< div id=”header ”>< / div>

måndag 5 december 2016

Jämställdhetspris på gång i Varberg !


Den enda fabricerade motionen som Miljöpartiet i Varberg förutom mina har åstadkommit under hela mandatperioden 2014-2018 är om ett jämställdhetspris (inlämnad i november 2016). Positivt för det arbetar redan kultur och fritidsnämnden med.

För ett halv år sedan föreslog kultur- och fritidstiden i Varberg utredning om instiftande av jämställdhetsstipendium på förslag från Linda Berggren (S) och den utredningen är klar den 14 december då kultur- och fritidsnämnden fattar beslut i ärendet. Vi ska således yttra oss om utredningen och inte motionen på det mötet.

Den som söker på Varbergs hemsida under "jämställdhetspris" kan se att redan den 29 april tog kultur- och fritidsnämnden beslut om utredning som ska vara klar i december 2016.

Det är positivt att Miljöpartiet redan nu är positivt till ett sådant pris och förhoppningsvis kommer en enhällig nämnd kultur- och fritid också att vara det samt så småningom kommunfullmäktige när frågan dras dit.

1 kommentar: