< div id=”header ”>< / div>

onsdag 5 april 2017

Varbergstunneln icke prioriterat hos Trafikverket !


Osäkert nu hur det blir med varbergstunneln

Sju partiers huvuden i kommunfullmäktige i Varberg hänger på varbergstunneln. SD + SPI som är emot klarar sig men var finns Plan B hos de andra partierna+ Hamnflytten? Västerport? Centrumplaneringen?

"Regeringen har nu gett Trafikverket i uppdrag att upprätta ett förslag till en ny nationell transportplan. Egentligen var det sagt att direktivet skulle komma redan till det senaste årsskiftet men det har alltså blivit fyra månader försenat.
Den nya nationella transportplanen innehåller planering för åren 2018-2029 och information om hur pengarna ska fördelas. Vilka projekt inom vägar, järnvägar, sjöfart och luftfart som ska finnas med anges. Trafikverket har nu fram till sista augusti på sig att lägga pusslet utifrån regeringens önskemål. Sedan kommer regeringen att fatta beslut om ett år, någon gång mars-april 2018"

"Regeringen har valt att öronmärka två objekt. Det ena är Ostlänken, en höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping. Kostnaden beräknas ligga på cirka 50 miljarder kronor och blir ett av de största infrastrukturprojekten i landet.
– Det andra objektet var en nyhet för oss. En höghastighetsjärnväg mellan Hässleholm och Lund. Om det var trångt att få med alla projekt tidigare så kommer det att bli ännu trängre nu, säger Håkan Wennerström, regiondirektör Trafikverket.
Den totala budgeten ligger på cirka 622 miljarder kronor, hälften ska gå till investeringar och resten till drift och underhåll bland annat.
Varbergstunneln fanns inte med i direktivet och det var heller inte förväntat"

Inga kommentarer: