< div id=”header ”>< / div>

lördag 7 januari 2017

Medelhavet - vem bekymrar sig om flyktingdöden ?


Samtidigt som det diskuteras försvar i Sverige och miljöpartister vill ha en fredsminister är ett av hoten hur vi ska undvika flyktingdöden i Medelhavet.
"Sedan 2015 har flyktingströmmarna över Medelhavet ändrats. Efter avtalet mellan EU och Turkiet har det stora flödet från Turkiet till de grekiska öarna strypts. I dag tvingas många välja den mer västliga rutten mellan Nordafrika (framför allt Libyen) till Italien. Det är en av förklaringarna till att det 2016 drunkande fler människor än 2015 på Medelhavet – trots att mycket färre människor flyr till Europa."

UNHCR, FN:s flyktingorgan, menar att situationen blivit så allvarlig att EU måste agera. Vi kan ju fråga oss själva hur vi skulle agera om detta händer i Östersjön och se liken på rad hittas utmed våra kuster?

Skulle vi då skicka tillbaka dem som klarat trapatsen hur som helst?

Troligen skulle en del kommuner bland annat min egen begära flyktingpaus och skylla på bostadsbrist och stoppa huvudet i sanden.

Det behövs inget SD i Varberg det klarar alla de andra partierna av att sätta flyktingstopp.Sedan är Medelhavet ett hav vi badar i och då vill vi inte bekymra oss vad som händer i övrigt där.

Inga kommentarer: