< div id=”header ”>< / div>

tisdag 16 juli 2024

EU:s partigrupper är nu klara


 Nu är det klart hur EU:s kommande partigrupper är sammansatta. Alla grupper innehåller minst 23 ledamöter från minst 7 länder för att bli erkända och då ska man komma ihåg att Sverige som mest har 21 ledamöter.

EU- parlamentet är mer höger i sin sammansättning än Sveriges riksdag som är mer liberal. Det mest påtagliga är att det i det närmaste varit knäpptyst från media efter valet och svårt att hitta fakta vad som händer.

I Sverige har det i valrörelsen mest handlat om SD:s s.k. trollfabriker medan övriga Europa enligt media handlat om högerextrema, populister och ytterhöger. Någon sakpolitik har varit svårt att följa i svenska media då de stora frågorna beslutades och utformades innan valet typ klimat och migration.

fredag 12 juli 2024

Hänger vanligt folk med i Varbergs utveckling ?


 Nu under semestertider ägnar sig vanligt folk att upptäcka Varberg eller håller var och en på med sitt? Mycket förändras på bara ett år: byggen blir färdiga eller ska påbörjas. Inte lätt för alla att hänga med eller bry sig.

På gång är iaf en ny översiktsplan som ska täcka hela kommunen och antas av kommunfullmäktige. Den ska sedan hålla i tio år och vara vägledande för myndigheter, politiker och allmänhet.

Vi har nu en ny tågtunnel och stationsbygge under stan att förhålla oss till även ett nytt vattentorn som ersätter det gamla. Västerport är inte klart men i stora drag planeringen klar.

När det planeras bostäder lika viktigt var skolor och vårdcentraler ska ligga likaså var kommande verksamhetsområden ska hålla tilll för att undvika onödiga störningar.

Det finns också en konflikt mellan jordbruksmark och olika typer av energi anläggningar som planeras.. Miljö och klimatkrav ställer också stora krav liksom djurhållning.

tisdag 9 juli 2024

Att få rätt vård är inte lätt sommartid


 För ett år sedan hamnade jag på sjukhuset men var noga först att läsa Region Hallands uppmaning hur jag skulle göra.

1177. Det var att först ringa en sjukvårdsupplysning och hamnade då hos en sjuksköterska stationerad i Kungsbacka som rekommenderade mig att ta kontakt med min vårdcentral.

Vårdcentral. Med någon dags mellanrum kontaktade jag en vårdcentral i mitt fall Husläkarna på Varmbadhuset. Jag fixade en som kunde köra mig var för svag att gå dit själv fick en snabb tid. Gjorde nödvändiga undersökningar och fick uppmaning att åka till akuten direkt.

Akuten. Efter en stund en bits åkande min kompis körde mig började det. Väntan, väntan, väntan lagd i ett rum inget hände. Sedan kom beskedet att jag skulle läggas in på medicin för mina värden var urdåliga och det var bara att gilla läget.

Jo jag hade gjort rätt men jag hade inte haft kontakt med vården på sju år så hur skulle jag veta hur jag skulle göra.

torsdag 4 juli 2024

Inte lätt att sitta med i en kultur- och fritidsnämnd.


 När jag satt i kultur och fritidsnämnden i Varberg gick allting på räls. Vi fick igenom i stort sett allt vi ville plus lite till jag ville vänta med. 

Idag är situationen annorlunda. Dessutom har järngänget som satt inte kvar längre utan nya ledamöter tillkommit. Budgeten är mer åtstramad och det är mer noga vad som ska satsas på.

Vi kan ta det här med skejtparken där det fanns oenighet om var den skulle ligga innan det fastlades platsen. Det blev sedermera nordens främsta skejtpark vid gamla idrottshallen och kostsam historia att anlägga.

Till dagens frågor om krav på reinvestering av Veddige simhall som visat sig dyrare än vad som beräknats från början. Den är numera tillfälligt stängd men är planerad att öppna oklart när.

Det finns också krav att återöppna fritidsgården på Sörse som vi la ner för att satsa på den mer publika Centralen som ligger mer centralt till vid Rosenfredsskolan.. 

Allting handlar om planering och vad som ska satsas på i budget. Det är inte bara sätt igång och gräv utan kartlägga vilka behov som finns utifrån dagens förutsättningar. På så sätt tror jag det är svårare att sitta i kultur och fritidsnämnden idag än när jag satt med.

söndag 30 juni 2024

Representerar våra politiker väljarna egentligen eller viss elit?


 Vilka väljare representerar våra politiker i den politiska församlingarna ? Jag tillhör ett mellanting som aldrig velat göra karriär inom politiken men sett hur politiken allt mer byråkratiserats genom åren och fått en annan innebörd än förr.

Beslut som fattas ärvs av nästa generation som ska genomföra den och ofta lämnar över kostnader till generationen därefter. Hur många ggr hör vi mål som 2030, 2045 och då vet vi att politikerna bara är valda under en mandatperiod på fyra år. 

Hur länge bör en enskild politiker sitta på sitt uppdrag? Man bör undvika att göra sig oersättlig att släppa fram andra förmågor. Tåla förändringar att ha en linje med sitt engagemang. Inte bli ekonomiskt beroende av sitt uppdrag och ha allmänhetens bästa framför egenintresse.

Jag har speciellt svårt för dem som samlar på sig uppdrag, sitter på flera nivåer och som ständigt är upptagna av möten. Men har märkt att det då lätt uppstår en teknokrati av heltidsanställda tjänstemän som samlar på sig makt utan att vara folkvalda.

Hoppas jag nu trampat en del på tårna för jag har erfarenhet att suttit i kommunfullmäktige dels som förtroendevald och dels som den mesta publiken i Varbergs kommunfullmäktige.


torsdag 27 juni 2024

Vad har Miljöpartiet för chans i nästa val ?


 MP överraskande tvåa i EU-valet främst för att de gör sig bäst på bortaplan. På hemmaplan finns fler frågor än klimatet att bevaka och vi står inte helt still.

Helt klart är att Miljöpartiet gått till vänster precis som Centerpartiet. Jag uppfattar som att MP aldrig kritiserar C trots att de egentligen är varandras motpoler. MP gör sig bäst i storstäder och universitetsorter och C har traditioner främst på landsbygden.

Båda trivs att gå i prideparader och visa upp sig. Men nu är det långt till nästa val så den vinsten lär bli kortvarig. Jag funderar på hur MP ska komma tillbaka i Halland där de i stort sett försvunnit sedan förra valet.

De dök upp i valrörelsen i Varberg inför EU-valet och frågan är hur MP klarar nästa val?Att komma tillbaka i Varbergs kommunfullmäktige kräver att de klarar en 3% spärr, att  ha personer som är beredda att sitta i den ibland träiga och tråkiga kommunpolitiken.

Det är stor skillnad på EU-val och kommunval och mycket i Varberg hinner förändras på åtta år sedan MP fanns i kommunfullmäktige senast.


tisdag 25 juni 2024

Halvtid i Varberg och SD fortfarande med i styret


 Det var en överraskning för många att SD i Varberg efter valet 2022 som enda SD i Halland gick med i styret och C lämnade och gick i opposition. 

 M har skött ledarrollen snyggt sedan 1998 och visar sig kunna samarbeta allt ifrån MP till SD i styret sedan 1998. Varberg har blivit utsedd till superkommun flera gånger.

Oppositionen i Varberg består av en brokig skara som mest är känd för att vara oeniga när det gäller sina budgetförslag. Jag menar att det enda som kan ge dem slagkraft är att bli eniga om budgeten. 24:7 är väl det enad partiet som inte går att få med men de stödde faktiskt S i sin första budget och placeras längst till vänster i det politiska landskapet med fokus på vård- och omsorgspersonal.

Hur går det då för Varbergsalliansen?

Förutom SD och M ingår L och KD som smidigt är vana vid  styret . Varbergspartiet ett lokalt parti ingår för att det ska bli majoritet men håller frågor som höjd och sadeltak som profilfrågor med säte i byggnadsnämnden. 

Jag ser ingen omedelbar fara att majoriteten skulle falla under mandatperioden men vi vet inget ju närmare valet hur det blir? Mycket hänger nog på att det inte gnisslar för mycket i rikspolitiken.

lördag 22 juni 2024

Boende först antagen enhälligt som motion i Varberg


 Det var när SD kom med i styret i Varberg en V-motion om ”Boende först” gick igenom det har aldrig hänt innan. Jag själv har prövat på att vara helt bostadslös ingenstans att ta vägen förnedrats av sociala myndigheterna och utkastad på gatan.

Jag har sett hur kommunens politiker tvärvänt sedan de lagt ner Getterön behandlingscenter , länk 80 upphört och Åkaren lagts ner som boende. Det har handlat om att spara pengar. Själva har politikerna levt i en egen sagovärld som kallas ”klägget”.

Jag gick som testkanin under en tid hos en psykolog som hela tiden retade sig på att jag pratade om mitt boende och det ledde ingenvart. Jag hävdade för att lösa alla andra problem man har måste man ha nånstans att bo. Utan en fast punkt blir detta omöjligt.

Experimentet som Varbergs kommun håller på med leder bara till att det kommunala bostadsbolaget överbelastas med sociala kontrakt och blir en akilleshäl gentemot privata bostadsbolag. De borde avskaffas helt.

Institutionsboende ska bara vara under en kortare tid för att få distans för olika problematik men inte i längden för individerna.

Socialnämnden i Varberg drivs främst av budgetåtagande och att ha kvalitet i sina verksamheter. Att vara klient där gör att man kommer i automatiskt underläge. Ska bli intressant att se fortsättningen på V- motionen som tog sju år att besvara.

torsdag 20 juni 2024

Bra stämning i byggnadsnämnden i Varberg


 Det har nu gått en tid då jag hamnade i byggnadsnämnden i Varberg efter valet och SD tog över ordförandeklubban genom Andreas Havasi. Ärenden sköts smidigt och såväl majoritet som opposition lär vara ganska nöjda.

Det finns en del skiljaktigheter främst från Varbergspartiet:s Mikael Bonde som då och då vill markera sig.  Men inte så det stör de slutgiltiga besluten.

Min egen ingång i nämnden var annars den ovarsamma förtätningen som skedde under den förra nämnden  samtidigt som jag själv varit kritisk till storhotellet i Västerport.

Jag tycker ändå den nya sättningen i nämnden behandlar frågorna seriöst och tar inga överhastade beslut. Vi är ändå en myndighetsnämnd och måste ha på fötterna inför varje ärende. Ser fram emot hösten då nya ärenden kommer på vårt bord.

söndag 16 juni 2024

Jag funderar på att ställa upp i nästa kommunval i Varberg


 Jag har gedigen kommunpolitiskt erfarenhet och samarbetat med i stort sett alla politiska partier i Varberg och fungerat som en svängdörr in i politiken. Jag betraktades som slut som politiker redan 1998 då jag avtjänat tio år i politiken i kommunstyrelsen  och i kommunfullmäktige.

Jag gjorde comeback 2010 men kände mig inte välkommmen i Miljöpartiet betraktades som en föredetting blev motarbetad och blev ”politisk vilde” under en tid. 

Ett parti som förstod mina förtjänster och kunskaper var SD som erbjöd mig plats i nämnd och bolag och plötsligt var jag på banan igen.

Jag gillar att utmana men vågade inte stå på någon lista valet 2022.Men är beredd att åtminstone stå på listan inför valet 2026 . Jag släpper gärna yngre förmågor före mig men kan tänka mig en framträdande ersättarplats  på listan. 

torsdag 13 juni 2024

Oroligt politiskt landskap efter EU-valet


 SCB kom med en undersökning gjord FÖRE EU-valet men publicerad EFTER. Den tolkas olika  av partierna och visar ingen entydig vind. 

Kommunalt är det samma som innan och förändrar ingenting.  Jag funderar ändå om det innebär något avtryck  i den kommunala politiken.  EU:s makt är stor men speglar ändå inte vårt valresultat i Sverige mer än att S på kort sikt jublar. 

I Varberg finns en smal majoritet av Tidöpartierna med stöd av Varbergspartiet men känns ändå inte säker.

 Vad som helst kan hända som ruckar förhållandena. Inte minst när vi börjar prata budget till hösten och nämnderna sitter som hungriga fågelungar och gapar efter mer.. 

Att vara politiker är att lära sig prioritera vilket inte alla klarar av. Blir en spännande politisk höst.

tisdag 11 juni 2024

Valrörelsen om EU var skit


 Jag är kommunpolitiker i första hand men alltid varit intresserad av politik i andra länder. Jag ställer helhjärtat upp på stöd till Ukraina och för mellanstatliga förehavanden. Ingen som tänkt på att kalla Storbritannien och Norge för proryska trots att de inte är med i EU.

Valrörelsen i Sverige handlade uteslutande om att misskreditera SD och delvis lyckades man med medias hjälp. Men det enda som hände i EU-valet var att valdeltagandet minskade och att V tog ett mandat från KD intressantare var det inte.

SD gjorde stort nummer att bygga murar inte hur folk innanför EU-muren mår. Jag hade helst drivit en kampanj om Swexit än att göra EU-byråkratin ännu större. Nej hela valrörelsen var skit och skönt den är över.