< div id=”header ”>< / div>

måndag 14 november 2016

Centern vinnare när det gäller att presentera Alliansen + MP:s budget i Varberg och SD bäst på att presentera oppositionsalternativ !

Två partier får INTE vara med i budgetberedningen i Varberg det är bara förbehållet Alliansen + MP och S vilket gör att det stora arbetet görs där när det gäller framtagandet av budgeten för Varbergs kommun

De partier som hålls utanför är SD, V och SPI. Nu får ändå några i oppositionen utrymme ändå via Hallands Nyheter.

När jag säker via partiernas webbsidor verkar de undvika sitt budgetförslag här Vänsterpartiet men Sverigedemokraterna har sitt tydligt och prydligt upplagt på sin hemsida.

Av majoritetspartierna: Miljöpartiet , Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna är det centern som är överlägset bäst att presentera det. Min uppfattning är också att VINNAREN i årets budget 2017 i Varberg är just centern. De har fått igenom mest.

Socialdemokraterna har inte alls visat något intresse att tydliggöra sitt budgetalternativ och får ett kraftigt minus. De förlitar sig på sina talare när det väl är kommunfullmäktige och budgeten ska antas.

SPI lever ett eget liv i stillheten och verkar mer vara än synas i det politiska Varberg.

UR HN

Fakta: V:s budget

Några axplock:
- Kommunen erbjuder socialtjänst (rådgivning) via internet, 500 000 kronor.
- En person anställs för att marknadsföra den vegetariska skollunchen bland elever och skolpersonal, 500 000 kronor.
- Kultur- och fritidsnämnden får 500 000 kronor extra för att stärka kulturlivet på landsbygden.
- Stadsbyggnadskontoret förstärks med ytterligare en person för att främja bostadsbyggandet.
- Extra förstärkningar till barn- och utbildningsförvaltningen för att motverka besparingar inom skolan.
- Vänsterpartiet vill också att kommunen på sikt inför sex timmars arbetsdag inom äldreomsorgen.


Fakta: SD:s budget

Några axplock:
- Brunnsparkens ombyggnad stoppas och pengarna – 4,8 miljoner kronor – satsat i stället på lek- och mötesplatser på landsbygden.
- Pengarna till Varbergtunneln stoppas och satsas i stället på en pendelstation i Väröbacka samt försök att förmå regionen, regeringen och Trafikverket att bygga spåren och stationen vid motorvägen i stället.
- Socialnämnden får fem miljoner kronor extra för bibehållen kvalitet.
- Brottsofferjouren i Varberg får 100 000 kronor till sitt arbete.
- Grundskolan inför frukostservering – fem miljoner kronor.
- Underhåll av lek- och mötesplatser, 500 000 kronor om året.
- Stärkt närvaro av svensk, halländsk och varbergsk kultur, en miljon kronor.

Inga kommentarer: