< div id=”header ”>< / div>

lördag 24 december 2016

Ingen ljusning för hemlösa i Varberg !


Det ser inte ut att bli något av ett förslag om ett föreningsdrivet härbärge i Varberg för hemlösa.

Kommunen har redan problem att få igång boenden för nyanlända dessutom köper kommunen in hus och villor speciellt för nyanlända.

När min tidigare motion om hemlösheten besvarades skrevs det att boendefrågan om hemlöshet är kopplat till någon form av problematik.

Frågan är om inte all hemlöshet är kopplat till problematik. Problemet är att det finns för höga trösklar och krav för boenden i kommunen.

Det räcker att du har skulder hos kronofogden och betalningsanmärkningar så är du inte välkommen som hyresgäst. Sedan finns det ett mängder att hinder upptill .

Ny nationell kartläggning av hemlöshet 2017

Socialstyrelsen ska genomföra en nationell kartläggning av hemlöshet i Sverige under våren 2017. Resultaten kommer att publiceras i november 2017. Kartläggningen omfattar hemlöshet bland personer med uppehållsrätt i Sverige, EU/EES-medborgare och tredjelandsmedborgare. Just nu inventerar vi uppgiftslämnare för kartläggningen. Vi har bland annat kontaktat alla kommuners socialtjänst och flera frivilligorganisationer och samfund.

Denna sida kommer att uppdateras kontinuerligt med mer information om det pågående arbetet. Vill du ha mer information kan du skriva till projektgruppen på hemloshet@socialstyrelsen.se.

Inga kommentarer: