< div id=”header ”>< / div>

torsdag 3 november 2016

Alliansen + är modellen att styra både Varberg och Falkenberg !


Det är märkligt att alla beskriver MP utifrån att det sitter i en regering med S. Jag upplever Miljöpartiet som ett stabilt borgerligt parti i åtminstone Varberg och Falkenberg.

I Falkenberg kom nyligen Alliansen+ överens om budgetförslaget inför nästa år.

Möjligt är att jag i Falkenberg sannolikt passat in mer i liberalerna än något annat parti. Inte minst för jag lagt en motion om gratis bussresor för de över 75+.
"Ingen av partiföreträdarna kunde påminna sig om något som de inte fått igenom under de diskussioner som lett fram till den budget för nästa år och kommunplan, investeringsplan och exploateringsplan som sträcker sig flera år framåt. Idag, tisdag, klubbades budgeten igenom av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Lars Fagerström (L), vars parti förra året gick fram med en egen budget på grund av att man inte gick igenom kravet på fria bussresor för personer över 75 år, var också nöjd.
– Vi såg inga möjligheter att komma fram med den skiljefrågan, förklarade Lars Fagerström som var speciellt nöjd med en satsning på trygghetsboende, ett mellanting mellan hemtjänst och särkilt boende.
– Det är något som vi liberaler jobbat för i många år."

Ofta sägs i interndebatten inom Miljöpartiet att det är bättre att vara med och styra än att sitta utanför. Förutom att man då tvingas godta "styrets politik" ge och ta riskerar man också att få mothugg från de väljare som lutar åt ett annat håll. Men driver Miljöpartiet TYDLIGT och klart vad man vill ha igenom lyckas man ofta med det. I Varberg liksom i Falkenberg är cykelvägar ett sånt område.

Sedan kan det inte vara fel av mindre partier att det i övrigt finns möjlighet att stödja frågor man ändå stödjer i en storkoalition.

"Miljöpartisten Jan Berge var nöjd med att det finns en satsning i budgeten på att underhålla och utveckla cykelnätet.
– Det är eftersatt. Särskilt nöjd är jag med satsningen på en cykelväg mellan Vessigebro och Falkenberg"

Inga kommentarer: