< div id=”header ”>< / div>

måndag 10 juni 2019

Varbergs bostadsplanering bäddar för ökad segregation där vi måste minska mottagningen av nyanlända 2020 !


Läget är ännu värre idag än när jag skrev mitt blogginlägg att mottagandet av nyanlända i Varberg måste minska drastiskt 30 april 2018.

Åkaren som jag refererade till i bloggen har stått helt tomt sedan ett halvår tillbaka. De sex personer som var kvar för ett år sedan är nu utflyttade. Eftersom ingen renovering är igångsatt har heller ingen kunnat flytta in där vare sig svensk eller utlandsfödd.

Flyktingmottagande har minskat från 138 personer som Varberg tog emot 2018 till 98 personer som kommunen tar emot i år. En liten förbättring enligt de önskemål jag framförde i bloggen men inte bra nog.

I huset där jag bor nu Mästaren bor samma utomeuropeiska personer två stycken kvar som bodde när jag skrev föregående blogg. Husen jämte där jag bor finns inga invandrare av den typen att de kommit som flyktingar efter 2015 och berörs inte att kommunen tar emot nyanlända.

På gång i samma kvarter alltså Mästaren ska färdigställas 89 bostadsrätter vilket sannolikt kommer att gå till acklamatiserade svenskar som har bra ställt.

Vad som gäller är att Varbergs Bostad AB ökat byggtakten och har ett åtagande hos Varbergs kommun att tillhandahålla lägenheter med "sociala kontrakt". Det kommer att ingå nyanlända i den kategorin men är egentligen ingen lösning på problemet.

Tätorten tillhandahåller bostäder till svenskar medan nyanlända placeras i periferin vilket ökar segregationen. Lägg därtill att Varbergs Bostad har orimligt lång kötid för vanliga sökande och något som retar är förturer och VIP-köer. En blandning innebär att redan belastade områden får mer fler av samma kategorier medan områden där det redan finns välbeställda slipper beblandas med utrikesfödda.

" Det är långa tider i Varbergs Bostads AB:s bostadskö och hyrorna tenderar att vara fortsatt höga för nyproduktion. Detta är inget som löses qvick fix."

Vid planeringen av Västerport talas det numera mer om hotell än bostäder vid etapp 1 som är ett pågående planeringsärende. Det kommer visserligen att få en liten andel hyresrätter men går de till utrikesfödda?

Varberg genom sin egen planering skapar fortsatt segregation inte minst mellan de som har det bra ställt men spelar också ut mindre bemedlade grupper mot varandra och nyanlända.

Inga kommentarer: