< div id=”header ”>< / div>

fredag 2 mars 2018

Överraskande toppduo på Miljöpartiet i Varbergs fullmäktigelista!Miljöpartiet i Varberg presenterar sin fullmäktigelista på en betalsida i Hallands Nyheter.

Det som är förändrat sedan valberedningens förslag är att det drivandet paret Bagge inte finns med på listan alls. Två av ordinarie Fullmäktigeledamöterna som sitter idag Johan Rosander är föreslagen som etta och Linnea Sandahl är föreslagen tvåa.

Mycket hemlighetsmakeri har rått i 14 dagar sedan listan togs och valberedningens förslag om sju namn på listan står fast.

Tillkommit på kistan har tillkommit Stefan Edlund som varit ensam valberedare och en anställd valsamordnare inför valet.

Det tycks ha kommit som en total överraskning att ingen av paret Bagge finns med på listan då det är de och tidigare toppnamnet Stefan Edlund som i praktiken symboliserat Miljöpartiet i Varberg.
Skicka en kommentar