< div id=”header ”>< / div>

fredag 19 januari 2018

Tillsätt en kommunantikvarie i Varberg - S-motion avslogs med en enda rösts marginal i kommunfullmäktige !


En kommunantikvarie är inget för Varberg enligt Alliansen + Miljöpartiet som med minsta marginal med röstsiffrorna 31-30 röstade ner Linda Berggren (S) motion om att tillsätta en sådan tjänst.

Själv gav jag motionen mitt stöd i kultur- och fritidsnämnden men nämnden som då hade en frånvarande SD (då går KD in) gjorde att majoriteten ville avslå motionen. Miljöpartiet som hade avgörandet i kommunfullmäktige gick på Alliansens linje att avslå motionen. Detta utan att gå upp i talarstolen och förklara varför.

De som var för att avslå motionen menar att kulturmiljöhistorisk expertis redan finns i Kulturmlljö Halland och att det går att köpa tjänster i specifika fall. Det är bara det att kommunen antagit en förtätningsstrategi som går före allting annat och där prioritering bostäder går före all sådan expertis.

Själv är jag medlem i Hembygdsföreningen Gamla Varberg som naturligtvis slåss för det mesta som har med kulturarv att göra.Som politiker får jag göra avvägning vad som är värt att bevara mot andra intressen.

En kommnantikvarie kostar naturligtvis årliga driftspengar och ska naturligtvis finnas i viss organisation samt ha specifika uppgifter. men tycker ändå att kommunfullmäktige kunde bifallit motionen från Linda Berggren (S). Att hon sedan är besviken på Liberalerna är upp till henne men i mitt fall är det partiet jag gick till val på jag kan vara mest besviken över.

Kungsbacka allianstyrd har redan tjänsten kommunantikvarie och har en webb-karta över K-märkta byggnader. Vad jag ser på Varbergs kommuns hemsida har de inte tagit fram någon sådan apropå det här med att köpa tjänster. Däremot finns annat utmärkt material att få tag på.
Skicka en kommentar