< div id=”header ”>< / div>

onsdag 18 januari 2017

Medlemmar flyr MP - men Gustav Fridolin vill stärka greppet !


Medlemmar flyr Miljöpariet i stor rubrik i Dagens Industri

13.689 medlemmar i en ny sammanställning. På mp.se ses det inte som en katastrof då det är i paritet med vad MP hade 2012.

Grön Ungdom sägs ha 4,589 medlemmar (-587) och får skicka 11 ombud till kongressen, Gröna Studenter 3 samt Gröna Seniorer 1 ombud.
"- Förutom den naturliga fluktuationen över mandatperioden, vet vi att medlemmar lämnat partiet under 2016 bland annat på grund av missnöje med svåra politiska beslut. Men vi kan också se att många medlemmar har kommit tillbaka igen, och att nya medlemmar strömmar till. Nu går vi in i ett år där vi kommer att ta fram nya politiska förslag inför nästa val. Vi har ett starkt medlemsengagemang i både klimat- och miljö-, skol- och etableringsfrågor, men också inom andra politikområden, vilket vi ska ta tillvara. Ju närmare vi kommer valet desto mer ökar den politiska temperaturen och engagemanget generellt, och då brukar även människor i högre utsträckning gå med i politiska partier. Vi ska vara ett självklart val för dem som vill engagera sig politiskt för en hållbar, rättvis värld. (Amanda Lind partisekreterare)"

Om vi jämför gruppen Grön Omstart där många aktiva miljöpartister håller till är naturligtvis tappet stort.

Grön Omstart har ÖKAT från 0 till 1540 medlemmar motsvarar det inte det årliga tappet på 3000 medlemmar. Vi ska då komma ihåg att denna grupp bildades med uppgift att få mer öppenhet, delaktighet och transparens inom Miljöpartiet.

Gruppen har bojkottats av ledande inom skiktet i Miljöpartiet. Bland annat dess partistyrelse och av Grön Ungdom.

1 kommentar:

Per C Larsson sa...

Jimmie Junior, båda försöker verka statsmannamässiga!-)!