< div id=”header ”>< / div>

torsdag 6 april 2017

Fem kandidater som utmanar och vill in i Miljöpartiets partistyrelse !


På fb-sidan #grönomstart presenteras nu de kandidater som valberedningen i Miljöpartiet har ratat.

Nina Petersson - med gedigna erfarenheter och kunskap från miljö- och utvecklingsstudier. Är medlem i Klimatnätverket. Driver konsultverksamhet hållbar strategisk-, ledar-, verksamhets- och samhällsutveckling. Har som målsättning att stå upp för de gröna värderingarna i alla sakfrågor för att utveckla ett samhälle där miljöns förutsättningar är vårt ramverk och ekonomin ett medel för att uppnå social hållbarhet.

Nicklas Börjesson
- med erfarenheter som systemutvecklare från finansbranschen. Intresserad av organisationsfrågor och processer och grönekonomi. Arbetar just nu med att försöka starta ett formellt grönt ekonomiskt nätverk i miljöpartiet. Nicklas menar att det är den gröna ekonomin som är vårt trumfkort, och om vi lyckas konkretisera och kommunicera den till väljarna kommer att vi att komma långt.

Anneli Vitterskog - är fil kand konfliktlösning och arbetar med dessa frågor. Har även kompetens inom organisation och socialpsykologi. Anneli vill verka för utåt, är att tydliggöra för allmänheten att den gröna ideologin har svar inom alla samhällsområden. Den gröna ideologin är motgiftet till de främlingsfientliga och antidemokratiska strömningar som vi ser.

Peter Söderlund
- bor i Tyresö och är verksam ledamot i Socialnämnden och ersättare i kommunfullmäktige, Socialutskottet och föreningsstyrelsen. Satt tidigare i partistyrelsen för Miljöpartiet från nov. 2014 till kongressen 2015 där jag kommit in som ersättare. Har stor erfarenhet från folkrörelser och att engagera människor. Peter vill göra Miljöpartiet till det parti som tar Sociala frågor på allvar och förändrar Sverige på riktigt.

Isak Betsimon - har en bakgrund som aktiv i Botkyrkas kommunfullmäktige och samhällsbyggnadsnämnd.Har magisterexamen i nationalekonomi och kandidatexamen inom statistik samt arbetar på Finansinspektionen med frågor som berör finansiell stabilitet. Har regeringsuppdrag ang. skyddsnivåer tjänstepension samt ett uppdrag från EU-komissionen. Vill vara med och utveckla den ekonomiska politiken. Ekonomi som system och styrmedel behövs när politik utvecklas.

Inga kommentarer: