< div id=”header ”>< / div>

lördag 15 juli 2017

Vad händer med parkeringen och träddungen på Åkaren ?

När försäljningen av Åkaren var uppe i kommunfullmäktige i Varberg från kommunen till Varbergs Bostad AB talades det det aldrig om vad som var tänkt att göra med de tomterna som gränsar till de östra byggnaderna. Det talades hela tiden om att renovera men dessa ingick faktiskt i köpet varav det är ett garage byggt på en av dem.

Östra tomten är en parkering som nu upplåts till allmänheten. Vid byggnation antar jag att det finns en p-norm som gäller inte en träd-norm. Det angränsar också en mur till tomten som varit mest i fokus där byggnaderna står. Mittemellan finns kastanjeträd som riskerar att ryka all världens väg. Dels skymmer den utsikten på sommaren mot väster och för att höja värdet efter en renovering är det stor risk att hela dungen försvinner.
Inga kommentarer: