< div id=”header ”>< / div>

tisdag 15 november 2016

MP + Alliansen trumfade igenom sitt budgetförslag i Varbergs kommunfullmäktige !


Heldag i kommunfullmäktige i Varberg på läktaren avhandlad finansiella mål, simhallsbeslut och budget.

Det fanns fyra budgetalternativ: MP+ Alliansen , Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Dessa läggs fram som "paket" och det finns olika bitar jag kan ställa upp på och inte ställa upp på.

MP+ Alliansen

Genomtänkt budgetförslag som fem partier står bakom. Genomgående är att verksamheter ska klara sina mål och då jag bara har insyn i kultur-och fritidsnämnden kan jag bara ropa bingo !

Socialdemokraterna

S har fastnat i onödigt siffertrixande och ville höja skatten med 80 öre något allianspartier och MP redan ville undvika i valrörelsen.

I och med att S budgetförslag lagt som egen bilaga blev det en rörig diskussion om jämförelsesiffror. Det finns också förslag om gratis buss för 70 under lågtrafik och helger som inte är utrett och jag har också lagt en motion i samma ämne: Gratis för 75 + som ännu inte är besvarad.

Sverigedemokraterna

SD fick i år prata för sitt budgetförslag utan att de andra partierna gjorde så mycket väsen om det.Noteras är att en pendeltågsstation i Värö finns med men den förutsätter att kommunen avstår från tunnelbygget genom Varberg.

Vänsterpartiet

Ett parti som egentligen inte borde få lägga något förslag då det ska vara berett i kommunstyrelsen. Bra ändå att de fått lägga det även om deras förslag inte blev det mest diskuterade i kf.

Vid omröstningen blev MP och Alliansen huvudförslag. Genom att först rösta bort SD, sedan V så blev Socialdemokraternas förslag motförslag.

Precis som tidigare år har Mp+Alliansen egen majoritet och det var inga problem att få igenom det mot en splittrad opposition. Skattesatsen sattes till oförändrat så S får vänta ett år till att pröva lyckan om det finns gehör för skattehöjning.

Inga kommentarer: