< div id=”header ”>< / div>

fredag 6 januari 2017

Lärarlönelyftet som kom av sig !


Lärarlönelyftet som kom av sig? Det finns ett stort missnöje med det s.k. lärarlönelyftet.

Det behövs utbildas fler lärare, det behövs fler lärare som stannar kvar i yrket och det behövs mer lugn och ro för lärarna att kunna lära ut det de är bra på och slippa det som normalt inte borde göras i befattningen.

1. Högre löner för en del av lärarkåren löser inte skolans kris det leder till större frustration om förväntningar ser olika ut om lönetilldelningen.

2. Ökad lönespridning höjer lärarkåren? Problemet är inte lönespridningen utan att hela lärarkåren är underbetald vilket gjort att färre vill utbilda sig som lärare och fler lämnar yrket.

3. Fördelningen skötsexemplariskt av kommuner och rektorer? Då det ser mycket olika ut i landets kommuner finns stort missnöje medan andra är nöjdare.

4. Kommunerna skjuter till egna pengar? Det ser olika ut i olika kommuner. Det finns ingen automatik i lärarlönelyftessatsningen att kommunerna skjuter till där det behövs.

Förutom problemet med löner finns också bristen på lärare och lärarkompetens. Det finns också en tendens att ska lärarna ha så ska andra yrkesgrupper också ha t.ex. sjuksköterskor och poliser.

I sista ändan handlar det om politisk inblandning i lönesättning är hållbart i längden då det blir en tävlan från olika partier att överträffa varandra.

Inga kommentarer: