< div id=”header ”>< / div>

onsdag 14 februari 2018

Hur länge kommer Alliansen och MP att hålla emot tillsättandet av en kommunantikvarie i Varberg?


För ett år sedan skrev jag denna blogg om Miljöpartiet i Varberg tänker gå ihop med alliansen i Varberg för de tycker ju precis likt i alla frågor.

I en fråga kunde JAG avgjort i kommunfullmäktige. Det är frågan om att tillsätta en kommunantikvarie. I en välformulerad och bra insändare i Hallands Nyheter tar förre länsatikvarien Mats Folkesson upp frågan och har mitt fulla stöd.

"Tyvärr är det så, att den riksintressanta, nationellt värdefulla kulturmiljön Varbergs innerstad sedan 1980-talet, trots Kulturmiljö Halland, förvanskats och utarmats på ett sätt som enligt min mening inte har sin motsvarighet i länet. Det har länge saknats antikvarisk kompetens i den kommunala förvaltningen!

När den borgerliga majoriteten i Varberg avfärdar frågan om att tillskapa en kulturhistorisk/antikvarisk kompetens i den kommunala förvaltningen med ”att vi inte är där än”, kan det bara tolkas som att man inte VILL ha någon i den kommunala förvaltningen som värnar de kulturhistoriska värdena i staden och dess bebyggelse. All annan retorik blir bara enfaldig, för att inte säga cynisk."

Om nu inte Miljöpartiet eller Alliansen är intresserad av frågan så får det bli en valfråga. Jag tror vare sig V, S, SPI eller SD har något emot detta?

Låt väljarna avgöra i valet och det räcker med EN RÖST till OPPOSITIONEN för att det ska bli övervikt för en motion att tillsätta en kommunatikvarie i Varberg. Mig kan vi räkna bort jag koimmer inyte att finnas med på någon lista för något parti. Men uppenbarligen finns det en bra fråga för oppositionen att driva i valrörelsen.
Skicka en kommentar