< div id=”header ”>< / div>

lördag 10 mars 2018

Från fler laddstolpar till rättvisemärkning och miljöintressen om vi ska lösa klimatproblemet med fler elbilar !


Stockholm behöver 14.300 laddstolpar stod det i en artikel i Ny Teknik daterad 2018-01-29. Detta för att klara transportmålen 2030.

"Stockholms stad har som mål att transportsektorn ska vara fossiloberoende år 2030. Trafikkontoret uppskattar att 150 000–200 000 elbilar behöver rulla på gatorna då.

För att förse så många elbilar med laddning bedöms 15 000– 25 000 publika laddpunkter behövas. Än så länge finns bara 700 stycken."

Regeringen avser också att utreda rättvisemärkning för kobolt då det genom sin utvinning utgör grund för brott mot mänskliga rättigheter

"Kobolt är avgörande för omställningen till elbilar – men utvinningen leder till grova brott mot mänskliga rättigheter.

Nu vill regeringen ta fram en helt ny hållbarhetsmärkning för mineraler och metaller.

– Det här finansierar köp av vapen och leder till barnarbete och sexuellt våld. Sverige måste göra vad vi kan, säger utrikesminister Margot Wallström (S)."

Inte minst i Kongo-Kinshasa där det förekommer barnarbete under vidriga förhållanden. Litium en annan komponent i el-bilar har satt igång en gruvrush i Nevada som möter motstånd av natur- och miljöintressen.

"I öknen syns de mjölkvita och turkosa dammar där Albemarle låter det salthaltiga grundvatten som pumpats upp ur marken avdunsta i värmen för att komma åt litiumet. Samtidigt som Nevada är USA:s torraste delstat använder litiumgruvan omkring 20 miljarder liter vatten om året."

Inga kommentarer: