< div id=”header ”>< / div>

tisdag 15 januari 2019

Alternativet till Stefan Löfven heter nyval !Många frågar sig om alternativet till Stefan Löfven heter Ulf Kristersson ?

Jag skulle lugnt påstå att alternativet är nyval. Om inte den gamla alliansen under tre månader kunnat ena sig varför skulle de göra det utifrån det parlamentariska läge som föreligger idag?

Det har bildats ett nytt blocköverskridande block i svensk politik med ett program på 73 punkter som de avser att driva gemensamt. Det finns frågor utanför detta som känns oklara men det de kommit överens om räcker som regeringsprogram.

Alternativet skulle isf vara en M-KD-regering som fick igenom en övergångsbudget då C och L ännu inte gjort upp med S och MP. Nu har det det och saken kommer i annat läge.

Huruvida det kan kallas en minoritetsuppgörelse beror på vad V avser att göra. Enligt Annie Lööf ska V krokas av. Det ser jag naturligtvis som en provokation mot V som ändå deltagit i budgetuppgörelserna.

Ett V kommer ALDRIG att släppa fram en M-KD-regering och frågan är varför C och L ska göra det när de har gjort upp med S och MP?

Vi kommer alltså att gå mot ett extraval för nu är läget helt annorlunda jämfört med valet. Det har hänt så mycket efter senaste valet att folket måste tillfrågas. OM V ska acceptera en liberal uppgörelse är upp till dem men annars ser jag fram emot ett extraval.

måndag 14 januari 2019

Göran Therborn tilldelas Leninpriset 2019 !Leninpriset 2019 tilldelas Göran Therborn

Motiveringen

"”Envis och uthållig som få har Göran Therborn under mer än ett halvt sekel dissekerat klassamhällets anatomi och konsekvenser. Vad gör den härskande klassen när den härskar? Denna centrala fråga, historiskt och i nutid, har med akademisk tyngd och pedagogisk lätthet, stått i centrum för hans maktkritik, var än i världen han befunnit sig. Med sin vetenskapliga akribi har han fostrat tre generationer sociologer och andra läsare att ta strid för ett annat liv och en annan bättre och jämlikare värld. En retorisk och stilistisk ekvilibrist, ständigt beredd att med en enda polemisk formulering bita huvudet av fåtalsväldet, var han för röd för Sverige på 1980-talet, men är nu tillbaka i centrum av den svenska debatten, mer aktuell än någonsin och allvarligt jävla förbannad på riktigt.”

I sammanhanget pubkicerar jag följande kulturartikel införd och publicerad i Aftonladet 13 januari 2019

Är överenskommelsen mellan Stefan Löfven och Centern/Liberalerna början till slutet för Socialdemokraterna som ett något så när stort parti? Är det en början till franska, italienska, holländska och tyska förhållanden, en tillvaro mellan 6 och 16 procent? Så har det gått för alla partier som låtit sig bindas in i en nyliberal bur med fagert smicker om ”ansvar”.

"Ett socialdemokratiskt parti som inte längre står för en socialdemokratisk politik tappar inte bara förtroende, utan på längre sikt sitt existensberättigande.

Tankesmedjan Katalys och min analys av Sveriges utveckling sedan 1980-talet visar på ett skenande klassamhälle, med djupast ojämlikhet och mest (relativ) fattigdom i norra Europa och med den största förmögenehetskoncentrationen i hela Västeuropa. En allt starkare klasstämpling av skolväsende och sjukvård, med ett allt djupare korruptionsträsk på alla områden där skattebetalarnas pengar möter privata företag och konsulter. Lägg därtill en överhet och ett politiskt system som i första hand bryr sig om höginkomsttagarnas intressen, och sina egna privata. Det är dessutom ett samhälle som står inför stora teknologiska omvälvningar på arbetsmarknaden.

Väljarna fick aldrig någon riktig möjlighet att överblicka klassamhällets härjningar, än mindre att bedöma det. Mandatfördelningen angav ingen klar politisk riktning. I det läget är strävan till ”mittenpolitik” förståelig. Men på det ekonomisk-sociala området lovar överenskommelsen mellan S, C, L och MP det här årtusendets mest aggressiva högerpolitik.

Centerns vice ordförande skryter med att den nu överenskomna politiken är mer borgerlig än Alliansregeringens.

Vad Löfven och hans krets gått med på är bland annat:

Ökad otrygghet för löntagare och lönesänkningar för arbetare på arbetsmarknaden, förstärkning av arbetsgivarnas makt och försvagning av fackliga rättigheter.

Mer makt och högre vinster åt fastighetskapitalet, försvagning av hyresgästernas ställning.

Ökade inkomstklyftor, genom skattesänkningar för höginkomsttagare och företagsägare.

Fördjupade klassklyftor genom att ytterligare göra barns möjligheter beroende av föräldrarnas egendom.

Legitimering av all sköns profitering på arbetsförmedling, vård, omsorg och utbildning.

Legitimering av överföring av skattepengar till internationella skatteparadis.

Nyliberalismen har redan korrumperat den offentliga sektorn. Nu utlovas fritt fram för alla profitsugna affärer på skattebetalarnas bekostnad.

Bland överenskommelsens 73 punkter finns ingen enda med förslag om minskning av rådande social klyftor, däremot ett flertal avsedda att öka dem.

LO och den socialdemokratiska vänstern satt tyst och stilla medan de hemliga förhandlingarna med borgerligheten pågick, och nu är det som det är. Framtiden är ju okänd, men riskerna är stora, som den saktmodige LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson riktigt uttryckte det."

Men mer än vänsterpartiets stolthet och heder står på spel. Det är partiets existensberättigande. Vad är för mening med ett vänsterparti som röstar fram århundradets högerpolitik?

Ändå, till slut är en annan fråga viktigare än det ena eller det andra partiets framtid. Det är löntagarnas och alla ickeprivilegierade medborgares framtid, det vill säga framtiden för oss alla utanför kapitalet och överheten. Ska marschen från 1980-talet tillbaka till ståndssamhället fortsätta? Kan det finnas krafter i framtiden som kan stoppa den?

Men det finns fortfarande en utväg för socialdemokratin i Sverige, nämligen Vänsterpartiet. Löfven har enligt en källa behandlat V som en ”dörrmatta” som man torkar fötterna på för att gå in i finrummet med det borgerliga herrskapet.

V har två starka anledningar att säga ifrån. Mest naturligt och minst viktigt, av självrespekt. S har alltid räknat in V i den parlamentariska aritmetiken, med ett mandats ”rödgrön” övervikt. Har partiet någon heder och stolthet, kan det inte acceptera att nu behandlas som en skitig dörrmatta.

Men mer än vänsterpartiets stolthet och heder står på spel. Det är partiets existensberättigande. Vad är för mening med ett vänsterparti som röstar fram århundradets högerpolitik?

Ändå, till slut är en annan fråga viktigare än det ena eller det andra partiets framtid. Det är löntagarnas och alla ickeprivilegierade medborgares framtid, det vill säga framtiden för oss alla utanför kapitalet och överheten. Ska marschen från 1980-talet tillbaka till ståndssamhället fortsätta? Kan det finnas krafter i framtiden som kan stoppa den?

SD:s hotelser om massdeportationer och om att riva ner fattiga förorter kommer inte att förverkligas under nästa mandatperiod, ens under en regering ledd av Ulf Kristersson. De sociala kostnaderna av sådana fyra år blir ungefär desamma – kanske till och med något mindre – som för en mittenregering företrädd av en grundlurad Löfven. Och efter fyra år har väljarna kanske glömt att Annie Lööf och Jan Björklund en gång spelade skjortan av honom.

Alla väntar vi nu på vänsterpartiets historiska ögonblick

Göran Therborn

Professor i sociologi, Cambridge University. Aktuell med böckerna Ojämlikhet dödar och Kapitalet, överheten och alla vi andra (Arkiv förlag).

söndag 13 januari 2019

Gröna Liberalerna har tagit över MP och godkänner uppgörelsen S, C, L och MP !Miljöpartiet ställer sig bakom uppgörelsen med S, C och L och belönas med att få vara kvar i regeringen.

Främsta orsaken sägs vara att nu får SD inget inflytande utan sätts i ren opposition vilket i och för sig M och KD görs också.

Många miljöpartister är direkt skadeglada att riksdagens minsta parti får sitta med i regeringen medan det näst största och tredje största lämnas helt utanför regeringsbildningen.

OM V sägs ingenting inom MP som ändå varit föregående regerings förutsätttning att den blev till. Nu är 144 inte mer 143 men C och L hjälper S och MP på traven. Fortsätt ni men ni får driva liberal mittenpolitik.

Vänsterpartiet blir vågmästaren mellan utlraliberal mittenpolitik och konservativ högerpolitik. Allt som andas vänster flyger all världens väg.

Vad gäller grön politik bygger den fortfarande på arbetslinjen, tillväxt och konsumtion. Det kommer att finnas utrymme att kritisera regeringen från vänster rättvis fördelning och från grönt håll att klimat & miljömål bedrivs i snigelfart.

Inte minst är det lite konstigt att Miljöpartiet fortfarande finns med i en regering när MP åkte ur i Varberg och tappadefyra mandat och inte längre finns med i kommunfullmäktige.

lördag 12 januari 2019

Sverige består numera av två block : det vänsterliberala och det konservativa blocket !Utkast till sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna

"De samtal som förts mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet har resulterat i ett utkast till överenskommelse för att ta ansvar för Sverige. Nu pågår demokratiska processer inom partierna inför att samtliga partiledare ska samtala med talmannen på måndag. Vi socialdemokrater anser att en överenskommelse mellan våra partier skulle värna demokratin och skulle ta Sverige framåt genom att genomföra nödvändiga reformer", säger Stefan Löfven (S)."

Hela utkastet här

Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshof tror att en död Allians skulle kunna leda till att Moderaterna och Kristdemokraterna börjar samtala med Sverigedemokraterna. Det säger han i en intervju med Svenska Dagbladet.

SD:s dröm om ett konservativt block har underlättats av splittringen inom Alliansen, resonerar ledande SD-politiker som tror att SD skulle kunna gynnas om Stefan Löfven (S) får regera vidare.

– Det är därför jag inte har några problem med att Centerpartiet och Liberalerna röstar ner Kristersson i kammaren eller på fullt allvar pratar om att stödja Socialdemokraterna. Låt dem göra det då! Jag tror inte att vi skulle förlora på det i varje fall, säger Jomshof till tidningen.

Opinionen för de tre konservativa partierna här

Det politiska landskapet är numera uppdelat i två block: vänsterliberalerna som styrs av Stefan Löfven och på andra sidan de konservativa som fick igenom sin budget innan vänsterliberalerna formerat sig. Dags att byta ut läroböckerna i skolan. Kartan har ritats om.

fredag 11 januari 2019

Vilken regering som än kommer att bildas får det inte lätt !En uppgörelse mellan S, C, L och MP skulle skapa ett ramstarkt konservativt block i svensk politik.

Att M-Kd fick igenom sin budget med hjälp av SD kan lätt åtgärdas med hjälp av en åtgärdsbudget till våren. Det enda som inte går att ändra på är inkomstskalorna för jobbskatteavdragen.

Det finns två skäl att fgöra enb uppgörelse över blockgränsen: 1) heter att undvika extraval 2) att förhindra att SD får inflytande.

Frågan är vart V tar vägen men de lär stå närmare en blocköverskridande regering än en konservativ regering.

Vad det innebär för enskilda partier återstår att se: Det finns exempel på att mindre partier kan utöva ett enormt inflytande trots sin storlek. Det finns också exempel på att partier trots sin storlek inte får det inflytande de kräver trots sin storlek.

När detta skrivs är inget klart än vilken statsminister landet får eller om det blir en fjärde omröstning. En uppgörelse mellan partierna idag säger inget om hur läget kommer att vara om ett år. Men att harva i över tre månader efter valet och inte komma fram till en regering är ett uruselt betyg.

torsdag 10 januari 2019

Det bästa för Sverige en alliansregering som S släpper fram med garantier för blocköverskridande samarbete !Det bästa för Sverige är:

Det bästa är en alliansregering med S som avstår. Då kan de få tid att hänga av sig MP som vet för mycket och i praktiken en del av S idag. MP får å andra sidan tid att frigöra sig risken är annars att en mer oberoende grön partibildning dyker upp utan MP:s regeringsbelastning.

Grundtips: någon form av alliansregeringe med passivt stöd av S då slipper de den ständiga diskussionen om SD samtidigt som C och L slipper ensamma göra upp om blockgränsen med S och MP

Om det blir så eller inte återstår att FÖRUTSÄTTER att SD inte släpper fram en ALLIANSREGERING utan att fått tillgodosett något av sina förslag och om C och L röstar FÖR eller själva ingår.

S vill naturligtvis styra och får de inte det kommer de att liksom C gjorde med S vilja ha GARANTIER för vissa frågor för att AVSTÅ i en votering om de inte får med sig C och L.

Jag räknar kallt med att V, MP och SD kommer att rösta NEJ till en regering där de själva inte ingår. Frågan är vad MP ska med i en regering om de inte kan tillföra något?

Läs gärna Expressen-artikeln här där MP gärna får vara med men INTE LEDA några departement.

onsdag 9 januari 2019

Fråga inlämnad till Allmänhetens frågestund ang nyanlända som kommer till Varberg år 2019 !Enligt uppgift ska kommunen ta emot 98 nyanlända år 2019 med anledning av detta vill jag ställa följande frågor.

Med tanke på svårigheter att få bostad i Varberg var är dessa nyanlända tänkta att placeras någonstans och hur länge om det är provisoriska boenden?

Jobb är inget som är direkt lätt att få i kommunen ens vid en högkonjunktur hur är möjligheten att få ut de 98 i jobb i dagsläget?

Kommunens information på sin hemsida

tisdag 8 januari 2019

CSN-lån har inget med min skuldsanering att göra !Jag fick brev från CSN idag att jag har en skuld till dem på 212.684 kr som bevis på att jag är utstuderad. I en annan kolumn står det att jag ska betala 0 kr 2019 vilket är ett bevis på att jag är luspank också.

NEJ studieskulder från CSN ingår inte i min skuldsanering som är klar den 4 mars. Men det är inget som kommer att påverka mig i år. Nästa år har jag sex månader av CSN-lånet kvar innan det avskrivs helt.

Eftersom det inte finns något krav att jag ska betala på lånet så är det inget som bekymrar mig för tillfället mer än det är en omöjlighet för mig att kunna betala tillbaka mitt CSN-lån oavsett om jag får en inkomst eller inte.

Frågan är om inte detta är en signal att dåtidens politiker 1989-1993 när lånen togs trodde mer på min framtid än dagens politiker. Jag anpassar mig naturligtvis till de förutsättningar som råder och mådde under de fyra gyllene åren förträffligt.

Jag var topp-politiker i Varberg gick på Kom-Vux i kvarteret jämte och inte minst småbarnsförälder och framtiden såg ljus ut.

Tyvärr ser framtiden inte lika ljus ut idag och inga politiker tror på den grupp och kategori jag tillhör nu. Restprodukt som inte passar in nånstans med skuldsanering obefintligt med inkomster och något år kvar till egentlig pension dvs (basinkomst).

Trots detta gäller det att ha lågan uppe trots alla politiska dysterkvistar som rosar marknaden.

måndag 7 januari 2019

Jag vill ha ett extraval !Det härmed inställningen till extraval verkar störst bland partier som är mer markerade politiskt.

I Demoskops mätning får extravalsanhängarna detta beskedet

Alternativ 3: I stället för att välja statsminister hålls ett extra val

Samtliga: 39 procent

M, KD: 16 procent

L, C: 19 procent

S: 35 procent

V, MP: 57 procent


SD: 60 procent

M, L, KD, C: 17 procent

S,V,MP: 42 procent

Själv tycker jag att efter tre månaders harvande att det är dags för ett EXTRAVAL. Vi har fått de beskeden av partierna att de inte klarat av att bilda regering ännu mindre att visa ett innehåll vad den regeringen tänker uträtta. Låt väljarna ta ställning då.

I dagsläget tycker jag att majoriteten av SD såväl V och MP-väljarna har helt rätt. Utlys extraval och det får gå som det går. Facit i dagsläget är att M-KD fått igenom en budget med hjälp av SD. Nuvarande regering är minst sagt darrig som ett alternativ.

Naturligast vore att en regering bildas som stödjer den nuvarande budgeten och blir det inte så vill jag se ett extraval.

söndag 6 januari 2019

Kv Snidaren nästa steg i Varbergs förtätningsstrategi !Liberalerna och Kristdemokraterna skriver en gemensam insändare ang kv Snidaren i Varberg som gränsar till kv Lorensberg i väster.

Det gemensamma yrkandet i kommunfullmäktige som ledde till en minoritetsåterremiss såg ut så här
"att ärendet återremitteras till byggnadsnämnden så att detaljplanen kan utformas enligt det resultat förtätningsutredning och dialog med berörda parter och invånarna i Varberg ger. Dock med bygghöjd/byggnadshöjd på max 4 våningar. Den 4:e våningen skall vara ett indraget våningsplan. Alla tekniska detaljer, som hiss och ventilationsanordningar, skall lösas i det 4:e våningsplanet. Snidaren 13 bevaras och ges skydd så att det kulturhistoriska värdet finns kvar för framtiden."

OM vi undantar Snidaren 13 (et fallfärdigt funkishus)som kanske inte har det stora kulturvärde som "bevararna" vill ha det till så handlar det om hushöjder.

I norr gränsar Snidaren till Bålastugan en riktigt kulturell byggnad en s.k ryggåsstuga av högt värde,

I väster ligger kv Lorensberg ett kvarter som byggdes upp som i stort sett var en jätteparkering tidigare. Varbergs största parkering ligger på bottenplan o kvsrteret och ovanför växer bebyggelsen typ ett fort.

Så vad ska kv Snidaren jämföras med? Det ska naturligtvis gestaltas som övrig bebyggelse i kv Snidaren precis som innerstan som gränsar till kv Lorensberg längre västerut. Det har ett egenvärde i sig.

Hur byggnadsnämnden ser på detta ålägger jag byggnadsnämnden. Men rekommenderar en kreativ kompromiss att få fram en lösning .

lördag 5 januari 2019

Bakläxa för politikerna i Varberg när det gäller beslutet om Agape !

Varberg håller att få bakläxa på grund av ett beslut att ge föreningen Agape medel som har som xin primära uppgift fixa boenden för vissa ensamkommande. På gång är att förvalningsrätten antagligen kommer att ge oss som överklagat rätt.


Bakgrunden är ett beslut i kommunfullmäktige sin inte gick att överklaga som justerades direkt och pengarna betalades ut till föreningen Agape.

Naturligtvis inte föreningens fel som handlag i god tro. Utan de ansvarslösa politiker som delade ut pengarna. Som centerpolitikern Harald Lagerstedt säger i intervjum med lokaltidningen HN har vi gort fel så får vi väl rätta till beslutet.

fredag 4 januari 2019

Som konsument har jag mer makt än att vara vardagspolitiker !Det har gått några dagar sedan årsskiftet och jag har fasats ut som politiker.

Jag är nu en vanlig människa vad det nu betyder. Dvs konsument och kund det är då jag betyder något. Man kan numera vara medlem där man handlar Kjell & Company, Dressman, Intersport, Team Sportia, Elgiganten för att ta några exempel där jag är medlem och kund.

Vi får inte glömma ICA där jag är storkund. Min bank där jag är kund har jag mest på nätet att göra med.

Som konsument har du makt. Jag får massor av reklam varje vecka med erbjudanden men är jag medlem eller har t.ex. ICA-kort belönas jag hela tiden och de vill naturligtvis att jag handlar mera.

Som konsument och kund har du ett värde penningvärdet och även om jag inte betalar skatt så drar staten in pengar där via moms och punktskatter. Staten försörjer sig alltså på att vi konsumerar rikligt. Vi arbetsbefriade håller ju också igång en massa människor som har jobb via vår konsumtion.

Det är genom dina dagliga val du gör skillnad. En politiker styrs ofta av de hela tiden måste ha en majoritet med sig i en fråga för att få genomslag. En politiker bestämmer inte alltid ärendeordningen på ett sammanträde utan får ta ställning till den meny som erbjuds för dagen.

Många som tycker härs och tvärs passar inte till politiker. De kan tycka i egen sak men förstår inte att politikens villkor går ut på att komma överens inte ställa till det. När man som politiker inte känner att man kan påverka ett ärende kan man välja att inte delta i beslutet eller reserva sig blankt eller skriftligt.

Som kund avstår jag oftast men slår till ibland när jag behöver något eller känner mig ha råd att införskaffa något. Då de flesta är konsumenter och inte politiker kallar jag dem för tyckare. Den som uttalar sig som politiker måste vara insatt, delta och också ha ett visst förtroende att inte tala i egen sak för sin egen räkning.

Jag är ganska förvånad att politiker idag använder opinionsmätningar som någon slags kundundersökning hur de ska ställa sig i olika frågor. Jag är i dagsläget hellre medlem i ICA än i ett politiskt parti. Min röst ska vara något värd och jag ska känna att jag får utdelning också. Inget parti som sitter i riksdagen kan lova mig det.