< div id=”header ”>< / div>

söndag 15 januari 2017

Massivt med motioner till Miljöpartiets kongress !


Hur Miljöpartiet ska klara en kongress med vettig diskussion, debatt och beslut undrar jag men en hel del motioner finns här

Jag anser att Miljöpartiet idag är ett förvaltarparti som bygger på tillväxt och underordnar sig allt vad systemkritik heter. Men det är intressant med alla motioner där man tror att det går att förändra. I vissa fall håller jag med motionären oftast gör jag det inte. Men dagens Miljöpartiet hade jag inte röstat på alls.

"Behovet av visioner (Birger Schlaug)
Vi behöver en politisk och/eller kulturell kraft som vågar lyfta blicken från vardagspolitikens snäva förvaltande och tabellverkens inskränkningar. Vi behöver politiker med modet att våga ställa frågan: Vad gör vi nu? Hur går vi vidare från Konsumtions- och tillväxtsamhället till Utvecklingssamhället?

För inte kan vi väl påstå att utveckling är detsamma som att vi lönearbetar mer, att vi konsumerar mer, att vi i allt snabbare takt förvandlar naturresurser till synligt avfall och osynliga molekylsopor? Inte kan väl utveckling bara vara att vi stressar allt mer och att vi skadar livsförutsättningarna bara för att hålla igång ett ekonomiskt systemtänkande som bygger på evig tillväxt?

Lika nödvändigt som ekonomisk tillväxt är för samhällen där människor saknar de grundläggande materiella behoven, lika skadligt tycks jakten på ekonomisk tillväxt vara i samhällen som redan lever i materiell välfärd, för att inte säga i materiellt överflöd. Samhället får en tendens att vulgariseras, att rent av fördummas på ett sätt som reducerar oss som människor"

Inga kommentarer: