< div id=”header ”>< / div>

söndag 6 november 2016

S i Varberg föreslår oförändrad skatt 2017 och en skattehöjning på 80 öre 2018 !


ur S budgetförslag i Varberg

Vår uppfattning är att vi inte kan dra ned mer på våra verksamheter, utan dessa behöver istället förstärkas. Den Socialdemokratiskt ledda regeringen´genomför nu kraftiga satsningar för att bidra till att kommunerna skall kunna påbörja ett arbete och vända utvecklingen och skapa förutsättningar för att ett bättre liv för alla våra kommunmedborgare.

Förutom de riktade satsningar som lyfts fram under skola och omsorg nedan, satsar regeringen 10 miljarder kronor, de så kallade välfärdsmiljarderna, till kommunerna. För Varbergs del innebär detta drygt 28 miljarder 2017. Men det räcker inte, vi behöver nya intäkter för att täcka de kostnader som våra investeringar genererar och mer pengar för att klara utvecklingen av välfärden.

Socialdemokraterna föreslår mot ovanstående bakgrund oförändrad skatt för 2017, och en skattehöjning med 80 öre från år 2018. Vårt förslag innebär att kommunalskatten höjs från nuvarande 20,33 till 21,13.

Vi föreslår att ramen utöver ovanstående riktade satsningar från regeringen, utökas med 27 miljoner kronorför att minska belastningen på lärarna och anställa fler personal i grundskolan, samt för att förstärka bemanningen och minska barngrupperna på våra förskolor och fritidshem.

Vi föreslår att ramen utöver den riktade satsningen som regeringen gör, utökas med 26 miljoner kronorför att ge våra äldre mer tid till omsorgen, samt utöka ersättningen till anhörigvårdare samt habiliteringsersättningen till funktionsnedsatta

Vi föreslår att ramen utökas med 2 miljoner kronor till förbättrad skötsel av våra grönområden och offentliga platser. Härtill kommer möjligheten att anställa sommararbetande ungdomar.

Vi föreslår att ramen utökas med 5,2 miljoner kronor för att införa fria bussresor för pensionärer över 70 år på så kallad utökad tid innebärande vardagar mellan kl 09.30-14.30 och 18.00 –24.00 samt helger mellan kl 04.00 –24.00.

Vi föreslår att ramen utökas med 1 miljon kronor för ett långsiktigt arbete med att minska sjukskrivningarna

Inga kommentarer: