< div id=”header ”>< / div>

tisdag 6 december 2016

Fördel Alliansen och SD inför nästa val att låta M bli regeringsbildare !

SCB har nu publicerat sina novembersiffror 2016. vad gäller partisiffror kategoriserat.

Blockpolitiken kommer att bestå


Det intressanta är hur väljarna ser på sina andrahandsval. Blockpolitiken är helgjuten. Förutom M har alla allianspartier OCH SD moderaterna som sitt andrahandsval. Inom det rödgröna blocket har både V och MP socialdemokraterna S som sitt andrahandsval.

Närmast till vilja över blockgränsen ligger S-väljarna som då väljer M.

Det gamla vågmästarpartiet Miljöpartiet har centern som sitt bästa val över blockgränsen men det är bara 1/10 av deras väljare som tycker så.

Allianspartierna är mer bestämda än de rödgröna partierna att alliansen eller deras partier inte ska samarbeta med någon över blockgränsen i en regering . Störst ovilja mot SD har mittenpartierna C och L medan M likställer S och SD med varandra. SD å sin sida har lika stor vänsterflirt som M men är lojalast med M som andrahandsval. M besvarar inte på samma sätt.

Regeringbasen fördel Alliansen och SD efter valet 2018

Nu handlar det om regeringbasen vilka bildar regering och inte eventuella samarbeten och uppgörelser där partierna gör upp över huvudet på sina väljare eller hur de röstar i riksdagen.

Min analys:

Starkast möjlighet att bilda regering efter 2018 bör en borgerligt ledd statsminister från M att ha. De har stöd av tre allianspartier och SD. S har stöd av S och MP.Viljan att bilda blocköverskridande regering är liten inom samtliga partier och både S och MP är splittrade vad gäller andrahandsvalet vilka som är bäst att samarbeta med. Å andra sidan är det lika tufft för C och M att komma överens i en regering på allianssidan. Synen på SD skiljer sig också markant mellan C och M.

MP som krävt att få sitta i regering har fått göra det men det är bara S som är beredda att släppa ministerposter. Rimligen har MP inte mycket att sätta emot då V känns naturligare som val för S-väljarna än MP trots att dessa inte ingår i regeringen. MP går mot ett förlustval och de är väl inoljade som stödparti till S.

Inga kommentarer: