< div id=”header ”>< / div>

måndag 7 november 2016

Miljöpartiet utbildar sina förtroendvalda i jämställdhet och mångfald !


Miljöpartiet har en hemlig plan står det Expressen som ska bättra på "imagen".

En gång var jämställdhet och mångfald självklart i Miljöpartiet. Det välkomnades att kvinnor och de med annat ursprung aktiverades i partiet. Det var en merit. Nu ska det säkerställas att förtroendevalda också delar Miljöpartiets grundläggande värderingar.

Själv har jag en gång gått en s.k. Alpha-kurs utan att vara särskilt troende och tror på Mänskliga rättigheter och allas lika rätt.

Inget tycks vara självklart längre och ett tag gällde det att klämma ihop listor som såg fräscha ut inför väljarna.

Miljöpartiet med så mycket ungt och bildat folk så borde allt detta vara en självklarhet i skolan och all undervisning även på vuxennivån. Vi har idag upplysning att inhämta via nätet i massor.

Möjligen är Miljöpartiet extra känsligt inom området jämställdhet och mångfald och media är inte sena att påpeka avvikelser och avvikare.

Enligt partiledningen är målet med projektet "Kunskapslyft - Feminism, Antirasism och Mångfald" bland annat:

• Höjd kunskap internt om Miljöpartiets politik och grundsyn inom jämställdhet- och mångfaldsområdet.

• Stärkt förmåga och trygghet i organisationen att internt och externt diskutera och hantera värderingsfrågor och eventuella politiska målkonflikter.

• Ökad kunskap i partiet för hur man kan arbeta internt för jämställdhet, mångfald och god representation.

• Stärkt förmåga i organisationen att säkerställa att förtroendevalda för Miljöpartiet delar partiets grundläggande värderingar.

• Att man som medlem ska känna sig trygg med Miljöpartiets värderingar och känna sig välkommen, oavsett bakgrund.

• Att Miljöpartiets profil som ett öppet, demokratiskt och feministiskt parti stärks.

• Ökad kännedom om jämställdhets- och mångfaldskommitténs arbete.

Inga kommentarer: