< div id=”header ”>< / div>

lördag 14 maj 2022

Ska SD och C enas om överklagande av Västerport i Varberg ?

 

Kommer Sverigedemokraterna i Varberg att stå bakom kommunstyrelsen i ett överklagande om Västerport?

Ett extra möte den 27 maj ska behandla frågan och SD tillhör dem so varit positiva till projektet men fått sig en tankeställare. För några år sedan kallade de sig oppositionsparti men har mer och mer kommit in i ansvarsrollen och ligger bakom många beslut även de obekväma. 

SD vill bli större än Centern lokalt men i frågan om Västerport bedriver de samma linje och jag ser ingen skillnad. Inställningen till Västerport avgör hur jag ställer mig i valet. 

Jag förmodar att Västerport kommer att bli ett område för välbeställda och inte för invandrare. Nej inget utanförskapsområde men i övrigt vilken typ av stadsdel det är tänkt. Huvuddelen tänkt att omfattas av bostadsrätter ett i mångt mycket borgerlig stadsdel. 

Västerport blir en direkt motpol till 70-talsområdet Sörse där deras gruppledare bor och där jag också bott. 

Centern som är för detta har profilerat sig som främste förespråkaren för denna stadsdel där de förespråkade tät, hög och kompakt stadsdel. De har historiskt varit ett landsbygdsparti men i Varberg blivit mer och mer av Stureplans center. Inga kommentarer: