< div id=”header ”>< / div>

torsdag 24 november 2016

Motioner från miljöpartister kvar att behandla i Varbergs kommunfullmäktige !

Av mitt politiska liv när jag var med i Miljöpartiet återstår nu två motioner var av en behandlas i kommunstyrelsen 29 november 2016 den om zonindelning den andra om gratis buss för över 75+ blev när den var uppe återremitterad.

Motioner från miljöpartister i fullmäktige att behandla i Varberg


Kvar att behandla:

Motion att begränsa zonsystemet för bussresor i Varbergs kommun

Gratis bussar för pensionärer över 75+ i Varbergs kommun

Miljöpartiet har sammanlagt lagt EN styck motion under hela mandatperioden förutom de jag lagt: Motion om jämställdhetspris


Kultur och fritidsnämnden i Varberg ligger steget före när det gäller jämställdhet

Klart att det kan läggas motion som slår in öppna dörrar för kultur och fritidsnämnden har redan beslutat att ge sin förvaltning i uppdrag att utreda hur ett jämställdhetstipendium skulle kunna instiftas och utformas av kommunen.

Uppdraget ska vara klart och presenterad på nämndens möte i december 2016 (jag är ledamot i nämnden)

Linda Berggren (S) vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden är initiativtagare då nämnden arbetat aktivt med jämställdhetsfrågorna under ett antal år och det är önskvärt att instifta ett pris/stipendium

En del föreningar har stora utmaningar att uppnå jämställdhet liksom det finns ett behov att lyfta jämställdhetsfrågorna rent allmänt i Varbergs kommun.

För att uppmuntra föreningar/enskilda att arbeta aktivt mec frågan borde ett pris/stipendium instiftas.

Inga kommentarer: