< div id=”header ”>< / div>

onsdag 8 mars 2017

Vad ska hända med kvarteret Åkaren?

Jag följer nu upp Vänsterpartiets interpellation vad ska hända med Åkaren som är daterad 2016-04.04 med egna frågor till kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M).

Interpellation ställd till:

Kommunstyrelsens ordförande

Den kommunala fastigheten Åkaren 13 är i ett minst sagt förskräckligt tillstånd. Mögel, läckage och andra dysfunktioner i huset gör att del efter del inte kan användas. Yta efter yta stängs av för att de uppvisar så bristfällig standard att de bedöms vara direkt skadliga att vistas i.

Så ska inte kommunen förvalta sina tillgångar. Räknat till den yta man fortfarande kan använda, måste detta vara Varbergs kommuns både sämsta och dyraste fastighet!

I fastigheten bedrivs kommunal verksamhet under socialnämndens ansvarsområde. Socialförvaltningen har påtalat fastighetens brister under flera år, men får inga svar när fastigheten ska renoveras eller om man kan flytta verksamheterna till en annan plats.

Nu ställer jag en rak fråga till KS:s ordförande:

Är det meningen att Åkaren 13 ska genomgå en omfattande renovering?

Om ja, när kommer denna renovering igång?

Varberg 2016-04-04
______________________________
Ingmari Carlsson
Vänsterpartiet


ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (kommunfullmäktige 2017-03-14)

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil ang. kommunens fastighet Åkaren 13

Många undrar hur kommunens planering ser ut vad gäller fastigheten Åkaren 13 . Fastigheten uppfattas som nedgången och de åtgärder som sker är på miniminivåer.
Vindar och förråd samt cykelutrymmen får inte användas av de boende. Mögelangrepp har förekommit i fastigheten .

Verksamheter har blandats med boende. Beroendeenheten sägs flytta ut nu till mer ändamålsenliga lokaler. Osäkert hur det är blir med kvarvarande boende i fastigheten då samtliga utom en har socialt kontrakt.

Frågor

Vad avser kommunen ska ske med fastigheten framöver?

Det finns intressenter som vill ta över fastigheten och göra något av den varför inte försälja fastigheten alternativt överlåta till Varbergs Bostads AB/Varbergs Fastighets AB och därigenom stärka kommunens egen kassa än att låta fastigheten bli alltmer nedgången i kommunens regi med uppskjutna underhållskostnader?


Pierre Ringborg

Inga kommentarer: