< div id=”header ”>< / div>

måndag 16 januari 2017

Det finns annat på Västkustbanan som bör prioriteras framför trågtunnel i Varberg !

Är det logiskt att satsa på en lång tunnel under Varberg och samtidigt höghastighetståg? Nej den logiken håller inte. Det får bli antingen det ena eller det andra samtidigt måste godstrafiken dras någonstans liksom kortare tågtrafik där det finns stationer.

OBS: kostnaden för Varbergstunneln är uppgraderad med en miljard på grund av trågbygge på 1 km. Regeringen har uppe ärendet i juni om det ska ingå i nationella trafikplanen.

Tommy Rydfeldt (L)partsinlaga från Kungsbacka vill inte satsa på höghastighetståg. Där är jag och han ganska eniga.

Tommmy Rydfeldt (L)

"Skall fler kunna åka, innebärande fler stationer och fler tågavgångar, måste Västkustbanan både rustas upp och få dubbelspår hela vägen.

Mellan Göteborg och Kungsbacka behövs fyra spår.

Det är även viktigt att sträckorna Ängelholm-Maria och Maria - Helsingborg, också får dubbelspår.

Annars kan vi bara önska fler tågavgångar. T.ex ett Regiontåg Halland som parallellt och tillsammans med Öresundståget skapar fler möjligheter att åka tåg och fler stationer i Halland."

Själv lutar jag åt om politikerna i Varberg håller fast vid trågtunneln att pendelsträckan Göteborg- Kungsbacka förstärks med fyra spår och att Skånesatsningarna Ängelholm-Maria-Helsingborg prioriteras framför tråg med tunnel i Varberg enligt sjukklöverns (V+S+MP+KD+C+L+M) förslag i Varberg.

Inga kommentarer: