nyanlända precis. Men hoppas vi får ett svar inom kort. Vart flyttar akut- och utredningsboendet?

måndag 22 maj 2017

Rebeller utmanar med personer och motioner inför Miljöpartiets kongress !


Rebellrörelse vill peta Alice Bah-Kunke och Per Bolund. Det ställs krav inför MP-kongressen politiken har blivit urvattnad.

Ett sista desperat försök görs nu att förändra Miljöpartiet dock verkar det som inte rebellrörelsen mäktar att på allvar hota språkrörsparet. Möjligen att utmanna om partistyrelseposter och att få igenom en och annan motion.

Tre stridsfrågor på MP:s kongress

• Absolut förbud för svensk vapenexport till diktaturer

• Införandet av en fredsminister.

Flyktingpolitiken. Till kongressen har 19 motioner lämnats in bland annat med krav på en ny flyktingamnesti, ett kraftigt ökat antal kvotflyktingar, underlättande av familjeåterförening och att MP "med all kraft" ska verka för att den tillfälliga skärpningen av flyktingpolitiken försvinner.

söndag 21 maj 2017

Damen med väskan till allmänt beskådande i Villa Värings trädgård !

Damen med väskan överlämnandes under högtidliga former till Hallands kulturhistoriska museum med tal loch sång och musik i Pilhagen, Varberg. Blåsorkester med skolelever från kulturskolan inledde.

Förste talare var Jana Nilsson (S) kommunråd som fick hålla i inledningstalet och höll ett anförande om den politiska vändan läs våndan inom alliansen.Det var ju de och SD som stoppade att den inte fick godkänt att placeras i Brunnsparken.

Elke Textor ideell aktivist höll nästa tal och ryckte in istället för Lena Sommestad landshövding som tyvärr var sjuk.

Vädret visade sig på sin bästa sida och nu står damen med väskan uppställd i Villa Värings trädgård avtäckt och till allmänt beskådande.

lördag 20 maj 2017

Handväskans dag !

Varbergs mest berömda dam ska avtäckas vid Villa Väring.

Som det står i HN "På söndag firas "Handväskans dag". Då ska Varbergs kanske mest omdebatterade staty avtäckas och officiellt införlivas i Hallands Kulturhistoriska museums samlingar.
– Vi är glada för gåvan. Vi hade inte kunnat förvärva den statyn själva, säger museichef Curry Heimann."

Medverkar på söndag gör förutom Curry Heimann även landshövdingen Lena Sommestad och kommunalrådet Jana Nilsson

Naturligtvis närvarar Pierre Ringborg (-) också som inte kunde stoppa majoriteten i kultur- och fritidsnämnden Alliansen + SD att den inte fick ställas i Brunnsparken. Det var ett villkor från Lasse Diding att den skulle stå där när han ville skänka statyn till kommunen.

fredag 19 maj 2017

Miljöpartiet är ett etablissemangsparti som övergivit sina grundfrågor för att sitta vid makten !

Miljöpartiet närmar sig kongress och försöker spåna lite vad som skrivs om partiet som sitter i regering men har en del motlut just nu. Fast en del kallar det gröna framgångar oftast de som inte vill se verkligheten.


Markus Holmqvist
avhoppad MP-are i Marks kommun

under rubriken "Ny Riktning eller undergång?" lägger han ut sina tankar i sin blogg.

Kännetecknande som jag delar är att dagens miljöparti känns ganska kravlöst när det satt sig i maktposition iaf lokalt. I min kommun Varberg har det med hull och hår gått in i alliansen samma som Mark´och politiken är något man formulerar allt eftersom.

Det säger sig själv att de som innehar strategiska poster har ett försprång och det byggs upp pyramider i partiet när politiken sedan presenteras när den är färdig för beslut. I Varberg är det tydligt att diskussionen ska ske i typ alliansgruppen + MP i varje nämnd innan deras arbetsutskott träffas. Frågan är när det ska ske i partiet?

Dessutom för att bara tala för Varberg är MP så tydligt involverad i alliansblocket att det helt saknar egen profil. Det har blivit ett varumärke: "Alliansen och MP" fast det lika gärna kan stå Alliansen med stöd av MP.

"Som tidigare aktiv i partiet känner jag absolut ingenting längre för partiet och dess fortsatta utveckling. En gång var jag entusiastisk och trodde att partiet faktiskt stod för en tredje väg i politiken och kunde bli det framtidsparti det en gån trodde att det skulle bli när de grundades."


Lennart Fernström chefredaktör för Tidningen Syre

Lennart F tar upp hur bilden av att asylsökande nu nåtts bland annat miljöpartiet där det handlar om att försvara välfärdstaten och hur fler människor på flykt stör vårt väldfärdsbygge som tidigare var en resurs för vårt lands välstånd. Dvs den skiljer sig inte nämnvärt från SD:s bild som grund i nutid att fler asylsökande är ett problem min kommentar.

skriver "om den enorma saknaden av ett grönt parti" i en ledare i tidningen Syre.

"Vi lever i en värld där fler tvingas ut på flykt än någonsin tidigare, men där debatten inte handlar om hur vi kan hjälpa och ge plats utan om hur vi kan skydda oss och vår så kallade välfärd från dem som flyr krig, bomber, förföljelse och tortyr. Vi lever i en tid där vi fokuserar på om unga som tvingats fly ensamma från andra världsdelar är 18 år eller yngre, istället för hur vi bäst kan hjälpa dem"

Avsaknaden av tillväxtkritik och att klimat- och miljöfrågan inte platsar in i SVT:s partiledardebatt kan ses som sveket från MP att när väl stora frågor är avförda från dagordningen som bygget av Förbifart Stockholm diskuteras laddstolpar för el i kommuner som gröna framsteg. Eller när brunkolet väl såldes av Vattenfall det gick ju inte att stoppa fast MP lovade det i valrörelsen så ägnar sig MP åt friserade siffror i en miljöbudget som det viktigaste.

"Vi lever i en tid då växthuseffekten gått så långt att vi inte vet om det går att vända utvecklingen. I en tid då miljöfrågan, trots det, inte anses värd att diskutera i SVTs partiledardebatt. I en tid då ekonomisk tillväxt anses viktigare än att leva inom de planetära gränserna. I en tid då några laddstolpar ses som framgång samtidigt som Förbifart Stockholm byggs"

"Vi lever i ett land där genomsnittsinvånaren förbrukar som om vi hade 4,2 jordklot, en ökning med ett halvt jordklot på bara de två senaste åren. I ett land vars utsläpp av växthusgaser, efter att ha minskat sedan 2008, återigen har börjat öka. I ett land där invånarnas totala utsläpp oftast döljs genom att exporten av utsläpp inte räknas med, men ständigt ökar."


Per Gahrton medgrundare av Miljöpartiet De Gröna

skriver i Tidningen Syre om "Sverige - kärnkraftens sista bastion?"´

Som boende i en kärnkraftskommun Varberg med Ringhals och även aktiv politiker i MP sedan starten med erfarenhet från koommunstyrelse och gruppledare i MP under åren 1988-1998 kan jag konstatera en enorm svängning vad gäller MP som ett antikärnkraftsparti till ett parti som nu har en uppgörelse med linje 1-partiet moderaterna. Jag har LOVAT att kärnkraften skulle avvecklas i min kommun och att den idag skulle vara avvecklad. Inte fan tror jag på miljöpartiet längre då kan jag lika gärna tro på moderaterna som styr i kommunen ihop med MP.

”Jag hade aldrig i mina vildaste mardrömmar kunnat föreställa mig att gråsossarna skulle tvinga antikärnkraftspartiet att godta förlängd kärnkraft.”

"Den 10/6 2016 rapporterade Dagens Nyheter om fempartiöverenskommelsen: ”Kärnkraftsskatten försvinner. Energiuppgörelsen ger dessutom klartecken för att bygga tio nya kärnkraftsreaktorer som ersättning för befintliga anläggningar”. Ms energipolitiske talesperson Lars Hjälmered konstaterade: ”Vi ser på det sättet till att Sverige ska kunna ha kärnkraft under överskådlig tid”.

torsdag 18 maj 2017

Det viktigaste för Miljöpartiet är att själva sitta i regering - inte att bilda block


Socialdemokraterna är beredda att dumpa Vänsterpartiet. Miljöpartiet bjuder in C och L i regeringen.

Tydligare kan det inte bli. Men kom ihåg att det var alliansen som KRÄVDE att regeringen MÅSTE söka stöd hos Vänsterpartiet för att bli största block vad gäller budgetarna. Regeringen har hela tiden sagt sig vara en SAMARBETSREGERING och vill ha BLOCKÖVERSKRIDANDE ÖVERENSKOMMELSER.

När jag skrev i en blogg att Miljöpartiets vänsterfalang kommer att förlora stort på kongressen menade jag det och inte vad jag själv står politiskt.

OM Miljöpartiet vill vara kvar i regeringsställning finns bara en väg att gå: Det liberala hållet. Den som ser opinionssiffror nu ser att MP i en rödgrön koalition är minsta partiet och det räcker ändå inte till då rödgröna blocket är försvinnande litet för att se till helheten.

De som vill gå till V och F! låt dem gå då. S håller på att dumpa V och ett rödgrönrosa block tar tid att bygga upp. Men Miljöpartiet tyckte att det viktigaste på jorden var att komma in i regeringen och inte bygga blockpolitik.

Jag är INTE medlem i Miljöpartiet och kan inte påverka vilken väg MP tar men ser det som alltmer desperat från vissa att ställa mer krav på MP sett hur partiet ligger i opinionen. Det största problemet med MP idag är att de måste fråga S om lov först innan de gör sina utspel. Sorry men ett sånt parti vill jag inte vara med i.

onsdag 17 maj 2017

Klargörande om politiska vildar i Varberg vad händer nu?

Jag läser på facebook och artiklarna om bråken i SD Varberg eller rättare sagt bråken mellan avhopparna Qvist fd SD och andra i SD.

I SD:s fall verkar de agerat nu så att de "utestängda" avhopparna inte kan komma tillbaka de får söka sig annan boning om de vill agera i ett politiskt parti.

Nog om detta. I mitt fall så är MP uppenbarligen inte intresserad av vare sig kultur- och fritidsfrågor inte heller om jag hoppar av platsen i kultur- och fritidsnämnden som egentligen tillhör miljöpartiet besätts av en renlärig miljöpartist (läs alliansstyrd i Varberg).

Det kvittar vilket verkar det som och tidigare har MP inte gjort större väsen av sig i den nämnden heller då platsen var besatt av någon annan MP-ledamot som vare sig gick på interna MP-möten eller rapporterade.

Formellt sett tillhör jag inte den styrande majoriteten längre i Varberg. Jag är också ersättare i fullmäktige. Skillnaden är att avhopp i oppositionen gör varken från eller till men i praktiken är jag och Sverigedemokraten Mia Petzäll vågmästare i kultur- och fritidsnämnden som inte längre har en given majoritet.


Vad gäller avhopparna från SD Bosse Qvist har han säte i miljönämnden. Där går Karl-Gunnar Svensson (KD) in som ordinarie ifall han har frånvaro. I Monica Kunckel-Qvists fall som sitter med i barn- och utbildningsnämnden går Roger Kardemark (KD) in som ordinarie vid hennes ev. frånvaro.

Rättelse i bloggen: Nevrie B Suleyman (M) går in som ersättare i barn- och utbildningsnämnden istället för fd SD-ledamoten.Roger Kardemark är upphöjd till ordinarie ledamot.

I sammanhanget är det just Karl-Gunnar och Roger som kom in samtidigt med mig 1988 när både KD och MP kom i dåvarande fullmäktige så jag känner dem väl som väl erfarna politiker. Paret Qvist är relativt nya i SD och ganska oprövade politiskt. I mitt fall så har jag på sätt och vis samma erfarenhet SD valt som förste ersättarparti som är KD.

Det som händer nu i fortsättningen återstår att se. Men handlingsutrymmet är begränsat för politiska avhoppare att agera. Jag hade själv föredragit att ha ett parti bakom mig som stöd. I Miljöpartiets fall finns inte detta i min nämnd utan de litar helt på alliansen i detta fallet. Ingen var heller intresserad av kultur- och fritidsnämndens frågor heller när vi hade möten i MP: Då kan jag inte längre vara i MP med men behåller min plats tills vidare.


Fakta: Ringborg utan parti

Pierre Ringborg behåller sitt uppdrag som andre ersättare för Miljöpartiet i fullmäktige. Skulle två MP-ledamöter utebli har Ringborg alltså den ena platsen. Skulle en ledamot utebli och även försteersättaren Martin Bagge (MP) utebli går platsen till Ringborg.
Ringborg behåller platsen som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. Skulle han utebli från ett möte ersätts han i första hand av en centerpartist detta enligt fullmäktiges beslut om ersättare i december 2014