< div id=”header ”>< / div>

fredag 14 juli 2017

Martin Brother Bagge tar succesivt över Miljöpartiet i Varberg med hjälp av sin fru !


Miljöpartiet i Varbergs väg från makten till ökenvandrare och tillbaka till makten igen

Efter tre år med majoriteten har Miljöpartiet i Varberg assimilerats in i alliansen efter att ha befunnit sig i politisk öken sen 1998.

Jag satt och samverkade i två majoriteter dels med Alliansen under åren 1991-1994 och därefter i rödgrönt 194-1998. Jag var gruppledare för Miljöpartiet i kommunfullmäktige och satt för Miljöpartiet i kommunstyrelsen. MP hade vid den tiden 2 respektive 3 mandat som underlag och satt inte i regeringen.

Efter jag lämnat började Miljöpartiets ökenvandring fram till 2014 då med buller och bång Miljöpartiet gjorde sitt bästa lokala val någonsin men bibehöll de fyra mandat det erhöll 2010. Det var då jag gjorde comeback i politiken igen och hade en ersättarplats som sedermera blev ordinarie. Efter valet 2014 har jag haft en ersättarplats i kommunfullmäktige och en ordinarie plats i kultur- och fritidsnämnden.

Miljöpartiet i Varberghar idag begåvats med en ordförande som inte har några tidigare politiska meriter som heter Martin Brother Bagge. Han är ersättare i fullmäktige som jag tack vare att hans fru stödröstade på honom före mig vid nomineringen.

Han lyckades också efter förhandling med alliansen få bli ordförande i Miljönämnden tack vare att han var den enda som visade intresse i MP efter valet att sitta i miljönämnden. Valet blev därför ganska givet för oss som satt i valberedningen att förorda Martin Brother Bagge.

Ska noteras att Martin Brother Bagge SJÄLV var en av de två som satt med i förhandlingarna med alliansen då hans fru avsa sig att vilja förhandla. Hon stod som nr 2 på MP:s lokala lista. Hon blev själv tillgodosedd med plats i barn - och utbildningsnämnden och ersättare i kommunstyrelsen på grund av kvotering. Frågan är vad hon uträttat där mer än att fylla upp en plats?

I Miljöpartiets valberedning satt två jäviga personer som var intresserad av nämndplatser så den biten i valberedandet deltog inte dessa i bland annat jag.

Martin Brother Bagge och hans fru visar hur PARRELATIONER i ett litet parti kan bli avgörande för en strävan att nå maktpositioner.

Baggeparet på väg att ta över Miljöpartiet i Varberg


Båda har under de tre åren som gått lyckats bli mer kompis med allianspartiernas toppar än lyckats behålla medlemmar i det lokala Miljöpartiet. Det har skett ett omfattande tapp av medlemmar sedan 2014 även om det också tillkommer nya medlemmar.

Jag ser fram emot Martin Brothers enmansvalrörelse 2018 då han ensam kommer att företräda Miljöpartiet. Det är en man som inte släpper fram andra möjligen sin egen fru.


Citat Martin Bagge (MP) på facebook


"Martin Bagge

Att någon ur majoritetsgruppen (C eller annan, vi hade inte haft ett samarbete i snart tre år om det vore problematiskt) ersätter en partilös vilde känns inte så kontroversiellt. För MP så är det närmare med någon ur majoriteten än dig. Vi har väntat på att du ska lämna din plats ganska länge nu. Ett möte mer eller mindre gör ingen stor skillnad, oavsett om det är en från C eller en partilös som tjänstgör där då.

Tänkte inte lägga några mängder med tid på detta ärende, framför allt inte i den här tråden."

Inga kommentarer: