< div id=”header ”>< / div>

torsdag 19 januari 2017

Miljöpartiet har lång väg att vandra om det ska nå upp till 2014:års val !

Ja medlemsras i Miljöpartiet men vad är det för "fel" på partiet då?

Enligt Josefin Utas som anslutit sig till "Medborgerlig Samling" beror felet på att MP blivit för mycket "vänster" dvs att migration, feminism och jämställdhet fått för mycket utrymme. Något jag inte alls tror på. Hade inte MP drivit de frågorna så hade Feministiskt Initiativ suttit i riksdagen redan 2014.

Andra förklaringar var att 2014 var ett supervalår som engagerade många och det var lätt att rekrytera nya medlemmar där många nu lämnat.

En annan förklaring är för höga förväntningar i regering och maktstyren att ribban satts för högt. Det tar tid att få igenom saker och att ta befälet innebär inte att MP styr båten ensam och det ska ros åt rätt håll också.

Enligt Margit Silberstein politisk kommentator har Miljöpartiet berövats sin lyskraft vad gäller omsvängningen i flyktingpolitiken och försäljning av Vattenfalls kol.

När sedan frågan går till lokal nivå nämligen Miljöpartiet i Varberg intervjuas nuvarande gruppledare Stefan Edlund i MP sedan 2006 och tidigare gruppledare 1988-1998 och partigrundare och startandet av Miljöpartiets lokalavdelning i Varberg Pierre Ringborg så får vi följande recept och svar.

Noteras skall att Miljöpartiet 2014 då jag var valberedare lokalt hade en toppnotering på 80 medlemmar som nu sjunkit till 53 medlemmar.

Därutöver två politiska avhopp i två nämnder servicenämnden och kultur och fritidsnämnden. Dessa hade partiet representation i även förra mandatperioden med ordinarie ledamöter. Trots framgång i valet valde MP bort ordinarie platsen i service för att få en ersättarplats dock som tredje ersättare då alliansen valt andra före MP:s.

Stefan Edlund (MP)

"För att vända den negativa trenden behöver partiet enligt Stefan Edlund framför allt bli tydligare och bättre på att nå ut med det man vill.
– Vi ska faktiskt ha ett arbetsmöte redan nu till helgen där vi ska behandla just de frågorna. Exakt vad vi kommer att prata om vill jag förstås inte gå ut med innan dess, men det är ju inte så att det kommer att ”skrälla till” eller att partiet plötsligt byter inriktning, utan fokus kommer att ligga på för partiet viktiga frågor som klimat, miljö, jämställdhet och energifrågor"

Min kommentar: Bara det att vara otydlig med att "vi ska ha ett arbetsmöte" och "vill jag förstås inte gå ut med vad vi ska prata om" låter inte speciellt TYDLIGT. Klimat är mer eller mindre en riksfråga som visserligen är angelägen men som arbetas med både i regering och riksdag men vad kan vi göra lokalt som engagerar nya medlemmar? Miljö och finns i hållbarhetsmål nyligen antaget och uppreviderat i nya fullmäktige och jämställdhetpolicies som ligger hos ALLA partier i nämnder och styrelser där MP har representation. Kan nämna att kultur och fritid är den nämnd som jobbar hårdast med jämställdhet och där sitter jag ingen partiansluten miljöpartist. Energifrågorna är Varbergs kommun också väldigt duktiga på.

Pierre Ringborg (oberoende grön)

"– För det första behövs en föryngring och förändring av maktstrukturen inom partiet. Man måste jobba mer på gräsrotsnivå. Man måste också fråga sig, vill man ha fler medlemmar - och i sådana fall - vad ska man ha dem till?
Som det är i dag är det en litet maktgäng som sitter och styr som är mer intresserad av själva makten än sakfrågorna. Vill man vända den skutan tror jag man måste fokusera mer på att nå framför allt de unga, men även fler kvinnor och invandrare. Man pratar om miljön, men som det är i dag kan man lika gärna gå med i Naturskyddsföreningen som själva förmodligen skulle kunna driva dessa frågor mer framgångsrikt politiskt så länge inte Miljöpartiet tar ställning för vad man själva står för och slutar kompromissa eller lägga sig platt inför väljarna med det man gått till val på."

Sammanfattning: Om det är att koncentration ska ligga på maktgänget får man naturligtvis inga nya medlemmar utan det blir en fan-club för inbördes beundran. Nya medlemmar tillkommer för de vill driva SINA frågor inte för att underordna sig andras och få rapporter hur det går. Att påverka är ju en del av politikens livsluft. Att få vara med och bestämma inte bara yttra sig. Då spelar det ingen roll att säga "det går inte för vi måste ta HÄNSYN till att vi sitter med MAJORITETEN: så det går inte.

Inga kommentarer: