< div id=”header ”>< / div>

tisdag 3 mars 2020

SD i Varberg får mothugg att ta bort de ekologiska målen vid livsmedelsinköp !


Olle Hällnäs (SD) föreslår i en motion till kommunfullmäktige i Varberg att kravet på mål för ekologiska livsmedelsinköp slopas.

Jag har varit en av dem som istället anser att ambitionen ska höjas även om det ibland gränser för vad som är konventionellt och ekologiskt inte ska överdrivas. Själv är jag väldigt glad i vindruvor och jordgubbar utan att fråga om de är "ekologiska". Men jag stödjer målsättningen om större andel ekologiskt i Varbergs kommun !

I förvaltningssvaren som är remissinstans framgår följande:

Regeringen beslutade 2017 om en målsättning att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030.

Enligt kommunfullmäktiges måldokument 2020-2023, Ett hållbart Varberg – Socialt – Ekonomiskt - Ekologiskt, ska alla verksamheter genomsyras av ett hållbarhetstänk utifrån kommunens hållbarhetsmål 2017-2025. Varberg ska
verka för ett livskraftigt ekosystem. I Varbergs kommun ska maten ge minsta möjliga påverkan på ekosystem och klimat. Fokusområde är bland annat att främja ekologisk odling och välja miljömärkta produkter. Genom att köpa in
ekologiska livsmedel bidrar Varbergs kommun till att minska spridningen avgifter i samhället och till att stärka den biologiska mångfalden i naturens ekosystem.

Varbergs kommun bör utgå från fastställda rekommendationer och råd i arbetet för att främja hållbara matvanor. Livsmedelsverkets råd ”Bra måltider i skolan” grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. Råden fastslår att i
ekologisk odling används inte syntetiska växtskyddsmedel, vilket bidrar till en giftfri miljö och är positivt för biologisk mångfald.

Livsmedelsverket rekommenderar även att hålla nere på mängden rött kött. Att hålla nere mängden rött kött och chark är bra för både hälsan och miljön. Kött är det livsmedel som påverkar klimatet och miljön mest och bör väljas med omsorg.

Ekologisk mat är en del av en hållbar konsumtion. Det är dock viktigt att fortsätta att vidta åtgärder för att minska på matsvinnet och måltidernas miljöpåverkan.

Inga kommentarer: