< div id=”header ”>< / div>

söndag 25 december 2016

Varbergs moderater och socialdemokrater rörande överens !


Varbergs två kommunråd Jana Nilsson (S)och Lotta Stenkil (M).

När det enda som skiljer är en skattehöjning mellan kommunråden är det således inte mycket som skiljer,

S har fördelen att ha egentliga regeringsmakten men tycks inte vara nöjda med statsbidragen utan vill höja skatten lokalt ytterligare.

M är nöjda med läget och för enligt min mening en socialdemokratisk politik vilket gör det lättstyrt för dem.

När slutligen årets fråga om simhallen på Håsten avgjordes med en kostnad på 380 miljoner fråntogs också S sin bästa valfråga från valet 2014.

I övrigt finns inga frågor som dessa båda inte kommunråd kan reda ut inbördes och tillsammans.

Utanför deras styrning och sfär står SD och SPI i övrigt är partierna snällt inordnade i blockpolitiken.

Intressanta frågor framöver är den eviga tunnelfrågan, utvecklingen kring Lassabacka, Lugnetrondellen och ute i Trönninge.

För övrigt är "förtätningsfrågan" intressant för så fort det ska rivas, byggas om eller byggas nytt väcker det stort intresse och känslor. Men staden förändras och tycker väl att båda de politiska blocken är lika "nyliberala" att här ska det banne mig hända saker.

För övrigt vill jag ge båda kommunråden ett gott betyg för väl utfört politiskt arbete under 2016.

Inga kommentarer: