< div id=”header ”>< / div>

tisdag 31 mars 2020

Nya taxor och avgifter beslutas för bad- och simanläggningar i Varberg !


Taxor för hyror och avgifter 2021, bad- och simanläggningar en viktig fråga som kommer upp i kommunstyrelsen i Varberg idag när detta skrivs och som varit omdebatterat ute i folklagren.

I kultur- och fritidsnämnden där underlaget för taxor och avgifter handhas föreslog Jenny Bolgert (S) föreslog att godkänna förvaltningens förslag till taxor för hyror och avgifter, bad- och simanläggningar, med tillägg om att simskoleavgiften och avgifter för föreningar behåller nuvarande avgift med uppräkning av PKV.

Sven Andersson (M) föreslår tillstyrka arbetsutskottets förslag till beslut.

Vid omröstningen i nämnden vann alliansen med 7-4 över S och i omröstningen stödde SD majoriteten dvs alliansen.

Beskrivning av ärendet

Kultur och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda om drift av bad och simanläggningar i annan regi skulle innebära en verifierbar besparing.

För att denna utredning ska kunna genomföras måste hyror och avgifter fastslås för perioden 2021-01-01 till och med 2028-08-31. Dessa avgifter ska
gälla oavsett om beslutet blir att driva anläggningarna i intern eller extern regi.


Förändringar som gjorts utifrån nuvarande avgifter:

 Nya åldersintervaller för barn och ungdomar

 Grupprabatter samt förmånligare pris för familjer med fler än två barn.

 ”röda avgångar” måndag till torsdag mellan klockan 9-14.

 Säsongskort i Veddige simhall

 Föreningar föreslås betala en lägre banhyra och tävlingstaxor än idag.

 Varje medlem i föreningarna kommer att betala entré vid träning. Barn och ungdomar erbjuds lägre avgift för årskort om man är medlem i en simförening.

 Taxan för skolbad delas upp beroende på om simlärare deltar eller ej.

 Maxtaxa för simskola införs som motsvarar 100 kronor/lektionstillfälle.

måndag 30 mars 2020

Att leva tråkigt innebär att använda fantasin mera !


Min egen planering tre månader framåt är att inte göra nånting.

Men något ska jag väl göra ? Eftersom allt styrs av coronavirusets utveckling tar en del tid åt att bevaka det. I övrigt har jag inte rest särskilt mycket men naturligtvis beroende av det som produceras når mig i form av dagligvaror och dylikt.

Sällanköpsvaror köper jag då och då men det är planerat: skor, kläder och sånt jag behöver. Jag har mobil, surfplatta, radio och tv och en elcykel om jag skulle behöva den.

LP-kontakten, Biblioteket Komedianten och Torget är mina mest frekventa besök som jag besöker regelbundet där det rör sig folk.

Trots att jag bor i en sommarstad nära till ALLT är jag ganska tråkig på sommaren. Jag vet var det händer, var det finns och får ibland frågan när jag går i stan: Var ligger Stadshotellet, var ligger turistbyrån, var ligger Kvantum, var ligger bolaget, var ligger ett bra matställe ?

Just nu pågår mycket byggnation i centrumnära lägen vilket gör Varberg en smula jobbig och inte speciellt inbjudande för besökare. Allt går inte ut på att shoppa, handla utan att UPPLEVA.

Då rekommenderar jag att UPPTÄCKA saker själv och använda fantasin. Vad som finns att upptäcka återkommer jag senare i kommande bloggar.

söndag 29 mars 2020

Varberg passar på och spränger för tunneln och iordningställer p-platser när samhället står still !


Lägligt med coronakrisen för Varberg så börjar sprängningar för räddningstunneln i järnvägsparken 30 mars ja fd för det är en byggarbetsplats just nu. Det finns för övrigt många byggarbetsplatser just nu i Varberg.

Lite längre bort vid fd Försäkringskassan pågår arbetet med att iordningställa 170 parkeringar för sommarens turistsäsong.


Hur länge coronakrisen kommer att pågå vet ingen men det finns de som är sysselsatta iaf. Klaga inte !

lördag 28 mars 2020

Torghandeln i Varberg starkt hotad!


Torghandel i Varberg är hotad men så här glest såg det ut lördagen den 29 mars 2020.

fredag 27 mars 2020

Socialdemokraterna ställer in första maj 2020 och övrig vänster skjuter upp, ställer in och pausar !


Socialdemokraterna ställer in sitt första maj-firande 2020.

Frågan är om det inte varit föråldrat i många år. Se bilden ovan från firandet i Varberg 2019 där det hålles coronaavstånd utan att det varit corona. S håller visserligen hyggligt i opinionen och har iaf lokalt här i Varberg duktiga politiker men de får nog hitta andra sätt att nå ut.

Vänsterpartiet har flyttat sin kongress till hösten och Jonas Sjöstedt sitter kvar till dess.

Partiet Vändpunkt skriver på twitter "Vår första partikongressen ställs in. Även med färre än 500 deltagande anser vi det inte vara ansvarsfullt & inkluderande gentemot riskgrupper att ha den. Vi satsar tiden på stoppa smittan, hjälpa människor & opinion för krisåtärder som hjälper ekonomin underifrån & upp istället."

I övrigt har jag undrat vad FridaysForFuture tagit vägen. Men i Varberg har de publicerat en insändare i HN jag publicerar här nedan:

Klimatkrisen behöver lokala mål!

Sedan 15 mars 2019 har människor samlats i Brunnsparken i Varberg varje fredag 16.30-17.30, för klimatmanifestation som en del av FridaysForFuture. Rörelsen finns i ca 150 länder och denna och liknande rörelser växer snabbt. Människor över hela världen förenas av sin oro för den pågående klimatkrisen och frustration över beslutsfattarnas ofattbara passivitet.

Det är nu fem år sedan världens länder genom Parisavtalet enades om att begränsa planetens uppvärmning till max två grader jämfört med förindustriell tid. Dessa mål verkar nu bokstavligen gått upp i rök. Vi är fortfarande helt beroende av olja, kol och fossilgas, och dessutom investeras fortfarande enorma summor i ny produktion av olja, kol och gas. Fossila bränslen är fortfarande billiga och lättillgängliga. Att då världens utsläpp av växthusgaser nu år 2020 radikalt skulle börja minska i den takt som är nödvändig för att nå tvågraders målet är helt osannolikt. Även Sverige har stora svårigheter att minska utsläppen. Det är få politiker som talar om detta.

Vi är alltså på kurs mot en uppvärmning bortom två grader. Det innebär förändrade villkor för allt liv på jorden. Ingen människa har någonsin upplevt en sådan värld. Vi lever i en ödesmättad tid och vi behöver stanna upp och fråga oss vad som är viktigt.

Men vi har möjlighet att förhindra de värsta skadeverkningarna. Framtiden är inte förutbestämd. Vi varken behöver eller har tid till att invänta ny teknik. Vi behöver gå från högintensiv fossilkonsumism till en kultur av tillräcklighet och respekt för naturen. Vi måste kräva en politik som tvingar industrin att hålla de fossila bränslena kvar i jorden.

Vi har nått vägs ände med fossil energi och överutnyttjande av naturresurser. Det är en oundviklig konsekvens av att vi lever på en planet med naturlagar och ändliga resurser. Valet vi har nu gäller om vi vill försöka göra nödvändiga förändringar av samhället under någorlunda ordnade former eller om vi fortsätter som vanligt och låter naturen ha sin gång. Vilket då troligen kommer att leda till sådant som missväxt, torka, översvämningar, bränder, hungersnöd, vattenbrist, väderkatastrofer, sjukdomar, konflikter, krig, flyktingströmmar, kollapsande ekosystem och ekonomiska kriser. Inom de närmsta decennierna. Sverige kommer naturligtvis få sin del av detta. Minns extremsommaren 2018 då vi hade enorma bränder i Sverige och spannmålsskörden minskade med 46 procent.

Omkring den 2 april är Overshoot Day för Sverige. Med det menas den dag då vi har gjort slut på årsbudgeten av naturens förnybara resurser. Den dagen infaller tidigare och tidigare varje år. I Sverige var över 4 000 arter rödlistade vid den senaste uppskattningen 2015. Planeten befinner sig i den sjätte massutrotning, nu orsakad av människans exploatering av naturen och klimatförändringar. Detta är en överlevnadsfråga också för oss människor.

Varbergs politiker behöver ta sitt ansvar och formulera en tydlig lokal strategi för minskade utsläpp av växthusgaser i linje med Parisavtalet. Mål som gäller både den kommunala verksamheten, näringslivet och den privata konsumtionen i Varberg. Vi anser att de mål som nu finns är otydliga och otillräckliga, och inte står i proportion till hur allvarlig frågan är. Klimatkrisen behöver bli en lokal fråga som är begriplig och transparent för alla kommuninvånare.

Klimatmanifestationerna i Brunnsparken kommer att fortsätta men gör nu ett tillfälligt uppehåll på grund av coronaepidemin.

Vi som skrivit under har kommit i kontakt med varandra genom #FridaysForFuture Varberg

torsdag 26 mars 2020

Sverige är ensamma att ha låt-gå- politik mot coronaviruset !


Sverige pekar ut sig som extremerna att göra något åt coronasmittspridning att i stort sett inte göra nånting. Det är den enskildes ansvar: Tvätta händerna ofta, stanna hemma om du är sjuk, rekommendation att äldre över 70 ska stanna inne. Skolor och grundskolor hålles öppna liksom bibliotek. Riskgruppen är 70 + punkt med bakomliggande sjukdomar. Punkt !

Hur det kommer att gå med detta kommer utvecklingen att visa. Nu är gränserna stängda och då är det den inhemska smittspridningen som gäller. Håll avståndet ! På med skydden !

onsdag 25 mars 2020

Smittskyddslagen har tagit över Sverige och coronaviruset är i fokus !


FAKTASTATISTIK SVERIGE (Coronoaviruset) (klicka på länken)

Svenska kurvan av coronasmittan stiger inte lika brant som vissa katastrofländer men den stiger och Folkhälsomyndigheten vill ha en lagom kurva.

Jämfört med USA som inte haft någon direkt förberedelse alls så är vi mentalt förberedda på att åtgärder satts in och det kan dyka upp fler. Sannolikt kommer USA att bli det nya EPI-centrum med tyngdpunkten i New Tork där smittan har spridit ganska fort.

Det svenska epi-centrum är Stockholm men ute i resten av landet känns det ganska lugnt just nu. Här byggs inte upp fältsjukhus folk rör sig ganska fritt men naturligtvis har försiktighetsåtgärder vidtagits och kommunal beredskap att följa varje timme då det dyker upp nyheter och presskonferenser hela tiden.

Mest utrymme i media tycks hotade hotell, restauranger och det som har med resande att göra ta. De gråter är förvtvivlade och i andra hand drabbas också småbutiker som riskerar slås ut när inte folk längre vill handla eller använda deras tjänster. Att vara sjuk i ett mindre företag innebär kanske en katastrof, att leveranser inte kommer fram på grund av sjukfrånvaron är också katastrof.

All frånvaro utgår nu med coronaviruset som prio ett. Det är en samhällssmitta enligt smittskyddslagen som behandlas speciellt.

Smittskyddslagen

Vissa smittsamma sjukdomar anses vara särskilt allvarliga. För att minska spridningen av de sjukdomarna finns det särskilda bestämmelser. Du som tror att du har en sådan sjukdom ska kontakta vården så fort som möjligt. Det kostar ingenting att testa sig.

Bestämmelserna finns i smittskyddslagen och smittskyddsförordningen. Bestämmelserna är lite olika beroende på vilken sjukdom som det gäller.

Sjukdomarna ska anmälas

Alla sjukdomar som finns uppräknade i smittskyddslagen och smittskyddsförordningen är anmälningspliktiga. Det betyder att den läkare som upptäcker en sådan sjukdom ska anmäla det till regionens smittskyddsläkare. Smittskyddsläkaren har huvudansvar för smittskyddet i regionen.

Läkaren ska också anmäla till Folkhälsomyndigheten att sjukdomen har upptäckts.

Vissa sjukdomar anses vara allmänfarliga

I smittskyddslagen och smittskyddsförordningen ingår ett 60-tal sjukdomar. Ungefär hälften av dessa kan orsaka långvarig sjukdom, svårt lidande eller vara livshotande. De sjukdomarna kallas för allmänfarliga.

Här är några exempel på allmänfarliga sjukdomar:

gonorré
hiv
klamydia
salmonella
smittsam gulsot, till exempel hepatit A, hepatit B och hepatit C
syfilis
tuberkulos.

I listan över allmänfarliga sjukdomar kan riksdagen lägga till ytterligare sjukdomar om det behövs. Fågelinfluensan har till exempel lagts till. Vanliga influensor hör däremot inte till de allmänfarliga sjukdomarna.

Det finns också några få sjukdomar som även klassas som samhällsfarliga. Det är bland annat ebola och covid-19.

Sjukdomarna ska spåras

Alla allmänfarliga sjukdomar ska smittspåras. Det betyder att vårdpersonalen tillsammans med den som är smittad försöker hitta vilka fler som kan vara smittade. Du kan läsa mer om hur det går till senare i texten.

Det finns också ett antal sjukdomar som måste smittspåras fast de inte räknas som allmänfarliga. Det är till exempel kikhosta, mässling och legionella.

Sök vård om du tror att du är smittad

Du som misstänker att du har fått en allmänfarlig sjukdom eller annan smittspårningspliktig sjukdom måste söka vård så fort som möjligt. Det kan till exempel vara om du har diarré efter en utlandsresa, något som kan tyda på salmonella. Detsamma gäller om du har haft oskyddat sex och tror att du kan ha fått någon sjukdom. Testa dig även om du inte har några besvär, du kan vara smittad ändå.

Du är också skyldig att testa dig om en läkare gör bedömningen att dina besvär eller omständigheterna tyder på att du kan ha en allmänfarlig sjukdom. Det kan till exempel vara att du har blivit kontaktad i samband med en smittspårning.

Du måste följa instruktionerna som du får

Du som har fått en sjukdom måste följa de instruktioner du får av läkaren. Instruktionerna handlar om vad du ska göra för att inte smittan ska föras vidare.

Du kan kontakta smittskyddsläkaren om du är missnöjd eller har synpunkter på de åtgärder som läkaren rekommenderade.

Du är inte skyldig att genomgå behandling för sjukdomen, men du får inte smitta någon annan. Beroende på vilken sjukdom det är kan du tvingas till isolering om du inte vill genomgå behandling eller inte följer instruktionerna du får. Du kan läsa om det senare i texten.

En person som medvetet smittar någon annan med till exempel hiv, hepatit B eller syfilis kan dömas för misshandel.

Smittspårning för att hitta fler smittade

Vårdpersonalen ska försöka ta reda på hur du har fått smittan och om den kan ha överförts till andra. Det kallas smittspårning eller kontaktspårning.

Smittspårningen görs för att minska spridningen av sjukdomen och för att de som kanske har blivit smittade ska kunna testa sig och få behandling om de behöver.

Det är den behandlande läkaren som är ansvarig för att det görs en smittspårning. Men ofta är det en sjuksköterska eller någon annan vårdpersonal med särskild utbildning för det som gör smittspårningen.

Berätta om varifrån du tror smittan kommer

För att smittan ska kunna spåras behöver du berätta om varifrån du tror att du har fått sjukdomen. Det är också viktigt att berätta om vilka andra personer som smittan kan ha förts vidare till.

Personerna informeras sedan om att de kan ha sjukdomen. Det kan personen som smittspårar göra eller så gör du själv det, till exempel om det är en sexuellt överförbar sjukdom. Då måste du först göra en överenskommelse med den som spårar smittan. Personerna som kan vara smittade måste sedan testa sig.

Vården får inte berätta vem som har överfört smittan

Den som du kan ha överfört smittan till får inte veta vem du är, om inte du själv berättar det. Den vårdpersonal som spårar smittan får inte berätta vem som är orsak till spårningen.

Fri sjukvård om du har en allmänfarlig sjukdom

Provtagning och behandling är kostnadsfri om du har eller misstänks ha en allmänfarlig sjukdom. Det gäller om du söker offentlig vård eller vård från en privat vårdgivare som har avtal med regionen. Du behöver inte heller betala för de läkemedel som du behöver.

Du har också rätt till ersättning för rimliga reskostnader i samband med dina läkarbesök.

För att vård och behandling ska vara kostnadsfri ska syftet med vården vara att minska risken för smittspridning. Du måste till exempel betala patientavgift om du får andra sjukdomar samtidigt eller om du får en får en följdsjukdom.

Ibland får du inte arbeta

Ibland kan risken att föra smittan vidare innebära att du inte får arbeta under en period, om du har ett arbete. Det kan till exempel vara om du har salmonella och arbetar med livsmedel eller om du har smittsam tuberkulos och arbetar med yngre barn. Då kan du bli avstängd från ditt arbete, även om du inte känner dig sjuk.

Du har rätt till så kallad smittbärarpenning, om du inte får arbeta på grund av sjukdomen.

Om du inte följer lagen

Enligt lagen kan du tvingas till undersökning om du inte testar dig, trots att du misstänks ha en allmänfarlig sjukdom. Det kan till exempel vara att du upprepade gånger har kallats till provtagning i samband med en smittspårning, men inte kommer. Då kan du riskera att bli hämtad av polis för att undersökas.

Vid några få allmänfarliga sjukdomar kan du också isoleras med tvång på en infektionsklinik, om du inte följer de instruktioner som du har fått av läkaren eller inte vill ha behandling. Du är isolerad tills du inte längre är smittsam.

Det är mycket ovanligt både med tvångsundersökningar och med tvångsisoleringar. Det krävs först ett domstolsbeslut. Det är regionens smittskyddsläkare som ansöker om det hos förvaltningsrätten.

Du kan överklaga ett sådant beslut. Du har också rätt till en stödperson om du tvångsvårdas.

tisdag 24 mars 2020

Pingvinen - En mötesplats för motion, hälsa och lek !


Pingvinen - En mötesplats för motion, hälsa och lek

Varberg bygger en ny is- och simarena på Håstens fritidsområde, det blir bad, ishall, gym och café under samma tak. Anläggningen, som nu har fått namnet Pingvinen, ska stå klar hösten 2021. I det nya badet kommer det att finnas en 50-metersbassäng med läktare, två multibassänger med höj- och sänkbar botten samt ett aktivitetsbad med vattenlek och rutschkanor.

Varbergs Fastighets AB ska på uppdrag av Varbergs kommun bygga Pingvinen tillsammans med NCC.

måndag 23 mars 2020

Att åka skidor i Alperna medför smittorisk !


Fall av covid-19 i Sverige 22 Mars 2020 (kl. 14.00)

Totalt har 1 906 personer rapporterats smittade med covid-19 i Sverige (19 fall per 100 000 invånare), 53 % av de rapporterade fallen är män. Fallen är mellan 0 och 99 år gamla (medelålder 51). En stor del av det totala antalet fall har smittats utomlands men bland fallen som anmälts den senaste veckan har majoriteten smittats i Sverige (tabell 2). Fall som smittats i Sverige har till del smittats av personer i sin omgivning som kommit hem från utlandsresa och visats vara smittade, men nu finns även flera fall som misstänks ha smittats i samhället. Nationellt har 21 av fallen rapporterats avlidna.

Kommentar till statistiken

Antal bekräftade och misstänkta fall förändras ständigt, allteftersom personer söker vård och undersöks för viruset. Antalet fall som redovisas i statistiken är baserat på laboratoriebekräftade fall anmälda enligt smittskyddslagen. Viss fördröjning i rapportering och komplettering av uppgifter om nya fall och avlidna fall förekommer så de senaste dagarnas antal ska tolkas med försiktighet.

söndag 22 mars 2020

Min bästa vän just nu är vädret och att det blir ljusare och varmare ute !


Vad ska man blogga om när allt handlar om Coronaviruset?

Jag var ganska tidig med att lägga ut varningstexter på facebook redan när det befann sig i Kina om detta, sedan kom rapporter från Iran och Sydkorea som följde på och så kom Norra Italien.

I dagsläget när detta skrivs har det följts åt med krisländer som hela Italien, Spanien, USA och Tyskland. Här kan ni följa detta live.

Jag själv bedömer situationen i Sverige som hanterbar så länge vi följer försiktighetsåtgärder och lägger mig inte i alla beslut som tas nu då jag har ganska lite att säga till om. Jag har bloggat om var information finns att hämta och många gör ju det också.

Det kan tyckas att det är ganska mycket om corona som tuggas i tv och radio men alla tittar och lyssnar inte samtidigt. En del går att läsa sig till via internet och text-tv också.

Själv har jag toarullar så det räcker ett tag, mat i kyl, frys och skåp. Kompletteringshandlar ibland men minskat ner på att befinna mig i matvarubutiker för ofta. Umgås med folk gjorde jag inte innan corona och gör det ännu mindre med anledning av corona.

Jag går till biblioteket som har generösa öppettider, har kontakt med vänner via Messenger och använder ytterst sällan telefon. Jag är en typisk ensamvarg som registrerar utvecklingen i samhället. Fy fan vad jag är tråkig men det är inte jag som tagit coronaviruset till Sverige.

lördag 21 mars 2020

Bostadsmöte med boendehandläggare och biståndssekreterare - så är det att ha socialt kontrakt !


Boendemöte igår med boendehandläggare och biståndssekreterare.

Varbergs kommun ÄGER fastigheten Malmgatan 14 där jag bor. Serviceförvaltning och socialförvaltning är på sätt och vis biträdande hyresvärdar.

Jag har ett s.k. socialt kontrakt med socialförvaltningen. Boendehandläggaren jag träffade igår har 3 stycken i huset hon har ansvaret för. Min biståndshandläggare som var med har ansvaret för mig då jag fått kontraktet genom bistånd dvs uppfyller kraven att vara helt omöjlig på bostadsmarknaden i dagsläget.

De andra som bor i samma hus är det 2 hyresgäster som gått genom integrationsamordnaren och är fd nyanlända som placerats. Övriga är 1 hyresgäst med sambo som har något kontrakt som antagligen är direktkontrakt med serviceförvaltningen. De två lägenheter som är lediga i huset går den vägen också då serviceförvaltningen är överordnad fastighetsförvaltare.

I mitt specifika fall har min situation förbättrats. Jag är skuldfri jag kommer inom några månader att slippa ha försörjningsstöd men jag får bo kvar ett halvår till att snabbt hitta annat boende.

Jag får INTE ta över kontraktet till EGET kontrakt. Jag får INTE ha någon inneboende eller husdjur eller sådant då jag har ett biståndskontrakt. Jag får inte heller låna ut/hyra ut lägenheten eller periodvis vara länge frånvarande från boendet.

Vad gäller då i nuläget ?

Jag har stått 5 år och fyra månader i kön på Varbergs Bostad och det kommer man inte långt med då en fd granne som stått i 11 år först nu börjar få erbjudanden efter många år i kön. Till skillnad från mig uppfyller han villkoren för eget kontrakt men socialen kommer då att betala hyran.

I mitt fall där jag kommer att klara av att betala hyran i juli själv men står jag för långt tillbaka i kön hos Varbergs bostad att bli erbjuden lägenhet. Det är kötid som gäller.

fredag 20 mars 2020

Kulturen och Idrotten får 1 miljard i krisstöd !


Kulturen och Idrotten får 1 miljard i statsunderstöd tack vare coronavirusets framfart.

På ett sätt ett statligt försörjningsstöd. Kultur och Idrott ska väl klara sig på egna meriter kan man tycka men nu är läget som det är. Sedan ska ju pengarna fördelas rättvist på något sätt men det blir nästa fråga.

Vi skulle kunna kalla bidraget för coronastöd inget som de politiska partierna driver. Men när jag sökte sjukersättning och höll på 2,5 år med det fanns inget stöd alls.

" – Samhället har de senaste dagarna arbetat tillsammans för att skydda våra äldre och riskgrupper men det är få sektorer som är så beroende av att människor samlas och möts som kulturen och idrotten. Därför är jag glad att Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Socialdemokraterna nu är överens om ett stöd, säger Amanda Lind."

Jag har för övrigt levt på försörjningsstöd sedan 2001 alltså i 19 år och känt mig som en jävla samhällsparasit. Frågan är hur kulturen och idrotten känner det nu som räddas av coronaviruset?