< div id=”header ”>< / div>

lördag 21 oktober 2017

Åsiktstyckare och lobbyister se till nu att bli nominerade hos något parti inför valet !


Att vara politiskt obekväm är jag van vid. De flesta tillhör ju tysta majoriteter och tycker ingenting eller har en bestämd åsikt vad jag ska tycka.

Häromdagen kallades jag för SVIKARE av en SD då jag inte stödde en SD-motion som var uppe i min nämnd. När jag fått igenom en motion (ihop med SPI) om begränsade zoner och seniorkort för 75 + efter fyra års idogt kämpande är gränsen för högt satt. Den ska gälla från 65+ tycker någon förmodligen socialdemokrat.

Jag vet inte vad olika lobbyister TROR de kan påverka genom mig men jag är ganska tydlig med vad jag vill med mitt politiska engagemang och vill se resultat av det. I riksdagen finns det en REGERING just nu och jag skiter fullständigt i om vad som sker om någon av oppositionens fem budgetar skulle gå igenom. Det är för mig helt ointressant. DE tvingas att anpassa sig sedan till vad som gäller.

Detsamma gäller lokalt Alliansen plus MP styr i Varberg och det är deras budget som kommer att gå igenom i kommunfullmäktige sedan får andra tycka vad de vill om det.

Jag har lagt fram åsikter och synpunkter i både bloggform och på facebook om ditt och datt som inte stämmer med styrets genomförda förslag. De kan ligga från olika håll men framförallt vad JAG TYCKER.

Det är först när åsikter i organiserad form samlas det kan bli allvar av
.

Jag har för avsikt att bli ännu tydligare med vad jag tycker och tänker framöver vilket kommer att reta en del
. Inte minst sedan det kommer att bedrivas en tuff valrörelse framöver. Men de som är lobbyister vad jag ska tycka och tänka borde själva pröva på att nomineras till politiska listor så ska jag hjälpa dem på traven med vilka frågor jag vill ha igenom.

fredag 20 oktober 2017

Vart är Miljöpartiet på väg?


Ett realistisk visionärt alternativ ÄR Alliansen och Miljöpartiet inte minst sedan Grön Ungdom visar mer likheter med MUF än den mer systemkritiska gruppen #grönomstart där kritiker samlats.

Frågan är om inte MP:s socialdemokratiska del är den starkaste delen idag. Det är den som dominerar riksdagsgruppen och partistyrelsen samt de större kommunerna.

MP idag visar en splittring i tre delar.

1) storstadsorienterade rödgröna där enda alternativet är lojalitet med S i regeringen

2) blågröna fungerande styren i majoritet som faktiskt fungerar men ignoreras som alternativ på riksnivån

3) gröna kritiker som vill återvända till rötterna bygga basen på grön ideologi och skyr kohandel och underkastelse i maktstyren oavsett om det kallas rött eller blått.

Tyskland som just nu diskuterar en Jamaica-koalition som efterföljare till storkoalitionen mellan CDU/CSU och SPD kan sägas motsvaras av blågrönt i Sverige. En stört omöjlig tanke att diskutera i Sverige för några år sedan då Miljöpartiet är fast sammankittade med S i svensk politik.

Det enda gemensamma mellan Miljöpartiet och alliansen var för övrigt migrationsfrågan före 2014 års val och där alla partier nu blivit fullkomligt överkörda av dels flyktingvågen som kom och sedan SD:s inträde som ett av de tre större partierna.


Efter regeringsinträdet har Miljöpartiet tillsammans med S uppnått inte mindre än 15 och några mer blocköverskridande överenskommelser med allianspartier. Det enda som klart skiljer är budgeten där Miljöpartiet gör upp med S och V på vänstersidan. Detta var decemberöverenskommelsen som lade grunden för detta och alla allianspartierna är alltså medskyldiga till att det fungerar så i dagsläget.

Genom inträdet i regeringen har Miljöpartiet suddat ut sin gröna profil då den förutsätter att även S och V ställer upp dess frågor och den grönaste budgeten någonsin förutsätter dem. MP har dessutom kompromissat bort en del av sina kärnfrågor i diskutabla kompromisser vilket gjorde att facebookgruppen GRÖN OMSTART blev till.

Om Miljöpartiet ska klara sig kvar i riksdagen behövs sannolikt alla de tre delar jag nämner i valrörelsen. Det betyder att det måste hållas en betydande ÖPPENHET för olika vägval. Skulle MP bestämma sig enbart för alternativ 1 fortsätta som nu flyger MP med all sannolikhet ut från riksdagen.

torsdag 19 oktober 2017

Rebwar Hassan en politisk profil utesluten ur Miljöpartiet !


Den 16 oktober nåddes jag av nyheten att Rebwar Hassan blev utesluten ur Miljöpartiet. Skälen till detta är jag osäker på men jag vet att han drivit hårt sina frågor inom Miljöpartiet med kritik mot partiledningen och vissa personers stora inflytande i MP. Därför publicerar jag med hans egna ord vad han själv publicerat samma dag han blev utesluten.

Idag är jag utesluten från MP!

Mitt politiska engagemang har jag försökt använda till största möjliga nytta för den som är sjuk, går i skolan, är pensionär eller jobbar. Fungera inte vårt komplexa samhälle kan Sverige heller inte hjälpa människor på flykt eller i nöd. En demokrati och ett välfärdssamhälle kan aldrig fungera om vissa människor av olika skäl håller sig undan de gemensamma åtagandena som krävs för bygget av välfärdssamhället. Islamistiska parallella klansamhällen har ingen del i ett demokratiskt välfärdssamhället.

Etablerandet av islamistiska parallellsamhällen har dessvärre underlättats av den politiska islam flera muslimer i (MP) har lyckats pracka på partiet. Gustav Fridolin ville som bekant att (MP) skulle välja en religiösa muslim som partiledare och välja en annan till partistyrelsen.

Pengar för arbete mot islamofobi har i praktiken blivit pengar för att sprida politisk islam och cementera klanstyrda parallellsamhällen med shariapoliser och hederslagar.
Idag nåddes jag via telefon alltså av besked från partistyrelsen att de beslutat att utesluta mig ur det miljöparti jag tillhört så länge.

Partiet är nuförtiden visserligen något annat än ett miljöparti men tråkigt är det. Jag anses ha skadat partiet genom att kritisera enskilda partifunktionärer. Islamisterna i partiet som verkligen har komprometterat oss är däremot kvar om än rätt så tysta nuförtiden. Men den egentliga orsaken hör försågs samman med enkel matematik. Miljöpartiet behöver islamisterna och deras röster. Att vara kritisk mot islams irrläror och avslöja islamism, sharia, klanstyren, gängkriminalitet, falsk feminism är nog inte bra om man som parti är beroende på dessas röster.

Mitt politiska engagemang fortsätter dock och jag ska fortsätta att kritisera dem som inte sätter västerländska demokratiska värderingar och vårt lands alla medborgare först och främst!

Rebwar Hassan / Landstingsledamot/ Stockholm 16-10-2017

onsdag 18 oktober 2017

SD i Varberg anser inte kommunen bygger generationsbryggor !


Motion till Varbergs kommunfullmäktige angående generationsbryggor

Motivering

Äldre personer som bott i kommunen större delen av sitt liv har samlat på sig stor kunskap och kan många anekdoter om allt från små lokala angelägenheter till stora nationella händelser. De äldre utgör med andra ord viktiga bärare och förvaltare av den varbergska, halländska och svenska kulturen.

Att föra vidare de äldres kunskaper och berättelser är oerhört viktigt när det kommer till att bevara vår kultur och historia. Barn tycker generellt om att lyssna på historier och äldre generellt om att berätta saker de varit med om. Därför är det idealiskt med så kallade generationsbryggor som möjliggör för möten mellan kommunens barn och äldre.

Ett exempel på en generationsbrygga är att låta seniorer vara delaktiga i grundskolan, mest känt som klassmorfarsystemet. Ett system som innebär att vuxennärvaron i grundskolan förstärks med positiva, trygga, förstående och ansvarsfulla vuxna personer. som kan vara goda vuxna förebilder och ödmjuka medmänniskor.

Generationsbryggor bygger i stor del på ideellt arbete och egen vilja hos de inblandade. För att få bäst genomslag krävs därför ett gott samarbete mellan kommunens äldreboenden, föreningar och skolor.

Förslag till beslut

Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att
Varbergs kommunen genom samverkan mellan äldreboenden, föreningar och skolor aktivt arbetar för införandet av generationsbryggor i kommunen.

Motionen besvarades i kultur och fritidsnämnden med att det redan finns i arbetet i kommunen men ändå utan muntlig argumentation skulle motionen inte bara tillstyrkas utan votering begärdes som med 10-1 gick på avstyrka och skriftlig reservation ska inlämnas.

tisdag 17 oktober 2017

Kv Renen saneringsarbetet fortsätter med nödvändig rivning av byggnader som inte kan bevaras !


Insändare i HN från styrande alliansmajoriteten i Varberg

Först vill vi understryka att vi i grunden är positiva till att värna och bevara gamla fina kulturbyggnader, därför tog vi beslutet för två år sedan att noggrant undersöka möjligheterna att bevara delar av byggnaderna.

Varför föreslår vi då rivning av kv. Renen?

1. Kv. Renen är ett av Sveriges mest förorenade områden. Av den anledningen har Naturvårdsverket – i stor konkurrens- beviljat 92 miljoner kronor för att sanera området. En strikt tidsplan finns antagen som förutsätter en effektiv sanering, att då ta hänsyn till att A- och B-hallarna står kvar är en stor risk för försening. Förutom försening så fördyras saneringen med uppskattningsvis 11 miljoner.

2. Det är Trafikverket som ansvarar för byggnationen av dubbelspåret i tunnel under Varberg. Detta arbete är beroende av saneringen på kv Renen. Även detta projekt har en tight tidsplan och tillåter inga förseningar. Stor risk finns att hanteringen av hallarna försenar såväl provtagningar som sanering.

3. Hur lyckosam saneringen av kv Renen blir kommer att visa sig först efter ett omfattande kontrollprogram (under 5 år). Användningsområdet efter en lyckosam sanering antas bli ”mindre känslig användning”.

4. Förfallet av fastigheten har gått för långt och har accelererat efter det att frågan var uppe i KF senast. 50-70% av allt material måste bytas ut mot nytt material. Även om det enligt PBL är ok och ändå är att betraktas som renovering, så går tankarna onekligen till den omfattande debatten om renoveringen av Heijlska huset som av några klassades som ”Fake” på grund av så mycket ”nytt material”.

5. Stora delar av anläggningen är redan rivna, detta på grund av konstaterad kraftig förorening. Kv Renen är inte längre komplett.

6. Det går kanske att renovera Renen men det är inte ekonomiskt är försvarbart. Enbart väderskydden för B-hallen och delar av A-hallen skulle kosta 18 miljoner för ett år – därefter 2,9 miljoner/år i hyra. Att restaurera en så stor anläggning skulle ta många år.

Därtill kommer att åtgärda takstolar och konstruktioner med nytt material – detta skulle innebära åtskilliga miljoner – utan att veta vad fastigheten kan/får användas till.

Vi föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att säkra underhållet av kontorsbyggnaden och vaktmästarbostaden samt att undersöka bevarandemöjlighet av muren och lämpliga byggnadsdelar på Renen 13.

Ann-Charlotte Stenkil (M)


Harald Lagerstedt (C)

Stefan Edlund (MP)

Tobias Carlsson (L)

Kerstin Hurtig (KD)

#kvrenen #Varberg

måndag 16 oktober 2017

Det som fungerar i Österrike kan fungera i Sverige - Lista Schlaug skulle peta ut Miljöpartiet ur riksdagen !


Kors i taket Liste Pilz slog ut hela det gröna partiet och fick 8 mandat i Östterike som blev en seger för höger-högern.

Birger Schlaug spekulerar i sin blogg om Lista Schlyter, Lista Mutt, Lista Lillemets eller....gud bevare Lista Schlaug skulle ha chans att slå ut Miljöpartiet i Sverige. Om det inte varit för alla spärrar som gynnar redan etablerade partier tror jag faktiskt det.

Politiken i praktiken förs genom en gyllene triangel kallad triangulering bestående av i Sverige socialdemokraterna, moderaterna och sverigedemokraterna. Resten av partier är utfyllnad eller hängpartier till var och en. I Österrike har politiken dominerats av två stora partier i regeringen SPÖ och ÖVP samt oppositionspartiet FPÖ. För en grön eller något annat skitsamma det är de som kommer att styra.

I Sverige sitter miljöpartiet med i en regering som i praktiken styrs av socialdemokraterna och störst påverkan har de två största oppositionspartierna moderaterna och sverigedemokraterna. Vilka som sitter i nästa regering skitsamma det är de som kommer att styra politiken.

UR DN
"Valresultatet är en mardröm för Ingrid Felipe, partiordförande för Die Grünen, Österrikes motsvarighet till Miljöpartiet. Partiet backar kraftigt med 8,6 procentenheter jämfört med förra valet och får 3,9 procent av rösterna. Resultatet är partiets sämsta resultat sedan 1995 och partiet hamnar under 4-procentsspärren.

NEOS, ett liberalt och pro-europeiskt politiskt parti där Matthias Strolz är ledare, får 5,1 procent av rösterna, vilket är en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med valet 2013.

Peter Pilz, en av grundarna av De gröna som hoppade av i somras och startade en egen lista inför valet, får med sitt parti PILZ 4,3 procent."

söndag 15 oktober 2017

Jag fullföljer mina politiska uppdrag mandatperioden ut !


Nu har jag gjort ett val.

Jag sitter kvar på mina uppdrag resten av mandatperioden. Det betyder att jag är ersättare i kommunfullmäktige i Varberg förmodligen till oktober 2018 och ledamot i kultur- och fritidsnämnden hela året ut 2018.

Jag kommer INTE att stå på någon vallista inför valet 2018 utan kan helt koncentrera mig på de uppdrag jag är vald till utan att snegla åt valrörelsen som kommer att pågå under året.

Vad betyder det i praktiken?


De som vill ha bort mig har misslyckats i sina ambitioner likaväl som jag misslyckats med något vettigt att "ersätta" mina politikersysslor med. Alltså kan jag lika gärna sitta kvar. De som tror jag gör det för arvodernas skull tror fel då jag inte får behålla något av det jag "tjänar" på politiken.

Vad är jag nöjd med och vad ser jag fram emot?

De motioner jag har lagt är lagda och besvarade. Mest nöjd är jag med att det införs en zon inklusive Ullared och gratis bussar för 75+ i kommande alliansbudget som har majoritet med hjälp av Miljöpartiet.

Mycket i kultur- och fritidsnämnden handlar mycket om att få till stånd en hel del av de investeringar som är beslutade bland annat planeringen av den nya simhallen på Håsten som tar tid att färdigställa och intressant att följa hur det går.

För övrigt är det intressant att följa kommunfullmäktige speciellt under ett valår utan att direkt vara personligt berörd att jaga kryssröster. Förmodar att mycket i fullmäktige kommer att "spåra ur" och handla om rikspolitik. Men jag vill vara noga med att sakfrågor behandlas seriöst och detta oavsett avsändaren.

Avgränsning som politiker

Jag tycker det är viktigt att jag själv avgränsar mig till där jag gör bäst nytta och kan åstadkomma något. Ofta läser jag tyckare på fb som gärna vill att "andra" ska åstadkomma det de vill men själva har de inte tid, tillräckligt intresse, tålamod och allt möjligt att engagera sig djupare.

Ofta märker jag också hos redan engagerade politiker en ovilja att svara ens på mina meddelanden och föra en dialog. Det kan vara deras sätt att avgränsa sig att spara på det när de behöver men iaf ett OK att de tagit emot mina meddelanden borde kunna vara på sin plats. Respekt är att lyssna in och jag svarar alltid på något sätt om en politiker skickar något till mig.

Politiker är oftast som sina väljare skillnaden är att de finns en "klick" politiker med mer insyn, mer makt och större inflytande än andra i min kommun. De vill ogärna släppa ifrån sig makten. Jag gör det genom att inte ställa upp inför nästa val och därmed är en ersättarplats ledig och även en ledamotsplats i kultur- och fritidsnämnden för den som vill föra stafettpinnen vidare.

lördag 14 oktober 2017

Är det genom kraftig BNP-tillväxt och ökad konsumtion vi får den grönaste budgeten någonsin?


Är inte alla riksdagspartier utom SD för att man ska nå vissa klimatmål innan 2020?

Varför utgör då MP som enda partiet som vill nå detta klimatmål när de uppnått sitt syfte att alla partier är med? Inom EU finns givna åtaganden där Sverige har sin del mest av alla länder för att få ner utsläppen...varför utgör MP som de drivande när närliggande nordiska länder samt Tyskland och Storbrittanien har liknande åtaganden?

Det har inget med att MP sitter i regeringen eller inte det hade skett ändå annars sviker man klimatmålen oavsett. Ungefär som MP ska ha äran av kärnkraftsavvecklingen i energiöverenskommelsen där M ska ha äran att parantesen förlängs .

Budgeten som är den grönaste någonsin har också 15 miljarder mer utrymme än tidigare budgetar vilket inte nämns. Kalla det konsumtion då. Ska nästa budget efter valet också innehålla 15 miljarder mer i konsumtion kommer den oavsett regering att bli grönare än tidigare budgetar om alliansen accepterar att detta utrymme finns. Nu gör de inte det i årets höstbudget utan lagt sig på en lägre nivå.

Är det genom ökad konsumtion och BNP-tillväxt vi ska åstadkomma grönare budgetar i fortsättningen. Låt mig tvivla när MP biter sig i svansen och klimat- och miljöboksluten sedan redovisas.

fredag 13 oktober 2017

Arbetsförmedlingens utbildning lönar sig INTE skriver Riksrevisionen i en rapport !

Riskrevisionen är bra att dra till med när man inte tror på mig när det gäller kravet att avskaffa Arbetsförmedlingen. I vanliga fall brukar det resultera i sparkade chefer om man kritiserar en statlig myndighet men då kommer det bara en ny likadan och så uppstår det nya avslöjanden.

Det senaste är från Riksrevisionen att Arbetsförmedlingens utbildngar lönar sig inte.

En av Arbetsförmedlingens största insatser är den så kallade Förberedande och orienterande utbildningen, FUB. Utbildningens syfte är att stärka den arbetssökandes möjlighet att behålla ett arbete. Satsningen på FUB utbildning kostade bara under år 2016 två miljarder kronor.
"– Granskningen visar att deltagarna efter genomgången utbildning i snitt får lägre arbetsinkomster än om de istället var öppet arbetslösa eller deltog i arbetspraktik, säger riksrevisor Stefan Lundgren i ett pressmeddelande.

Två år efter påbörjad utbildning har deltagarna 5 000–15 000 kronor lägre inkomst jämfört med dem som har varit öppet arbetslösa, visar Riksrevisionens rapport."
"”Att deltagarna i FUB får lägre framtida arbetsinkomster jämfört med öppet arbetslösa och deltagare i APR, samtidigt som FUB är en av Arbetsförmedlingens mest kostsamma insatser, talar för att FUB inte är en effektiv insats”, skriver riksrevisionen i sin rapport."

Riksrevisionen har granskat resultaten för dem som har gått utbildningen åren 2006–2011 och följt deras arbetsmarknadsutfall till och med år 2015. Under 2018 ska Riksrevisionen göra en liknande granskning av dem som har gått utbildningen och samtidigt varit inskrivna i etableringsuppdraget

torsdag 12 oktober 2017

Gör del av Åkaren till ett trygghetsboende för 70+ !


Insändare skickad till HN ännu inte publicerad och där jag tycker de politiska partierna fegar ur samtliga vad de tänker sig när akutboendet flyttas och Beroendeenheten försvinner från #Åkaren.

Gör Åkaren till ett trygghetsboende

Det råder stor osäkerhet vad Varbergs Bostad AB har för planer på Åkaren samtidigt som de politiska partierna skyggar för vad de boende som är kvar ska ta vägen.
Låt mig då konstatera några saker. Det som kallas verksamheter Beroendeenheten flyttar till Bolmen och det som är akutboendet flyttar till Väröbacka. Återstår två kategorier boende med sociala kontrakt och som har två olika boendehandläggare. Dels utrikesfödda dels inrikesfödda.

Det finns anledning att fråga vad är det för typ av människor som är tänkt att flytta in vid en eventuell renovering och vad säger att ev renovering kräver att hela huset ska stå tomt innan sådan görs. Det finns anledning att Varbergs bostad presenterar vad är det de själva vill göra och på vilken nivå de själva tänker lägga sig med åtgärder.
Det borde också finnas intresse iaf från något eller några partier om ett trygghetsboende 70 + i dessa delar av centrala Varberg men även från Varbergs Bostad kan man tycka. Det finns redan en form av seniorboende 65+ på Sveagatan mitt emot församlingshemmet.

I juni månad strax innan beslut i kommunfullmäktige fick de boende på Åkaren
beslut från boendehandläggare att om Varbergs bostad ska renovera huset Åkaren 13 tömmas på verksamheter och boende samt att serviceförvaltningen skulle ombesörja att införskaffa ersättningslägenheter.
Det har rått ganska stor oro bland en del av husets bosatta i flera månader vad är det som är tänkt och i en del fall kommer några av oss att totalvägra flytt om det inte faller oss till belåtenhet. Självklart kan politikerna då säga att vi har ett eget ansvar för vår boendesituation och inte tänker bistå med någon hjälp. Okey då får striden tas och jag själv ser fram mot en vinter som uteliggare så får det bli som det blir.

Pierre Ringborg
snart bostadslös och för tillfället boende på Åkaren

Läs för övrigt denna utmärkta publicerade insändare ang Åkarens flytt

onsdag 11 oktober 2017

Begränsat zonsystem och gratis buss för 75+ i varbergsalliansen och MP:s sista budget inför valet 2018 !


Så fick då Ringborg genom sina motioner i Varbergsalliansen + MP:s sista budget inför valet 2018.

Mina tidigare motioner om begränsa zoner i busstrafiken och gratis buss för 75 + kan därmed anses besvarade.

Så här står det på Miljöpartiet De Gröna i Varbergs hemsida som var först ut med nyheten

I budgeten för 2018 blir det äntligen möjligt för våra äldre invånare att resa gratis med Hallandstrafiken under lågtrafik, det vill säga dagtid och kvällstid utom rusningstrafiken. Dessutom förenklar vi för alla med någon typ av periodkort genom att göra hela kommunen till en enda zon - inklusive Ullared.

Så här lyder budgetdokumentets satsning.

"I årets budget har Alliansen och Miljöpartiet valt att göra en extra satsning på våra seniorer. Ett aktivt liv som senior innebär att man mår bättre och håller sig friskare längre upp i åren. Därför avsätts 3 miljoner kronor för att införa Seniorkort inom kollektivtrafiken för personer som är 75 år och äldre. Kortet ger innehavaren möjlighet att resa gratis under stor del av dagen. Samtidigt införs så kallad enzonstaxa, vilket innebär alla med periodkort reser inom samma zon i hela kommunen, samt till Ullared."

tisdag 10 oktober 2017

Varbergstunneln - återstår bara regeringens godkännande !

Det finns en bra illustration om den blivande varbergstunneln på youtube. I och med att regeringen tar besluytet i mars/april våren 2018 kommer cet inte som tidigare att bli någon valfråga längre. Debatten är härmed avslutad då frågan tragglats i decennier.