< div id=”header ”>< / div>

torsdag 30 mars 2017

Grön, grönare grönast ...medan Miljöpartiet är mest liberalt !


Birger Schlaug bloggar idag om mångfalden av grenar som spretar omkring Miljöpartiet.

Miljöpartiet som organisation uppfattas ofta alltför stelt och kantigt anser jag. Som medlem blir du ansluten till en lokalavdelning i övrigt dimper det ner ett centralt producerat medlemsbrev då och då via email med info om aktuellt som sker på ett ytligt sätt för några ett lättfattligt sätt för andra beroende vad man har för förväntningar.

Miljöpartiet har idag svårt att behålla medlemmar från föregående val men istället för medlemsvård eftersträvar partiet istället en nyrekrytering av medlemmar. Det säger sig själv att det blir svårt att behålla stabiliteten i ett sånt parti.

De nätverk som funnits på facebook verkar inte haft raka rör in i partiledningen och istället blivit diskussionsgrupper för inbördes beundran.

Olika inriktningar som vill påverka Miljöpartiet i sin riktning

"Nu finns GU, GO och GN som drar åt olika håll - och olika långt.
GU, ungdomsförbundet Grön Ungdom, som lika gärna kunde vara sprunget ur Stureplanscentern. En total omsvängning från den tid då GU var en djupgrön, radikalt ideologiskt drivande grupp inom partiet.
GO, Grön Omstart, som är en Facebookgrupp och med en gilla-sida som startades av några som ville att MP skulle skärpa sin förda politik och kräva mer i regeringen - en reaktion på bristande delaktighet och öppenhet.
GN, Grön Nystart - en alldeles ny förening som anser att "grön ideologi och grön politik förtjänar ett bättre öde än att förnekas och förglömmas". Vill "driva grön opinionsbildning under organiserade former".

Kampen om plats i partistyrelsen

Går valberedningens förslag igenom när det gäller valet till partistyrelsen lär också de som redan är tveksamma om fortsatt medlemskap i partiet våndas än mer - bara en av de nya som valberedningen föreslår ses som ett ideologiskt säkert grönt kort av de som är oroliga för det man ser som urvattning av ideologin och okritisk hållning till alla förslag från den socialdemokratiskt dominerande regeringen. Många vill se fler som till exempel Nina Petersson och Anneli Vitterskog.

Problemet med att få in namn i en partistyrelse är att man då måste ange vem ska väljas bort? Valberedningen har redan fått kritik för sned åldersfördelning eller att visa landsändar inte får tillräcklig representation med mera. Frågan är också om de som ska in i en partistyrelse ska ses som alibi för en viss gruppering eller huruvida man ingår i helheten som valberedningen tagit fram.

Några kanske avböjt omval och med tanke på att MP hellre vill ha in nya medlemmar än att övertyga äldre medlemmar att stanna kvar är valet redan gjort. MP satsar hellre på yngreförstagångsväljare där partiet är förhållandevis starkt än att behålla äldre gnällspikar som kräver mer ideologisk rättning i grön riktning.

1 kommentar:

Per C Larsson sa...

Glöm Miljöpartiet samt alla andra etablerade partier i Sveriges Riksdag - dessa är enbart ute efter maktpositioner och alla de skattepengar som är kopplade till detta - MEN, var kommer alla skattepengar ifrån???? Ärligt arbetande människor som sliter i sitt anletes svett dagarna i ända?-)? Hahahahahaha!-)! ������