< div id=”header ”>< / div>

fredag 4 november 2016

Moderata kommunrådet vill låta VBAB sälja ut och bygga bostadsrätter för att kunna bygga nytt i Varberg !


Något måste göras för att få fler lägenheter i Varberg.

Trots löften från ALLA partier går det si så där med att öka takten även om tempot höjts på sista tiden.

När nu moderata kommunrådet Ann-Charlotte Stenkil sätter ner foten så handlar det om övriga partier och politiker ska blockera eller anamma tankarna:

Det enda jag hört är centerns krav på markanvisning men det finns ju till en del redan och handlar om en bättre fördelning stad kontra landsbygd.

S-rådet Jana Nilsson är positiv till tankarna att VBAB kommunala bolaget får bygga både bostadsrätter och hyresrätter. Det finns exempel på det också där attraktiva lägenheter på höjden görs till bostadsrätter medan de på länre plan görs till hyresrätter.

Däremot är S naturligtvis motståndare till att sälja ut allmännyttan. Men någonstans måste pengarna tas om man vill bygga nytt.

Varbergs Bostad är idag ett kommunalt bolag som vilket som helst på bostadsmarknaden men med en extrem bostadskö upp mot tio år och då är alla förslag välkomna hur vi kan korta den.

"Kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil är av åsikten att det kommunala bostadsbolaget ska kunna sälja delar av lägenhetsbeståndet för att på sätt kunna finansiera större byggprojekt.
– Jag skulle inte ha någonting emot att allmännyttan avyttrade ett antal bostäder för att använda pengarna till att bygga nya hyresrätter"

"Men det räcker inte med att sälja ut allmännyttan. För två veckor sedan frågade Ann-Charlotte Stenkil kommunjuristen om det var möjligt för Varbergs Bostad att börja bygga bostadsrätter.
Svaret var att det inte finns något juridiskt hinder för det.
– Min tanke är att billiga bostadsrätter ska kunna finansiera Varbergs Bostads nya hyresrätter."

"Bristen på bostäder i Varberg är enorm. Varbergs Bostad har en genomsnittlig kötid på 10,5 år."

Inga kommentarer: