< div id=”header ”>< / div>

måndag 9 januari 2017

Min motion om gratis bussar i Varberg för 75+ genomförd nu i Ystads kommun !


Nytt år 2017 och har fått en del frågor om mitt politiska engagemang.

Jo jag är fortfarande invald som ledamot i kultur och fritidsnämnden i Varberg och ersättare i Varbergs kommunfullmäktige även om jag tituleras (-).

Jag har en motion som väntar på att behandlas i kommunfullmäktige: Gratis bussar för 75 +

Till min glädje genomför nu Ystads kommun det jag motionerat om sedan årsskiftet fast i Ystad.


Gratis bussresor för seniorer i Ystads kommun

Från och med den 1 januari åker alla som har fyllt 75 år och är folkbokförda i Ystads kommun gratis kollektivtrafik inom kommunen. Seniorkortet skickas ut av Skånetrafiken och omfattar resor med stadsbuss, regionbuss, tåg, närtrafik och linje som körs av taxi.

- Med denna satsning hoppas vi att det sociala livet för Ystads kommuns seniorer berikas och att vardagen underlättas, t ex vid inköp eller för att träffa vänner. Det kan även bidra till att göra kollektivtrafiken mer attraktiv vilket såklart är positivt ur miljösynpunkt, säger Stefan Malmberg (s), ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

- Fria resor har varit ett önskemål från pensionärsorganisationerna under många år och nu kan vi äntligen uppfylla det, säger Kent Mårtensson (s), kommunalråd.

De personer som har fyllt 75 år har redan fått kortet Jojo Senior hemskickat och Skånetrafiken skickar löpande ut kort och information till nytillkommande seniorkortsinnehavare en månad i förväg.

Inga kommentarer: