< div id=”header ”>< / div>

tisdag 1 maj 2018

Mitt förstamajtal i Varberg !

Mitt förstamajtal ! 🤗🤗🤗🤗🤗🤗

Kamrater, arbetarvänner ni som har jobb och saknar jobb eller har gjort era dagsverken.

Landet har en regering som för exakt samma dåliga politik som den förra. De tror fortfarande på arbetslinjen som om världen inte förändras.

En stor del av arbetarklassen står utanför jobben idag och många saknar riktig LÖN, många går onödiga pseudokurser som inte leder någon vart, andra i pysselsysselsättningskommitten för att dagarna ska gå.

Arbetsförmedlingen kostar samhället onödigt mycket pengar för att garantera de som är anställda där jobb. Att kontrollera och placera men de har bara ett visst antal jobb att förmedla som läggs på självbetjäning.

De broschyrer de producerat går att hämta via datorn.

Kamrater vi ser ett nytt samhälle forma sig där ett stort antal av oss blir onödiga, Vi saknar språket, vi är i fel ålder, vi saknar adekvat utbildning, vi bor på fel ställe och vi är skavanka vi är helt enkelt betraktade som odugliga. Ständig arbetsträning vill bara utreda om vi har arbetsförmåga men leder ingen vart.

Kamrater en del av oss har hamnat mellan stolarna i ett regelverk där Försäkringskassan hänvisar till Arbetsförmedlingen att de ska ta fram anpassade jobb för dem som har arbetsförmåga. De som ändå inte har det och jobben inte finns nekas ersättningar.

Kamrater det finns två lösningar på samhällsproblemet arbetstidsförkortning att vi delar på lågstatusjobben och att vi inför någon form av medborgarlön. I övrigt bör basinkomst för alla införas och skatter på arbete växlas mot det som hotar vår miljö, läggas på energi och onyttigheter.Kamrater in i ett nytt samhälle ska alla ges samma möjligheter och rättigheter ges till alla oavsett inkomst, ålder, kön, etnicitet och handikapp.

Tro inte på låtsasregeringar som alla för samma #DÖ -födda politik att inte vilja förändra mer än i marginalen. Det är bara genom att vi själva agerar som vi åstadkommer verklig förändring.

Bostadsproblematiken är ett annat bekymmer. I Varberg sålde kommunen fastigheten Åkaren till Varbergs Bostads AB. Fastigheten är fortfarande inte tömd på hyresgäster då prioriteten varit att ta emot 138 nyanlända som är tvångsförvisade till kommunen.

Andelen sociala kontrakt ökar i Varbergs kommun och socialnämnden är idag kommunens största och mesta hyresgäst. Fundera på det när det ska byggas nyproducerade hyreslägenheter om du får råd att hyra där.

Hyresnivåerna sägs vara för låga enligt VBAB i Varberg och då ska vi komma ihåg att hyror i nyproduktion ofta ligger 2 till 2,5 gånger högre än i äldre beståndet. VBAB har nu också fått ändrade ägardirektiv som möjliggör att bygga bostadsrätter och de kooperativa hyresrätter som finns ska avvecklas.

Kamrater Varberg har ett högerstyre även om Socialdemokraterna skulle styra staden och kommunen. De är mer intresserade att knacka dörr i villaområden där moderaterna är starka än att knacka dörr i miljonprogrammen där Sverigedemokraterna vuxit sig starka.

Kommunens politiker oavsett vem som styr kommer att föra samma politik. Vi ska bygga oss ur krisen och Västerport som kommer att byggas för de rika och välbärgade är något ni i arbetarklassen kommer att få betala men aldrig kommer att få råd att bo i.

Västra Sörse som byggs på en parkeringsplats segregerar Sörse ytterligare för att några ska erbjudas lite finare utsikt och boende än andra där. Hyrorna kommer också att vara där efter och fundera lite vem som subventionerar dem så att de inte blir ännu högre. Hyrorna alltså inte husen.

Tack för att ni läste och lyssnade det var så lite så ! Jag bara finns och det är inte lite det. 😬

Pierre Ringborg

Avvecklad arbetarklass och obstinat opinionsbildare på väg att fasas ut.

Inga kommentarer: