< div id=”header ”>< / div>

onsdag 4 mars 2020

Behåll skolbibliotekarierna i Varbergs Kommun/ NEJ - till de nya riktlinjerna kring maten i Varbergs Kommun!

Två namninsamlingar mot två olika besparingar i Varbergs kommun finns på nätet.

Det är dels:


Behåll skolbibliotekarierna i Varbergs Kommun
(klicka på länken om du vill skriva på)

"En digitalisering av skolbiblioteken kan inte på något sätt jämställas med skolbibliotekariens viktiga arbete med våra elever. En apparat kan varken motivera eller hjälpa eleverna att hitta bra, passande, spännande böcker som utvecklar just den elevens läsning och läsförståelse framåt. En apparat kan inte heller bidra till läsglädje med inspirerande boksamtal eller hjälpa lärare att hitta bra klassuppsättningar att arbeta utifrån och på så sätt öka läsförståelsen hos eleverna. En apparat kan inte heller påverka elevernas analytiska förmåga eller deras källkritiska tänkande. En apparat kan inte se våra elever. Digitaliseringen av skolbiblioteken i Varbergs kommun måste stoppas."

och....


NEJ - till det nya riktlinjerna kring maten i Varbergs Kommun!(klicka på länken om du vill skriva på

"Från och med Måndag 2 Mars har Varbergs Kommun infört nya riktlinjer vid frukost och mellanmål. Eleverna får ta en mjuk smörgås per måltid. Detta är ett ekonomiskt sparbeslut från förvaltningen.

Från HN:
"De nya direktiven började gälla från och med i går måndag och har gått ut till alla fritidshem i Varbergs kommun. För att spara pengar får de barn som äter frukost och mellanmål nu bara äta en mjuk macka per måltid. Susanna Hansson är förvaltningschef på förskole- och grundskoleförvaltningen vid Varbergs kommun."

Nu samlar vi ihop underskrifter för att visa vårt misstycke kring detta beslut - och det kommer att visas upp för Varbergs Kommun.
Missnöjet handlar i stora drag om att vi anser att Varbergs kommun ej skall dra ner på matalternativ eller begränsa barnen till deras val av mat. Det finns andra alternativ för Kommunen att spara pengar - än på våra växande barn!"

Inga kommentarer: