< div id=”header ”>< / div>

lördag 23 juni 2018

Förslag på opinionsmätningar att lita på inför valet 2018 !Det talas om opinionsmätningar inför valet. Jag kan rekommendera de två sammanställningar som är mest användbara.

val.digital

Opinionsmätningar inför riksdagsvalet 2018


Vad gäller valkompasser kan jag inte rekommendera någon då dessa är ganska fyrkantiga och styrda. De säger ingenting hur partierna kommer att uppträda EFTER VALET.

Efter valet 2014 uppträdde partierna ganska turbulent trots att det fanns två givna alternativ till regeringsblock som gick till val att styra Sverige. Blev det rödgröna alternativt alliansen som blev STÖRST var det inom blocken dessa skulle få BILDA REGERING under förutsättning att de inom blocket var överens.

Det slöts till och med en decemberuppgörelse som samtliga allianspartier gick med på så inte SD skulle få inflytande.

Den som röstade på moderaterna fick alltså vänsterpartiets inflytande över budgeten. Sedan har det slutits ett antal s.k. blocköverskridande överenskommelser som avväpnar partierna att efter valet hur som helst ändra på saker och ting utan att rådfråga ingående partierna.

Väljare har i stort sett bara opinionsmätningar att tillgå då partierna blivit allt mer toppstyrda och det sker många omkast som kräver snabba beslut. Partier gör utspel och portionerar ut sin politik när det är läge för att få maximal uppmärksamhet.

Detta sätt att hantera frågor kan göra väljarna förvirrade. Ännu mer förvirrade lär de bli när radikala utspel anges med årtal typ 2020, 2030 eller något liknande.

Det enda partierna kan lova är det de kan genomföra under mandatperioden sedan görs det revideringar och inför valen byts förtroendevalda ut eller blir omvalda.

Vissa partier kan lova vad som helst i opposition medan de som styr måste hålla sig inom vissa ramar då det är de som står för genomförandet. Vilka som bildar regering vet ingen idag om de inte på förhand talar om vem de vill bilda regering med.

Någon ny decemberuppgörelse lär inte bli aktuell efter valet vilket öppnar för något nytt. Dessutom ser inte de traditionella blocken ut som vi blivit vana vid. SD räknar med framgång vilket kan ställa till det för de gamla blocken.

fredag 22 juni 2018

Sverigedemokraterna enda partiet på Varbergs torg middsommarafton !


Midsommarafton på Varbergs torg
. Jag hittade bara ett parti som passade på att stå på torget bland jordgubbsförsäljare och torghandlare.Sverigedemokraterna

Inte minst röran i kommunfullmäktige senast då Alliansen + MP som styr tycks ha kollapsatoch därmed fick SD äran att kunna avgöra vid en minoritetsåterreniss kring ett diskutabelt ärende som handlar om just deras fråga: ensamkommande.


S har hotat med att kalla in ett extra kommunfullmäktige i juli på grund av denna återremiss och splittringen inom alliansen+ MP gynnar dels S och å andra sidan SD.

SD har för övrigt hunnit trycka upp ett antal broschyrer nu inom allehanda områden lokalt och kan inte längre kallas ett enfrågeparti, Deras politik omfattar nu de flesta områden. Att de sedan inte har inskolade och väloljade företrädare att ingå i styret är en annan sak.

torsdag 21 juni 2018

Allians för frihet i Varberg ställer upp med namnlista i valet !Med buller och bång bildades ett nytt kommunparti i Varberg "Allians för frihet" inför valet. De har nu fått ihop namn till en valsedel.

Den toppas av kommunstyrelseledamoten och fullmäktigeledamoten Andreas Feymark och två på listan står socialnämndsledamoten Johanna Palmelid. Det nya partiet har redan hunnit med att lägga in motioner och ställt interpellation i kommunfullmäktige i Varberg.

I regel brukar det vara svårt för nya partier att göra sig hörda men här har de fått en rivstart. Många hjar väl undrat om de får ihop till en lista men den är nu godkänd av valmyndigheten.

På Allians för frihets fb-sida kan den som vill följa deras utveckling.

Allians för Frihet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald eller genom att skriva till ett namn på valsedeln. Du kan endast personrösta på en kandidat som samtyckt till att kandidera. Om du skriver till flera namn får den överst tillskrivna kandidaten din personröst.

1.Andreas Feymark, teknologie doktor, 34 år
2.Johanna Palmelid, beteendevetare, 36 år
3.Hanna Götz, undersköterska, 28 år
4.Annelie Sinander, studerande, 24 år
5.Alexander Ivarsson, mjölnare, 28 år
6.Kristin Karlsson, skogsbrukare, 58 år
7.Edit Nilsson, pensionär, 82 år

onsdag 20 juni 2018

Kaos i kommunfullmäktige i Varberg utbröt då medel till en förening som arbetar med ensamkommande saknade redovisning !Kaos i kommunfullmäktige i en fråga där alliansen+Mp är minst sagt splittrade. En mycket dålig beredning av kommunstyrelsen där en viktig redovisning saknades hur tänkta medel var tänkta att användas.

Att använda humanistiska skäl i ett kommunfullmäktige är inte riktigt samma sak som i riksdagen. Det bör finnas glasklara regler att gå efter och vad som faller inom den kommunala kompetensen att ta beslut om.

Nu blev ärendet återremitterat med hjälp av halva L, M och SD utom den politiska avhopparen Andreas Feymark som röstade för att ärendet skulle avgöras idag. S begärde då att kalla in ett extra kommunfullmäktige då inget sådant ligger i vare sig juli eller augusti.

tisdag 19 juni 2018

Moderaterna förbereder koalition med Sverigedemokraterna i Varberg i kärnkraftsfrågan !Förbereder M en koalitionsallians med SD i Varberg?

Något annat går inte att tolka utifrån det budskap Moderaterna i Varberg går ut med på sin fb-sida.
"Sverige ska satsa på alla relevanta energislag, inklusive kärnkraft, samt på forskning och demonstrationsanläggningar. Ringhals ska utvecklas - inte avvecklas. Rösta på moderaterna för en trygg framtid för Ringhals och Varberg."
(M:s fb-sida i varberg)

Vattenfalls VD Magnus Hall har andra planer med energiomställningen :

Energiewende


Utöver de sju svenska reaktorerna äger Vattenfall även tre reaktorer i Tyskland. Vattenfalls tyska kärnkraftstillgångar kommer emellertid att avvecklas helt på grund av den tyska regeringens politiska beslut att fasa ut kärnkraften i samband med den stora energiomställningen Energiewende.

- Vi ser det precis som när Sverige ersatte de utländska ägarna för en stängning av Barsebäck, säger Magnus Hall om den ersättning som Vattenfall får för att stänga ner sina tyska reaktorer.

Inga nya reaktorer

Magnus Hall ställer sig också tveksam till den svenska kärnkraftens framtid bortom de befintliga reaktorer vars livslängd nu förlängs.

Utbyggnad av ny kärnkraft och en satsning på fjärde generationens reaktorer kan enligt Magnus Hall utgöra ett alternativ i de länder där kärnkraft är accepterat, som till exempel i Frankrike och Storbritannien. Däremot talar han om att Vattenfall inte har några planer på att bygga nya reaktorer av något slag i Sverige.

- Vi tror att det är billigare att bygga vindkraft kompletterat med flexiblare vattenkraft, kommenterar Magnus Hall.

måndag 18 juni 2018

Trots Miljöpartiet i regeringen kommer inte 14 av 16 miljökvalitetsmål att nås 2020 !Det behövs en radikal omställning av samhället tycker Miljöpartiet och pendlar strax vid 4%-spärren.

Mycket möjligt att MP kan hotta upp klimat- och miljöfrågan ett snäpp i valrörelsen inte minst i plastkonsumtionsfrågan där de behövs konkret handling. Frågan är varför man inte gjort det tidigare?

Jag kom ihåg det förra språkrörsparet Wetterstrand/Eriksson som skulle göra Miljöpartiet bredare mer ekomodernistiskt och förkastade alla gröna fundamentala förslag. Det var de som raggade Isabella Lövin till MP och är idag ett av språkrören.

Isabella Lövin
är en urpräglad enfrågepolitiker har sämst förtroende bland partiledarna men saknar egentlig förankring inom Miljöpartiet. En politiker som suttit långt från vardagsmänniskan och förnippas med maktens människor. Inte konstigt då att hon flirtar vilt med C och L och därmed lyckas utradera MP:s själ helt.

Peter Eriksson som är bostadsminister och fd språkrör efterlyser blocköverskridande överenskommelser i bostadsfrågan inser inte att bostadsmarknaden nu sviker och det finns folk som är skitförbannade att de bostäder som byggs finns grupper av människor som aldrig skulle flytta in i då de inte klarar hyrorna.

Vill man påverka Miljöpartiet att gå till vänster så bör MP genast lämna regeringen och etablera ett närmare samarbete med Vänsterpartiet. De som är utstötta fundamentalistiska gröna har lämnnats i sticket. Miljöpartiet saknar idag en egentlig medlemsbas. Det har blivit allt för mycket toppstyrning enda ner till lokal nivå.

Om partier blivit så lika att de står för samma sak måste man börja fråga sig om man utgår från Natyrskyddsföreningens pejling? Mer av samma sak och vilket partipaket ska väljas i valet för den som röstar på miljön?

1. Vänsterpartiet egentligen med huvudfokus på annat än miljön. En bra röst för att garantera rödgrön politik.

2. Miljöpartiet urpräglad miljöpolitik men på S villkor vilket gör det ytterst sårbart om S förlorar statsministerposten.

3. Centerpartiet ett parti som avgör regeringsfrågan men inte så bra miljöpolitik som de flesta tror. Kan dock vara en fördel om det blir en alliansregering.

4. Liberalerna en joker med bättre miljöpolitik än många tror men i paketet ingår också som som NATO, kärnkraft och bilismens främsta förespråkare.

En grön radikal omställning kräver omställning inte minst att nå de nationella miljömålen och när inte ens Miljöpartiet drivit de med strategisk kraft vem ska då driva dem?

Läs här om Sverigesmiljomal.se
"Miljökvalitetsmålen Säker strålmiljö och Skyddande ozonskikt kommer att uppnås eller vara nära att uppnås till år 2020. Övriga 14 mål kommer troligtvis inte att nås"

söndag 17 juni 2018

Alliansen+MP i Varberg splittrad om medel till okänd förening i Varberg som arbetar för ensamkommande !


Alliansen i Varberg är splittrad när det gäller hur det ska fördelas medel till en förening som kallar sig Agape i Varberg. På deras fb-sida står "Agape Varberg arbetar för ensamkommande ungdomar. Vi har en sluten Facebook grupp, samt en hemsida för föreningen. Kontakta oss gärna där.".

Frågan kommer upp på tisdag i kommunfullmäktige 19 juni och avgörs där. Men är intressant då Alliansen+MP nu inte är överens. Moderaterna har lagt ett annat förslag i kommunstyrelsen än det som ksau förordat.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta (kf är den 19 juni)

1. 300 000 kronor av 2017 års statsbidrag samt 250 000 kronor av 2018 års statsbidrag för tillfälligt stöd till ensamkommande betalas ut till föreningen Agape Varberg, organisationsnummer 802511-8376.
Pengarna ska användas för att bidra till att täcka kostnader för föreningens engagemang och aktiviteter under första halvåret 2018.

Därefter kommer inte mer pengar som kommunen eventuellt får i statsbidrag i samma syfte, att betalas ut direkt till föreningen

2. en redovisning av hur Agape har använt pengarna ska översändas till kommunen under hösten 2018

3. för budget 2018 tillföra barn- och utbildningsnämnden 300 000 kronor av statsbidraget för tillfälligt stöd till ensamkommande för 2018

4. för budget 2018 tillföra socialnämnden 300 000 kronor av statsbidraget för tillfälligt stöd till ensamkommande för 2018

5. ge kommunstyrelsen i uppdrag att, om det behövs, söka pengar från de nya statsbidrag som avses fördelas under juni månad

6. Agape ska redovisa sin ekonomiska situation innan pengarna betalas ut.

Ann-Charlotte Stenkil (M) Erland Linjer (M) och Micael Åkesson (M) föreslår att

uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning att före ärendets fortsatta handläggning göra en legalitetsprövning om föreslagna åtgärder ryms inom den kommunala kompetensen. Denna bedömning ska utföras av
extern part – förslagsvis SKL’s juridiska avdelning

en bedömning av föreningen Agapes ekonomiska och juridiska status,även den utförd av extern part.

lördag 16 juni 2018

Jag pejlar kristdemokraterna i Varberg - ett parti som vill ha fortsatt allianstyre med mer betoning på mjuka frågor !Träffade kristdemokraterna på torget idag
. De bjöd på nybryggt kaffe ekologiskt naturligtvis. Fullt upptagna med förbipasserande så mig hade de inte tid att prata med.

Jag fick en glutt i lokalprogrammet i Varberg som är under tryck. Själva känner de sig hoppfulla trots en del nedslående opinionssiffror. KD är extremt bra på valrörelse nämligen.

KD är med och styr överallt i Halland: Regionen och fem kommuner utom i Hylte så deras ställning får sägas vara ganska stark.

Så till lokalprogrammet (axplock min tolkning)):

- De vill bygga ut gratisåkandet för äldre i Varberg vilket rimligtvis är en fortsättning på min motion 75+ som gick igenom i senaste budgeten.
- Stärka verksamheter i skolan med skolkuratorer för att förebygga psykisk ohälsa bland unga och motverka mobbing.
- fortsatta satsningar på miljön ospecificerat vad det nu innebär
- stad och landsbygd i samverkan vad det nu innebär
- cykelväg nånstans i Väröbacka

Listan toppas av Morgan Börjesson som var ganska oklar hur KD ställer sig till förtätning och min hjärtefråga Kvarnliden 9. KD har ingen representant i byggnadsnämnden och lär inte trängta efter det heller. Roger Kardemark som kom in i kf redan 1988 när jag kom in står som tvåa på listan. Efter dessa män står två kvinnor av rang och jag hoppas dessa kryssas in då KD under lång tid har haft nest kvinnor i kommunfullmäktige.

I grunden är KD grymt lojala till den styrande alliansen i Varberg och där lär inte ske större förändring än att de vill fortsätta det styret fast med mer KD-politik. Jag ser det ändå som KD vill satsa på de mjuka frågorna hellre än de hårda. Den som vill veta mer kan gå in på deras fb-sida för att följa dem. De lär få kämpa på hårt i valrörelsen då förra valet då de fick de 3.17 % och två mandat. Men konkurrensen om platser är stenhård i Varberg.

fredag 15 juni 2018

Sociala medier används som propaganda av partier i valet och inte för dialog och samtal !Sociala medier används i regel av de politiska partierna inför valet i form av marknadsföring och inte för att föra dialog och samtal. Ett sätt är att åskådliggötra med bilder och förstärka intrycken. Jag har gjort en pejling lokalt i Varberg.

Ett exempel på detta är liberalerna i Varberg som nu hottar upp sig som Varbergs hbtq-parti.


Christofer Bergenblock (C) (etta på centerns lista i Varberg) har Prideflaggan som omslagsbild.


Miljöpartiet
bygger Varbergstunneln

Om nu Liberalerna är hbtq-partiet vad är de andra då? Partier som värnar kärnfamiljen? Christofer Bergenblock som har en kärnfamilj är han bi då? Miljöpartiet som bygger järnvägstunneln är de ensamma om det?

torsdag 14 juni 2018

Kommunfullmäktige i Varberg antar planprogrammet för Västerport den 19 juni !Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. godkänna planprogram Västerport med intilliggande områden.

Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan,

1. hemställa hos byggnadsnämnden att påbörja arbetet med detaljplan
etapp 1 för Västerport med intilliggande områden
.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har 15 mars 2016, § 39, beslutat anta inriktning för stadsutvecklingsprojektet i Varbergs kommun. Stadsutvecklingsprojektet är ett samlingsnamn för Varbergstunneln, Farehamnen och Västerport.Kommunstyrelsen har 26 april 2016, § 66, beslutat ge stadsutvecklingsprojektet i uppdrag att beställa planprogram för Västerport med intilliggande områden av byggnadsnämnden.Planprogrammet ska redovisa hur en långsiktig stadsutveckling kan genomföras i de hamnområden som succesivt frigörs.

Ömsesidig hänsyn ska tas i hamn- och stadsutveckling. Det ska vara möjligt att etablera nya stadsdelar i upplevelseaxeln från Getteröns naturum till hamntorget och fästningen. Förändringen innebär att hamnverksamheten i innerhamnen flyttas till Farehamnen. Det gamla hamnområdet frigörs för annan användning liksom nuvarande bangårdsområde frigörs genom Varbergstunneln. Syftet är att omvandla dessa så kallade stadsutvecklingsområden till en ny centrumstadsdel, som länkar samman befintlig stadskärna med havet.

Planprogrammet är totalt cirka 57 hektar och kan innehålla 2 500-3 000 bostäder, verksamhetsområde, offentlig och kommersiell service, offentliga platser som torg och parker.Länsstyrelsen har bland annat lämnat synpunkter på att nuvarande järnvägspark påverkas, att tydligare beskrivning av åtgärder mot stigandehavsnivå bör beskrivas och att beskrivning av eventuell påverkan på Natura 2000 redovisas tydligare.

onsdag 13 juni 2018

Varberg är en superkommun - men staden har blivit gråare inte grönare !


För två år sedan skövlades träden bort i Kapsylparken och set byggdes ett parkeringshus.
Varberg är en superkommun och vad kännetecknar det? En gråare stad naturligtvis.

Gratis parkering på stans innerstadsgatorGamla träd huggs ner för ett mer turistiskt centrum


Staden ska förtätas


Där det kan byggas bostäder ska det byggas kompakt och högre än innan

tisdag 12 juni 2018

Kvarnliden 9 - samrådet över - kommer Byggnadsnämnden i Varberg att hörsamma kritiken?Kvarnliden 9 samrådstiden har nu gått ut 7 juni.

Jag har i kultur och fritidsnämnden i Varberg reserverat mig mot den omfattande byggnationen som vart utsänd vid samrådet.

Reservation Kvarnliden 9

Jag reserverar mig och vill avstyrka förslaget till detaljplan Kvarnliden 9 då jag anser det är allt för volymmässigt och omfattande inom en begränsad area..

Inom området ligger också en omlastningsstation för att källsortera sopor inom området oklart vad det är tänkt att ta vägen. Kv Mästaren ska bebyggas och förtätas. Det föreslagna området Kvarnliden 9 har i många år varit en allmän parkeringsplats oklart hur dessa parkeringar ska ersättas samtidigt som det bör tillskapas nya parkeringar

Volymmässigt anser jag att området i första hand ska anpassas till byggnationen inom kv Kvarnliden norrut och inte bli alltför dominerande som den sannolikt blir i kv Mästaren som ligger jämte österut. Rosenfredskolan angränsar och är ett landmärke som syns vida omkring. Den mesta av bebyggelsen kring Drottning Blankas plats och grönområdet Kilen är av småskalig art och är inte dominerande i angränsning till grönområdet.

Dessutom behövs andra ytor än bara rena boendeytor i kv Kvarnliden 9 typ tvättstuga, en innergård där husen inte är alltför höga och att skapa trivsamhet med växtlighet och uteplatser. samt kanske möjlighet till större lokaler i den föreslagna planen..

Pierre Ringborg
ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Som lök på laxen har Hembygdsföreningen Gamla Varberg i en insändare i HN fått till kritik i min anda.

Insändare HN Kvarnliden 9

Samråd pågår nu om kv. Kvarnliden, alltså parkeringen mellan Södra Vägen och Östra Långgatan, där en gång Essomacken låg. Ett detaljplaneförslag har lagts fram som, om det genomförs, totalt kommer att förändra miljön i området närmast Rosenfredsskolan. En exploatör (som verkar ha utarbetat förslaget själv) vill bygga en huskropp utmed Södra Vägen och en högre huskropp utmed Östra Långgatan.

Husen sägs bli 4 och 6 våningar. Detta är dock ett illusionsnummer då en vindsvåning tillkommer. Rätt svar är alltså 5 och 7 plan.

Vi ser här prov på det kanske brutalaste exemplet på förtätningen av Varberg. Hittills. Lagen kräver att bebyggelse utvecklas i ett sammanhang. Här demoleras i stället hela miljön kring Lilla Berg och Pilhagen med dess en- och tvåvåningsbebyggelse. I intilliggande kv. Mästaren (gamla Ordenshuset) planerar Skanska ett komplex som blir än högre. I generalplanen från 1978 tilläts tvåvåningshus! Flera hus är kulturhistoriskt värdefulla och området ingår i stadskärnan som ska hanteras varsamt.

Varken den ena eller den andra exploatören vill lämna ut bilder på hur det ska bli. Man förstår dem.

Södra Vägen ska smalnas av, vilket gör att torghandlarna i framtiden inte har någonstans att parkera i vår kreativa mittpunkt.

En fråga för sig är hur man tänker sig bemästra de skadliga magnetiska fält som från tågtunneln sträcker sig in under en del av ena huslängan. En annan fråga är vad man tänkt sig ska ske med de 57 så kallade lägenheter man vill avsätta för ungdomar? Bostadsrätt? Hyresrätt? Och hur man kan helt negligera parkeringsnormen? Inga parkeringar ska tillåtas som ett test av en bilfri stad.

Hembygdsföreningen Gamla Varberg Styrelsen