< div id=”header ”>< / div>

fredag 17 augusti 2018

Kommunisterna i Varberg tvålar till Vänsterpartiet lokalt om bostadspolitiken !

(Bengt Johansson står etta på Kommunisternas lokala lista i Varberg)

Jag kan inte låta bli att dela vad Kommunisterna i Varberg som ställer upp i Varberg säger om vänsterpartiets bostadspllitik

"(K):s svar till Vänsterpartiet i Varberg:

”Aktiebolagslagen tvingar ett företags ledning att välja lönsam produktion och lönsamma kunder.”
”Således krockar aktiebolagens vinstmål med välfärdsstatens principer.”

Citaten är Anne-Marie Pålssons, nationalekonom och fd riksdagsledamot för Moderaterna.

Det är anmärkningsvärt att Pålssons klarsyn i detta fallet vida överstiger insändarskribenternas från Vänsterpartiet. Vart tog er maktanalys vägen?

Kan man säga Vänsterpartiet i Varberg levt upp till sina egna ord om en social bostadspolitik?
• På 90-talet röstade ni FÖR att göra om vårt bostadsbolag till aktiebolag.
• Ni har röstat FÖR de nya ägardirektiven om att bygga bostadsrätter.
• Ni har mig veterligt inte tagit avstånd från att sälja de kooperativa bostadsrätterna på Rullstensbacken.
• Ni är FÖR skrytbygget Västerport (med tillägget att det ska byggas in en del hyresrätter).
• Ni är FÖR att behålla halvårskarensen för folk som haft skulder. Dubbelbestraffning tycker (K).

Visst är detta ett mönster. Men inte är det ”En bostadspolitik för alla”.
Läsaren får bedöma själv om ord och handling stämmer överens.

Vi i (K) kommer aldrig aldrig att stå bakom budgetar eller förslag som slår mot vanligt folk. Vi menar allvar med ett solidariskt, tryggt och gemensamt ägt samhälle som är bra för vanligt folk.

Som enda parti vill vi göra om VBAB till kommunalt verk eller stiftelse. Och starta en kommunal byggdivision. Då kan vi både bygga och förvalta efter de boendebehov vi har, inte för den privata vinsten till byggmästare och banker.
Och dessutom hålla hårt på arbetsmiljö, löner och kollektivavtal som motverkar intaget av lågbetald byggarbetskraft, främst från östländer.

Och planera en vacker grön stad utan hysterisk förtätning.

Den politiken får man med (K) i fullmäktige."

torsdag 16 augusti 2018

Funderingar kring varför det behövs ett nytt grönt parti !Piratpartiet är intressanta då de tillhört gröna gruppen i EP-parlamentet. senaste EP-valet röstade jag på F! som valde den socialistiska gruppen.

Dessvärre MP till riksdagen som blivit ett socialdemokratiskt parti i regeringen och dessvärre ett lydparti till alliansen där jag bor lokalt.

Jag vill nog se mer renodlade partier som står för sin politik än det kompromissande att ingå som något som slags bihang till socialister eller socialdemokrater som tenderar att inte kunna förnya.

Det finns frågor där jag ser en förflackning just nu

1) kärnkraftsmotståndet tycks ha försvagats avsevärt. MP och M ingår i samma energiuppgörelse.

2) tendens till militär upprustning och närmande till Nato. MP och S ingen skillnad och MP och M finns med i samma försvarsuppgörelse.

PP och F! är intressanta då båda brutit vallen till EP men dessvärre inte funnits i vår riksdag och är svaga på lokala nivåer.

MP verkar ha regerat bort sin gröna själ och ser bara klimat men glömmer att nu använder motståndare kärnkraften som en möjlighet att lösa klimatfrågan. Klimatfrågan löses inte heller av att lägga miljarder på närmande till Nato eller inköp av militära högteknologiska system.

Jag vill se ett nytt grönt parti bildas efter valet och blir det inte så tror jag att PP, F! och MP lär få det svårt i kommande EP-val då alla dessa blivit trendpartier som råkar vara inne ett val men nästa val helt inaktuella.

onsdag 15 augusti 2018

Alliansen överens om en gemensam klimat- och miljöpolitik - men liberalerna vill vara grönast !Liberalerna går nu stenhårt ut med sin "miljöprofil" att de sedan vill ha mycket kärnkraft är en annan sak för Naturskyddsföreningen har ändå satt dem som bästa alliansparti i sin prövning.

För har Alliansen gjort ett gemensamt utspel där de vill skärpa sin profil i klimat- och miljöfrågor

Minskade utsläpp från sjöfarten och vägtrafiken

◾Möjliggör fossilfri laddning och tankning i hela landet genom att bygga ut infrastrukturen med exempelvis laddstationer för elbilar samt tankstationer för vätgas till bränsleceller.
◾Utveckla och förbättra det nuvarande bonus-malussystemet till en kraftfull grön bilbonus, för att ge ökad klimat- och miljöstyrning och större drivkrafter att ställa om. Systemet ska vara teknikneutralt, självfinansierat och intäkts-neutralt över tid.
◾Gör en översyn av hur och om skatten på all elektrifierad kollektivtrafik, tunga fordon samt miljölastbilar skulle kunna sänkas samt om de är de mest verkningsfulla åtgärderna för att minska utsläppen.
◾Inför en nedsättning av elskatten för alla fartyg.

Fler gröna företag


◾Snabba på omställningen av den svenska industrin genom att investeringar i klimatsmart teknik stimuleras. Inledningsvis ska detta ske genom ett investeringsstöd som på sikt ska omvandlas till ett skatteavdrag.
◾Effektivisera miljöprövningar och korta handläggningstider.
◾Inför ett grönt spår för tillståndsprövningar – företag som vill göra miljöförbättrande åtgärder bör ges en mer skyndsam handläggning.

Ett grönare flyg

◾Inför krav på obligatorisk inblandning av förnybart bränsle, för att säkerställa att utsläppen från flygandet minskar på riktigt.
◾Inför klimatstyrande start- och landningsavgifter för att premiera de som använder effektiva motorer eller mer förnybart bränsle.
◾Sverige ska ta ledartröjan för att omförhandla de internationella avtal och konventioner som sätter stopp för beskattning av flygbränsle.
◾Gör en riktad satsning på forskning och utveckling av biobränslen för flyget.

Värna växande skogar

◾Stärk äganderätten. Vi vill tillsätta en bred utredning i syfte att stärka den grundlagsskyddade äganderätten och egendomsskyddet.
◾Inrätta ett nytt Sveaskogsprogram i syfte att möjliggöra skydd av värdefull natur samtidigt som det säkerställs att skogsägare får rimlig ersättning.

Rena hav, sjöar och vattendrag
◾Satsa på investeringsstöd för avancerad vattenreningsteknik, för att minska utsläppen av bland annat läkemedelsrester och mikroplaster i hav, sjöar och vattendrag.
◾Öka det internationella samarbetet för att motverka övergödning, giftiga utsläpp och nedskräpning

Ebba Busch Thor (KD) vill ha jättemycket kärnkraft och mycket mer el !Ebba Busch Thor vill ha mer kärnkraft hon vill ha mer och trygg el. Våra industrier ska lita på att de får tillgång till detta.

Ebba har fått mycket beröm för sin insats i en partiledardebatt ordnad av Expressen/Di läs här och här.

KD ingår en energiuppgörelse ihop med regeringen och får gärna hitta sin profil i den. För att hålla igång Ringhals 1 och Ringhals 2 kommer det inte att räcka att fylla på med bränsle det krävs omfattande investeringar för att klara Strålskyddsmyndighetens stenhårda krav. Ebba jag tror inte elkunderna är beredda att betala detta Ebba annars ett väldigt bra populistiskt utspel.

tisdag 14 augusti 2018

Miljöpartiet satsar ALLT på klimatfrågan NU !Miljöpartiet vill lägga 50 miljarder på klimatet men när vi kommer ner på kommunnivå så säger miljöministern "tro inte staten kan rädda er".

Klimatet är ingen enkel fråga. Det behövs samförstånd men Miljöpartiet vill gärna ligga i bräschen med "grönaste budgetar" samtidigt som det ställs krav på kommuner, företag och enskilda att göra sitt till.

Samtidigt är det egentligen ingen folklig fråga. Isf skulle vi vara markerade med klimatmätare och en plan för hur vi kan förbättra våra åtaganden. Kommuner och företag kan ha klimat- och miljöbkoslut men lite svårt för enskilda som hela tiden får höra: Välj bort flyget eller undvik att äta rött kött. Kör elbil men den du annars åker i är en klimat- och miljöbelastning.

För att saker och ting ska få folklig genomslag måste det finnas gehör för saker och ting. För mig känns Miljöpartiet som ett "besserwisserparti" som försöker undvika interna målkonflikter framstå sig själva som en enda stor familj med ständigt leende företrädare.

Att profilera sig inför ett val är viktigt men det som är ännu viktigare är vad som händer efter valet. Ska Miljöpartiet ingå i regeringen ska de godkänna en regeringsuppgörelse med allt de vill och vad är det som ska kompromissas bort?

För mig känns Miljöpartiet har gått tillbaka till stadiet enfrågeparti men bytt miljö mot klimat. Dessutom är partiet mot när det startades klonat uppifrån och helt toppstyrt. Det finns inte mycket utrymme till lokala avvikelser i det NYA Miljöpartiet. Det är regering och riksdagen politiken ska föras sedan är det bara att hänga på i kommunerna så gott det går.

måndag 13 augusti 2018

Tänker ett svagare Miljöpartiet i Varberg fortsätta samarbetet med alliansen?

Med vilka tänker MP i Varberg genomföra sin politik?


Under hela mandatperioden 2014-2018 finns ett gemensamt taget program som två förhandlare i hemlighet Stefan Edlund och Martin Bagge satt och förhandlade fram under en månads tid ihop med alliansen.

I det tysta sades att inga PARTImotioner ska behövas läggas under mandatperioden däremot finns naturligtvis enskilda motioner som kan sticka ut. Alliansen och MP har börjat skaka allvarligt och MP måste hitta profilfrågor.

Jag är tveksam om det räcker med ballongförbud vid invigningar och att Himleån föreslås som naturreservat. Möjligen kan det locka några tveksamma miljöpartister som redan är medlemmar men knappast några andra det krävs mer.

När MP går till val är det ytterst tveksamt om det klarar fyra mandat vilket gav den generösa utdelning som blivit resultatet av 2014 års val. MP måste alltså vara medvetna om att de lokalt är förknippade med alliansens politik i Varberg och det är där de hör hemma.

Miljöpartiet saknar för övrigt profil
då det sitter med i gemensamma alliansgrupper i varje nämnd, har representation i kommunstyrelse och ksau samt två politiskt uddlösa ordförandeposter i miljönämnden och Varbergs Event.

Den insändare Stefan Edlund presenterat i HN om "Mångfald är bättre än enfald" kanske är bra att väcka distans mot AfS. Men deras inträde är väl snarare ett HOT MOT SD inte mot MP? Det är ju där de karvar röster inte mot MP-väljare.

Bloggat 3 mars 2017 läs här

Regeringsfrågan efter valet !

Regeringsfrågan?


Vad blir det för regering efter valet? uppenbarligen vill Annie Lööf (C)fälla regeringen regeringen med hjälp av SD. Men om SD säger att vi vill veta vad det blir istället innan man fäller Stefan Löfven (S)? Vad gör Annie då? Anklagar SD för att svika sina väljare eller gör upp med SD om att fälla Löfven?

Jonas Sjöstedt (V) frågar vilka S tänker budgetförhandla med när han ser sossarna snegla åt centern och liberalerna. Uppenbarligen är V rädda för att bli helt isolerade.

Miljöpartiet som tuffat till sig på slutet med 50 klimatmiljarder och ändå tänkt sig sitta i regering efter valet. Vilka har de tänkt få igenom sina tuffa klimatkrav ihop med? Rimligtvis bär det ske i en budget om det ska bli verkstad.

Jag ser två olika typer av möjliga regeringar efter valet: 1) Nuvarande regering S+MP sitter kvar men det förutsätter att KD åker ur riksdagen. 2) M ihop med L och KD om de klarar sig kvar bildar ny regering. Det förutsätter att C står utanför men är beredd att bli stödparti i budgeten och accepterar regeringen. Antagligen det bästa alternativet för SD också.

söndag 12 augusti 2018

Miljöpartiet de gröna i Varberg går först med på höggradig exploatering och där vill man skapa ett naturreservat NU !

Först går Miljöpartiet i Varberg med på en höggradig exploatering av Södra Trönninge nu sjösatt i ett planprogram med idrottscentrum och en stor skola, vägar och gator , utökning av byggprogrammet från 300 till 900 bostäder. När allt detta är beslutat med Miljöpartiet i Varberg välsignelse i den sittande majoriteten lägger MP in en motion naturreservat. Den kanske borde lagts först och stått med i uppgörelsen med alliansen 2014? Men då var poster och majoritet viktigare än grön politik.


Miljöpartiet de gröna Varberg vill skapa ett varaktigt skydd för Himleån och omgivande biotoper. Tillsammans med flera andra intressenter ser vi stora risker med exploatering i närheten av å-fåran

Himleån är ett ärende vi diskuterat många gånger i olika konstellationer och vi i Miljöpartiet har hela tiden haft för avsikt att våra beslut ska påverka Himleån positivt. Vi har bland annat motsatt oss en bro över ån. Stadsutvecklingen och exploateringen av området kryper allt närmare därför vill vi slå vakt om ett av kommunens viktigaste naturområden.

Himleån är unik då flera arter som är skyddade enligt artskyddsförordningen finns representerade och har ån som barnkammare samt boplats. Bland annat återfinns flodpärlmussla och ål. I omkringliggande våtmarker och märgelgravar finns grodor, kräldjur, sländor och fåglar.

Sträckan nedströms Åttabro är ytterst känslig även för lax och öring. Naturvårdsverket och Fiskeriverket klassar ån som riksintresse.
Det är också denna sträcka vi syftar till att skydda i första hand.

Ett naturreservat kommer ge allmänheten bättre tillgång till ån utan att störa de arter som finns representerade där.

Miljöpartiet de gröna Varberg vill att

•Kommunen snarast inleder arbetet med att skydda Himleån, från Åttabro till Getteröns naturreservat, genom bildandet av ett kommunalt naturreservat.

lördag 11 augusti 2018

SD Varberg kommer att få konkurrens av Allians för frihet i valet !Valstugorna är uppe och nu visar politikerna sig levande i Varberg.

Jag funderar på det här med SD och Aff (allians för frihet) i Varberg. Två partier som kommer att konkurrera om "SD-rösterna" som det sägs i folkmun.

SD förra valet Varberg 2014 personröster norra valkretsen

Andreas Feymark 296 personkryss
Erik Hellsborn 169 personkryss (kryssvald)
Olle Hällnäs 50 personkryss

SD förra valet Varberg 2014 personröster södra valkretsen


Andreas Feymark 243 personkryss (kryssvald)
Erik Hellsborn 136 personkryss
Olle Hällnäs 36 pertsonkryss

I detta valet ställer Andreas Feymark upp med en egen lista Alternativ för frihet och i sammanhanget står den avhoppade moderaten sedan avhoppad sverigedemokrat Johanna Palmelid upp på samma lista. Medan Andreas Feymark tagit hand om SD:s plats i kommunstyrelsen har Johanna Palmelid gjort detsamma i socialnämnden.

Erik Hellsborn besitter hamn och gatunämnden och Olle Hällnäs har hand om servicenämnden.

Erik Hellsborn står med chans att komma in i riksdagen och regionfullmäktige där han redan sitter och är således ganska fullmatad med vad som är prioriteten i valet.Dessutom kommunfullmäktige också högt upp på listan. Olle Hällnäs har fått flytta fram sin position i SD Varberg som kandidatetta och är numera också gruppledare för SD Varberg i kommunfullmäktige.


Medan Svetigedemokraterna numera anpassat sig till att försöka bli ett mer socialkonservativt parti har Allians för frihet en mer nationalistisk prägel. De vänder sig till de mer hårdföra som vill köra sin politik rakt av medan SD spekulerar i om det går att söka samarbeten främst med moderaterna.

I Varberg kommer det att bli intressant om det finns utrymme för två partier som haft samma bakgrund och som kunde samsas förra valet och vi får inte glömma att både Andreas Feymark var tänkt etta och Johanna Palmelid trea innan de hoppade av SD.

Hur det går i valet kommer att kretsa kring dessa fyra personer som av kritiker inom SD kallades "de fyras gäng" och som besuttit en unik maktposition i SD Varberg.

fredag 10 augusti 2018

Jag granskar valaffischer - idag MP och KD !


I Miljöpartiets valaffischer överskuggar NU bilden. Även om jag tycker bilderna är bra och fullt godkända är det här NU en smula irriterande faktiskt.


En KD-affisch som ger eftertänksamhet. Måmga äldre upptäcker när det är för sent. De klarar sig inte längre ensamma. Samtidigt måste det förberedas för behovet att det faktiskt behövs byggas fler äldrebostäder med anpassade krav och i bra lägen. Frågan är bara om KD är mäktiga nog att vara pådrivande eller om det är affischen som ska göra jobbet?

Nej en ickeröst på Miljöpartiet påverkar inte arbetet för kommande regering att strunta i parisavtal och klimatlagen !


Miljöpartiet kommer att stiga på grund av torka och skogsbränder?

Mycket möjligt men läs detta också:

Parisavtalet skrevs under av miljöminister Åsa Romson (MP) och sågs som en stor framgång

Cornucopias blogg här "En röst på MP stoppar inte uppvärmningen"

"Sveriges dåvarande miljöminister Åsa Romson (mp) skrev under och med sina överutmaningar menade att detta är en stor framgång.

Eftersom inte alla länder är med på Parisavtalet är det egentligen meningslöst, men vi låtsas om att det kommer ge någon effekt ändå. Även som avtalet är skrivet innebär det att den globala upvärmningen ska bli högst 2.0 grader, men helst inte mer än 1.5 grader. Detta med 66% sannolikhet. Än så länge har uppvärmningen varit 0.9 grader och enligt Parisavtalet ska uppvärmningen alltså mer än dubblas."

"Det väsentliga är alltså att en röst på Miljöpartiet inte kommer spela någon som helst roll. Avtal Sverige har att följa gäller oavsett om Miljöpartiet är kvar i riksdagen"

Klimatlag

Det finns redan beslutat en klimatlag som kommande valda politiker inte kan strunta i.

"Klimatlagen

Klimatlagen ser till att regeringens klimatpolitik utgår ifrån klimatmålen och bestämmer hur arbetet ska bedrivas.

Regeringen ska vart fjärde år ta fram en klimatpolitisk handlingsplan som bland annat ska redovisa hur klimatmålen ska uppnås.

Regeringen ska varje år presentera en klimatredovisning i statsbudgeten."

Väderförändringar


SMHI som tar som en säker källa för vädret om detta skrevs i Expressen 10 augusti 2017

"155 år tillbaka i tiden måste man resa för att finna en kallare sommar än denna.Det är många år.Nu flaggar SMHI för att sommarfiaskot kan få en tråkig repris nästa år"

"De högsta temperaturerna har varit de blygsammaste på 155 år. Senast Sverige upplevde sämre sommarvärme var året 1862.– Jokern i leken är att vi är så beroende av varifrån luften kommer. För att få det riktigt varmt måste luften komma från kontinenten eller Ryssland men nu får vi all luft från Atlanten, säger Sverker Hellström som är Meteorolog på SMHI"

Således kan det göras en uppföljning naturligtvis baserat på flera år hur ev temperaturhöjningar påverkar väderförhållanden. Men att ta som intäkt en månad i maj räcker inte. Man måste gå flera år tillbaka och uppvärmningen av klimatet har väl redan pågått ett tag och lär också fortsätta. Åtgärder kommer oavsett regering.

torsdag 9 augusti 2018

Jag överklagar kommunfullmäktiges beslut i Varberg att ge medel till Agape !Jag har nu överklagat kommunfullmäktiges beslut i tisdag i Varbergs kommunfullmäktige till förvaltningsrätten i Göteborg


Till Förvaltningsrätten i Göteborg


Jag begär inhibition och upphävande av följande fattat beslut att bevilja föreningen Agape bidrag taget den 7/8 2018 i kommunfullmäktige i Varberg.


Plats: fullmäktigesalen kv Postmästaren i Varberg tid: 18.00-ca 20.30


1. 300 ooo kronor av 2017 års statsbidrag samt 250 ooo kronor av 2018

års statsbidrag för tillfälligt stöd till ensamkommande betalas ut till

föreningen Agape Varberg, organisationsnummer 802511-8376.

Pengarna är tänkta att användas för att bidra till att täcka kostnader för

föreningens engagemang och aktiviteter under 2018.


2. som uppföljning av hur Agape använt bidraget ska föreningen

översända sin verksamhetsberättelse för 2018 till kommunen


3. för budget 2018 tillföra barn- och utbildningsnämnden 300 ooo kronor

av statsbidraget för tillfälligt stöd till ensamkommande för 2018


4. för budget 2018 tillföra socialnämnden 300 ooo kronor av statsbidraget

för tillfälligt stöd till ensamkommande för 2018


5. paragrafen justeras omedelbart och ska därefter omedelbart verkställas


6. uppdraget om legalitetsprövning samt genomgång av Agapes ekonomi

och juridiska status enligt beslut i kommunfullmäktige 19 juni 2018, §

119, anses härmed som slutfört.


Skäl: Föreningen Agape följer inte de riktlinjer av kommunens satta som kallas “god redovisningssed” och föreningen har åsamkat sig skulder och spenderat medel utan täckning och att de ska få in de belopp som redan använts.


Ansvaret för ensamkommande ligger primärt på staten och omfattas och beslutet faller utanför den kommunala kompetensen. Normalt sett är det socialnämnden som fattar känsliga enskilda ärenden via delegation och med sekretess vad gäller typ lokala sociala boendefrågor och är kommunal myndighetsnämnd.


I detta fallet bygger boendet på frivilliga åtaganden utan kostnadstäckning utan avtal där insyn från olika instanser saknas, Det är också tänkt vara ett engångsbelopp som ska räcka till årsskiftet 31/12 2018.


Kommunfullmäktiges beslut att redovisning ska ske i efterhand ger inte föreningen någon skyldighet att betala tillbaka redan erhållna medel. Inte heller vad redovisningen ska innehålla då detta inte framgår av beslutet.


Att omedelbart justera ett kf-protokoll med verkställighet ifrågasätter jag också då en begäran om inhibition då gör att överklagande typ denna inte hinner göras.


Därvid vill kf:s majoritet undvika att detta prövas av förvaltningsdomstol. En del i denna demokratiska processen är möjligheter för medborgare att kunna överklaga innan det verkställs.


Pierre Ringborg