< div id=”header ”>< / div>

söndag 13 november 2016

Jag stödjer Alliansens + MP:s i Varbergs budget 2017 i sin helhet trots att jag lämnat MP.


Läser en bra blogg av Birger Schlaug om kompromissandets konst i politiken.

I detta fallet fokus på splittringen i Miljöpartiets riksdagsgrupp. Jag anser att det är en gåta och stor inkompetens att Miljöpartiet inte ens gjort försök att överbrygga motsättningarna som finns i riksdagsgruppen


Inför budgeten lokalt har jag lämnat Miljöpartiet och därigenom får jag inte vara med i alliansgruppen i min nämnd kultur och fritid där jag nu står som (-).

Nej och det diskvalificerar mig också att få vara med i en insändare som alliansgruppen i kulfri publicerat i HN om ett välmående Varberg.

Nu tycks ändå Miljöpartiet låtit mig sitta kvar i kultur och fritidsnämnden vilket jag inte fattar alls. Stefan Edlund (MP) står som en av undertecknarna av den insändare som undertecknats av samtliga företrädare för allianspartierna och MP som är representerade i kultur och fritidsnämnden i Varberg om olika satsningar. Har man sagt A får man också säga B !

Om jag nu inte har förtroende av Miljöpartiet att vara med i alliansgruppen i kultur och fritidsnämnden utan det är Stefan Edlund (MP) som ska sitta där så får de väl byta ut mig. Svårare än så är det inte.

"Mycket fokus hamnar naturligtvis på tillgången till ändamålsenliga och funktionella anläggningar. Det är därför ingen slump att Alliansen och Miljöpartiet under de senaste fem åren satsat massivt på upprustning och nybyggnation av idrottsanläggningar, som ska komma både killar och tjejer till del."

I vilket fall så har jag inga invändningar mot den information och ställningstagande för Alliansen och MP:s budget 2017 i Varberg. Jag stödjer nämligen den också i sin helhet.

Inga kommentarer: