< div id=”header ”>< / div>

onsdag 28 december 2016

Varbergs Bostads AB vill sälja ut sina kooperativa hyresrätter !


Medan jag kämpar för att det avsätts lägenheter för sociala kontrakt är S största bekymmer om de ska gå med på att försälja kooperativa hyresrätter i Varberg. Något jag en gång motionerade om att införa till hyresgästföreningens stora förtvivlan.

Jag minns också hur hyresgästföreningen gick med på tillval i boendet dvs att kunna tapetsera tidigare än planerat , glasa in balkonger eller få något extra utfört som gjorde att det kostade någon hundring extra på hyran. Det ska vara lika fint att bo i hyresrätt som i villa resonerade de.

Många yngre som bott i hus byggde oftast villa när de stabiliserat sig bildade familj och hade fast jobb och kommit upp sig i karriären

Sedan ombildades stiftelsen i kommunen till aktiebolag då det var förmånligare och kommunens bostadsbolag skulle kunna konkurrera med andra privata bolag.

För att bo i lite exklusivare delar har VBAB haft kooperativ hyresrätt som en lösning. Nu vill man mer renodla det här med hyresrätt och bostadsrätt. Ja vad är det som byggts de senaste tio åren om inte bostadsrätter till övervägande del.

Vad gäller sedan kommunens bostadsbolag har de konkurrensutsatts och har inte den dominans de haft tidigare.

Men nu gäller det att sälja ut kooperativa hyresrätter för bostadsbolaget.
"Inom Varbergs Bostads bestånd finns ett antal kooperativa hyresrätter. En kooperativ hyresrätt kan enklast beskrivas som ett mellanting mellan traditionell hyresrätt och en bostadsrätt.

I de kooperativa hyresrätterna är det en ekonomisk förening som hyr samtliga lägenheter av Varbergs Bostad. Föreningen sköter alla gemensamma angelägenheter och hyr i sin tur ut lägenheterna till sina medlemmar. För att bli hyresgäst krävs att du blir medlem i den kooperativa föreningen.

Som boende i en kooperativ hyresrätt är det du själv som svarar för det inre underhållet medan vi som hyresvärd står för det yttre. Hur stor arbetsinsats det krävs av dig som hyresgäst bestäms av föreningen, med andra ord av dig och dina grannar.

Alla hyresgäster i en kooperativ hyresrätt betalar en upplåtelseinsats till föreningen. Insatsen skall vara inbetald innan inflyttning och återbetalas med samma belopp om hyresgästen skulle flytta. "

Inga kommentarer: