< div id=”header ”>< / div>

fredag 13 januari 2017

Nej Olof Helmersson (C) Hallands hamnar - mitt förslag om att säga NEJ till trågtunneln försvårar inte för godstransporter till Varbergs hamn !


Nej Olof Helmersson C) ordförande i Hallands Hamnar mitt förslag om en tågstation i Lassabacka och säckstation för Boråstågen från Viskadalsbalbanan försvårar inte för godstrafiken mellan Värö och Varberg. Däremot kan Östra Spåret få en del problem.

Mycket riktigt läggs mycket fokus hos Östra Spåret på tågtrafik som passerar och är inte optimalt för Varbergs vidkommande. Däremot är det OANSVARIGT av Varbergs kommun att inte diskutera eller utreda alternativa dragningar och stationslägen.

Ett alternativ är också en hamn i Värö men det har politikerna i Varberg sagt nej till.

Inga kommentarer: