< div id=”header ”>< / div>

onsdag 7 juni 2023

Digitaliseringen har gått för långt

 


Digitaliseringen har gått för långt. Jag känner det nu sedan jag gjort comeback som politiker. Det har skapat digital stress och ökade klyftor mellan de som har det som arbete.

Det är bra under vissa förutsättningar om alla är utbildade på det. Men tas ofta för givet hos dem som redan kan. Människor behandlas som robotar och vi matas av flöde med information som gör oss avtrubbade.

Vad är viktig information är en subjektiv bedömning eller hur det framställs. Vad är rätt eller fel? 

Om samhället förutsätter att vi ska sitta framför skärmar och mobiler blir det väldigt sårbart. Människan är mer komplicerad än så.

Vi behöver mänskliga kontakter utöver duttande bland appar och tryckande. Jag själv är redan överaktiv på sociala medier men tycks tappat mina vardagliga kontakter.

söndag 4 juni 2023

Jag vill styra Varberg rätt

 


Jag har funderat länge på motpoler i Varberg och ser några här.

Teknikoptimister eller fler i arbete?

Helt klart är M och L de två partier som tror mest på att ny teknik ska fixa mer inte med fler människor.Där är S och V motsatsen

Jag tror på rätt sammansatt organisation där alla kopplas ihop i olika roller och kan jobba i team eller lag.

Hållbar tillväxt?

En floskel som inte stämmer i Varberg. Politiker står i november antar givna budgetar i juni är allt förändrat. Kronan rasar, räntorna stiger , kommunen ökar våldsamt i folkmängd. Politikerna står handfallna vad göra?

Mitt råd är att ta en hållbar budget som håller i november som inte bygger på ohållbar tillväxt och stå för den.

Hur länge ska kraven i valstugorna uppfyllas?

partier har en mandatperiod att uppfylla sina krav men väljare vill ha dem infriade omedelbart helst igår.

Kompromisser?

Politik är att ge och ta efter valresultatet. Ett litet parti kan spela vågmästare men inte som utpressare. Det finns alltid någon som styr. Men avvägningen är kommunens bästa inte partiets bästa om de leker vågmästare 

Jag vet inte varför jag är en av de få som vågar blogga om politiken i Varberg. Men antagligen för jag har inget att förlora på att hängas ut i pappersmedia. Har inget att förlora allt att vinna.

torsdag 1 juni 2023

Hur aktiva är politiker i sociala medier?

Hur aktiva är politiker i Varberg i sociala medier?

Förmodligen det billigaste sättet att nå ut inte bara att visa vad man äter, ställen man besöker, eller med vilka.

Jag tycker tre av fyra riksdagsledamöter från Varberg är duktiga på var sitt sätt:Erik Hellsborn (SD),Cecilia Rönn (L) och Christofer Bergenblock (C).

twitter märks Bengt Johansson (24:7)

Facebook är kanske överreklamerat men SD och M tycker jag är klart bäst med sina fb-sidor men också partiet 24:7 märks tydligt.

Att skriva insändare i Hallands Nyheter och Varbergs tidning har sin begränsning om det inte lockar till debatt och rejäl uppmärksamhet.

Idag räcker det inte att bunkra upp till nästa valrörelse det gäller att hänga med i debatten inte ständigt upprepa med floskler det som sades i valrörelsen.

Gäller att locka att bli medlemmar, fånga upp politiskt intresserade att kunna jämföra partier, att våga sticka ut.

tisdag 30 maj 2023

Varbergspolitiker vill säkerställa akutsjukvården och BB i Varberg

Varbergsalliansen med stöd av Varbergspartiet värnar om akutsjukvården och BB i Varberg.

De har nu gett uppdrag i ksau att se över detaljplan för sjukhusområdet i Varberg för att säkerställa  utveckling både till ytan och höjden ..

Uppdraget ska redovisas för ksau.senast september 2023.

Det som framkommit i media är ev planer att bygga ut sjukhuset i Halmstad som fått vabergspolitikerna att agera.

Varberg växer och det är hårda prioriteringar var resurserna ska läggas.

lördag 27 maj 2023

Varför inget Lidl i Varberg?

Varför inget Lidl i Varberg?

Jag var själv med i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige den gången Hajen mittemot Monark etablerades. Det sades då att det skulle bli ett nytt Kvantum som konkurrerade med sig själva och skulle slå ut landsbygdens butiker.

Hajen begränsades i många år vad gäller butiksyta men fick större yta efter ett antal år till vad det är idag.I stort sett har många småbutiker försvunnit med begränsning i utbudet. Dagligvaruhandel har begränsats till några få butiker och skrymmande handel har lotsats ut från centrala delar utom möjligtvis enklare butiksortiment i Gallerian.

Lämplig etablering?

Många efterlyser inte fler ICA eller Coop utan en tredje aktör typ Lidl. Frågan är i första hand var den ska etableras? Själv ser jag inga problem vid Värnamovägen där endast skrymmande handel  tillåts . Politikerna vill gärna se en etablering borta vid Lindhov mer norröver.

Willys då?

Willys har bra läge och tillhör inte de dominerande strax vid Västkustvägen med bra utfarter.,Framtiden kan utvisa att området blir lämpligare för bostäder och isf en mindre etablering av matbutik än idag.

Coop ?

Någon större Cooperablering är inte aktuell de har redan bra etableringar. Kanske mindre Coop-etableringar i bra lägen.

Var handlar jag själv?

Som boende i centrum blir det mest Ica Kvantum följt av Coop(fd Netto) nångång Hajen och Willys.

torsdag 25 maj 2023

Under fem månader har SD varit med och styrt Varberg


Efter valet stod det ganska klart att Sverigedemokraternas framgång från 6 till 9 mandat inte gick att bortse ifrån i Varberg.

I vilken annan kommun som helst i Halland en given opposition men inte i Varberg. Här skulle SD in i smeten och vara med och styra. Något socialdemokraternas Jeanette Qvist förväntat sig hon skulle göra för att isolera SD.

S har istället bildat någon slags röd-röd-röd koalition men fjäskar ganska öppet för Centern som de tycks vilja hålla sig väl med. Vinnaren i detta slaget i oppositionen tycks bli partiet 24:7 som vänder sig direkt till arbetare,vårdpersonal och gräsrötter.

SD har från sin sida vuxit in i rollen som styrparti även fast det är svåra ekonomiska tider. SD i Varberg har ingen tidigare erfarenhet från detta utan öst in motioner där de flesta avslagits.

Inget tycks knäcka SD i styret som fungerar smidigt och smart till skillnad mot Jeanette Qvist (S) kommunråd. Meste talare under senaste kommunfullmäktige funderade ett tag om hon tänkte slå talarrekord.

måndag 22 maj 2023

Min relation till Varbergs torg


 Här på Varbergs torg kan jag passera flera ggr om dagen. Här ligger en del av stadens själ. Kyrkan där jag är döpt och konfirmerad, stadshotellet som numera förvaltas av Varbergs FastighetsAB där jag,är invald ledamot i styrelsen.

Varbergs Sparbank där jag varit kund sedan barn, gamla Rådhuset där jag gick till Arbetsförmedlingen 

Ja det finns mycket mer. Idag blir det mest torghandeln på lördagar och diverse jippon där.

Ett jippo är när partierna behagar stå på torget och vågar möta väljare. Det verkar vara lite olika. Brukar bli trevliga samtal ofta utom när S står där och jag kommer med en SD-mugg i handen. Jo har en C-mugg hemma jag sparat.

Jag ser torget i Varberg som en viktig knutpunkt som ingen får missa.

fredag 19 maj 2023

Kommer 24:7 att klara budgetprocessen ?


24:7 i Varberg har gått ut hårt med att stoppa nedskärningar,stödja Undersköterskeupproret och att vi ska undvika konsulter och byråkrater.

Det har tagit hårt att komma in i politiken och jobba mot eliten och etablissemanget.Deras budskap är vällovligt men systemet passar inte protestpartier som 24:7. De har gjort sig kända med många insändare men politik sker i det tysta.

Skulle jag ge goda råd är det att jobba in sig med S och V och bilda någon gemensam röd opposition. Då kan det bli slagkraftigt. S vill helst fjäska för C som är ett nyliberalt parti. Men kan 24:7 få in delar i S budget så har de fått in en fot.

Årets budget S stödde 24:7 in blanco utan motkrav och jag hade inte räknat med att färskingar som 24:7 skulle ta fram egen budget i Varberg.

tisdag 16 maj 2023

Vänortsmotion i Ukraina gick igenom i Varberg


Erik Hellsborn (SD) numera riksdagsledamot har lagt en motion som behandlas av kommunfullmäktige i Varberg den 16 maj. Se nedan att initiera att för att hitta en Ukrainsk vänort i Varbergsöndag 14 maj 2023

Kom fram till en lösning med undersköterskorna i Varberg !


 Undersköterskeupproret i Varberg har pågått ett tag och verkar inte kommit fram till en lösning. Det som politikerna behandlar som en ”icke fråga” blir i allra högsta grad relevant om missnöjet fortsätter.

Partiet 24:7 ställer sig helt bakom och det är ett politiskt parti för andra partier att förhålla sig till. Det går inte att gömma sig då ett politiskt parti helhjärtat stödjer undersköterskornas krav.

Det finns massor som gjorts till ”icke politik” men nu ska nya mål och inriktningsmål tas fram som ”attraktiv arbetsgivare” där kompetensförsörjningen är avgörande. 

Som medborgare och skattebetalare även som politiker kräver jag nu att man kommer fram till en lösning. Vi får inte agera ”inte vårt bord”. Vi kan inte ha en yrkesgrupp i Varberg som ständigt är förbannade och inte trivs på jobbet.,

torsdag 11 maj 2023

Mål och inriktning i Varbergs kommun


Kommunfullmäktige i Varberg kommer att ta mål och inriktningsmål som kommer att gälla över nästa mandatperiod vilket kräver en bred majoritet för att antas. 

Ett samhälle för alla 

” I Varberg känner vi hög tillit till varandra och till kommunens verksamheter. Vi upplever en stark social sammanhållning och känner oss trygga. Kommunens alla verksamheter arbetar för att minska utanförskap och stötta civilsamhället. Två grundpelare i arbetet är inkludering och jämställdhet.

Att alla invånare i alla delar av Varberg har de bästa möjliga förutsättningarna för att skapa ett gott liv är grundläggande för kommunens samtliga verksamheter. Vi erbjuder goda möjligheter till kontakt och dialog med politiker och tjänstepersoner. På så sätt blir det tydligt hur man som invånare i Varberg genom hela livet – inte minst som barn och ungdom – kan vara delaktig i och påverka kommunens utveckling liksom utformningen av service och tjänster.”

En grön och klimatmedveten kommun

” Vi styr mot en minskad klimatpåverkan och hållbar tillväxt i den egna verksamheten och underlättar för företag och invånare i Varberg att leva mer klimatsmart.

I all utveckling tillvaratas och hanteras våra gemensamma resurser varsamt. Genom att ta ansvar inom miljöområdet och förvalta de fantastiska natur- och kulturmiljöerna ges även kommande generationer möjlighet att njuta av tillgångarna.

I Varberg förbereder vi oss på den påverkan som klimatförändringarna kan få på vårt samhälle och rustar oss väl för att kunna möta dessa förändringar.

Genom användning av ny teknik och nya lösningar för byggnation på landsbygden och i staden värnar vi värdefull åkermark och undviker tvingande utbyggnad av kommunal infrastruktur. Varbergs kommun ska fortsätta att utvecklas på ett hållbart sätt”

Ett livskraftigt näringsliv 

” Varbergs kommun fortsätter vara en attraktiv plats för att starta och utveckla företag. Här finns en kreativ miljö som lockar näringslivet. Genom ett gott bemötande, en hög servicenivå, dialog och transparenta processer har kommunen en viktig roll som möjliggörare i alla skeden – i etablering, expansion och utveckling. Kommunen ska medverka till en bredd av arenor, plattformar och nätverk där samverkan kan ske för innovation, nytänkande och utveckling.

Hög kvalitet i utbildning och ett livslångt lärande gör att det finns en god tillgång till kompetens. Innovation och nytänkande stimuleras redan i skolan och ett välutvecklat samarbete mellan skola, akademi och näringsliv utvecklar företagsamheten i hela kommunen. Det skapar nya arbetstillfällen, även för de som står långt från arbetsmarknaden.

Kommunen är känd för sitt goda värdskap och bemötande. Här förenklas vardagen och näringslivet upplever att det är lätt att göra rätt.”

En hållbar, effektiv och nytänkande organisation 

”Varbergs kommun är en effektiv och innovativ organisation som präglas av samarbete och stark förändringsvilja och -förmåga. Organisationen utvecklas i dialog och samspel med invånarna för att möta deras behov. Genom att lösa uppdragen på ett innovativt sätt möter vi invånarnas förväntningar. I Varberg har invånarna möjlighet till hög grad av självservice för en enklare vardag.

Vi tar tillvara teknikutvecklingen på ett smart och klokt sätt i alla delar av organisationen för kontinuerlig verksamhetsutveckling och effektivisering.

Med Varbergs kommun som arbetsgivare kan du utmana dig själv och utvecklas genom hela arbetslivet för att kunna erbjuda den bästa servicen till de som vi är till för. Alla som arbetar i Varbergs kommun är stolta över sin insats i samhällsbygget och har ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv. Våra chefer är goda ledare som bidrar till en attraktiv arbetsmiljö.”

måndag 8 maj 2023

Jag är fortfarande under inskolning som politiker


Jag har visserligen en massa erfarenhet som politiker. Men efter fyra månader i hetluften måste jag ändå sätta mig in och lära mig massa saker.

Att lära känna andra politiker 

Vissa lär man känna ganska snabbt andra efterhand. Vissa är svårare att komma in på livet. Jag har fått höra jag är nog bra MEN gått med i fel parti. Eftersom stadsbyggnation och landsbygdsfrågor intresserar mig gick jag med i SD där jag kan påverka mest. 

Viket annat parti skulle jag annars gått med i och fått plats i byggnadsnämnden och Varbergs fastighetsbolag? Svar: inget alternativet hade varit vanlig medlem i annat parti och inga politiska uppdrag.

Men ideologin då?

Se på budgeten lokalt så skiljer det fem miljoner på en budget på fyra miljarder. Den ska fördelas och jag sitter i en myndighetsnämnd och i ett bolag. Jag har naturligtvis åsikter i enskilda ärenden men stod inte på  någons lista inför valet och fri från löften i valstugorna jag besökte ganska frekvent.

Värdegrundsfrågor?

Jag gräver inte ner mig i detta. Jag vet att många gillar att tycka olika och blanda. Jag är uppvuxen med dialekter och lokalkännedom. Min farmor var stolt värmlänning från Arvika och yngst bland tio barn hon gick aldrig någonsin att acklimatiseras till hallänning. Hon drack Löfbergs lila och var mycket djupt religös och levde spartanskt nära naturen och värnade sina anhöriga.och bad om deras skydd varje kväll.

Teknikens utveckling 

Jag läser att tekniken digitalisering ska effektivisera samhället men tror inte på ett samhälle utan fysiska kontakter. Det blir känslokallt och skrämmande. Det nya är att AI den perfekta människoroboten ska ersätta människor och göra allting perfekt. Hemskt om tilltron till människan kommer bort.

Klimatfrågan 

Sverige är ett av länder med de högsta ekologiska avtrycken i världen men ändå miljömässigt i framkant. 

Det går framåt men så länge som länder som USA, Kina och Indien dominerar är jag nöjd med att vi ändå försöker men det är främst dessa länder vi ska sätta press på. Inte sätta press på svaga grupper i vårt eget land.