< div id=”header ”>< / div>

tisdag 17 januari 2017

Svinnet med mikroskräp från konstgräsplaner är omfattande !


Omfattande problem med gamla konstgräsplaner?

Ja i Halland där det är allianstyrt med Miljöpartiet i ledningen tycks det vara Naturskyddsföreningen som påtalar det här med gifter och miljöfaran med konstgräsplaner. Själv sitter jag somn oberoende ledamot kultur- och fritidsnämden i varberg som ska expediera alla de BEHOV som finns efter det att kommunfullmäktige beviljar anslag till dessa.

Problematiken lär vara liknande i alla hallandskommunerna att det finns ett BEHOV men vad gäller miljön talar man tyst om trots att alla kommuner säger sig värna om den. Noteras ska att i Kungsbacka har Miljöpartiet krävt stopp nu för utbyggnad av konstgräsplaner.

Vid ett möte i kultur och fritidsnämden i Varberg ang att utreda nya konstgräsplaner lade jag ner rösten just för att det kommer i konflikt med behov och miljö. Frågan har nu gått vidare till kommunstyrelsen.

Vart tar granulatet vägen?

"Ingen kan säkert förklara vart det tar vägen - men gummigranulatet av nermalda bildäck försvinner. På konstgräsplanen i Laholm måste man nu fylla på åtta ton för att kompensera för svinnet. Detta har fått naturskyddsföreningen att kritisera satsningen på nya konstgräsplaner."

Pågående svinnet ett omfattande problem

"Det är inte själva ”grässtråna” som är boven utan de små gummibitar som sprids ut på konstgräset för att det ska bli skönare att springa på planerna.

Det så kallade gummigranulatet består på merparten av Sveriges konstgräsplaner av nedmalda bilddäck och de kan sprida farliga tungmetaller till närliggande natur. Något som Kemikalieinspektionen har gått ut och varnat för.

Men det senaste året är det ett annat problem som man pratat allt mer om och det är det ständigt pågående svinnet."

Konstgräs näst största källan av mikroskräp


"När Svenska miljöinstitutet i fjol på Naturvårdsverkets uppdrag undersökte var allt mikroskräp som hamnar i havet an kommar ifrån, visade det sig att gummigranulat från konstgräsplaner är den näst största möjliga källan - bara slagen av däckslitage från vägbanor.

Sveriges drygt 1 300 konstgräsplaner bedöms, enligt den rapporten, stå för ett årligt svinn på mellan 2 000 och 4 000 ton"

Fakta gummigranulater

På majoriteten av de drygt 1300 konstgräsplanerna i Sverige ligger det normalt bildäcksgummi - på fackspråk kallat SBR.

Av Hallands 31 konstgräsplaner ligger det i dag SBR på 15 planer. Men det finns också gummigranulat med mindre mängd gifter och tungmetaller - PTE och EPDM.

Kungsbacka har i särklass flest konstgräsplaner i länet. Där har kommunen sedan 2006 satsat på på PTE, som anses vara det mest miljövänliga gummialternativet. Halmstad och Falkenberg har lagt EPDM på sina senaste planer.

SVT:s rundringning till kommunerna visar också att de senast anlagda anläggningarna ofta har filter eller andra metoder för att minimera svinnet av gummipartiklar.

Inga kommentarer: