< div id=”header ”>< / div>

söndag 29 april 2018

SD i Varberg bör klara sig hyfsat bra i valet trots tunga avhopp !


Sverigedemokraterna i Varberg drabbades nyligen av två avhopp.

Det var ettan och trean på den lokala listan som lämnade partiet och blev därmed "politiska vildar". Båda sitter samtidigt kvar i kommunstyrelsen och socialnämnden och har därmed ett stort inflytande över de frågor som SD driver.

Nu behöver inte detta drabba SD i valet i Varberg snarare stärka dem då två ganska tongivande men ytterst kontroversiella personer lämnar SD. Det behöver inte vara så stor risk för resten av mandatperioden utan det finns gott om tid för SD att lotsa fram fullvärdiga ersättare till avhopparna som smälter in bättre.

Hur reagerar då de andra partierna?


Eftersom alliansen+ MP har majoritet i både ks och socialnämnden behöver de inte reagera alls. SD och avhopparna tillhör oppositionen ihop med S och det är när de sammanfaller och alliansen skulle vara splittrad som dessa spelar någon roll.

Vilken politik driver avhopparna i ks och nämnderna?

Eftersom avhoppen INTE grundar sig på något missnöje mot SD i Varberg specifikt utan av andra skäl bör förhållandet vara relativt gott med kommunikationen däremellan. Det bör dock vara ganska störande om det samtidigt bedrivs sur kritik mot SD i vissa avseenden och SD i Varberg låter detta fortgå. De har ju en kommunikationsplan att utgå ifrån där saker ska lösas internt och inte på facebook.

Hur går det för SD i valet i Varberg?

Enligt min egen bedömning kan de ligga på 6-8 mandat beroende på va som händer framöver. Jag bedömer SD som ganska duktiga på att skriva motioner , använda fullmäktige och prata för sin sak men har många nya som behöver lära sig mera och kanske få mer avtryck om SD ska växa.

Hur står jag själv i förhållande till SD?

Eftersom jag själv stödjer majoritetsstyret i kommunen alltså det mellan alliansen och miljöpartiet får jag förhålla mig till det. Det finns frågor jag hade gått emot alliansen och MP i kommunfullmäktige men det är oftast där S lagt motioner och fått stöd av SD. De flesta SD-motioner står jag på majoritetens sida och jag stödjer INTE SD:s budget de lade i november.
Skicka en kommentar