< div id=”header ”>< / div>

söndag 15 oktober 2017

Jag fullföljer mina politiska uppdrag mandatperioden ut !


Nu har jag gjort ett val.

Jag sitter kvar på mina uppdrag resten av mandatperioden. Det betyder att jag är ersättare i kommunfullmäktige i Varberg förmodligen till oktober 2018 och ledamot i kultur- och fritidsnämnden hela året ut 2018.

Jag kommer INTE att stå på någon vallista inför valet 2018 utan kan helt koncentrera mig på de uppdrag jag är vald till utan att snegla åt valrörelsen som kommer att pågå under året.

Vad betyder det i praktiken?


De som vill ha bort mig har misslyckats i sina ambitioner likaväl som jag misslyckats med något vettigt att "ersätta" mina politikersysslor med. Alltså kan jag lika gärna sitta kvar. De som tror jag gör det för arvodernas skull tror fel då jag inte får behålla något av det jag "tjänar" på politiken.

Vad är jag nöjd med och vad ser jag fram emot?

De motioner jag har lagt är lagda och besvarade. Mest nöjd är jag med att det införs en zon inklusive Ullared och gratis bussar för 75+ i kommande alliansbudget som har majoritet med hjälp av Miljöpartiet.

Mycket i kultur- och fritidsnämnden handlar mycket om att få till stånd en hel del av de investeringar som är beslutade bland annat planeringen av den nya simhallen på Håsten som tar tid att färdigställa och intressant att följa hur det går.

För övrigt är det intressant att följa kommunfullmäktige speciellt under ett valår utan att direkt vara personligt berörd att jaga kryssröster. Förmodar att mycket i fullmäktige kommer att "spåra ur" och handla om rikspolitik. Men jag vill vara noga med att sakfrågor behandlas seriöst och detta oavsett avsändaren.

Avgränsning som politiker

Jag tycker det är viktigt att jag själv avgränsar mig till där jag gör bäst nytta och kan åstadkomma något. Ofta läser jag tyckare på fb som gärna vill att "andra" ska åstadkomma det de vill men själva har de inte tid, tillräckligt intresse, tålamod och allt möjligt att engagera sig djupare.

Ofta märker jag också hos redan engagerade politiker en ovilja att svara ens på mina meddelanden och föra en dialog. Det kan vara deras sätt att avgränsa sig att spara på det när de behöver men iaf ett OK att de tagit emot mina meddelanden borde kunna vara på sin plats. Respekt är att lyssna in och jag svarar alltid på något sätt om en politiker skickar något till mig.

Politiker är oftast som sina väljare skillnaden är att de finns en "klick" politiker med mer insyn, mer makt och större inflytande än andra i min kommun. De vill ogärna släppa ifrån sig makten. Jag gör det genom att inte ställa upp inför nästa val och därmed är en ersättarplats ledig och även en ledamotsplats i kultur- och fritidsnämnden för den som vill föra stafettpinnen vidare.
Skicka en kommentar