< div id=”header ”>< / div>

lördag 20 oktober 2018

MP Halmstad räddar nämndplatser efter valet ihop med Alliansen !Miljöpartiet i Halmstad får insyn i fyra nämnder och det ger alliansen två nämnder till för att slippa SD som vågmästare.

Sverigedemokraterna har fortsatt vågmästarroll i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Halmstad.

Politiskt har det ingen inverkan påstår Miljöpartiet. Men i praktiken har MP och Alliansen styrt Halmstad i majoritet under flera mandatperioder och är fortsatt ganska eniga om besluten. MP tappade ett mandat men förlusten är tunga ordförandeposter som nu partiet blir av med.

Men för Miljöpartiets del är dert nu att göra det bästa av situationen begränsa SD:s roll och själva kunna ha insyn för att påverka besluten.

Pressmeddelande MP Halmstad

"Precis som vi sa före valet, har vår ambition efter valet varit att försöka medverka till att hitta en majoritet som kan styra Halmstad de närmaste fyra åren. Vi har därför haft samtal och möten med alla partier i kommunfullmäktige, utom SD. Det har tyvärr inte varit möjligt att just nu hitta en majoritet.

Vi väljer att avstå från att delta i en politisk samverkan i minoritet, eftersom vi inte kan se hur någon av de båda minoritetskonstellationerna på ett bra sätt ska kunna genomföra sina förslag.

Vi väljer istället att enbart göra en valteknisk samverkan med de fyra partierna i Alliansen när det gäller sex av kommunens nämnder, byggnadsnämnden, hemvårdsnämnden, kulturnämnden, miljönämnden, socialnämnden och teknik och fritidsnämnden. Denna samverkan omfattar alltså enbart platser, inte några
politiska sakfrågor."

fredag 19 oktober 2018

Ovisst läge i de flesta kommuner och regioner när blockpolitiken brutits !Det politiska landskapet i Sverige bli ovisst när blockpolitikens regler inte gäller längre.

I de flesta kommuner och regioner i Sverige finns numera en oviss majoritet. Sverigedemokraterna som helst ska placeras längst till höger enligt media ska i alla lägen stödja alliansen varför det?

Centern och Liberaler har sagt sig göra ALLT för att inte SD ska få något inflytande och situationer som i Karlskoga och Halmstad kan uppstå att SD väljer oppositionens kandidat framför den givna alliansen.

I Degerfors har alliansen och S gått ihop för egen majoritet för att blockera bort Vänsterpartiet som blev största parti med 35,7 % av rösterna för dem som tror att enbart SD drabbats.

Ledarsidorna.se tar upp fenomenet i ett inlägg när

Det talas om tre tänkbara lösningar.
"Det finns idag tre alternativa vägar att lösa den uppkomna situationen.

•Lokala “Decemberöverenskommelser” där det största blocket, oavsett om de är i faktisk majoritet, alltid får igenom sitt förslag genom att det mindre blocket aldrig för fram egna motkandidater eller motförslag. I Halmstad och Karlskoga skulle det innebära att Socialdemokraterna med sina allierade partier helt lägger sig ned i resten av mandatperioden och lämnar över kommunalrådsposten till det större blocket

•Att de övriga partierna accepterar att det finns ett vågmästarparti och söker nya samarbetspartners för att få majoritet

•Att de partier, främst Alliansen, börjar bjuda in Sverigedemokraterna till förhandlingar för att skapa rimligt stabila majoriteter.

Det finns en modell till där Miljöpartiet kan avgöra typ att de sätter sig i grönblå majoritet. Något som händer i Varberg förra mandatperioden och nu i Stockholm innevarande mandatperiod.

Den som tycker Varberg var ett lysande exempel ska betänka att Miljöpartiet tappade alla sina fyra mandat och kunde inte visa upp en enfda grön framgång under mandatperioden lite skillnad på Stockholm där det klart och tydligt visat vilka gröna framgångar uppgörelsen innebär.

Det finns alltid SVEK att MP lurat väljare när man byter block men det primära är att få igenom så mycket grön politik som möjligt. Där har ju som bekant partier som SD visat sig gå åt rakt motsatt håll.

Hur ska Alliansen kunna bilda regering när de inte ens kan enas kring en budget?
Alliansen vill bilda ny regering men de kan inte komma överens om en ny budget.

Övergångsregeringen riskerar redan nu på grund av kaoset med regeringsbildning lägga fram en budget för 2019 utan valfläsk men går den igenom riksdagen?

Sverigedemokraterna öppnar upp för att stödja en moderat budgetmotion. Å andra sidan kan ju alliansen lägga en egen budget OM de kan enas men då räcker det inte att SD lägger ner rösterna de måste ge ett AKTIVT stöd.

torsdag 18 oktober 2018

Hessen kan bli nästa gröna delstatsseger i Tyskland !Nästa intressanta delstatsval efter Bayern kommer i Hessen i Tyskland. Lysande opinionssiffror för De Gröna och vi får väl se hur det går. Kanske Miljöpartiet skulle ta och åka på studiebesök? Åk gärna tåg så lär ni er lite också.

Miljöpartiet har trasslat till det ordentligt i det svenska valet och någon borde göra en valanalys varför det kan gå så bra i Tyskland jämfört med Sverige. Men det gäller att föneka in i det sista så länge Miljöpartiet klamrar sig fast i regeringen. Men det borde finnas potential.

onsdag 17 oktober 2018

MIna tankar kring första fullmäktige för mandatperioden i Varberg !

(träden på bilden finns inte mer de är kapade)

Det första kommunfullmäktige hölls igår i Varberg med den ny- och omvalda församlingen. Denna gången utan MIljöparttiet som varit med sedan 1988 och SPI Välfärden som kom in 1998.

Blir det någon skillnad? Jag tror både pensionärer och miljöfrågor kommer upp frågan är om partier som MP och SPI egentligen behövs om de inte är mycket mer profilerade än vad de var cen gångna mandatperioden.

Det kom i vilket fall upp både om klimat- och miljö då det ändå måste jobbas vidare med dessa frågor oberoende om ett miljöparti finns med eller inte.Lars Åke Errlandsson (V) nämnde klimatet och de ekologiska fotavtrycken och att vi inte kan fortsätta som vi gjort. Lotta Stenkil (M) tog upp kvarteret REnen ett omfattande saneringsarbete som omfattar en del av industrialismens epok.

En sak har jag sett under mandatperioden. Vi har ALDRIG fått så många fällda träd i och kring stadskärnan som nu utan att något parti protesterat eller att trädkramare nämnvärt protesterat. Jag förstår att gamla träd blir gamla drabbas av sjukdomar och bör tas bort men saknaden av debatt är förvånansvärt tyst.

Sedan frågar jag mig om inte asfalteringen av gator som bullerbekämpare inte har fått någon renässans? Det senaste är att Göteborgsvägen (stensatt) ska asfalteras för att få en tystare trafik. KOm ihåg en gång att Christer Sandberg (V) som då satt i kommunfullmäktige värnade om stensatta gator men nu verkar de flesta acceptera att detta asfalteras bort.

Eftersom Miljöpartiet i Varberg i stort sett är nedlagt vem bevakar kommunfullmäktige i Varberg då? Ja igår på läktaren satt inga miljöpartister och frågan är om inte politiken är intressant för att inga arvoden delas ut längre?

tisdag 16 oktober 2018

Analys av de gröna framgångarna i Bayern !


För den som är intresserade av en fördjupning över väljarströmma efter valet i Bayern så är fäljande FAKTA intressanta. Jämförelsen görs främst mellan regeringspartiet CSu och De Gröna som gjorde sina största framgångar någonsin i delstaten.

- markant är att CSU tagit nettoväljare från SPD som också är regeringsparti nationellt ihop med dem på riksnivån.

- De Gröna som varit i opposition och står utanför nationella regeringen har dragit väljare BÅDE från CSU och SPD vilket befäster dem i en mittenposition.

- AfD det nya missnöjespartiet har i allt större utsträckning dragit väljare från CSU vilket ytterligare försvagat dem att kunna regera ensamma.

- FW (regionalt konservastivt missnöjesparti) har liksom AfD dragit väljare från CSU men i större utsträckning också från SPD vilket gör dem mer aptitliga att ha som koaltionspartner till FW.


- skillnaden mellan CSU och De gröna syns främst i var väljarbasen är starkast. Yngre kvinnor i städer lockas av De Gröna. Äldre mänlandet tyr sig till CSU.

Receptet för gröna framgångar lär vara. Orientera er i mittenposition och där konservativa är starka "få hjälp" av partier som splittrar konservativa krafter. Då blir skillnaderna tydliga. Få gärna med er yngre urbaniserade kvinnor vilket kan vara nog så svårt.

I de politiska landskapen är det ofta äldre män som dominerar. Vill ett grönt parti lyfta sig MÅSTE det släppa fram yngre kvinnor. Dessa ska INTE kvoteras fram utan det gäller att ge dem kompetens, mod och kraft att verka.

Politiska stigman att föra över grönt till ett visst block på förhand riskerar att GRÖNA äts upp av de traditionella blocken. Det bästa är att stå utanför blocken visa en klar grön profil och vara beredda att BRYTA om de blir fastlåsta i ett visst block. Erfarenhet från olika typ av samarbeten till höger eller vänster utanför stimulerar ett mångfalstänkande och också att kunna släppa fram nya personer till maktposter den dagen det infinner sig.

Bekymmersamt läge i Halmstad tvingar Alliansen och S att samarbeta !


Socialdemokraterna knep ordförandeposten i kommunstyrelsen i Halmstad med hjälp av Sverigedemokraterna.

Blockställningen är: Alliansen 31, S+V 27 och sverigedemokraterna 10. Utanför blocken står Miljöpartiet 3 som under flera mandatperioder samverkat med Alliansen.

Hur det ser ut i kommunstyrelsen kommunens regering se nedan. Miljöpartiet är helt bortsopade från den.

Kommunstyrelsen Halmstad

Jonas Bergman (M)

Ann-Charlotte Mankell (M)

Carl-Johan Berthilsson (M)

Jenny Axelsson (C)

Yngve Kihlberg (C)

Lovisa Aldrin (L)

Ella Kardemark (KD)

Krissi Johansson (S) (kommunstyrelsens ordförande)

Stefan Pålsson (S)

Gun-Britt Löfdahl (S)

Michael Svensson (S)

Tony Stané (S)

Tania Bengtsson (V)

Fabio Ishaq (SD)

Tor Ingels (SD

måndag 15 oktober 2018

Valresultat Bayern visar att det främst är De Gröna och AfD som gjort rejäla framsteg !


Valresultat Bayern

CSU (kristdemokrater) 37,2 % (-10,5)
SPD (socialdemokraterna) 9,7 % (-10,9)
Freie Wähler (konservativt lokalparti) 11,6 % (+2,6)
De Gröna 17,5 % (+8,9)
FDP (liberalerna) 5,1 % (+1,8)
Die Linke (vänstern) 3,2 % (+1,1)
AfD (nationalkonservativt parti) 10,2 & (+10,2)

Tyska delstatsvalet hålles vart femte år senast 2013 blev en stor framgång för främst De Gröna som blev näst största parti. Ett stort balslag för det ständiga regeringspartiet i Bayern CSUoch ett stort bakslag för SPD som sitter med i den nationella storkoalitionen ihop med CDU/CSU.

FDP och AfD kom in i delstatsparlamentet vilket får sägas vara en stor framgång. Det regionala partiet FW stärkte också sin position. Utanför parlamentet hamnade Die Linke som i denna delstat ändå gick framåt.

söndag 14 oktober 2018

Nu är jag inte längre folkvald - dessutom verkar det inte gått så bra för Miljöpartiet i Halland heller !Vad händer nu jag är avtackad som kommunfullmäktigeledamot och är inte längre folkvald?

Dessutom ramlade Miljöpartiet ur kommunfullmäktige i Varberg medan de firar med champagne i Stockholm där MP bytte till samma allians som MP i Varberg var med i. Jag stod inte heller på någon lista inför valet då jag tycker dert finns tillräckligt med sugna som ville slåss om platserna inför valet.

Nu är det så att det är klent med MP-framgångar i Halland om ens någon. Jag har gjort en sammanställning över katastrofvalet i regionen och kommunerna där det inte finns mycket att hurra för. Nu valde jag att att inte voilja ha med miljöpartisterna att göra på ett tidigt stadium så jag gråter inte floder för valresultatet.

Som tröst sitter jag året ut i kultur- och fritidsnämnden i Varberg där jag kan påverka en del politik. Men de miljöpartister som stått på listan inte bara utfyllnaden borde vara grymt besvikna.

Resultat valet i Halland MP

Riksdagen

1 mandat oförändrat

Regionen

4 mandat (-2) nu utanför majoriteten

Kommunerna

Halmstad 3 mandat (-1) nu utanför majoriteten

Laholm 1 mandat (-2) fortsatt majoritet i minoritet sex partier

Hylte 0 mandat (-1) tidigare i majoritet

Falkenberg 1 mandat (-1) ny majoritet mitten-vänster

Varberg 0 mandat (-4) tidigare i majoritet

Kungsbacka 2 mandat (-2) opposition liksom tidigare

Den naturliga regeringen borde vara en regering med Socialdemokraterna ihop med Moderaterna !Regeringsfrågan går vidare med spekulationer och utspel.

I Tyskland (hålles val i Bayern och Hessen i oktober) fanns det en komplicerad regeringsbildning där det största partiet i detta fallet CDU (Merkels parti)bjöd in De Gröna och Liberalerna (FDP)till en koalition. Liberalerna backade ur av någon anledning.

SDP (socialdemokraterna) som egentligen inte ville ingå i regeringen men till slut hamnade i regering i en storkoalition ihop med CDU/CSU. Det skulle motsvaras av att till slut hamnar vi där att Stefan Löfven skulle bilda regering med Ulf Kristersson sett till svenska förhållanden. I annat fall något annat där liberaler inte backar ur eller så blir det nyval.

Så¨här ser läget ut när jag skriver detta

RÖSTER OM #REGERINGSOMBILDNINGEN

Ännu finns ingen lösning på dödläget i den svenska politiken.

SVT Nyheter har sammanställt de senaste beskeden från partiledarna i frågan.

#Moderaternas förstahandsalternativ är en regering med de fyra allianspartierna – som inte stödjer sig på ett samarbete med S. Ett annat förslag är att ett eller flera allianspartier bildar regering.

#Centerpartiet vill ha en blocköverskridande regering – utan stöd av SD eller V.

#Liberalerna vill se ett blocköverskridande samarbete mellan Alliansen och S, en S och M-regering eller att Alliansen styr tillsammans med MP.

#Kristdemokraterna vill främst ha en alliansregering och ser inga problem med att få stöd av SD.

#Socialdemokraterna har sagt nej till samtal över blockgränserna.

#Vänsterpartiet vill ge S-ledaren Stefan Löfven uppgiften att försöka bilda ny regering.

#Miljöpartiet vill föra samtal över blockgränserna, men utan SD.

#Sverigedemokraterna vill se en KD och M-regering. Man är däremot inte redo att ge sitt stöd till en alliansregering utan att få eget inflytande.

lördag 13 oktober 2018

Nytt styre i Stockholm mellan Alliansen och Miljöpartiet överraskar !Uppgörelsen mellan Alliansen och Miljöpartiet i Stockholm överträffar säkert de flesta förväntningar i synnerhet som det är moderat ledning i kommunen.


Stockholm ska vara en klimatpositiv stad till 2040

Ingen planering för Östlig förbindelse

Miljözoner på gator med dålig luftkvalitet samt miljözon på Hornsgatan 2020

Minst 4 000 publika laddplatser för elbilar till 2022

Klimatmiljard och 1,5 miljarder till förbättrad framkomlighet (inklusive cykelmiljard)

Årsta naturreservat utökas och Kyrkhamn och Hagsätraskogen inrättas som naturreservat

Utreda förutsättningarna för att inrätta Fagersjöskogen samt Storskogen/Ålstensskogen som naturreservat

Lokal koldioxidbudget för Stockholm

Strategi för biologisk mångfald

Stockholm ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030

Begränsa flygresorna för stadens tjänstepersoner

Ingen förlängning av avtalet för Bromma flygplats

Staden vill att Spårväg City ska förlängas till Norra Djurgårdsstaden och ska skyndsamt inleda samtal med SL

Kol för uppvärmning ska vara helt utfasat till 2022 och eldning med fossil olja ska ha upphört till senast 2025

Inrättade graffitiväggarna kvarstår

Behålla ekonomiskt bistånd till papperslösa barn

Ge ökat stöd till civilsamhället som ger stöd till papperslösa barn

Fler Bostad först-lägenheter ska skapas

Fler boendemöjligheter för barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden

Inga ombildningar i innerstan och närförort

Inget Nobelcenter på Blasieholmen

Ett omtag tas kring Kungsträdgården som park och detaljplaneringen för Apple stoppas

fredag 12 oktober 2018

Jo jag är för gratis kulturskola i Varberg då jag i november inte ingår i allianssamarbetet !Jaha vad står jag nu i lokalpolitiken efter valet?

Det kommer att läggas en budget i november där jag har viss del men inte helt.

Jag är invald av MP i kultur- och fritidsnämnden fram till årskiftet och ändå kan jag stå för Gratis kulturskola som i Hylte men varför driver jag inte det då i nämnden?

Det är ju så att MP denna mandatperioden har en överenskommelse med alliansen och då är det KF-gruppen avgör UTAN MIG då de inte haft förtroende för mig som talesperson i nämnden. Det är de som lägger majoritetsbudgeten som fortfarande gäller i år.

Det är MP och Alliansen som har en MAJORITETSBUDGET som ska hållas då kommunfullmäktige beslutat om det vilket innebär PRIORITERINGAR och att följa budget. I annat fall får jag reservera mig eller inte delta i beslutet.

Budgeten tas i PAKET dvs i klump och nu är det så att Alliansen inför novemberbudgeten lägger en budget UTAN MP då det ramlat ur kommunfullmäktige. Det betyder att jag som icke delaktig i majoriteten längre och kan tycka vad jag vill.

Alltså tycker jag att det vore önskvärt med gratis kulturskola i Varberg.