< div id=”header ”>< / div>

tisdag 23 april 2019

Varifrån kommer dina kläder och varför tillverkas de inte där de gör mest klimatnytta ?


Varifrån kommer dina kläder och var är de tillverkade?

Är du medveten om att det du köper som är tillverkade någon annanstans bidrar det till klimatutsläppen?

Förutom de miljöproblem som kan uppstå går det åt mängder av vatten. Dessutom ska kläder tas om hand efter de använts och det sker oftast genom förbränning globalt över världen. Hör du politiker i Sverige prata om kläder som ett miljö- eller klimatproblem? NEJ de har en attityd att vi enbart ska fokusera kring vissa smala områden som passar dem.

Men vi vet att konsumtionen av klädesplagg ökar och även om vi i Sverige är duktiga på att ta hand om kläder och skor ifrågasätter vi oftast inte var de är tillverkade. Det sker oftast i låglöneländer i massproduktion som dessutom ska transporteras för att nå vårt klimatsmarta Sverige där politikerna tycker vi är bäst i världen på klimat & miljö. Varför tillverkas då inte kläderna här dÅ ?

Enligt tidningen Arbetet

"– Den globala produktionen av kläder och skor orsakar åtta procent av världens utsläpp av växthusgaser, och med en tillverkning koncentrerad i Asien är industrin i huvudsak beroende av kol och naturgas för elektricitet och uppvärmning. Om vi fortsätter på samma sätt kan utsläppen av växthusgaser från industrin ha ökat med nästan 50 procent till 2030, säger Elisa Tonda vid UN Environment"

måndag 22 april 2019

Tankesmedjan Grön Omstart bevakar klimat och miljö!

En hemsida jag kan rekommendera är Tankesmedjan Grön Omstart

Idag talar vi självklart om att vi strävar mot ett hållbart samhälle. På vägen har vi stora utmaningar i form av klimatförändringar och minskande biologisk mångfald, för att nämna några. Ett hållbart samhälle brukar beskrivas utifrån dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Men vad menas med detta och hur kan ett hållbart samhälle se ut?

Vägen dit innebär en utveckling som behöver inbegripa att dagens behov tillgodoses utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov (Sveriges grundlag). Ställer vi detta i relation till de utsläppsminskningar som behövs, från ca 11 ton per person och år, till ca 1-2 ton, och i detta inkluderar problemet med de minskande livsmiljöerna för andra arter med den förändring på ekosystem som sker, kan vi se de enorma utmaningarna som finns för ett hållbart samhälle. Hur kan vi nå detta inom planetens gränser? Vilka behov kan tillgodoses utan att överbelasta ekosystemen? Innebär detta att ett nytt samhällskontrakt behöver skapas med andra mått på välfärd?

GO är partipolitisk obunden och syftar till opinionsbildning, debatt och idéutveckling. GO består av ett nätverk av engagerade med egna individuella perspektiv på frågorna. Gemensamt är drivkraften för en hållbar framtid inom de gränserna som ekosystemen ställer oss. Verktygen är debatten samt ett undersökande och ifrågasättande perspektiv som verktyg. Detta inkluderar en systemkritisk debatt där frågor kan tänjas ut, för att tydliggöra problemområden och söka alternativa vägar för samhällsutvecklingen, eller se till delar av styrka i nuvarande samhällsbyggnad.

GO finns med hemsida, Instagram, Twitter och en facebook sida samt håller i ett forum på facebook.

GO önskar ett öppet samarbete med andra organisationer för idéutveckling och opinionsbildning.

söndag 21 april 2019

Varumärket Miljöpartiet funderar på namnbyte !


MP ska kanske föreslå De Gröna istället.

Ja vad blir förkortningen ? (DG)eller deg om det ska uttalas?

Vad är det som ska utredas? Jag föreslog redan på 80-talet i motion ett namnbyte på Miljöpartiets kongresser. Miljöpartiet var redan ett etablerat namn i kommuner där det fanns "miljöpartier" medan De Gröna var benämningen främst i Tyskland men också i Finland som ville vara mer än ett parti. Är MP mer ? Det vill ju inte förknippas med plakatpolitik.

Miljöpartiet har redan bytt namn en gång, det var 1985 som partiet valde att lägga till "De gröna", bland annat för att markera sin ideologiska gemenskap med De gröna i Västtyskland

När jag följt Miljöparriets kongresser ser jag främst den ideologiska samhörigheten med Stefan som besöker kongressen.Ja det är han som råkar vara statsminister. Det är väl där dagens MP hör hemma. Nära det socialdemokratiska partiet ideologiskt som bihang.

lördag 20 april 2019

Vem är Karin Karlsbro liberalerna?


Av någon outgrundlig anledning knep Karin Karlsbro topplatsen på EU-s liberala lista hur det nu gick till. Här en liten presentation (klicka på länken)vad hon står för i SvD

En anledning för mig att inte rösta på henne för mig är att hon vill ha mer kärnkraft, hon vill ha mer EU vilket unnebär mer i medlemsavgift för Sverige och L är ett parti med henne som förstanamn ganska ointressant.

Hon är det namn som svenska folket känner till minst och frågan är vad det ger för utdelning i EU-mandat.

fredag 19 april 2019

Påskäggen blandas med klimat och miljökrav i media !


Påsken klimafrågan

Grön ungdom Expressen Debatt vill införa ett totalt flygförbud mellan Stockholm, Göteborg och Malmö

Klimataktivister planerar att ”stänga ner Heathrow”.

DN Debatt.Skatt på avfallsförbränning krävs för ett cirkulärt samhälle”

"I Sverige minskar materialåtervinningen av hushållsavfall, samtidigt som avfallsmängderna ökar. 60 procent av avfallet från hushållen som går till förbränning skulle kunna återvinnas. En skatt på avfallsförbränning skulle vara ett styrmedel för att Sverige ska fortsätta vara en förebild för en cirkulär hantering av resurser, skriver miljökonsulten Gunnar Fredriksson."

torsdag 18 april 2019

Varberg presenterar årsredovisning med gott resultat men när höjer de skatten?


Varbergs kommundirektör uttalar sig i HN - och samtidigt åldras befolkningen.

Jomen har vi inte ambitioner att vi vill ha en befolkning som håller sig vital och frisk som får åldras och leva längre? Varberg har ju tyckt det varit viktigare att satsa på ett Idrottscentrum i Trönninge och ett ett osäkert simhallsprojekt framför att prioritera för en äldre befolkning. Till de äldre suktar kommunen efter statsbidrag. De är ju inte produktiva längre.

Samtidigt slås det fast att det är engångsförsöljningar som räddat resultatet de senaste åren. Försäljning av Åkaren som inbringade 20 miljoner 2017 nämns inte men det var förra året det räddade det bokslutet.

" Det goda resultatet beror till stor del på försäljningar. Under året gjordes reavinster på 58 miljoner kronor efter försäljningar av arrendetomter i Apelviken, försäljningen av Södertull till Varbergs Bostad gav en vinst på 43 miljoner kronor och försäljningen av Tvillinghusen till Varbergs Fastighets AB gav en reavinst på 5 miljoner kronor. Rensat för reavinster var årets resultat 8 miljoner kronor plus."

Stora utgifter lånar kommunen pengar till men det gäller att hålla driftsbudgeten. Simhallsbygget är kommunens största projekt just nu.

" " En av de mer övergripande riskerna”, heter det i årsredovisningen, är ränteutvecklingen på de lån som tagits av kommunen och dess bolag. Totalt så uppgår dessa skulder i dag till drygt fyra miljarder kronor. Under de kommande fem åren förväntas de växa ytterligare. Kommunens egen låneskuld förväntas växa från 350 miljoner kronor till 1,1 miljarder kronor och låneskulden i de kommunala bolagen förväntas växa från 3,7 miljarder kronor till 5,8 miljarder kronor."

Nu vet vi inget om vad som händer till hösten då ny budget planeras. Men helt klart är att valrörelsens löften nu lagt sig och den hårda varadagen kommer att skärskåda kommunens politiker.

onsdag 17 april 2019

Frågor till kommunfullmäktige i Varberg angående digitalisering inom socialtjänsten !


ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND

Jag önskar ställa följande frågor till socialnämndens ordförande Erland Linjer

Bakgrund

Vi omfattas allt mer av att att tjänster digitaliseras och vi använder mobiler och internet i allt större utsträckning: Omfattande förändring har gjorts på försäkringskassan, arbetsförmedlingen, skatteverket och andra myndigheter som har socialtjänsten som myndighetskontakt..

Vi använder appar för Hallandstrafiken, Varbergs Bostad och banktjänster. Det införs digitaliseringssystem vad gäller försörjningsstöd i Trelleborg, Kungsbacka och nu senast Laholm för att förenkla och effektivisera. Vi använder i större utsträckning också MobiltId för att logga in och legitimera oss och mobilappar för betalningstjänster.

Fråga 1

När ska Varbergs socialtjänst anamma den tekniska utvecklingen och börja införa mer omfattande digitala system som dels effektiviserar, förenklar och är ,kundvänligare.typ Kungsbacka och Laholm vad gäller försörjningsstöden?

Fråga 2

Om denna utveckling är igång i Varberg när kommer den i så fall att verkställas och bli klar?

FRÅGESTÄLLARE

Pierre Ringborg

tisdag 16 april 2019

Svenskarna säger sig vara positiva till EU men är de beredda att Sverige betalar mer i medlemsavgift?


En viktig fråga som förhandlas nu är EU:s sjuårsbudget.

Enligt Europaportalen riskerar Sverige att få betala 15 miljarder mer i medlemsavgift.

"Förhandlingar pågår om EU:s nästa sjuårsbudget. Bland annat föreslås Sverige betala 15 miljarder kronor mer i avgift. Men frågan splittrar de svenska partierna: Regeringen säger nej, medan L, C och FI accepterar en höjning.

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till ny sjuårsbudget, som ska börja gälla 2021. Bland annat vill den satsa mer på gemensamt gränsskydd och forskning. Dessutom behöver unionen kompensera för hålet i budgeten som Storbritannien lämnar efter sig."

2018 betalade Sverige nästan 40 miljarder kronor i avgift till EU och fick ungefär 13 miljarder tillbaka i olika stöd.

Ytterligheterna är L, C och F! som accepterar en högre avgift och SD som kraftigt vill minska EU:s budget.

måndag 15 april 2019

Finska valet en seger för jämställdheten och fler kvinnor än någonsin i den gröna gruppen !


Finska valet var en seger för jämställdheten. De Gröna bidrar med 90 % kvinnor från sin partigrupp till detta. De slår alltså miljöpartiet med hästlängder vad gäller med att ha en kvinnodominerad riksdagsgrupp.

De stora förlorarna i finska valet är centern som rasar ordentligt från att ha statsministerposten.


SPD sossarna skasom största parti ska nu ge sig in i en regeringsbildning. De brukar vilja ha stabila majoriteter i Finland och det får förhandlas fram. Sannfinländarna som gjorde ett starkt val tippas inte ingå i regeringen blir antagligen största oppositionsparti.

Noterbart är att De Gröna gjorde sitt bästa nationella val någonsin och väntas också ingå i den nya regeringen. De gröna är extremt starka i Helsingfors och som bekant redan bland yngre kvinnor.

Receptet är alltså att lyckas få yngre tjejer att rösta i EU-valet om gröna framgångar ska skördas. Lättast tycks detta ske i större städer.

söndag 14 april 2019

Akademiker och inkomsteliten håller på att skapa en nyvänster som skiljer sig från gamla vänstern !


Är vänstern snart till för akademiker och inkomsteliten?

Ja den uppfattningen får jag när jag läser en artikel av Thorbjörn Hållö (LO-ekonom) i Tiden.

Får vi också en krympande medelklass och en klass där uppe som bara lever på bra jobb, värdestegringar, garanterade försäkringar så där nere folk som aldrig kommer in i riktiga arbeten och som drar på soig skulder så lever den nya vänstern farligt.

Media är redan fyllda med byggtips,mattips och passande program som passar in i nyvänsterns bild hur samhället ska se ut.

Många uppfattar inte det som naturligt att dra hit invandrare för "humanitetens skull" om de själva ska konkurera om låglönejobb, otrygga anställningar och ett boende som är osäkert.

Den växande åsikts- och makteliten inom vänstern värnar i första hand om sin egen grupp. Att bostädsbrist bygger vi bort (fast vad blir hyran sen och vilka får råd? ) Arbetarklassens vänster ersätts i politiken allt mer av en liberal vänster.

De som har pengar, de som är företagare är traditionellt högerröstare I den NYA högern finns SD som tagit sig in i en maktsfär som domineras av konservativt tänkande. Men också kan attrahera traditionell abetarklass som är kritiska till den globala utvecklingen. I synnerhet migrationspolitiken.

Våra offentliga system börjar bli allt mer anpassade för att ta emot dessa nysvenskar och främst genom ökad digitalisering men också genom handläggare. De som redan har det bra ställt klagar inte de är inne i sýstemet. Men det krackeralende AF, FK och en regelstyrd socialtjänst gör att fler får upp ögonen somn känner till utanförskapet

Utbilda dig vidare säger nyvänstern, bli ett yrke, bli akademiker så får du det lika bra som oss. Det är inte vägen för alla och de som är äldre drabbas av krämpor och sjukdomar kan också drabba yngre märker en allt hårdare attityd i samhället.

lördag 13 april 2019

Jag kommer INTE att rösta på något parti som satsar på mer kärnkraft i EU-valet !


Min huvudmotståndare i EU-valet är Jörgen Warborn (M) moderaternas trea på EU-listan. Han är tydligast med att vilja ha mer kärnkraft och sitter idag i riksdagen.

Att han propagerar för MER kärnkraft innebär inte att Varberg ska vara orten som bidrar till detta. Varberg är hitills Nordens största producent av kärnkraftsavfall.

Enligt Vattenfalls egen planering ska Ringhals 1 och 2 stängas av 2020 resp 2019. Ringhals 3 och 4 beräknas gå vidare med en livslängd på 60 år.

Detta beslut ligger inom energiöverenskommelsen som M hotar att hoppa av om de inte får ändra i den. M vill på EU-nivån öka anslagen till kärnkraftsforskning och det säger sig själv för att klara klimatmålen har vi inte tid med detta utan de medel som finns måste användas på ett effektivare sätt.

Energiuppgörelsen

"Fem partier på olika sidor om blockgränsen har enats om Sveriges energipolitik. Kärnkraftsskatten försvinner och dessutom ges klartecken för tio nya kärnkraftsreaktorer som ersättning för befintliga anläggningar."

fredag 12 april 2019

Den ljusnande framtiden är grön !


Ledare i HN om finska valet

Läser en intressant ledare i HN av Maria Haldesten angående finska valet nu på söndag.

Kort bakgrund är att Sannfinländarna den svenska motsvarigheten släpptes in i finska regeringen och fick ta ansvar med allt det innebär. Sannfinländarna splittrades i två delar och regeringsledamoterna från Sannfinnländarna bildade ett eget parti "Blå Framtid" och sitter fortfarande kvar i regeringen som är en expeditionsministär.

Sannfinländarna har sedan dess på egen hand radikaliserats och tänker ingå i en annan grupp än den Sverigedemokraterna har tänkt sig att ingå i efter EU-valet. Blå Framtid som är regeringsparti kommer att åka ur regeringen och bli marginaliserade.

Med detta som bakgrund har De Gröna som INTE sitter i finska regeringen seglat upp i opinionen. De har suttit med tidigare och kan tänkas sitta med i en kommande regeringsbildning som kan bli en aning komplicerad .

Vad händer i Sverige?

Om vi nu överför detta till svenska förhållanden så är cet Miljöpartiet som varit det färskaste regeringspartiet. Det har inte varit oproblematiskt. MP har i stort sett rensat bort sin gröna själ och ses som ett administrativt systembevarande parti som inte vill förändra systemet i sig. Utan petar där det går och har anpasssat sig i den nya rollen som ansvarsfulla och regeringsdugliga.

Partiet Vändpunkt är en reaktion på detta och vad händer då. Jo nu vågar MP gå emot regeringen som man själv sitter i. Något som ALDRIG hänt innan. I detta fallet upphovsrättdirektivet som varit omdiskuterat.

Miljöpartiet har i vårbudgeten anpassat sig väl till de liberala kraven att miljösatsningar är något som dels är nödvändigt men vilka kommer att få betala? MP har lämnat en vidöppen dörr till Partiet Vändpunkt när det gäller fördelningspolitiken.

Miljöpartiet framstår idag som ett parti som endast har bas i regeringen och möjligtvis i Stockholm kommun och landsting där de regerar ihop med allianspartierna.

Om vi ser samma utveckling som i Finland fast åt andra hållet kommer MP:s riksdagsgrupp att revoltera och motsätta sig fler saker om Partiet Vändpunkt agerar påtryckare. Bara en tidsfråga.

Finska valet blir intressant också EU-valet men hur länge kommer Miljöpartiet att överleva med småpåvar som maktbas i regeringen och bland de styrande i Stockholms stad och län när makten blir härligare än den gröna ideologin?