< div id=”header ”>< / div>

söndag 30 juni 2024

Representerar våra politiker väljarna egentligen eller viss elit?


 Vilka väljare representerar våra politiker i den politiska församlingarna ? Jag tillhör ett mellanting som aldrig velat göra karriär inom politiken men sett hur politiken allt mer byråkratiserats genom åren och fått en annan innebörd än förr.

Beslut som fattas ärvs av nästa generation som ska genomföra den och ofta lämnar över kostnader till generationen därefter. Hur många ggr hör vi mål som 2030, 2045 och då vet vi att politikerna bara är valda under en mandatperiod på fyra år. 

Hur länge bör en enskild politiker sitta på sitt uppdrag? Man bör undvika att göra sig oersättlig att släppa fram andra förmågor. Tåla förändringar att ha en linje med sitt engagemang. Inte bli ekonomiskt beroende av sitt uppdrag och ha allmänhetens bästa framför egenintresse.

Jag har speciellt svårt för dem som samlar på sig uppdrag, sitter på flera nivåer och som ständigt är upptagna av möten. Men har märkt att det då lätt uppstår en teknokrati av heltidsanställda tjänstemän som samlar på sig makt utan att vara folkvalda.

Hoppas jag nu trampat en del på tårna för jag har erfarenhet att suttit i kommunfullmäktige dels som förtroendevald och dels som den mesta publiken i Varbergs kommunfullmäktige.


Inga kommentarer: