< div id=”header ”>< / div>

måndag 17 juli 2017

Boendeguidning är bra - men kategorisering är mindre bra !


Läser en insändare idag i HN från Erik Hellsborn (SD) som anser att bidraget till Varbergs kommun att anställa en bostadsguide skapar inga bostäder utan ger en viss kategori särbehandling. Det är nämligen bara nyanlända som ska kunna ha denna tjänst som staten bjuder på.

Det finns också 25 stycken boende i Åkaren som ska tömmas och de boende har sin "boendeguide" via serviceförvaltningen. Sedan finns det facebook en grupp som heter lägenheter i Varberg för fixa-bostad-självare. Dock inte kategoriserade utan förmedlande.

Tanken med bostadsguide för nyanlända i Varberg
"Projektet väntas dra igång i början av september och ska fortsätta till 2018.
– Arbetet ska bland annat ske genom annonsering, samverkan med samhällsföreningar, bostadsrättsföreningar och mycket uppsökande verksamhet. Tanken är att bostadsguiderna ska ge information om hur behovet ser ut och hur det går till att hyra ut till nyanlända, säger Mustafa Adanalic"

Nu sägs ju tvångsanvisningar till kommunerna vara ett lyckat projekt för då söker sig inte nyanlända till sina landsmän i t.ex. Malmö och Södertälje utan placeras på viss ort.

Själv har jag erfarenheten från tidigare flyktingmottaganden att nyanlända just söker sig till landsmän så småningom. De kan placeras på olika ställen och orter men så småningom hamnar de flesta där de finner likasinnade. Så hade jag gjort om jag hamnat i ett främmande land.

Inga kommentarer: