< div id=”header ”>< / div>

söndag 15 maj 2022

Västerport är inte Manhattan!


Insändare skickad till Hallands Nyheter och Varbergs Tidning 

För 30 år sedan satt jag i kommunstyrelsen när vi planerade tunneln under Varberg, flytt av hamn till Farehamnen och den nya stadsdelen som döptes till Västerport. 

Inget blev som vi tänkt. Tunneln blev mer komplicerad än vi trodde och ingreppen större vid nuvarande station och skövling av Järnvägsparken.Okey detta är över och då är vi ändå bara halvägs av tunnelbygget. 

Farehamnen var inte tänkt som skogshamn utan för ett nytt färjeläge. Nu är Halmstad den nya destinationen för färjan inte Varberg. 

Västerport var tänkt att ingå i "rutnätsstaden" med en försiktig utveckling av staden åt väster. Inget märkvärdigare än så. 

Politiker och medborgare skulle i dialog få vara med i samspråk. Alla skulle få komma till tals. 

"Varbergsandan" skulle gälla och beslut skulle vara väl förankrade 

Som det ser ut nu är det ingen som kan vara nöjd hur vi såg utvecklingen för 30 år sedan. Då vi naiva som vi var trodde att allt skulle vara klart idag. Så såg planeringen ut. 

Nya generationens politiker verkar vara uppslukade i målet Varberg växer där kvantitativ tillväxt går före kvalitativ tillväxt. 

Jag ber om ursäkt att vår spåkula från 90-talet inte stämt med dagens verklighet men i det läget måste vi stämma upp till eftertanke. Kom ner på jorden och låt medborgarna vara med i planeringen med långsiktighet som mål.

Pierre Ringborg 

Inga kommentarer: