< div id=”header ”>< / div>

torsdag 20 juni 2024

Bra stämning i byggnadsnämnden i Varberg


 Det har nu gått en tid då jag hamnade i byggnadsnämnden i Varberg efter valet och SD tog över ordförandeklubban genom Andreas Havasi. Ärenden sköts smidigt och såväl majoritet som opposition lär vara ganska nöjda.

Det finns en del skiljaktigheter främst från Varbergspartiet:s Mikael Bonde som då och då vill markera sig.  Men inte så det stör de slutgiltiga besluten.

Min egen ingång i nämnden var annars den ovarsamma förtätningen som skedde under den förra nämnden  samtidigt som jag själv varit kritisk till storhotellet i Västerport.

Jag tycker ändå den nya sättningen i nämnden behandlar frågorna seriöst och tar inga överhastade beslut. Vi är ändå en myndighetsnämnd och måste ha på fötterna inför varje ärende. Ser fram emot hösten då nya ärenden kommer på vårt bord.

Inga kommentarer: