< div id=”header ”>< / div>

söndag 4 december 2016

Hur en personkonflikt i Miljöpartiet i Varberg leder till hela partiets fall !


Intressant blogg om hur en konflikt växte till en personkonflikt i Varberg korrekt uppfattad av bloggaren.

Förhandlingsgruppen förhandlade om sina egna maktposter´
---------------------------------------------------------------

"Som jag uppfattade det fanns en irritation i MP Varberg om att den utsedda förhandlingsgruppen (FG)som skulle förhandla om samverkan efter valet med de olika konstellationerna bestod av folk som satt eller riskerade att komma att sitta på dubbla stolar vilket alltid är svårt att hantera i en liten organisation, få är aktiva och de aktiva får ofta hantera för många uppdrag och samtidigt är jävsituationer nästan oundvikliga"

"Konflikten om dålig kommunikation , obefintliga eller ofullständiga protokoll och transparent information om vad man förhandlade om skapade en spricka i partiet som jag förstod"

Pierre Ringborg den mest politiskt aktive av MP Varbergs valda
---------------------------------------------------------------------

"Under året som gått har Pierre Ringborgs både opponerat sig i frågor där han tycker att nämnden han sitter i har för dåligt underlag (vilket jag tycker är helt sunt, en nämnd ska hålla på sin integritet och inte styras av tjänstemän som förväntar sig ”ja-sägare”)och fått rubriker genom att lägga egna motioner och skapa opinion i flera frågor. Lite slående är att när jag sökte på hn.se på ”Ringborg” så får man både träffar på att det stormar kring Ringborg inom MP som att han ständigt lägger nya förslag och ställer frågor i kf. Pierre är trots sina få uppdrag en av de mest aktiva och synliga i partiet"

"Uppenbart har Pierres oförmåga att följa med strömmen och inte sluta upp bakom allianslinjen (att invänta alla andra och tänka på husfriden) utan att istället driva de frågor han gick till val på och hålla partilinjen stört många i avdelningen"


Makteliten i MP Varberg agerar för utrensning eller inordning
--------------------------------------------------------------------

"Till skillnad mot de ”godhetsapostlar” som verkar finnas inom MP Varberg som gärna talar om antirasism och om att öppna famnen så var det faktiskt Pierre som visade att han inte gör skillnad på folk och folk utan firade nationaldagen tillsammans med några ensamkommande flyktingbarn/ ungdomar som bor i hans kvarter"

"Pierre har inte varit den som slår sig för bröstet och berättar detta för att visa hur bra han är utan han brinner för utsatta och uppmärksammar ofta de bostadslösas situation och är hej och du med sina grannar som är immigranter"

Pierre Ringborg rasist medan makteliten vill att man följar den utstakade vägen i MP Varberg

ÄNDÅ var MP snabba att agera när rasistkortet kom och började enligt media i alla fall kommunicera med riks om uteslutning


Det visar mer att politiskt mångsyssleri och uppdragssamlande har gjort makteliten inom partiet så pass skraj att de inte längre kan tolerera de medlemmar som har för mycket egna åsikter och integritet och inte följer den utstakade vägen

Krisgruppen partisk genom att inte bjuda in alla
-------------------------------------------------------

"Krisgruppens bjuder in till ett möte där alla inte är välkomna"

"I Varberg har man tillsatt en krisgrupp men samtidigt valt att ta del av krisgruppens slutsatser på ett möte där alla inte fick delta vilket bara visar att uppdelningen i vi och dom fortfarande består"

Inga kommentarer: