< div id=”header ”>< / div>

fredag 31 mars 2017

Miljöpartiet i Varberg är ett renodlat alliansparti


För ett år sedan exakt bloggade jag om den utfrysning och vantolkning jag utsattes för av MP Varberg och till och med nämnd med namn i en verksamhetsberättelse.

Ur Verksamhetsberättelse 2015 Miljöpartiet de gröna i Varberg


"Utöver dessa innehar Pierre Ringborg vår plats i kultur och fritidsnämnden. Övriga personer i fullmäktigegruppen har förklarat sig inte ha förtroende för Pierre och han har själv menat att han inte deltar i majoritetsamarbetet samt sagt sig inte representera MP Varberg varför det kan sägas att MP Varberg inte har någon representation i nämnden längre"

Orsaken var att jag i kf-gruppen inte kunde stå bakom allt som beslutades kors och tvärs men satt fortfarande kvar i alliansgruppen i kultur- och fritidsnämnden som miljöpartist en tid.

Jag skrev i bloggen 31/3 2017

"För övrigt har jag under i stort sett ett halvår tillbaka inte fått någon information vad som händer i övriga nämnder, kommunstyrelse och dess arbetsutskott på mail.

Har den uppfattningen att det är en klubb för inbördes beundran som har sina träffar på måndagarna. Där det saknas dagordning, personliga kallelser, närvarorapportering, minnesanteckningar och där det saknas beslutsfattande samt att man undanhåller handlingar för att kunna sätta sig in i frågorna inför beslut."

Jag kvarstod trots detta i miljöpartiet och kandiderade till och med till partiets lokala styrelse inför ett extra årsmöte för att se om det gick att jämka samman skiljaktigheter. I vilket fall som helst fanns ett annat alternativ på extra årsmötet till styrelse så detta blev aldrig aktuellt att jag skulle ingå i styrelsen.

Vad har hänt ett år efter?

När jag läser ett medlemsbrev finns en del jag har efterlyst hela tiden: Strukturerade möten, att ha mötesdagar annat än måndagar och större tydlighet.

Inför ett politiskt möte görs minnesanteckningar och vid styrelsemöten skrivs protokoll inget konstigt. Att lägga in tema-möten ganska smart då finns möjligt att ställa frågor till föredragande och det finns ett underlag sedan när man tar ställning för att fatta beslut och övervägt saker och ting.

Jag själv tröttnade den 7 september på utfrysningen och lämnade Miljöpartiet (och alliansgruppen i kultur och fritid. Ingen större dramatik med detta. Det var liksom syftet hos MP Varberg att bli av med mig ur deras led.

Nya mötestider MP Varberg

Nya mötestider

Den politiska gruppen har under senvintern sett över sin mötesstruktur vilket innebär att det nu finns nya mötestider. Istället för att ha öppet i lokalen varje måndag för träffar så följer mötena nu följande mönster:
•Första måndagen i månaden: styrelsemöte och utvecklingsarbete för organisationen
•Måndagen i veckan före kommunfullmäktige koncentrerar vi oss på kommunfullmäktiges ärenden
•I veckan som föregår kommunstyrelsen har vi inget måndagsmöte utan ett onsdagsmöte istället där vi tar upp ärendena som kommer i kommunstyrelsen
•Övriga måndagar anges i kalendern på http://mp.se/varberg om lokalen är öppen eller ej

För ordningens skull kan jag påpeka att jag står bakom alliansen och MP:s budget innevarande år så det är inte där skon klämt.

Inte heller hur jag röstat i kf jag har ju blockerats i ett års tid från kf-gruppen i MP att delta och inte heller mina förehavanden i kultur- och fritidsnämnden. Det handlar om att jag tyckt för mycket som inte faller MP i Varberg i smaken, krävt mer insyn och mindre lojalitet ihop med alliansen.

Men innevarande budget 2017 står jag bakom trots allt även om skiljaktigheten mellan mig och MP Varberg består.

Inga kommentarer: