< div id=”header ”>< / div>

tisdag 4 april 2017

Motion ang. bevarande av intressant kulturmiljö


Eftersom Miljöpartiet nu i ett års tid blockerat mig att komma in som ersättare i kommunfullmäktige (kan ej lämna motioner annars)får jag istället puffa för andras motioner till exempel nedan.

Motion ang. bevarande av intressant kulturmiljö

Behovet av aktuella planeringsunderlag ökar när staden genomgår stora förändringar. Särskilt värdefulla kulturmiljöer är sådana som på olika sätt berättar kommunens historia.

En kulturmiljöinventering belyser särskilt intressanta byggnader utifrån ett kulturmiljöperspektiv. Kulturmiljöinventeringen är ett verktyg för att uppfylla plan- och bygglagens krav på förvanskningsförbud för särskilt värdefull bebyggelse och varsamhetskravet som gäller all bebyggelse.

I vissa kommuner har man utformat ett bevarandeprogram som tar till vara på intressanta kulturmiljöer.

Jag föreslår därför att:

- Kommunen gör en kulturmiljöinventering.

- Kommunen gör ett bevarandeprogram.

Varberg 2017-02-27

Lennart Johansson (S)

Inga kommentarer: