< div id=”header ”>< / div>

fredag 15 december 2017

Arbetsförmedlingen riskerar bli en slasktratt för nyanlända och långtidsarbetslösa !


Andelen i utsatta grupper ökar. Under 2017 väntas 75 procent av de inskrivna på Arbetsförmedlingen utgöras av personer med en utsatt ställning, och under 2019 spår Arbetsförmedlingen att den gruppen har ökat till 78 procent

Arbetsförmedlingen riskerar bli en slasktratt för problemutsatta grupper där kompetensen är låg och där långtidsarbetslösheten kan bli ett bestående problem.

Efterfrågan på yrken inom både privat och offentlig sektor matchar oftast inte mot dessa grupper oftast med kort eller låg utbildning.

Det ställs nya krav att dessa grupper måste ges bättre förutsättningar med utbildningar som bättre stämmer överens med kraven på arbetsmarknaden.

Nyanlända och långtidsarbetslösa riskerar annars att framöver att få det svårt om de inte ges hjälp där parterna på arbetsmarknaden är överens om spelregler. Politiska partier använder dem som slagträn i valdebatten där ingen tar direkta ansvaret att detta faktiskt är ett problem.

torsdag 14 december 2017

I vilken ålder är det lämpligt att gå i pension och bli senior?Jag har lämnat in en ansökan om sjukanmälan till Försäkringskassan som är under beredning och intressant är att de antagligen kommer att gå på avslag trots läkarutlåtande. Frågan är vad händer då? Jag har ju några är kvar till pension?

"I dag kan pension börja tas ut vid 61 års ålder och nu föreslås i stället ett uttag tidigast vid 64 års ålder.

På onsdagskvällen uppgav källor till Ekot att uttaget skulle höjas till 63 år, men när hela uppgörelsen blev offentlig på torsdagsmorgonen visade det sig att uppgörelsen gäller en höjning till 64 år.

I dag har man rätt att fortsätta jobba tills man fyller 67 år. Denna ålder föreslås nu också höjas, till 69 år."

onsdag 13 december 2017

Varför fick inte ALLA hyresgäster förstahandskontrakt när fastigheten på Åkaren såldes till Varbergs Bostads AB?


Jag hade boendemöte angående fastigheten Åkaren och min kommande flytt därifrån

Bakgrund är att kommunen enhälligt beslutade försälja sin fastighet till Varbergs Bostad AB i juni 2017 i Varbergs kommunfullmäktige för 20 miljoner.

Ingen diskussion förekom i talarstolen vad som skulle hända med verksamheter och boende i fastigheten bara formalia kring försäljningen. Fastigheten bedöms vara av mycket stort renoveringsbehov som kommunen själva inte var beredda att ta och då återstår en försäljning. Alla partier och ledamöter var för denna försäljning.

Det som INTE stod med i handlingarna var hur dåligt förberett ev tömning av fastigheten var vad gäller verksamheter och boende var vid tillfället.

Beroendeenheten är utflyttad till Bolmen och finns inte längre kvar men detta har skjutits på närmare ett halvår. Akutboendet ska avvecklas helt och ska tömmas senast 31/12.

I övriga boenden har i dagsläget två personer flyttat då de är uppsagda och en tredje på gång som också är uppsagd då ingen av oss är önskvärda som hyresgäster hos Varbergs Bostad AB.

I huset kvarstår nu 12 hyresgäster där hälften har begåvats med förstahandskontrakt medan den andra hälften omfattas av sociala kontrakt. Varför såg inte kommunen till att ge ALLA hyresgäster förstahandskontrakt innan en försäljning? Varför ställa grupp mot grupp?

Bland de politiska partierna finns eller fanns inget intresse av dem som sitter i kommunfullmäktige att ge ALLA hyresgästerna lika villkor vid ett ev övertagande och jag frågar mig varför?

Idag sitter socialförvaltningen med ett boendeproblem för sex hyresgäster på Åkaren helt i onödan. De ska klura ut vart de sex som återstår ska ta vägen medan de andra blir Varbergs Bostads AB:s problematik.

tisdag 12 december 2017

Strid om Södra Trönninge i Varberg ska ha led, gata och/eller bro !


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. godkänna planprogram för Södra Trönninge, på del av Göingegården
1:13 med flera.

Reservation

Stefan Edlund (MP) reserverar sig mot beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet

Tobias Carlsson (L) föreslår återremiss för inarbetande av en led istället för en gata på Österleden i planprogrammet.

Stefan Edlund (MP) föreslår återremiss för att utreda möjligheten till trafiklösning utan bro över Himleån.

Ann-Charlotte Stenkil (M), Jana Nilsson (S), Christofer Bergenblock (C),Jeanette Qvist (S) och Kerstin Hurtig (KD) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Reservationen gäller den del som berör trafiklösningen.

”Den sammantagna bedömningen är att konsekvenserna för naturmiljön kommer att bli stora.Bedömningen baseras framförallt på anläggandet av ny vägbro över Himleån.”
(S.8 i planprogrammet.)

Problemet med planförslaget är att det bygger på idén om att alla ska transportera sig med bil lika mycket eller mer än idag.

I kommunens trafikstrategi och i vårt strategiska målområde Klimat och miljö talar vi däremot om att vi vill att fler åker kollektivt samt går och cyklar.

En förlängning av österleden med en bro över Himleån är alltså en nödvändig lösning för planprogrammet om vi inte följer trafikstrategi och mål för miljö och klimat.

Det går däremot utmärkt att bygga 900 bostäder utan förlängning av österleden samt bro om en tydlig satsning på prioriterade trafikslag görs.
De lösningarna vill vi i Miljöpartiet de gröna se.

Det påstås att länsstyrelsen inte kommer att godkänna programmet utan föreslagen trafiklösning, men varför inte utmana med hänvisning till hållbarhetsmålen både lokalt och globalt?

Vi är alltså positiva till exploatering av bostäder men kritiska till trafiklösningen.

Återkommande diskuterar kommunledningen hur problematiskt det är med ökat antal bilar i staden och hur tråkigt det är att lägga pengar på parkeringshus.
Ändå vill man här bygga in de problem man säger sig vara mot.Minst sagt motsägelsefullt. Förslaget går, som sagt, emot Trafikstrategin liksom styrmodellens målområde Miljö och klimat.

Det riktigt underliga är att trafikutredningen inte heller talar om att bron behövs.

Frågan är vad som motiverar en förlängning av österleden genom ett nybyggt område.

Stefan Edlund, Miljöpartiet de gröna

Insändare i Hallands Nyheter

Varberg. Nu är det snart dags för kommunen att besluta om planerna för de nya bostadsområdena vid Trönninge. Tyvärr ingår fortfarande en bro över Himleån i förslaget. Detta trots att underlagsrapporterna visar att bron inte behövs för trafiksituationen och att den har en stor miljöpåverkan. Man tänker alltså bygga en bro som försämrar naturen, trots att utredarna visat att den inte behövs!

Runt Himleån är det i dag ett populärt strövområde, där man kan jogga, promenera eller leka. Området kommer att delas på mitten av en bro och gå från att vara ganska tyst till att bli bullrigt. Inte direkt avkopplande alltså. Himleåns stränder är dessutom hem för flera hotade fågelarter och många andra sällsynta djur.

Trönninge ligger nära staden, det tar bara cirka 15 minuter att cykla in till centrum. För dem som inte kan eller vill cykla går det bussar varje kvart. Att då prioritera biltrafiken och på så sätt öka den går både mot den trafikstrategi som kommunen antagit, mot klimatarbetet och mot miljömålen. Varför satsa stora skattemedel på att bygga en bro som inte behövs?

Anna Stenström


Södra Trönninge planprogram

måndag 11 december 2017

Miljöpartiet riks har uppförsbacke och Miljöpartiet i Varberg har nedförsbacke !

(det finns en som är miljöpartist på bilden men ingen vet vem det är)

Birger Schlaug skriver om Miljöpartiets uppförsbacke så då kan jag passa på att formulera det lokala problemet med nedförsbacken.

För exakt fyra år sedan hade MP i Varberg lagt ett EGET budgetförslag som TYDLIGT markerade vad vi lokalt ville DÅ också exemplifierat i kostnader också: (Jag ingick då som ordinarie ledamot i MP:s kf:grupp)

Vad sägs om Stöd till undervisning , Kostkvalitétsförstärkning Personalförstärkning inom vården och Hemlöshetssamordning. Supertydligt i det egna förslaget i sista budgeten inför valet 2014.

Enda profilfrågan MP i Varberg nu 2017 "fick igenom" i budgeten var mina motioner om begränsning av zonsystem och att pensionärer över 75+ får åka avgiftsfritt krav som jag drivit men där MP tar åt sig äran. ( Jag är andre ersättare i KF-gruppen och motionen var inlämnad hösten 2014 före valet)

Dessvärre kan det lokala Miljöpartiet inte rida på några opinionssiffror som då utan nu är det strid på kniven om MP ska finnas kvar i Varberg under nästa mandatperiod och vad de ska gå till val på. De är ju med och "styr" ihop med ALLLIANSEN i Varberg och inte nog med det. DE TILLHÖR DEN.

Förra gången MP var med i alliansen 1991-1994 var det ett betydligt lösa samarbete i grunduppgörelsen. MP hade ingen belastning av ett riksdagsparti med en riksdagsgrupp som ständigt och jämt klantade till det. Inte heller någon jämförelse att MP håller på att bli ett "sosse light" i regeringsställning. MP fanns helt enkelt inte i riksdagen.

Miljöpartiet i Varberg har sålt sin egen politik för att få ett antal poster som de inte gör politik av. Det finns två mesiga partier till i alliansen Varberg. Det är kristdemokraterna och liberalerna.De samarbetade jag tätt med när vi satt i alliansen förra gången. Idag saknar de fullständigt profil och profilerade politiker. Ja Michael Bonde liberalen är den enda jag kommer på.

Miljöpartiet i Varberg har något de skulle kunna göra mynt av. De har väldigt gott om pengar i kassan att göra valrörelse på men har de något att komma med i övrigt?

söndag 10 december 2017

4 %-spärren är det som avgör valet !


Valet 2018 kommer att handla om 4 %-spärren och de partier som cirkulerar där och jag säger - Gud va tråkigt.

Alliansen är ingenting om inte alla fyra är med som ingår i den. Det betyder att de förmodligen ganska tidigt måste finna en strategi där opinionsmätningar inte visar att jaha nu ligger L och KD risigt till igen.

Rödgröna har hela fokus på att Miljöpartiet ska klara sig kvar. Försvinner MP är det kört för hela den samlade vänstern. Dessutom kanske F! måste in som komplement också.

SD som redan har en slags vågmästarroll att avgöra att inget av blocken får majoritet ligger idag betydligt närmare M som parti än något annat kan betraktas som ett fundisparti för konservativa med nationalister.

De kommer att stabilisera sig och deras jobb är att få bort fåntrattar, amatörer och egotrippare som belastat partiet och gjort det oseriöst. Dessutom har SD ett jobb att fylla tomma stolar efter avhopp och att ingen representerar dem.

För egen del är jag helt öppen för att lägga min röst på vilka som helst eftersom jag inte kandiderar inför valet och står på någon lista. Min röst är gångbar fram till valdagen.

Jag kommer att följa valrörelsen på distans men kommer naturligtvis att ha synpunkter på hur det går och fortsätter blogga här som tidigare.

lördag 9 december 2017

Tystnadskulturen är förödande för Miljöpartiet !


Miljöpartiet senaste KRIS har föranlett en del skriverier.

Margit Silberstein politisk krönikör i Dagens Samhälle skriver här

"Kriser och krishantering är kanske inget man vänjer sig vid, men om det är något parti som haft chansen är det Miljöpartiet. Nu jämförs de gröna med Sverigedemokraterna vars korta historia i riksdagen kantats av skandaler. Det brukade inte beröra Sverigedemokraternas väljare, som förblev partiet troget. Men för Miljöpartiet är riskerna antagligen större. Miljöpartister har andra förväntningar och krav på sig än Sverigedemokrater"

Birger Schlaug fd språkrör skriver också i Dagens Samhälle vilket kan läsas här

"Förutsättningarna är helt annorlunda nu. Svårare. Tyvärr är problemen är hemmasnickrade. Den strategi man haft har varit rena rama självmordet. Den övergripande idén har varit att man skall vara regeringsdugligt i betydelsen vara snälla. Så därför har språkrören varit språkrör i första, andra och tredje hand för den löfvenska regeringen. Snart finns flera generationer som aldrig hört något språkrör berätta vad Miljöpartiet vill. Många politiskt intresserade invandrande har aldrig getts möjlighet att höra ett språkrör berätta om partiets systemkritik."

Lennart Fernström chefredaktör för Tidningen Syre skriver en kritisk ledare om tystnadskulturen inom Miljöpartiet här

"I MP har tystnadskulturen odlats extremt hårt. Sedan lång tid har det varit en uttalad praxis att aldrig framföra något negativt om en annan person utan bara kampanja positivt för dem som en istället vill se väljas. Och under åren i regering har det blivit än värre, de som inte följt regeringslinjen utan uttryckt andra åsikter eller påpekat problem har blivit av med sina uppdrag"

Sammanfattning: Miljöpartiet vill gärna göra det senaste som hänt till personkris tre personer offras Jabar Amin, Pernilla Stålhammar och Stefan Nilsson. Därefter ska frid och fröjd råda att nu är MP i harmoni igen men frågan är om väljarna går på det?

fredag 8 december 2017

Hej är detta Försäkringskassan det var 16 år sedan vi pratade senast !


Hej jag har fått ett brev från Försäkringskassan apropå att jag ansökt om hel sjukersättning

Jag är nämligen trött på hela skiten rakt av. Läkarutlåtande är undertecknat 25 augusti så jag söker retroaktivt från augusti 2017. Det är ett tag sedan men nu har jag blivit tilldelad en handläggare på Försäkringskassan som gjort en utredning och jag skulle ringa henne. Hon var svår att få tag på och när det meddelades att hon var sjuk ringde jag kundservice och fick tag på en annan handläggare.

- Hej sa jag jag har inte pratat med er på 16 år och ville anmäla mig att jag fortfarande finns till och ville bara nämna att jag är nöjd med att fått en handläggare och att hon tagit sig an mitt ärende.

Jag fick information att jag kunde komplettera med synpunkter och annat fram till den 22 december sedan går vi till beslut.

Det blir bra svarade jag. Jag förstår att ni är skeptiska att ge en person som ni inte haft att göra med under 16 år och kommer antagligen att avslå min ansökan. Men kämpa på. Ni kommer väl att besluta något och fick information om att jag sedan har två månader att överklaga beslutet som kommer om jag inte är nöjd.

För övrigt tycker jag det Per Gahrton skrev på sin fb att det här med basinkomst kanske vore något för Miljöpartiet. Men det vet jag inte för alla som är kvar i MP har väl politikerlöner nu eller är anställda. Det utgår ju rikligt med statligt partistöd och dylikt för att göda partiet. Vad ska de då med basinkomst till?

Per Gahrton på facebook (citat nedan)
"En allsidig statlig utredning om basinkomst, efter modell/Finland, som skulle bevisa att rödgröna har insett att det automatiserade framtidssamhället kräver att helt nya, okonventionella lösningar prövas seriöst och inte ryggmärgsmässigt viftas bort som flum."

torsdag 7 december 2017

Utrensning pågår inom Miljöpartiet inför valet 2018 !


Utrensning pågår inom Miljöpartiet och nu drar Jabar Amin...den siste ur de "fyras gäng"

Jabar Amin till TT


"Riksdagsledamoten Jabar Amin (MP) har bestämt sig för att inte kandidera till riksdagen för Miljöpartiet.

"Det är allmänt känt att jag har tillhört en av de kritiska rösterna i Miljöpartiets riksdagsgrupp; kritisk mot flera av de förödande kompromisser som vår partiledning har gjort i regeringsställning", skriver han i ett pressmeddelande och kopplar ihop kompromissandet med det kraftiga opinionsraset för MP och medlemsflykt.

Trots att en medlemsomröstning i hans hemlän Västerbotten nyligen placerade honom som distriktets toppnamn, vill han inte ställa upp för omval.

"Under den senaste tiden har jag dock börjat inse att förutsättningarna för ett nödvändigt och konstruktivt förändringsarbete att bedriva gröna systemförändrande frågor under rådande omständigheter är minimala", skriver han och nämner till exempel kravet på arbetstidsförkortning, human flyktingpolitik och motstånd mot närmande till Nato"

Jag själv har ju insett att det inte går att kandidera på Miljöpartiets listor oavsett placering på listan om du skulle ha halva partiet mot dig eller för den del en stark fraktion mot dig. Därför tycker jag det är bra att Jabar Amin och de andra tre Carl Schlyter, Annika Lillemets och Valter Mutt avstår kandidatur inför nästa val.

Radikala alibin

Oftast väljer partierna att ta med personer på listor med profil men ge dem en undanskymd roll efter valet. Listorna gäller fram till valet och står inte profilerna på valbar plats eller nästintill så går rösterna de drar till partiet men tillgodoräknas dem som kommer in i församlingarna.

Ofta vill partierna profilera sig i någon fråga eller inom något område och står inte profilen på valbar plats är det bara för att ge röster till dem som sedan kommer in. Därför bör de som ställer upp i valet på en lista förankra sig hur partiet har tänkt använda dem EFTER valet också.

Fraktionsstrider

Strider kan uppstå i partier som inte har en genomtänkt organisation eller där listans under skikt inte är beredda på de uppgörelser som kan uppstå efter ett val. Om partiet går in i ansvarsställning ör en viss majoritet eller viss styre. Naturligtvis finns det alltid personer eller minoriteter i partierna som inte lär vara nöjda med allt.

Ofta går då partipiskan in eller i värsta fall blir det utfrysning av minoriteten. Till slut om det inte finns någon framkomlig väg att enas kommer minoriteten att lämna partiet för vem vill gå på möten där bara en sida eller fraktion bestämmer?

onsdag 6 december 2017

Nuvarande valsystem upplagd för taktikröstning !


Enligt SCB.s senaste undersökning är det partierna kring 4%-spärren som kommer att avgöra vem som kommer att bli statsminister. Ifall de kommer in eller inte kommer i riksdagen: Huvudaktörer lär i så fall bli MP, F! på den röda sidan och KD och L på den blå.

Risken är alltså att alla röster riskerar att bli bortkastade om inte partiet man gillar får representation samtidigt som taktröstandet riskerar att öka.

Dessutom finns "problemet" SD som är ett eget block och vilken roll de kommer att spela.

Nu är det mer komplicerat än så. För att ta exempel så är det tre nivåer val det handlar om och det kan se annorlunda ut.

I Halland finns sedan 25 år ett permanent styre bestående av Alliansen och MP det vill säga att ingen i S kommer att stödrösta på MP på den nivån. I min kommun har vi samma styre och där går L och KD före att lägga stödröster för allianspartierna än MP.

Det finns förslag på andrahandsval om man vill ha ett rättvisare val. Jag tror det finns de som inte ser det ensidiga blocktänkandet som ska avgöra hur jag röstar och kanske röstar på ett parti som är lite mer "udda" och som är tydligt.

Kryssvalet ser jag som i stort sett misslyckat om det är partiorganisationen som ändå bestämmer sammansättningen. Kryss innebär i stort sett att den som kryssar kan få ett övertag att dominera fullständigt om den råkar komma in med hjälp av dessa. Jag vill ha partier där de kan samarbeta internt i lag och grupp. Inte en samling egotrippare.

Vi har ett val framför oss men i praktiken tre val. Risken är att väljarna inte blir insatta tillräckligt utan går på lättköpt media. Men jag befarar att valet 2018 kommer att bli det smutsigaste någonsin på alla nivåerna och då gäller det att ha stor kunskap hur vårt valsystem egentligen fungerar. Det är till för de större partierna och dem vill jag undvika att lägga min röst på för de får sina röster ändå.

tisdag 5 december 2017

SCB - nej MP hotet kommer inte ifrån SD utan från S, V och C som tar hem väljare !


SCBS stora partiväljarundersökning för november visar på en del intressanta iakttagelser.

1) Inom det rödgröna blocket blir de röda partierna allt rödare och ökar, medan MP blir allt mer gråare som en del av detta blocket.

2) Alliansen har fått tillbaka M som det dominerande partiet men C kan spela en kaxigare roll då de ligger klart över sitt valresultat.

3) SD inte längre det parti som ökat mest sedan valet 2014 den rollen har övertagits av C.

4) Två partier ligger under spärrgränsen KD och MP där traditionellt KD brukar gynnas av stödröster i slutändan.

5) MP INTE gynnas av att sitta i en regering då de backar mest av alla partier sedan valet och i stort sett halverats.

Miljöpartiets dilemma


Miljöpartiet har tapp till vänster vilket negligerats av MP:s partiledning som menar att det är i regering som partiet visar regeringsduglghet och därmed förknippas med partier som S och V. V sitter inte i regering men gynnas automatiskt då budgeten måste vara en överenskommelse mellan tre partier.

Ett parti som klart gynnas av att MP sitter i regering är C som skaffat sig en bra position i frågor som måste avgöras av riksdagen och kräver blocköverskridande stöd. C kan också ta dessa i intäkt om de vill förhandla med resten av alliansen om dessa skulle bli större än rödgrönt efter valet.

MP har i detta läget ingen reservutgång. De sitter benhårt fast i nuvarande regering och med tapp till tre närstående partier som näst bästa partier riskerar de att hamna utanför riksdagen. En fråga som lär diskuteras internt inom MP hur de ska ta sig ur denna situationen och hamna på rätt sida spärren.

måndag 4 december 2017

Jabar Amin (MP) och Stefan Nilsson (-) håller igång skvallermedia !


Jaha då lyckades Jabar Amin och co knipa de åtråvärda platserna på Miljöpartiets listor i provvalet i Västerbotten.

Av döma av listorna verkar inte Partistyrelsens kandidater fått nämnvärt starkt stöd. Å andra sida verkar den geografiska spridningen vara klen i toppskiktet. Det bör bör väl finnas fler än Umeå och Lycksele i Västerbotten?

Nu ska ju listan tas den 28 januari så sista ordet är nog inte sagt i denna frågan hur listorna slutligen kommer att se ut eller om det kommer att finnas flera listor i Västerbotten.


Birger Schlaug har varit inne på Flashback och kollat det är mycket Jabar Amin där också men nu sammanblandad med Stefan Nilsson som anonymt anklagats för sextrakasserier.

Då det inte finns någon polisanmälan utan bara lösa anklagelser och skvaller vad gäller Stefan Nilsson och han numera är "politisk vilde" är det nämligen ointressant att rota i skvaller för någon som inte längre är med i Miljöpartiet. Vad gäller Jabar Amin är han mycket intressant då han är den ende från de beryktade "fyras gäng" som kandiderar i valet 2018.

Intressant är att Stefan Nilsson kommer att rösta som Miljöpartiet i riksdagen utom i frågan om CETA-avtalet. Det hade nog tvåan Rickard Allvin på MP:s hallandslista också gjort som Stefan om han suttit i riksdagen. Det är Rikard som är redaktör för ttippen.se.