< div id=”header ”>< / div>

måndag 27 februari 2017

Lägg ner Arbetsförmedlingen och inför basinkomst !

Arbetslöshetsmål handlar tydligen om statistik där hög sysselsättning och låg arbetslöshet inte behöver vara samma sak.

"Det har varit en klar uttalad målsättning för de som styrt landet under de senaste årtiondena att få med så många som möjligt i arbetskraften.

Därför har allt fler av de som varit långtidssjukskrivna eller haft förtidspension eller på andra sätt stått utanför arbetsmarknaden nu blivit en del av den. Och det syns i statistiken.

Arbetskraftsdeltagandet, den del av befolkningen som står till arbetsmarknadens förfogande, har hela tiden ökat i Sverige och där ligger Sverige också högst i hela EU."

"Ett enkelt sätt att få ned arbetslösheten är att göra det enklare att bli långtidssjukskriven eller att bli förtidspensionerad. Då skulle arbetslösheten sjunka automatiskt eftersom de plötsligen inte finns med i statistiken.


Min analys byggd på egen erfarenhet

Om vi räknar med att de som är upp till 19 år studerar eller i någon mån har försörjning räknas bort och de över 65 år har pension återstår den arbetsföra befolkningen. En del av dem trots arbetsträning, utbildningar, flytt och dylikt inte kommer i arbete kanske långtidssjukskrivna eller borde vara det av olika skäl samt hopplösa fallen som lika gärna kan förtidspensioneras som AF räknar bort eller ratar så är basinkomst en modell som borde renodla i statistiken.

I dagsläget går det 10 sökande på ett "enkelt jobb" och inte ens de enkla jobben går att hitta folk till som håller i längden. Det blir i stort sett bidragsjobb som subventioneras av samhället som "underhåller" vissa grupper som kan vara troliga för mer kvalificerade jobb eller som tar jobbet från någon som också behöver jobbet.

Arbetsförmedlingen är ett stort fiasko idag som genast kan läggas ner och istället kunde enligt en modell förre EU-parlamentarikern Christian Engström tittat på vara en del i en grundplåt för basinkomst.

Idag hjälper det inte att tjäna pengar heller om du inte kommer upp i existensminimum. Du blir socialbidragsberoende om du inte är del av trygghetsnätet från Försäkringskassan eller kvalificerat dig för a-kassa.

De som har utbildning ligger snäppet närmare jobb än de som saknar utbildning. Jag menar att om det efter låt säga 5-10 år inte resulterar annat än rundgångar i sysselsättning eller tenderar till långtidssjukskrivning och i förlängning förtidspension så borde basinkomst träda in.

Inga kommentarer: