< div id=”header ”>< / div>

söndag 8 januari 2017

Bostäder till nyanlända ett problem i Varberg !

Det byggs för få hyresrätter och bostadsrätter passar inte alla. Om detta nu gäller Falkenberg gäller det Varberg också.

Ett åtagande som gäller båda dessa kommunerna är att klara av att ta emot nyanlända. Varberg slirar betänkligt men beslutade att under 2016 köpa in hus av enklare karaktär för 20 miljoner till större familjer.
Det är ganska remarkabelt att kommunen inte använder de möjligheter som finns inom det egna beståndet tänker nämligen på kv Åkaren där det för tio år sedan bodde en finsk zigenarfamilj i källarplan med många barn.

Därefter tog tolvstegsverksamheten över lokalen (lägenheten) och har sedan fem år tillbaka stått helt tom.

Alla politiker glider på frågan varför inte lägenheten hyrs ut varför den inte iordningställs men under tiden går kommunen miste om hyrespengar eftersom den inte hyrs ut eller används.Det kan var och en räkna ut hur mycket det blir under fem år i förlorade hyresintäkter.

Säg att det är minst 300.000 :- i förlorade intäkter så undrar jag vad det hade kostat att få lägenheten iordningsställd så kanske det blir billigare ändå att köpa in hus. De måste så småningom också underhållas och förvaltas.

Inga kommentarer: